Lịch cắt điện Đà Nẵng ngày 23/09/2016

Để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp lưới điện, công ty điện lực Đà Nẵng thông báo lịch cúp điện Đà Nẵng ngày 23/09/2016 một số khu vực dưới đây:

Ngày Điện lực Mã trạm BA Tên trạm BA Giờ BĐ Giờ KT
23/09/2016 ĐL Liên Chiểu HC53HHM4 Hòa Bắc 3 07:30
11:30
HD53HACP Weixernsin 2 (809831) 13:30
17:00
HD53HAID Gạch Quảng Thắng (881371) 06:30
11:30
HD53HAIS Quản Lý SC Đường Bộ (886314) 07:30
11:30

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *