Lịch cắt điện Đà Nẵng ngày 16/7/2016

Để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp lưới điện, công ty điện lực Đà Nẵng thông báo lịch cúp điện Đà Nẵng ngày 16/7/2016 một số khu vực dưới đây:

Ngày Điện lực Sổ GCS Tên Sổ GCS Giờ BĐ Giờ KT
16/07/2016 ĐL Hải Châu AAC Nguyễn Du 05:30
11:00
06:30
12:00
AAQ Thọ NHơn 07:30
11:00
ACK Trần Quý Cáp 1 05:30
11:00
06:30
12:00
ACQ Thuận Phước 1 05:30
11:00
06:30
12:00
AEC Công ty cổ phần Thương mại đầu tư Đất Việt (151785) 05:30
11:00
06:30
12:00
AEC Tổng Lãnh Sự Quán Nga tại Đà Nẵng (116258) 05:30
11:00
06:30
12:00
AEC Công ty TNHH Triệu Hưng Huy (124499) 05:30
11:00
06:30
12:00
AEC Công ty TNHH Hữu Thanh (633583) 05:30
11:00
06:30
12:00
AEC Cục Thuế TP Đà Nẵng (116254) 05:30
11:00
06:30
12:00
AEC Quỹ đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng (151546) 05:30
11:00
06:30
12:00
AEC Chi nhánh Công ty TNHH Một thành viên xổ số kiến thiết và dịch vụ in Đà Nẵng – Xí nghiệp in tổng hợp (144641) 05:30
11:00
06:30
12:00
AEC Viện Kiểm Sát Nhân Dân TP Đà Nẵng (127620) 05:30
11:00
06:30
12:00
AEC Cục Quản Trị T26 (626213) 05:30
11:00
06:30
12:00
AEC Công Ty TNHH Một thành viên In Báo Nhân Dân Đà Nẵng (126422) 05:30
11:00
06:30
12:00
AEC Công Ty TNHH Một thành viên In Báo Nhân Dân Đà Nẵng (636870) 05:30
11:00
06:30
12:00
AEC Công ty CP XDCT Giao thông 586 (628964) 05:30
11:00
06:30
12:00
AEC Công ty Thoát nước và xử lý nước thải Đà Nẵng (636609) 05:30
11:00
06:30
12:00
AEC Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng (619351) 05:30
11:00
06:30
12:00
AEC3 Công ty TNHH Mặt Trời Sông Hàn (637345) 05:30
11:00
06:30
12:00
AEC3 Văn phòng Uỷ ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng (640349) 05:30
11:00
06:30
12:00
AF7 LÝ TỰ TRỌNG 2 05:30
12:00
AGA Thuận Phước 2 05:30
11:00
06:30
12:00
AI8 TBA Tái Định Cư Thuận Phước 4 05:30
11:00
06:30
12:00
AIO T1 KDC Thuận Phước 05:30
11:00
06:30
12:00
AIP T2 KDC Thuận Phước 05:30
11:00
06:30
12:00
AIQ T3 KDC Thuận Phước 05:30
11:00
06:30
12:00
AJ8 Tủ điện Dân dụng – CTy TN & Xử lý nước thải 05:30
11:00
06:30
12:00
ĐL Sơn Trà 04:00
13:30
04:30
14:00
EED CÔNG TY THOÁT NƯỚC VÀ XỬ LÝ NƯỚC THẢI ĐÀ NẴNG (518000) 04:00
13:30
04:30
14:00
EED TRUNG ĐOÀN 224-SƯ ĐOÀN 375 (961670) 04:00
13:30
04:30
14:00
EED UBND Quận Ngũ Hành Sơn (507882) 04:00
13:30
04:30
14:00
EED VIỆN KIỂM SÁT NGŨ HÀNH SƠN (508953) 04:00
13:30
04:30
14:00
EED VĂN PHÒNG QUẬN UỶ NHS (955067) 04:00
13:30
04:30
14:00
EED TRUNG TÂM VHTT Q.NGŨ HÀNH SƠN (954270) 04:00
13:30
04:30
14:00
EED XÍ NGHIỆP CẦU 18-CIENCO1 CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 1-CÔNG TY CP (986938) 04:00
13:30
04:30
14:00
EED NGÂNHÀNG NN&PTNT VIỆTNAM-CHINHÁNH QUẬN NGŨHÀNHSƠN ĐÀNẴNG (511009) 04:00
13:30
04:30
14:00
EED TT Y Tế Quận Ngũ H Sơn (511008) 04:00
13:30
04:30
14:00
EED PHẠM LỢI (980332) 04:00
13:30
04:30
14:00
EED PHAN THÀNH SƠN (980333) 04:00
13:30
04:30
14:00
EED NGUYỄN VĂN THỌ (979915) 04:00
13:30
04:30
14:00
EED PHẠM ĐÌNH THỦY (981465) 04:00
13:30
04:30
14:00
EED LÊ THỊ CHÍNH (981464) 04:00
13:30
04:30
14:00
EED HOÀNG VĂN CỘNG (982174) 04:00
13:30
04:30
14:00
EED CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 525 (981764) 04:00
13:30
04:30
14:00
EED CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH BẢO HIỂM DẦU KHÍ (984250) 04:00
13:30
04:30
14:00
EED XÍNGHIỆP THAN ĐÀNẴNG-CÔNGTY CỔPHẦN THAN MIỀN TRUNG VINACOMIN (508182) 04:00
13:30
04:30
14:00
EED CÔNG TY TNHH VẠN AN (505965) 04:00
13:30
04:30
14:00
EED CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU ĐÀ NẴNG (940479) 04:00
13:30
04:30
14:00
EED ĐƠN VỊ A20 BỘ CÔNG AN (505403) 04:00
13:30
04:30
14:00
EED VIỆN CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG (959506) 04:00
13:30
04:30
14:00
EED TRƯỞNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (964495) 04:00
13:30
04:30
14:00
EED TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (974574) 04:00
13:30
04:30
14:00
EED TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (967607) 04:00
13:30
04:30
14:00
EED VIỆN PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG VÙNG TRUNG BỘ (964332) 04:00
13:30
04:30
14:00
EED HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI (976289) 04:00
13:30
04:30
14:00
EED TRUNGTÂM VIỄNTHÔNG 3-VIỄNTHÔNG ĐÀNẴNG-TẬPĐOÀN BƯUCHÍNH VIỄNTHÔNG VIỆTNAM(CHINHÁNH CÔNGTY TNHH) (505342) 04:00
13:30
04:30
14:00
EED LÀNG TRẺ EM SOS ĐÀ NẴNG (505360) 04:00
13:30
04:30
14:00
EED Trường PT Hermann Gmeiner (506150) 04:00
13:30
04:30
14:00
EED TĐ 78 Bộ Tham Mưu QK5 (505359) 04:00
13:30
04:30
14:00
EED CÔNG TY TNHH TIẾN THU (984647) 04:00
13:30
04:30
14:00
EED CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SEA PHOENIX (984266) 04:00
13:30
04:30
14:00
EED CÔNG TY THOÁT NƯỚC VÀ XỬ LÝ NƯỚC THẢI ĐÀ NẴNG (950283) 04:00
13:30
04:30
14:00
EED đơn vị K.714 Hải Quân (505355) 04:00
13:30
04:30
14:00
EED BỘ TƯ LỆNH VÙNG 3 HẢI QUÂN (505358) 04:00
13:30
04:30
14:00
EED TỔNGKHO XĂNGDẦU ĐÀNẴNG-CÔNGTY XĂNGDẦU KHUVỰC V-TNHH MỘTTHÀNHVIÊN (951146) 04:00
13:30
04:30
14:00
EED CHINHÁNH VẬNTẢI VÀ THICÔNG CƠGIỚI-TỔNGCÔNGTY XÂYDỰNG LŨNG LÔ (952315) 04:00
13:30
04:30
14:00
EED CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG ĐĂNG HẢI ĐÀ NẴNG (982757) 04:00
13:30
04:30
14:00
EED CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN SILVER SHORES (976151) 04:00
13:30
04:30
14:00
EED CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN SILVER SHORES (976235) 04:00
13:30
04:30
14:00
EED CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁCH SẠN VÀ DU LỊCH THIÊN THAI (954305) 04:00
13:30
04:30
14:00
EED CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐẠI VIỆT CỔ (982703) 04:00
13:30
04:30
14:00
EED BỆNH VIỆN 199 – BỘ CÔNG AN (979144) 04:00
13:30
04:30
14:00
EED CÔNG TY TNHH KHU DU LỊCH BIỂN VINACAPITAL ĐÀ NẴNG (969724) 04:00
13:30
04:30
14:00
EED CÔNG TY TNHH BIỆT THỰ VÀ KHÁCH SẠN BIỂN ĐÔNG PHƯƠNG (985152) 04:00
13:30
04:30
14:00
EED CÔNG TY TNHH KHU DU LỊCH BIỂN VINACAPITAL ĐÀ NẴNG (965697) 04:00
13:30
04:30
14:00
EED CÔNG TY TNHH KHU DU LỊCH BIỂN VINACAPITAL ĐÀ NẴNG (984565) 04:00
13:30
04:30
14:00
EED CT TNHH SÂN GÔN VINACAPITAL ĐN (956773) 04:00
13:30
04:30
14:00
EED CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ PEGASUS (975285) 04:00
13:30
04:30
14:00
EED CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔ THỊ FPT ĐÀ NẴNG (981378) 04:00
13:30
04:30
14:00
EED TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ DU LỊCH ĐÀ NẴNG (975886) 04:00
13:30
04:30
14:00
EED CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔ THỊ FPT (986939) 04:00
13:30
04:30
14:00
EED CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔ THỊ FPT ĐÀ NẴNG (981823) 04:00
13:30
04:30
14:00
EED CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC APU (976179) 04:00
13:30
04:30
14:00
EED CTCP SX B.Bì XK T.Sản ĐN (506516) 04:00
13:30
04:30
14:00
EED TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ (KHU KÝ TÚC XÁ) (515646) 04:00
13:30
04:30
14:00
EED TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ (515011) 04:00
13:30
04:30
14:00
EED CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TÍN VŨ (943429) 04:00
13:30
04:30
14:00
EED CỤC KỸ THUẬT – QUÂN KHU 5 (949444) 04:00
13:30
04:30
14:00
EED CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KACHIUSA (978413) 04:00
13:30
04:30
14:00
EED XƯỞNG 387 ĐƠN VỊ 26045 (505422) 04:00
13:30
04:30
14:00
EED CTCP Vinafor Đà Nẵng (505302) 04:00
13:30
04:30
14:00
EED TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN (517998) 04:00
13:30
04:30
14:00
EED TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN (975319) 04:00
13:30
04:30
14:00
EED VĂN PHÒNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH (981678) 04:00
13:30
04:30
14:00
EED TRUNG TÂM Y TẾ QUẬN SƠN TRÀ (507309) 04:00
13:30
04:30
14:00
EED BẢO HIỂM XÃ HỘI QUẬN SƠN TRÀ (984850) 04:00
13:30
04:30
14:00
EED Kho Bạc Nhà Nước Sơn Trà (510622) 04:00
13:30
04:30
14:00
EED TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH Q.SƠN TRÀ (509727) 04:00
13:30
04:30
14:00
EED ĐÀI TRUYỀN THANH QUẬN SƠN TRÀ (506539) 04:00
13:30
04:30
14:00
EED VĂN PHÒNG UBND QUẬN SƠN TRÀ (959672) 04:00
13:30
04:30
14:00
EED PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN SƠN TRÀ (974775) 04:00
13:30
04:30
14:00
EED NGUYỄN THỊ THỜI (516761) 04:00
13:30
04:30
14:00
EED CÔNG TY TNHH KHU DU LỊCH BIỂN VINACAPITAL ĐÀ NẴNG (969995) 04:00
13:30
04:30
14:00
EED CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VÀ XÂY DỰNG THÀNH ĐÔ (986916) 04:00
13:30
04:30
14:00
EED TRUNG TÂM CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM THỦY SẢN VÙNG 2 (983127) 04:00
13:30
04:30
14:00
EED CTCP VĨNH THIỆN ĐÀ NẴNG (942792) 04:00
13:30
04:30
14:00
EED CÔNG TY CỔ PHẦN VĨNH THIỆN ĐÀ NẴNG (983071) 04:00
13:30
04:30
14:00
EED CÔNG TY CỔ PHẦN DHC – MARINA (980126) 04:00
13:30
04:30
14:00
EED TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ SỐ 5-BỘ QUỐC PHÒNG (953442) 04:00
13:30
04:30
14:00
EED CÔNG TY TNHH DU LỊCH HOÀN SƠN BÌNH (981499) 04:00
13:30
04:30
14:00
EED CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TẤN NGUYỄN GIA (986345) 04:00
13:30
04:30
14:00
EED CÔNG TY TNHH DANA NHẬT MINH (986603) 04:00
13:30
04:30
14:00
EED CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DU LỊCH ĐỨC PHÚ GIA (982073) 04:00
13:30
04:30
14:00
EED CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THẮNG ĐÀO (985161) 04:00
13:30
04:30
14:00
EED BQL DỰ ÁN 98 BỘ QUỐC PHÒNG (505415) 04:00
13:30
04:30
14:00
EED CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH TAHAKA (979456) 04:00
13:30
04:30
14:00
EED CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ DU LỊCH DUYÊN HẢI-CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG (985396) 04:00
13:30
04:30
14:00
EED DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN KHÁCH SẠN SÔNG CÔNG ĐÀ NẴNG (976631) 04:00
13:30
04:30
14:00
EED TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ ĐÀ NẴNG (512600) 04:00
13:30
04:30
14:00
EED TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ ĐÀ NẴNG (522867) 04:00
13:30
04:30
14:00
EED CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẮC CƯỜNG (978892) 04:00
13:30
04:30
14:00
EED CÔNG TY CỔ PHẦN RICHICO (980651) 04:00
13:30
04:30
14:00
EED ĐOÀN AN ĐIỀU DƯỠNG 27 ĐN-CỤC CTRỊ QK5 (952950) 04:00
13:30
04:30
14:00
EED CHI NHÁNH DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XÂY DỰNG SỔ 1 TỈNH ĐIỆN BIÊN-KHÁCH SẠN MƯỜNG THANH SÔNG HÀN (982890) 04:00
13:30
04:30
14:00
EED DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN LINH TRUNG (974500) 04:00
13:30
04:30
14:00
EED CÔNG TY CỔ PHẦN XUYÊN ĐÔNG DƯƠNG (960282) 04:00
13:30
04:30
14:00
EED CHI NHÁNH DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XÂY DỰNG SỔ 1 TỈNH ĐIỆN BIÊN-KHÁCH SẠN MƯỜNG THANH SÔNG HÀN (985534) 04:00
13:30
04:30
14:00
EED CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ MIỀN TRUNG-KHÁCH SẠN SÔNG ĐÀ (986523) 04:00
13:30
04:30
14:00
EED CÔNG TY CỔ PHẦN VẠN XUÂN (949075) 04:00
13:30
04:30
14:00
EED TRẠM KHÁCH T20 CỤC HẬU CẦN QK5 (506655) 04:00
13:30
04:30
14:00
EED CÔNG TY TNHH ĐỨC LONG DUNG QUẤT (972846) 04:00
13:30
04:30
14:00
EED Khung hội nghị T20 (505427) 04:00
13:30
04:30
14:00
EED CÔNG TY TNHH MỸ KHÊ (526121) 04:00
13:30
04:30
14:00
EED CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NGỌC QUANG ĐĂNG (982702) 04:00
13:30
04:30
14:00
EED KHÁCHSẠN TRƯỜNGSƠNTÙNG 5-CHINHÁNH CÔNGTY TNHH DV-TM TRƯỜNG SƠN TÙNG TẠI ĐÀNẴNG (981825) 04:00
13:30
04:30
14:00
EED CÔNGTY TNHH MỘTTHÀNHVIÊN THƯƠNGMẠI QUẢNGNAM ĐÀNẴNG (506165) 04:00
13:30
04:30
14:00
EED CÔNG TY CƠ ĐIỆN LẠNH ĐÀ NẴNG (506519) 04:00
13:30
04:30
14:00
EED T.Cục AN-BCA Trạm CTác ĐN (510282) 04:00
13:30
04:30
14:00
EED CÔNG TY TNHH TM & DV TRƯỜNG HIẾU (981236) 04:00
13:30
04:30
14:00
EED CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG ĐẠI LONG (985092) 04:00
13:30
04:30
14:00
EED CÔNG TY THOÁT NƯỚC VÀ XỬ LÝ NƯỚC THẢI ĐÀ NẴNG (950284) 04:00
13:30
04:30
14:00
EED CHI NHÁNH MIỀN TRUNG-TỔNG CÔNG TY TRỰC THĂNG VIỆT NAM-CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN (986346) 04:00
13:30
04:30
14:00
EED CÔNG TY CỔ PHẦN KHU DU LỊCH BẮC MỸ AN (946329) 04:00
13:30
04:30
14:00
EED CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ NHỨT VÕ (979674) 04:00
13:30
04:30
14:00
EED CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ DU LỊCH SÓNG VIỆT (969375) 04:00
13:30
04:30
14:00
EED CÔNG TY CỔ PHẦN HÒN NGỌC Á CHÂU (964736) 04:00
13:30
04:30
14:00
EED CT CP Trường Xuân (522657) 04:00
13:30
04:30
14:00
EED CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA CHẤT NHỰA ĐÀ NẴNG (521883) 04:00
13:30
04:30
14:00
EED CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ SẢN XUẤT BAO BÌ ĐẠI VIỆT PHÁT (511067) 04:00
13:30
04:30
14:00
EED CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN KHO VẬN NGOẠI THƯƠNG ĐÀ NẴNG (515338) 04:00
13:30
04:30
14:00
EED CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHẠM-ASSET-ĐÀ NẴNG (962801) 04:00
13:30
04:30
14:00
EED CT TNHH SẢN XUẤT-THƯƠNG MẠI HUY ĐĂNG (508466) 04:00
13:30
04:30
14:00
EED CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HOÀNG ANH THƠ (977610) 04:00
13:30
04:30
14:00
EED CÔNGTY CỔPHẦN THỦYSẢN & THƯƠNGMẠI THUẬNPHƯỚC (962073) 04:00
13:30
04:30
14:00
EED CÔNG TY TNHH THÁI AN (961595) 04:00
13:30
04:30
14:00
EED LIÊN DANH CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG UPL VÀ CÔNG TY TNHH CƠ SỞ HẠ TẦNG KHILARI (985163) 04:00
13:30
04:30
14:00
EED CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI THUẬN TẠI ĐÀ NẴNG (524969) 04:00
13:30
04:30
14:00
EED CÔNG TY TNHH FUTURE PROPERTY INVEST (984588) 04:00
13:30
04:30
14:00
EED CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THANH HỒNG PHÚC (980860) 04:00
13:30
04:30
14:00
EED CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN ĐÀ NẴNG (978414) 04:00
13:30
04:30
14:00
EED CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN ANH MINH TẠI ĐÀ NẴNG (978358) 04:00
13:30
04:30
14:00
EED CÔNG TY CỔ PHẦN CHEF MEAT VIỆT NAM (976260) 04:00
13:30
04:30
14:00
EED CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG HỒNG MIỀN TRUNG (975828) 04:00
13:30
04:30
14:00
EED CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HÀ NAM (979775) 04:00
13:30
04:30
14:00
EED CẢNH SÁT PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG (980166) 04:00
13:30
04:30
14:00
EED CÔNG TY CỔ PHẦN CHÂU ĐÔ (975411) 04:00
13:30
04:30
14:00
EED CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ PHÁT MINH ANH (978046) 04:00
13:30
04:30
14:00
EED ĐƠN VỊ 17398 LỮ ĐOÀN 680 (505489) 04:00
13:30
04:30
14:00
EED LỮ ĐOÀN 83 ĐƠN VỊ 17314 (505490) 04:00
13:30
04:30
14:00
EED TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM (985535) 04:00
13:30
04:30
14:00
EED CÔNG TY TNHH NGÂN TRÂM (985162) 04:00
13:30
04:30
14:00
EED CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ YÊN KHÁNH (953441) 04:00
13:30
04:30
14:00
EED CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH DIỆU CÁT TƯỜNG-KHÁCH SẠN MIMOSA (521959) 04:00
13:30
04:30
14:00
EED CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TỔNG HỢP VIESKY (985506) 04:00
13:30
04:30
14:00
EED CTTNHH SX&TM THANH TOÀN (942155) 04:00
13:30
04:30
14:00
EED TT PTPL HHOÁ XNK-CN TẠI TP ĐNẴNG (956286) 04:00
13:30
04:30
14:00
EED CỤC ĐIỀU TRA CHỐNG BUÔN LẬU (524011) 04:00
13:30
04:30
14:00
EED TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG 2 (505472) 04:00
13:30
04:30
14:00
EED CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG HỒNG MIỀN TRUNG (975827) 04:00
13:30
04:30
14:00
EED NƯỚC ĐÁ A.BI (983386) 04:00
13:30
04:30
14:00
EED DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NGUYỄN THỊ TOÀN (970152) 04:00
13:30
04:30
14:00
EED CÔNG TY TNHH MAI ĐỨC (962875) 04:00
13:30
04:30
14:00
EED DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HỮU PHƯỚC (507805) 04:00
13:30
04:30
14:00
EED CÔNG TY TNHH HẢI THANH (978819) 04:00
13:30
04:30
14:00
EED CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN NHẬT HOÀNG (524968) 04:00
13:30
04:30
14:00
EED CT TNHH DUY THỊNH (957096) 04:00
13:30
04:30
14:00
EED ĐỨC THANH(TRẦN CÔNG ĐỨC) (964331) 04:00
13:30
04:30
14:00
EED BÙI BẢO (503883) 04:00
13:30
04:30
14:00
EED CÔNG TY THOÁT NƯỚC VÀ XỬ LÝ NƯỚC THẢI ĐÀ NẴNG (971569) 04:00
13:30
04:30
14:00
EED CT TNHH TM MINH NGHĨA (956812) 04:00
13:30
04:30
14:00
EED CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS CẢNG ĐÀ NẴNG (942522) 04:00
13:30
04:30
14:00
EED CÔNG TY TNHH THANH HUYỀN (954562) 04:00
13:30
04:30
14:00
EED BỘ TƯ LỆNH VÙNG 3 QUÂN CHỦNG HẢI QUÂN (984097) 04:00
13:30
04:30
14:00
EED CÔNG TY TNHH HOÀNG ANH CƯỜNG (968304) 04:00
13:30
04:30
14:00
EED CHINHÁNH CÔNGTY TNHH KHÍHÓALỎNG CỘINGUỒN(VIỆTNAM)TẠI TP.ĐÀNẴNG (955355) 04:00
13:30
04:30
14:00
EED CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP HÓA CHẤT ĐÀ NẴNG (954677) 04:00
13:30
04:30
14:00
EED BTL VÙNG 3 HQ (516895) 04:00
13:30
04:30
14:00
EED Trần Viết Tuân (960435) 04:00
13:30
04:30
14:00
EED TRƯƠNG ĐÌNH BÌNH (971144) 04:00
13:30
04:30
14:00
EED CT QLVH ĐIỆN CSÁNG CCỘNG ĐNẴNG (954282) 04:00
13:30
04:30
14:00
EED Đài PThanh Truyền Hình ĐN (506303) 04:00
13:30
04:30
14:00
EED Trần Khánh Hoàng (975107) 04:00
13:30
04:30
14:00
EED CÔNG TY CỔ PHẦN NGHE NHÌN TOÀN CẦU (974498) 04:00
13:30
04:30
14:00
EED ĐÀI TRUYỀN HÌNH KỸ THUẬT SỐ VTC (505510) 04:00
13:30
04:30
14:00
EED TRUNG TÂM KỸ THUẬT TRUYỀN DẪN PHÁT SÓNG (963345) 04:00
13:30
04:30
14:00
EED CÔNG TY QUẢN LÝ BAY MIỀN TRUNG (505512) 04:00
13:30
04:30
14:00
EED TRUNG ĐOÀN 290-TRẠM RA ĐA 29 (505511) 04:00
13:30
04:30
14:00
EED ĐÀI PHÁT SÓNG PHÁT THANH AN HẢI (961239) 04:00
13:30
04:30
14:00
EED TRUNG TÂM TRINH SÁT KỶ THUẬT 47 – BỘ THAM MƯU HẢI QUÂN (976628) 04:00
13:30
04:30
14:00
EED BTL VÙNG 3 HQ (520872) 04:00
13:30
04:30
14:00
EED BTL VÙNG 3 HQ (505503) 04:00
13:30
04:30
14:00
EED BTL VÙNG 3 HQ (505500) 04:00
13:30
04:30
14:00
EED Hồ Thăng Nhuận (962110) 04:00
13:30
04:30
14:00
EED Vũ Thị Kim Liên (961364) 04:00
13:30
04:30
14:00
EED VIETTEL ĐÀ NẴNG-CHI NHÁNH TẬP ĐOÀN VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI (967586) 04:00
13:30
04:30
14:00
EED TRẦN THỊ VIỆT HÀ (967609) 04:00
13:30
04:30
14:00
EED TRUNG TÂM MẠNG LƯỚI MOBIFONE MIỀN TRUNG (980335) 04:00
13:30
04:30
14:00
EED BTL VÙNG 3 HQ (955905) 04:00
13:30
04:30
14:00
EED BTL VÙNG 3 HQ (505504) 04:00
13:30
04:30
14:00
EED BTL VÙNG 3 HQ (512968) 04:00
13:30
04:30
14:00
EED BTL VÙNG 3 HQ (505853) 04:00
13:30
04:30
14:00
EED BỘ TƯ LỆNH VÙNG 3 HẢI QUÂN (968803) 04:00
13:30
04:30
14:00
EED BỘ TƯ LỆNH VÙNG 3 HẢI QUÂN (972845) 04:00
13:30
04:30
14:00
EED BỘ TƯ LỆNH VÙNG 3 HẢI QUÂN (968804) 04:00
13:30
04:30
14:00
EED CÔNG TY TNHH NHỰA ĐƯỜNG PETROLIMEX (976590) 04:00
13:30
04:30
14:00
EED CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY GAS PETROLIMEX – CTCP – NHÀ MÁY LPG ĐÀ NẴNG (976586) 04:00
13:30
04:30
14:00
EED CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH KHÍ HÓA LỎNG MIỀN BẮC (984982) 04:00
13:30
04:30
14:00
EED HẢI ĐỘI 2 BIÊN PHÒNG (505502) 04:00
13:30
04:30
14:00
EED Nguyễn Thị Thanh Xuân (979632) 04:00
13:30
04:30
14:00
EED Phan Văn Quy (979683) 04:00
13:30
04:30
14:00
EED Nguyễn Thị Xuân (980163) 04:00
13:30
04:30
14:00
EED CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS PORTSERCO (968655) 04:00
13:30
04:30
14:00
EED CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ S.A.R (968654) 04:00
13:30
04:30
14:00
EED BTL VÙNG 3 HQ (505506) 04:00
13:30
04:30
14:00
EED CÔNG TY CỔ PHẦN BIỂN TIÊN SA (523365) 04:00
13:30
04:30
14:00
EED BỘ TƯ LỆNH VÙNG 3-QUÂN CHỦNG HẢI QUÂN (986365) 04:00
13:30
04:30
14:00
EED Trạm Hải quan Tiên Sa (505513) 04:00
13:30
04:30
14:00
EED CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG (984397) 04:00
13:30
04:30
14:00
EED CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT DẦU KHÍ VIỆT NAM-CÔNG TY DỊCH VỤ DẦU KHÍ ĐÀ NẴNG (980701) 04:00
13:30
04:30
14:00
EED BỘ TƯ LỆNH VÙNG 3 HẢI QUÂN (961464) 04:00
13:30
04:30
14:00
EED CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THẢO TÙNG (942793) 04:00
13:30
04:30
14:00
EED CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TÙNG QUÝ LỘC (967744) 04:00
13:30
04:30
14:00
EED CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ AN BÌNH CƯỜNG (980822) 04:00
13:30
04:30
14:00
EED CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TM & DV QUỐC THANH UYÊN (982544) 04:00
13:30
04:30
14:00
EED TỔNG CỤC CẢNH SÁT QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH VỀ TRẬT TỰ AN TOÀN XÃ HỘI (977944) 04:00
13:30
04:30
14:00
EED CÔNG TY THOÁT NƯỚC VÀ XỬ LÝ NƯỚC THẢI ĐÀ NẴNG (947165) 04:00
13:30
04:30
14:00
EED CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TRẦN HƯNG QUANG (982022) 04:00
13:30
04:30
14:00
EED CT TNHH THƯƠNG MẠI-DỊCH VỤ TÚ TUẤN (971238) 04:00
13:30
04:30
14:00
EED ChiNhánh CôngTy CổPhần Dịch Vụ Bưu Chính Viễn Thông Sài Gòn Tại Thành Phố Đà Nẵng (946304) 04:00
13:30
04:30
14:00
EED ĐÀI PHÁT SÓNG PHÁT THANH AN HẢI (505452) 04:00
13:30
04:30
14:00
EED ĐÀI PHÁT SÓNG PHÁT THANH AN HẢI (505453) 04:00
13:30
04:30
14:00
EED CÔNG TY THOÁT NƯỚC VÀ XỬ LÝ NƯỚC THẢI ĐÀ NẴNG (975937) 04:00
13:30
04:30
14:00
EED XÍ NGHIỆP BÊ TÔNG VÀ XÂY LẮP ĐÀ NẴNG-CHI NHÁNH CTCP VẬT LIỆU XÂY DỰNG-XÂY LẮP VÀ K.DOANH NHÀ ĐÀ NẴNG (987160) 04:00
13:30
04:30
14:00
EED CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DU LỊCH PHÚ HẢI LONG (986279) 04:00
13:30
04:30
14:00
EED CÔNG TY THOÁT NƯỚC VÀ XỬ LÝ NƯỚC THẢI ĐÀ NẴNG (947166) 04:00
13:30
04:30
14:00
EED CÔNG TY THOÁT NƯỚC VÀ XỬ LÝ NƯỚC THẢI ĐÀ NẴNG (947167) 04:00
13:30
04:30
14:00
EED CÔNG TY CỔ PHẨN ĐỊA ỐC ALPHA NAM (982041) 04:00
13:30
04:30
14:00
EED CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI MINH ĐÔNG (984336) 04:00
13:30
04:30
14:00
EED TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TPĐN (952278) 04:00
13:30
04:30
14:00
EED CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ SEAPRODEX (962312) 04:00
13:30
04:30
14:00
EED CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT BIỂN S.TECH (957629) 04:00
13:30
04:30
14:00
EED ĐINH THỊ THU HƯƠNG (976630) 04:00
13:30
04:30
14:00
EED TỔNG CÔNG TY SÔNG THU (971315) 04:00
13:30
04:30
14:00
EED TỔNG CÔNG TY SÔNG THU (974647) 04:00
13:30
04:30
14:00
EED CÔNG TY TNHH – TỔNG CÔNG TY SÔNG THU (977344) 04:00
13:30
04:30
14:00
EED CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐÀ NẴNG (971694) 04:00
13:30
04:30
14:00
EED CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ĐẶNG GIA PHÚC (981970) 04:00
13:30
04:30
14:00
EED VÕ VĂN NAM (506863) 04:00
13:30
04:30
14:00
EED SỞ CẢNH SÁT PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG (975523) 04:00
13:30
04:30
14:00
EED BỘ TƯ LỆNH VÙNG 3 HẢI QUÂN (950405) 04:00
13:30
04:30
14:00
EED TTPH TÌM KIẾM CỨU NẠN HÀNG HẢI KV2 (953950) 04:00
13:30
04:30
14:00
EED BỘ CH B.ĐỘI BÊN PHÒNG (941061) 04:00
13:30
04:30
14:00
EED TRUNGTÂM VIỄNTHÔNG 3-VIỄNTHÔNG ĐÀNẴNG-TẬPĐOÀN BƯUCHÍNH VIỄNTHÔNG VIỆTNAM(CHINHÁNH CÔNGTY TNHH) (954577) 04:00
13:30
04:30
14:00
EED CN CT CP HẢI DUY TẠI ĐÀ NẴNG (525019) 04:00
13:30
04:30
14:00
EED CHÙA LINH ỨNG (525663) 04:00
13:30
04:30
14:00
EED CÔNG TY T.N.H.H MỘT THÀNH VIÊN CẤP NƯỚC ĐÀ NẴNG (955049) 04:00
13:30
04:30
14:00
EED DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TRƯỜNG ĐẠI PHÚC (525664) 04:00
13:30
04:30
14:00
EED CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN TRÀ (952512) 04:00
13:30
04:30
14:00
EED CÔNG TY T.N.H.H MỘT THÀNH VIÊN CẤP NƯỚC ĐÀ NẴNG (955050) 04:00
13:30
04:30
14:00
EED NGUYỄN NHÂN (975066) 04:00
13:30
04:30
14:00
EED LÊ VĂN HẢI (974499) 04:00
13:30
04:30
14:00
EED LÊ VĂN HẢI (964595) 04:00
13:30
04:30
14:00
EED PHAN THANH HÙNG (952322) 04:00
13:30
04:30
14:00
EED HỒ BÌNH (945842) 04:00
13:30
04:30
14:00
EED DNTN BẢY BAN (944543) 04:00
13:30
04:30
14:00
EED CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN TRÀ (524988) 04:00
13:30
04:30
14:00
EED CÔNG TY CỔ PHẦN KHU DU LỊCH SINH THÁI BIỂN BÃI BẮC (953447) 04:00
13:30
04:30
14:00
EED VIETTEL ĐÀ NẴNG-CHI NHÁNH TẬP ĐOÀN VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI (953872) 04:00
13:30
04:30
14:00
EED TRUNG TÂM MẠNG LƯỚI MOBIFONE MIỀN TRUNG (957944) 04:00
13:30
04:30
14:00
EED CÔNG TY TNHH SEKONG WOOD (986978) 04:00
13:30
04:30
14:00
EED CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI LONG ĐÔ – CHI NHÁNH TẠI ĐÀ NẴNG (985160) 04:00
13:30
04:30
14:00
EED CÔNG TY CỔ PHẦN PPC AN THỊNH ĐÀ NẴNG (985722) 04:00
13:30
04:30
14:00
EED CÔNG TY CỔ PHẦN SUN.DC-CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG (976768) 04:00
13:30
04:30
14:00
EED CÔNG TY TNHH DV-TM TRƯỜNG SƠN TÙNG (962734) 04:00
13:30
04:30
14:00
EED CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ THÁI DƯƠNG XANH (984851) 04:00
13:30
04:30
14:00
EED CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG HOÀNG SƠN (985031) 04:00
13:30
04:30
14:00
EED CÔNG TY TNHH NGÂN DUNG (969543) 04:00
13:30
04:30
14:00
EED CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ DU LỊCH TRỊNH HÀ SÂM (977773) 04:00
13:30
04:30
14:00
EED CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ BẠCH ĐẰNG (980495) 04:00
13:30
04:30
14:00
EED CÔNG TY TNHH LINH SƠN (977202) 04:00
13:30
04:30
14:00
EED CÔNG TY TNHH MINH TRUNG KIÊN – EU (976905) 04:00
13:30
04:30
14:00
EED CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ LÊ HOÀNG ANH (986530) 04:00
13:30
04:30
14:00
EED CÔNG AN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG (986892) 04:00
13:30
04:30
14:00
EED HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ HÀNH CHÍNH KVIII (943920) 04:00
13:30
04:30
14:00
EED HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ HÀNH CHÍNH KVIII (505433) 04:00
13:30
04:30
14:00
EED CÔNG AN QUẬN SƠN TRÀ (505436) 04:00
13:30
04:30
14:00
EED CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KHÁCH SẠN MÔ NA CÔ VÀ DU LỊCH ĐÀ NẴNG (965802) 04:00
13:30
04:30
14:00
EED TỔNG CÔNG TY SÔNG THU (505945) 04:00
13:30
04:30
14:00
EED2 CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐÀ NẴNG (954871) 04:00
13:30
04:30
14:00
EED2 BỆNH VIỆN 199-BỘ CÔNG AN (513307) 04:00
13:30
04:30
14:00
EED2 CÔNG TY TNHH BIỂN KIM CƯƠNG (979673) 04:00
13:30
04:30
14:00
EED2 CÔNG TY TNHH INTERFLOUR ĐÀ NẴNG (509830) 04:00
13:30
04:30
14:00
EED2 CÔNG TY TNHH INTERFLOUR ĐÀ NẴNG (511429) 04:00
13:30
04:30
14:00
EED2 TỔNG CÔNG TY SÔNG THU (974614) 04:00
13:30
04:30
14:00
EED2 CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN THỰC PHẨM D&N (505725) 04:00
13:30
04:30
14:00
EED2 TỔNG CÔNG TY SÔNG THU (966727) 04:00
13:30
04:30
14:00
EED2 CÔNG TY CỔ PHẦN SEATECCO (957630) 04:00
13:30
04:30
14:00
EED2 CÔNG TY CỔ PHẦN SEATECCO (957631) 04:00
13:30
04:30
14:00
EED2 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT NGUYÊN LIỆU GIẤY VIỆT-NHẬT (505509) 04:00
13:30
04:30
14:00
EED2 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒNG NAI (941696) 04:00
13:30
04:30
14:00
EED2 BTL VÙNG 3 HQ (505501) 04:00
13:30
04:30
14:00
EED2 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐỒ HỘP HẠ LONG ĐÀ NẴNG (964240) 04:00
13:30
04:30
14:00
EED2 CÔNG TY THOÁT NƯỚC VÀ XỬ LÝ NƯỚC THẢI ĐÀ NẴNG (957582) 04:00
13:30
04:30
14:00
EED2 DNTN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ TUẤN THỊNH (970576) 04:00
13:30
04:30
14:00
EED2 DNTN SXTM VÀ DỊCH VỤ TUẤN THỊNH (942529) 04:00
13:30
04:30
14:00
EED2 DNTN LÊ VĂN XUÂN (953443) 04:00
13:30
04:30
14:00
EED2 CÔNG TY CỔ PHẦN KHANG THÔNG (954298) 04:00
13:30
04:30
14:00
EED2 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PU FONG (968779) 04:00
13:30
04:30
14:00
EED2 HỢP TÁC XÃ SẢN XUẤT NƯỚC ĐÁ TÂN PHƯỚC (954638) 04:00
13:30
04:30
14:00
EED2 CÔNG TY TNHH BẮC ĐẨU (968470) 04:00
13:30
04:30
14:00
EED2 CÔNG TY TNHH BẮC ĐẨU (970613) 04:00
13:30
04:30
14:00
EED2 DNTN SXTM&DV TUẤN THỊNH (956772) 04:00
13:30
04:30
14:00
EED2 HỢP TÁC XÃ SẢN XUẤT NƯỚC ĐÁ SƠN TRÀ (969896) 04:00
13:30
04:30
14:00
EED2 HỢP TÁC XÃ SẢN XUẤT NƯỚC ĐÁ SƠN TRÀ (974063) 04:00
13:30
04:30
14:00
EED2 VNPT-NET 3 (506901) 04:00
13:30
04:30
14:00
EED2 CÔNG TY CỔ PHẦN THUỶ SẢN ĐÀ NẴNG (971299) 04:00
13:30
04:30
14:00
EED2 CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN THỦY SẢN SƠN TRÀ (940745) 04:00
13:30
04:30
14:00
EED2 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TÍN VŨ (960591) 04:00
13:30
04:30
14:00
EED2 CÔNGTY CỔPHẦN XUẤTNHẬPKHẨU THỦYSẢN MIỀNTRUNG (506518) 04:00
13:30
04:30
14:00
EED2 CÔNG TY TNHH KHU NGHỈ MÁT P&I (967161) 04:00
13:30
04:30
14:00
EED2 CÔNG TY TNHH TM & DV DIỆP PHÚC LỢI (978415) 04:00
13:30
04:30
14:00
EED2 TRƯỜNG CĐ CNTT HN VIỆT HÀN (951083) 04:00
13:30
04:30
14:00
EED3 BỆNH VIỆN PHỤ SẢN-NHI ĐÀ NẴNG (961466) 04:00
13:30
04:30
14:00
EED3 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔ THỊ FPT ĐÀ NẴNG (985056) 04:00
13:30
04:30
14:00
EED3 CÔNG TY TNHH KHU DU LỊCH BIỂN VINACAPITAL ĐÀ NẴNG (965455) 04:00
13:30
04:30
14:00
EED3 CÔNG TY TNHH TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI VINACAPITAL (969013) 04:00
13:30
04:30
14:00
EED3 CÔNG TY TNHH RIVERVIEW COMPLEX ĐÀ NẴNG (982452) 04:00
13:30
04:30
14:00
EED3 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TÍN VŨ (965783) 04:00
13:30
04:30
14:00
EED3 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VÀ XÂY DỰNG THÀNH ĐÔ (976073) 04:00
13:30
04:30
14:00
EED3 CÔNG TY TNHH SÂN GÔN VINACAPITAL ĐÀ NẴNG (960200) 04:00
13:30
04:30
14:00
EED3 KHÁCH SẠN MƯỜNG THANH-CHI NHÁNH DNTN XÂY DỰNG SỐ 1 TỈNH ĐIỆN BIÊN TẠI ĐÀ NẴNG (975278) 04:00
13:30
04:30
14:00
EED3 CN CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI QUẢNG NAM ĐÀ NẴNG-KHÁCH SẠN GRAND TOURANE (984268) 04:00
13:30
04:30
14:00
EED3 CÔNG TY TNHH BẮC ĐẨU (971172) 04:00
13:30
04:30
14:00
EED3 CÔNG TY CỔ PHẦN THUỶ SẢN ĐN (965960) 04:00
13:30
04:30
14:00
EED3 CÔNG TY TNHH MASSDA LAND (961980) 04:00
13:30
04:30
14:00
EED3 CÔNG TY TNHH MASSDA LAND (507221) 04:00
13:30
04:30
14:00
EED3 CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN THỰC PHẨM D&N (510015) 04:00
13:30
04:30
14:00
EED3 CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN THỰC PHẨM D&N (525993) 04:00
13:30
04:30
14:00
EED3 CÔNGTY CỔPHẦN THỦYSẢN & THƯƠNGMẠI THUẬNPHƯỚC (945419) 04:00
13:30
04:30
14:00
EED3 CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN VÀ THƯƠNG MẠI THUẬN PHƯỚC (945420) 04:00
13:30
04:30
14:00
EED3 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN SILVER SHORES (959107) 04:00
13:30
04:30
14:00
EED3 CÔNG TY CỔ PHẦN KHU DU LỊCH BIỂN NGŨ HÀNH SƠN (965981) 04:00
13:30
04:30
14:00
EED3 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VINPEARL ĐÀ NẴNG (965959) 04:00
13:30
04:30
14:00
EED3 CÔNG TY T.N.H.H SAO VIỆT NON NƯỚC (971554) 04:00
13:30
04:30
14:00
EED3 CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH BẾN THÀNH NON NƯỚC (981485) 04:00
13:30
04:30
14:00
EED3 CÔNG TY TNHH DU LỊCH-THƯƠNG MẠI PHÚ AN THỊNH (959728) 04:00
13:30
04:30
14:00
EED3 CÔNG TY CỔ PHẦN KHU DU LỊCH BẮC MỸ AN (506864) 04:00
13:30
04:30
14:00
EED3 CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁCH SẠN VÀ DU LỊCH THIÊN THAI (969235) 04:00
13:30
04:30
14:00
EED3 CHINHÁNH CÔNGTYCỔPHẦN ĐẦUTƯ 559-KHUDULỊCH NGHỈ DƯỠNG FUSION MAIA ĐÀNẴNG (963293) 04:00
13:30
04:30
14:00
EED3 CÔNG TY CỔ PHẦN MỸ PHÁT (973030) 04:00
13:30
04:30
14:00
EED3 CÔNG TY CỔ PHẦN KHU BIỆT THỰ NGHỈ DƯỠNG CAO CẤP SUNRISE (975284) 04:00
13:30
04:30
14:00
EED3 CÔNGTY CỔPHẦN XUẤTNHẬPKHẨU THỦYSẢN MIỀNTRUNG (512555) 04:00
13:30
04:30
14:00
EED3 CÔNGTY CỔPHẦN XUẤTNHẬPKHẨU THỦYSẢN MIỀNTRUNG (951413) 04:00
13:30
04:30
14:00
EED3 CÔNG TY TNHH TÍN THỊNH (505388) 04:00
13:30
04:30
14:00
EED3 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THIÊN MÃ (979215) 04:00
13:30
04:30
14:00
EED3 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VĂN THÔNG (961931) 04:00
13:30
04:30
14:00
EED3 NGUYỄN TẤN DŨNG (961932) 04:00
13:30
04:30
14:00
EED3 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VĂN THÔNG (950106) 04:00
13:30
04:30
14:00
EED3 DNTN ĐẶNG THỊ CA (973744) 04:00
13:30
04:30
14:00
EED3 CÔNG TY TNHH HẢI THANH (970595) 04:00
13:30
04:30
14:00
EED3 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN LÊ VĂN XUÂN (971378) 04:00
13:30
04:30
14:00
EED3 CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐÀ NẴNG (520552) 04:00
13:30
04:30
14:00
EED3 CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO PHƯỚC (980336) 04:00
13:30
04:30
14:00
EED3 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐÓNG & SỬA CHỮA TÀU HẢI SƠN (505497) 04:00
13:30
04:30
14:00
EED3 CÔNG TY CỔ PHẦN KHU DU LỊCH SINH THÁI BIỂN BÃI BẮC (967944) 04:00
13:30
04:30
14:00
EED3 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TASECO OCEANVIEW ĐÀ NẴNG (977010) 04:00
13:30
04:30
14:00
EH1 T4 Trần Hưng Đạo 04:00
13:30
04:30
14:00
EH10 EVN LAND CENTRAL 04:00
13:30
04:30
14:00
EH11 KCC LÀNG CÁ 12 TẦNG 04:00
13:30
04:30
14:00
EH12 KCC ĐẠI ĐỊA BẢO T1 04:00
13:30
04:30
14:00
EH14 Hồ Nghinh T1 04:00
13:30
04:30
14:00
EH15 Hồ Nghinh T2 04:00
13:30
04:30
14:00
EH16 Trần Văn Dư T1 04:00
13:30
04:30
14:00
EH18 Làng Đá Mỹ Nghệ Non Nước 04:00
13:30
04:30
14:00
EH2 KDC Nam BMA 04:00
13:30
04:30
14:00
EH20 TĐC NẠI HIÊN ĐÔNG T10 04:00
13:30
04:30
14:00
EH21 BIỆT THỰ SÂN BAY NƯỚC MẶN 04:00
13:30
04:30
14:00
EH22 HỒ NGHINH T3 04:00
13:30
04:30
14:00
EH23 BÙI TÁ HÁN 04:00
13:30
04:30
14:00
EH24 NGŨ HÀNH SƠN T3 04:00
13:30
04:30
14:00
EH25 KDC ĐÔNG TRÀ 04:00
13:30
04:30
14:00
EH3 Khái Tây 1 04:00
13:30
04:30
14:00
EH4 Nại Hiên Đông T7 04:00
13:30
04:30
14:00
EH5 Nại Hiên Đông T5 04:00
13:30
04:30
14:00
EH6 Nại Hiên Đông T2 04:00
13:30
04:30
14:00
EH7 Nại Hiên Đông T1 04:00
13:30
04:30
14:00
EH8 Nại Hiên Đông T7 04:00
13:30
04:30
14:00
EH9 Phan Tứ T1 04:00
13:30
04:30
14:00
EHA Hợp Tác Hoá NN 04:00
13:30
04:30
14:00
EHB Chợ Chiều 2 04:00
13:30
04:30
14:00
EHC Mân Quang 2 04:00
13:30
04:30
14:00
EHD Hà Thị Thân 04:00
13:30
04:30
14:00
EHE An Cư 4 04:00
13:30
04:30
14:00
EHE Đặng Vũ Ngọc Hoàng (979755) 04:00
13:30
04:30
14:00
EHF Dân Dụng X.50 04:00
13:30
04:30
14:00
EHG E.83 04:00
13:30
04:30
14:00
EHH TRẠM KDC TRẦN KHÁNH DƯ 04:00
13:30
04:30
14:00
EHI KDC An Mỹ T2 04:00
13:30
04:30
14:00
EHJ Cầu Đen 04:00
13:30
04:30
14:00
EHK T73A 04:00
13:30
04:30
14:00
EHL Mỹ Khê 1 04:00
13:30
04:30
14:00
EHM An Hoà 1 04:00
13:30
04:30
14:00
EHN Chợ Chiều 1 04:00
13:30
04:30
14:00
EHO Sơn Trà 1 04:00
13:30
04:30
14:00
EHP An Hải Bắc 2 04:00
13:30
04:30
14:00
EHQ Mân Thái 3 04:00
13:30
04:30
14:00
EHR Mân Thái 2 04:00
13:30
04:30
14:00
EHS Mân Thái 1 04:00
13:30
04:30
14:00
EHT An Hải Bắc 1 04:00
13:30
04:30
14:00
EHU Mỹ Khê 2 04:00
13:30
04:30
14:00
EHV Phước Mỹ 1 04:00
13:30
04:30
14:00
EHW Sơn Trà 2 04:00
13:30
04:30
14:00
EHX Nại Hưng 04:00
13:30
04:30
14:00
EHY Nại Hiên Đông 04:00
13:30
04:30
14:00
EHZ KDC BÊN THÀNH 04:00
13:30
04:30
14:00
EK1 Phan Tứ T2 04:00
13:30
04:30
14:00
EK10 KDC TÂN TRÀ 3 T4 04:00
13:30
04:30
14:00
EK11 CẦU ĐEN T3 04:00
13:30
04:30
14:00
EK12 KDC SƠN TRÀ ĐIỆN NGỌC T4 04:00
13:30
04:30
14:00
EK13 CHỢ CHIỀU 5 04:00
13:30
04:30
14:00
EK14 NGUYỄN VĂN THOẠI 04:00
13:30
04:30
14:00
EK15 KDC KHUÊ MỸ 1 04:00
13:30
04:30
14:00
EK16 Nghĩ Dưỡng Biên Phòng 04:00
13:30
04:30
14:00
EK17 KDC Đông Trà T2 04:00
13:30
04:30
14:00
EK18 Hoàng Kế Viêm 04:00
13:30
04:30
14:00
EK19 KCC Nhà XH Nest Home 04:00
13:30
04:30
14:00
EK2 Phan Tứ T3 04:00
13:30
04:30
14:00
EK21 Khu Đô thị FPT 04:00
13:30
04:30
14:00
EK22 Khách sạn Mỹ Khê 04:00
13:30
04:30
14:00
EK23 Khách sạn Hoàng Lan 04:00
13:30
04:30
14:00
EK24 Mân Thái 3 T2 04:00
13:30
04:30
14:00
EK25 Nguyễn Thông 04:00
13:30
04:30
14:00
EK3 Ngũ Hành Sơn T1 04:00
13:30
04:30
14:00
EK4 Trần Hưng Đạo T5 04:00
13:30
04:30
14:00
EK5 Nam Trần Thị Lý T6 04:00
13:30
04:30
14:00
EK6 Nam Trần Thị Lý T7 04:00
13:30
04:30
14:00
EK7 KDC An Cư 3 T1 04:00
13:30
04:30
14:00
EK8 KDC An Cư 3 T2 04:00
13:30
04:30
14:00
EK9 Khu Phố Chợ Hoà Hải -T1 04:00
13:30
04:30
14:00
EKA An Trung T8 04:00
13:30
04:30
14:00
EKB An Trung T6 04:00
13:30
04:30
14:00
EKC An Trung T4 04:00
13:30
04:30
14:00
EKD An Trung T3 04:00
13:30
04:30
14:00
EKE An Mỹ T4 04:00
13:30
04:30
14:00
EKF Mỹ Đa Tây 2 04:00
13:30
04:30
14:00
EKG An Mỹ T5 04:00
13:30
04:30
14:00
EKH An Nhơn 1 04:00
13:30
04:30
14:00
EKI An Nhơn 2 04:00
13:30
04:30
14:00
EKJ KDC Nại Tú 04:00
13:30
04:30
14:00
EKK DD ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG 04:00
13:30
04:30
14:00
EKL An Hải Bắc 3 04:00
13:30
04:30
14:00
EKM Phước Mỹ 3 04:00
13:30
04:30
14:00
EKN Đông Hải 2 04:00
13:30
04:30
14:00
EKO Nguyễn Văn Trỗi 04:00
13:30
04:30
14:00
EKP An Hoà T1 04:00
13:30
04:30
14:00
EKQ An Hoà T2 04:00
13:30
04:30
14:00
EKR An Hoà T3 04:00
13:30
04:30
14:00
EKS An Hoà T4 04:00
13:30
04:30
14:00
EKT An Hoà T5 04:00
13:30
04:30
14:00
EKU KDC An Cư T1 04:00
13:30
04:30
14:00
EKV KDC An Cư T2 04:00
13:30
04:30
14:00
EKX An Trung – T7 04:00
13:30
04:30
14:00
EKY KDC Bắc XLDD 04:00
13:30
04:30
14:00
EKZ Mỹ Đa Đông 2 04:00
13:30
04:30
14:00
EL1 KDC Nam Trần Thị Lý T4 04:00
13:30
04:30
14:00
EL10 Hồ Nghinh T4 04:00
13:30
04:30
14:00
EL11 KDC Nhà XH SunHome 04:00
13:30
04:30
14:00
EL12 Bình Kỳ 3 04:00
13:30
04:30
14:00
EL13 Bình Kỳ 2 04:00
13:30
04:30
14:00
EL15 KDC Làng Cá NHĐ T3 04:00
13:30
04:30
14:00
EL16 KHC Ngũ Hành Sơn T2 04:00
13:30
04:30
14:00
EL18 Tân Trà 3-T5 04:00
13:30
04:30
14:00
EL19 KĐT Sea Thuận Phước T1 04:00
13:30
04:30
14:00
EL2 Hải An 04:00
13:30
04:30
14:00
EL21 Khu TĐC Phú Mỹ An 04:00
13:30
04:30
14:00
EL22 Khu TĐC Làng đá Mỹ Nghệ 04:00
13:30
04:30
14:00
EL23 E224 04:00
13:30
04:30
14:00
EL25 TĐC Bá Tùng MR 04:00
13:30
04:30
14:00
EL3 Khái Tây 2 04:00
13:30
04:30
14:00
EL4 Thị An 2 04:00
13:30
04:30
14:00
EL5 An Lưu 04:00
13:30
04:30
14:00
EL6 Mân Quang T1 04:00
13:30
04:30
14:00
EL7 Bình Kỳ 1 04:00
13:30
04:30
14:00
EL8 Khuê Đông 2 04:00
13:30
04:30
14:00
ELA KDC Đồng Nò 04:00
13:30
04:30
14:00
ELB Đa Mặn 2 04:00
13:30
04:30
14:00
ELC KĐT HÒA HẢI 1 – 3 04:00
13:30
04:30
14:00
ELD Mỹ Đa Đông 3 04:00
13:30
04:30
14:00
ELE Thành Vinh 04:00
13:30
04:30
14:00
ELF KDC An Cư T3 04:00
13:30
04:30
14:00
ELG KDC An Cư T4 04:00
13:30
04:30
14:00
ELH Tân Trà 2 04:00
13:30
04:30
14:00
ELI Thị An 04:00
13:30
04:30
14:00
ELJ An Hải Đông 2 04:00
13:30
04:30
14:00
ELK Lộc Phước 04:00
13:30
04:30
14:00
ELL KDC Hồ Xuân Hương 04:00
13:30
04:30
14:00
ELM KDC An Hoà T6 04:00
13:30
04:30
14:00
ELN Sơn Thuỷ T4 04:00
13:30
04:30
14:00
ELO Sơn Thuỷ T3 04:00
13:30
04:30
14:00
ELP Hoà Quý 1-T4 04:00
13:30
04:30
14:00
ELQ Đông Hải 3 04:00
13:30
04:30
14:00
ELR Tân Trà 3 04:00
13:30
04:30
14:00
ELS An Nông 2 04:00
13:30
04:30
14:00
ELT Đông Trà 2 04:00
13:30
04:30
14:00
ELU Phạm Văn Đồng T1 04:00
13:30
04:30
14:00
ELV Phạm Văn Đồng T2 04:00
13:30
04:30
14:00
ELW Phạm Văn Đồng T3 04:00
13:30
04:30
14:00
ELX Phạm Văn Đồng T4 04:00
13:30
04:30
14:00
ELY KDC Nam XLDD 04:00
13:30
04:30
14:00
ELZ An Mỹ T6 04:00
13:30
04:30
14:00
EP1 Trần Hưng Đạo T2 04:00
13:30
04:30
14:00
EP10 Sân Bay Nước Mặn T2 04:00
13:30
04:30
14:00
EP12 KDC Vân Đồn 04:00
13:30
04:30
14:00
EP13 Tuyên Sơn 3 04:00
13:30
04:30
14:00
EP14 Tuyên Sơn 4 04:00
13:30
04:30
14:00
EP15 Trần Đại Nghĩa T5 04:00
13:30
04:30
14:00
EP16 Hương Hải Thiền Sư 04:00
13:30
04:30
14:00
EP17 Nguyễn Xuân Khoát T2 04:00
13:30
04:30
14:00
EP18 Mân Quang 2 04:00
13:30
04:30
14:00
EP19 KĐT Hòa Hải 1-3 T2 04:00
13:30
04:30
14:00
EP20 KĐT Hòa Hải 1-3 T3 04:00
13:30
04:30
14:00
EP21 KĐT Harbour Ville T1 04:00
13:30
04:30
14:00
EP22 KĐT Harbour Ville T2 04:00
13:30
04:30
14:00
EP3 Han Riverside 04:00
13:30
04:30
14:00
EP4 An Hiệp T2 04:00
13:30
04:30
14:00
EP5 Khu Phố Chợ Hoà Hải T2 04:00
13:30
04:30
14:00
EP6 Trần Hưng Đạo T3 04:00
13:30
04:30
14:00
EP7 Nam Trần Thị Lý T2 04:00
13:30
04:30
14:00
EP8 Hoà Hải T2 04:00
13:30
04:30
14:00
EP9 Sơn Trà Điện Ngọc T5 04:00
13:30
04:30
14:00
EPA An Hiệp 04:00
13:30
04:30
14:00
EPB Bến Phà 1 04:00
13:30
04:30
14:00
EPC T.72B 04:00
13:30
04:30
14:00
EPD Bích Ngâu (An Hải Đông) 04:00
13:30
04:30
14:00
EPE Tram T.73B 04:00
13:30
04:30
14:00
EPF An Bình 2 04:00
13:30
04:30
14:00
EPG Bắc Mỹ An 1 04:00
13:30
04:30
14:00
EPH Tập Thể Cao Su 04:00
13:30
04:30
14:00
EPI T72A 04:00
13:30
04:30
14:00
EPJ Bến Xe 04:00
13:30
04:30
14:00
EPK Sơn Thuỷ 04:00
13:30
04:30
14:00
EPL Tân Trà 1 04:00
13:30
04:30
14:00
EPM Bến Phà 2 04:00
13:30
04:30
14:00
EPN An Bình 1 04:00
13:30
04:30
14:00
EPN TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ SỐ 5-BỘ QUỐC PHÒNG (945396) 04:00
13:30
04:30
14:00
EPO Thọ An 1 04:00
13:30
04:30
14:00
