Lịch cúp điện Đà Nẵng ngày 27/03/2016

Ngày Điện lực Sổ GCS Tên Sổ GCS Giờ BĐ Giờ KT
27/03/2016 ĐL Hải Châu AIE Nguyễn Chí Thanh 3 05:30
17:30
ĐL Sơn Trà EED PHẠM LỢI (980332) 07:00
12:00
EED PHAN THÀNH SƠN (980333) 07:00
12:00
EED NGUYỄN VĂN THỌ (979915) 07:00
12:00
EED PHẠM ĐÌNH THỦY (981465) 07:00
12:00
EED LÊ THỊ CHÍNH (981464) 07:00
12:00
EED HOÀNG VĂN CỘNG (982174) 07:00
12:00
EED CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 525 (981764) 07:00
12:00
EH18 Làng Đá Mỹ Nghệ Non Nước 07:00
12:00
EL12 Bình Kỳ 3 07:00
12:00
EL13 Bình Kỳ 2 07:00
12:00
EL7 Bình Kỳ 1 07:00
12:00
EL8 Khuê Đông 2 07:00
12:00
EL9 Khuê Đông 1 07:00
12:00
ELT Đông Trà 2 07:00
16:00
EP8 Hoà Hải T2 07:00
12:00
EVW Hoà Quý 2 (T1) 07:00
12:00
EVX Hoà Quý 2 (T2) 07:00
12:00
EXN Hoà Quý 2 -T3 07:00
12:00
ĐL Cẩm Lệ VEB3 Cty TNHH điện tử Foster (Đà Nẵng) (686270) 08:00
14:00

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *