‘Chảy nước miếng’ với 6 địa chỉ ăn hàu ngon tại Đà Nẵng Hàu là một hải sản được nhiều người ưa thích không chỉ vì ngon mà còn bổ dưỡng. Nếu đến Đà Nẵng mà không thưởng thức nhữ…