EPP Thọ An 2 04:00
13:30
04:30
14:00
EPQ TRẠM DD CHỢ CHIỀU 4 04:00
13:30
04:30
14:00
EPR DD MỸ ĐA ĐÔNG 4 04:00
13:30
04:30
14:00
EPS Mỹ Đa Đông 04:00
13:30
04:30
14:00
EPT Dốc Kinh 04:00
13:30
04:30
14:00
EPU Phước Mỹ 2 04:00
13:30
04:30
14:00
EPV Mỹ Đa Tây 1 04:00
13:30
04:30
14:00
EPW KDC Thọ Quang 04:00
13:30
04:30
14:00
EPX An Bình 3 04:00
13:30
04:30
14:00
EPY An Cư 3 04:00
13:30
04:30
14:00
EPZ DD AN HOÀ T7 04:00
13:30
04:30
14:00
EV1 Lê Văn Hiến 04:00
13:30
04:30
14:00
EV2 An Hoà 3 04:00
13:30
04:30
14:00
EV3 Ngô Quyền T1 04:00
13:30
04:30
14:00
EV4 Ngô Quyền T2 04:00
13:30
04:30
14:00
EV5 Ngô Quyền T3 04:00
13:30
04:30
14:00
EV6 KDC An Hoà 4 – T1 04:00
13:30
04:30
14:00
EV7 Nguyễn Duy Trinh 04:00
13:30
04:30
14:00
EV8 KDC NAM CỔ CÒ 04:00
13:30
04:30
14:00
EV9 DD Nam Trần Thị Lý T5 04:00
13:30
04:30
14:00
EVA KDC Thọ An 3 04:00
13:30
04:30
14:00
EVB An Thượng 2 04:00
13:30
04:30
14:00
EVC Hải Quân Đa Mặn 04:00
13:30
04:30
14:00
EVD Đa Mặn 1 04:00
13:30
04:30
14:00
EVE KDC Bắc Mỹ An 04:00
13:30
04:30
14:00
EVF DD PHÓ ĐỨC CHÍNH T2 04:00
13:30
04:30
14:00
EVG KDC 387 04:00
13:30
04:30
14:00
EVH K20 04:00
13:30
04:30
14:00
EVI An Trung Đông 04:00
13:30
04:30
14:00
EVJ Hoà Hải 04:00
13:30
04:30
14:00
EVK Sơn Thuỷ 2 04:00
13:30
04:30
14:00
EVL Vùng 3 Đông Hải 04:00
13:30
04:30
14:00
EVM KĐT FPT T12 04:00
13:30
04:30
14:00
EVN Dân DụngTẦN ĐẠI NGHĨA T4 04:00
13:30
04:30
14:00
EVO Nam Nguyễn Văn Thoại 04:00
13:30
04:30
14:00
EVP Khu CBCC NH.Sơn 04:00
13:30
04:30
14:00
EVQ Phó Đức Chính 04:00
13:30
04:30
14:00
EVR KDC Mân Thái 04:00
13:30
04:30
14:00
EVT Hoà Quý 1(T1) 04:00
13:30
04:30
14:00
EVU Hoà Quý 1(T2) 04:00
13:30
04:30
14:00
EVV Hoà Quý 1 (T3) 04:00
13:30
04:30
14:00
EVW Hoà Quý 2 (T1) 04:00
13:30
04:30
14:00
EVX Hoà Quý 2 (T2) 04:00
13:30
04:30
14:00
EVY KCC Nại Hiên Đông 04:00
13:30
04:30
14:00
EX1 Xây Dựng Mới 3 04:00
13:30
04:30
14:00
EX10 KCC NHÀ Ở XH LÀNG CÁ – T1 04:00
13:30
04:30
14:00
EX11 KCC NHÀ Ở XH LÀNG CÁ – T2 04:00
13:30
04:30
14:00
EX12 Bá Tùng T2 04:00
13:30
04:30
14:00
EX13 Công Viên Biển Đông 04:00
13:30
04:30
14:00
EX14 DD Hòa Hải 4 04:00
13:30
04:30
14:00
EX15 DD Hòa Hải 3 04:00
13:30
04:30
14:00
EX16 DD Đông Hải 5 04:00
13:30
04:30
14:00
EX17 NGUYỄN DUY TRINH T2 04:00
13:30
04:30
14:00
EX18 DD Tân Trà 3 – T3 04:00
13:30
04:30
14:00
EX19 DD Thành Vinh 2 04:00
13:30
04:30
14:00
EX2 Xây Dựng Mới 4 04:00
13:30
04:30
14:00
EX20 DD Mân Thái 5 04:00
13:30
04:30
14:00
EX21 DD An Cư 5 04:00
13:30
04:30
14:00
EX22 DD Phan Tứ T6 04:00
13:30
04:30
14:00
EX23 DD Cục tác chiến điện tử 04:00
13:30
04:30
14:00
EX24 DD Nại Hiên Đông T9 04:00
13:30
04:30
14:00
EX25 KDC Thọ Quang 3 04:00
13:30
04:30
14:00
EX26 KDC Nhà ở xã hội nam Tuyên Sơn 04:00
13:30
04:30
14:00
EX3 BIỆT THỰ MẪU 04:00
13:30
04:30
14:00
EX4 KDC BÁ TÙNG 04:00
13:30
04:30
14:00
EX5 DD PHÚC LỘC VIÊN 04:00
13:30
04:30
14:00
EX6 KĐTM NAM TUYÊN SƠN 1 04:00
13:30
04:30
14:00
EX7 KĐTM NAM TUYÊN SƠN 2 04:00
13:30
04:30
14:00
EX8 KDC AN CƯ 3 MR T1 04:00
13:30
04:30
14:00
EX9 AN CƯ 3 MR T2 04:00
13:30
04:30
14:00
EXA KDC An Hải Bắc T1 04:00
13:30
04:30
14:00
EXB KDC An Hải Bắc T2 04:00
13:30
04:30
14:00
EXC KDC An Hải Bắc T3 04:00
13:30
04:30
14:00
EXD KDC Mân Thái T2 04:00
13:30
04:30
14:00
EXE PHAN TỨ T5 04:00
13:30
04:30
14:00
EXF TĐC Nại Hiên Đông T4 04:00
13:30
04:30
14:00
EXG KDC Số 2 Hồ Xuân Hương 04:00
13:30
04:30
14:00
EXH KDC Mân Thái T3 04:00
13:30
04:30
14:00
EXI KDC Mân Thái T1 04:00
13:30
04:30
14:00
EXJ Khu VHTT An Trung T2 04:00
13:30
04:30
14:00
EXK TĐC Sơn Trà Điện Ngọc 04:00
13:30
04:30
14:00
EXL KDC Làng Cá Nại Hiên Đông 04:00
13:30
04:30
14:00
EXM KDC Thọ Quang Mở Rộng 04:00
13:30
04:30
14:00
EXN Hoà Quý 2 -T3 04:00
13:30
04:30
14:00
EXO KDC Nam Phan Bá Phiến 04:00
13:30
04:30
14:00
EXP Cầu Đen T2 04:00
13:30
04:30
14:00
EXQ Chợ Chiều 3 04:00
13:30
04:30
14:00
EXR Ngũ Hành Sơn T2 04:00
13:30
04:30
14:00
EXS Nguyễn Công Trứ 04:00
13:30
04:30
14:00
EXT KTĐC Thọ Quang I 04:00
13:30
04:30
14:00
EXU KDC Nam Nguyễn Văn Trỗi 04:00
13:30
04:30
14:00
EXV KDC Nam Trần Thị Lý 04:00
13:30
04:30
14:00
EXW Trần Hưng Đạo T6 04:00
13:30
04:30
14:00
EXX Trần Hưng Đạo T7 04:00
13:30
04:30
14:00
EXY DD Âu Thuyền 04:00
13:30
04:30
14:00
EXZ Hồ Xuân Hương 04:00
13:30
04:30
14:00
EZ3 D D Làng Cá T2 04:00
13:30
04:30
14:00
EZ4 DD BẮC MỸ AN 2 04:00
13:30
04:30
14:00
EZ5 DD KDC AN CƯ 3-T2 04:00
13:30
04:30
14:00
EZ6 DD TÂN TRÀ 3 T2 04:00
13:30
04:30
14:00
EZ7 DDVHTT AN TRUNG T3 04:00
13:30
04:30
14:00
EZ8 XÂY DỰNG MỚI 1 04:00
13:30
04:30
14:00
EZ9 Xây Dựng Mới 2 04:00
13:30
04:30
14:00
EZA Vịnh Mân Quang 04:00
13:30
04:30
14:00
EZB DD KDC Phan Bá Phiến T1 04:00
13:30
04:30
14:00
EZC DD KDC Phan Bá Phiến T2 04:00
13:30
04:30
14:00
EZD DD TĐC Nại Hiên Đông T3 04:00
13:30
04:30
14:00
EZF Sơn Thuỷ T5 04:00
13:30
04:30
14:00
EZG Dân Dụng KDC T20 04:00
13:30
04:30
14:00
EZI Dân Dụng Yết kiêu 04:00
13:30
04:30
14:00
EZJ KDC An Đồn 04:00
13:30
04:30
14:00
EZK Trần Hưng Đạo T8 04:00
13:30
04:30
14:00
EZL KDC Phố Chợ Hòa Hải T3 04:00
13:30
04:30
14:00
EZM KDC Nại Hiên Đông T6 04:00
13:30
04:30
14:00
EZN KDC Nại Hiên Đông T8 04:00
13:30
04:30
14:00
EZO Sơn Trà Điện Ngọc T3 04:00
13:30
04:30
14:00
EZO LỮ ĐOÀN 83 HẢI QUÂN (983161) 04:00
13:30
04:30
14:00
EZP DD Nguyễn Công Trứ T2 04:00
13:30
04:30
14:00
EZQ DD Lương Thế Vinh 04:00
13:30
04:30
14:00
EZR DD ĐÔNG TRÀ 3 04:00
13:30
04:30
14:00
EZS DD Đông Trà 4 04:00
13:30
04:30
14:00
EZU DD AN HIỆP 3 04:00
13:30
04:30
14:00
EZV DD SƠN TRÀ 3 04:00
13:30
04:30
14:00
EZW Mân Thái T5 04:00
13:30
04:30
14:00
EZX DD MÂN THÁI 4 04:00
13:30
04:30
14:00
EZY DD TT Hành Chính NHS 04:00
13:30
04:30
14:00
ĐL Cẩm Lệ VUK Cẩm Lệ 4 06:00
12:00
VW30 Hòa Thọ Đông 06:30
10:30

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *