Lịch cắt điện Đà Nẵng ngày 14/12 – 17/12/2019

Để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp lưới điện, công ty điện lực Đà Nẵng thông báo lịch cúp điện Đà Nẵng ngày 14/12 – 17/12/2019 một số khu vực dưới đây:

Ngày Điện Lực Mã trạm BA Tên trạm BA Giờ BĐ Giờ KT
14/12/2019 ĐL Liên Chiểu HD53HAEV Công ty Cổ Phần Kinh Doanh Khí Miền Nam – Chi Nhánh VT-Gas (817532) 08:00 11:30
HD53HAEV Công ty Cổ Phần Non Nước (915902) 08:00 11:30
15/12/2019 ĐL Sơn Trà EC53EEH4 TĐC Nại Hiên Đông T7 03:00 17:00
EC53EEH5 TĐC Nại Hiên Đông T5 03:00 17:00
EC53EEH6 TĐC Nại Hiên Đông T2 03:00 17:00
EC53EEH7 TĐC Nại Hiên Đông T1 03:00 17:00
EC53EEH8 Khu phố chợ Mân Thái 03:00 17:00
EC53EEH9 KDC Phan Tứ T1 03:00 17:00
EC53EEHA Hợp Tác Hoá Nông Nghiệp 03:00 17:00
EC53EEHB Chợ Chiều 2 03:00 17:00
EC53EEHC KDC Thọ Quang 2 03:00 17:00
EC53EEHD Hà Thị Thân 03:00 17:00
EC53EEHE An Cư 4 03:00 17:00
EC53EEHF Dân dụng X50 03:00 17:00
EC53EEHG Hải Quân 2 03:00 17:00
EC53EEHH Trần Khánh Dư 03:00 17:00
EC53EEHJ Cầu Đen 03:00 17:00
EC53EEHK T73A 03:00 17:00
EC53EEHL Mỹ Khê 1 03:00 17:00
EC53EEHM An Hoà 1 03:00 17:00
EC53EEHN Chợ Chiều 1 03:00 17:00
EC53EEHO Sơn Trà 1 03:00 17:00
EC53EEHP An Hải Bắc 2 03:00 17:00
EC53EEHQ Mân Thái 3 03:00 17:00
EC53EEHR Mân Thái 2 03:00 17:00
EC53EEHS Mân Thái 1 03:00 17:00
EC53EEHT An Hải Bắc 1 03:00 17:00
EC53EEHU Mỹ Khê 2 03:00 17:00
EC53EEHV Phước Mỹ 1 03:00 17:00
EC53EEHW Sơn Trà 2 03:00 17:00
EC53EEHY Nại Hiên Đông 03:00 17:00
EC53EEK1 Phan Tứ T2 03:00 17:00
EC53EEK2 Phan Tứ T3 03:00 17:00
EC53EEK3 Ngũ Hành Sơn T1 03:00 17:00
EC53EEK7 KDC An cư 3 T1 03:00 17:00
EC53EEK8 KDC An Cư 3 T2 03:00 17:00
EC53EEKA An Trung T8 03:00 17:00
EC53EEKB An Trung T6 03:00 17:00
EC53EEKC An Trung T4 03:00 17:00
EC53EEKD An Trung T3 03:00 17:00
EC53EEKH An Nhơn 1 03:00 17:00
EC53EEKI An Nhơn 2 03:00 17:00
EC53EEKJ KDC Nại Tú 03:00 17:00
EC53EEKL An Hải Bắc 3 03:00 17:00
EC53EEKM Phước Mỹ 3 03:00 17:00
EC53EEKO Nguyễn Văn Trỗi 03:00 17:00
EC53EEKP An Hoà T1 03:00 17:00
EC53EEKQ An Hoà T2 03:00 17:00
EC53EEKR An Hoà T3 03:00 17:00
EC53EEKS An Hoà T4 03:00 17:00
EC53EEKT An Hoà T5 03:00 17:00
EC53EEKU KDC An Cư T1 03:00 17:00
EC53EEKV KDC An Cư T2 03:00 17:00
EC53EEKW KDC Nguyễn Xuân Khoát 03:00 17:00
EC53EEKX An Trung T7 03:00 17:00
EC53EEKY KDC Bắc XLDD 03:00 17:00
EC53EELD Mỹ Đa Đông 3 03:00 17:00
EC53EELE Thành Vinh 03:00 17:00
EC53EELF KDC An Cư T3 03:00 17:00
EC53EELG KDC An Cư T4 03:00 17:00
EC53EELJ An Hải Đông 2 03:00 17:00
EC53EELK Lộc Phước 03:00 17:00
EC53EELM KDC An Hoà T6 03:00 17:00
EC53EELU Phạm Văn Đồng T1 03:00 17:00
EC53EELV Phạm Văn Đồng T2 03:00 17:00
EC53EELW Phạm Văn Đồng T3 03:00 17:00
EC53EELX Phạm Văn Đồng T4 03:00 17:00
EC53EEP4 An Hiệp T2 03:00 17:00
EC53EEP9 KDC Sơn Trà-Điện Ngọc T5 03:00 17:00
EC53EEPA An Hiệp T1 03:00 17:00
EC53EEPB Bến Phà 1 03:00 17:00
EC53EEPC T72B 03:00 17:00
EC53EEPD An Hải Đông 03:00 17:00
EC53EEPE T73B 03:00 17:00
EC53EEPF An Bình 2 03:00 17:00
EC53EEPI T72A 03:00 17:00
EC53EEPJ Bến Xe 03:00 17:00
EC53EEPM Bến Phà 2 03:00 17:00
EC53EEPN An Bình 1 03:00 17:00
EC53EEPO Thọ An 1 03:00 17:00
EC53EEPP Thọ An 2 03:00 17:00
EC53EEPQ Chợ Chiều 4 03:00 17:00
EC53EEPR Mỹ Đa Đông 4 03:00 17:00
EC53EEPU Phước Mỹ 2 03:00 17:00
EC53EEPW KDC Thọ Quang 03:00 17:00
EC53EEPX An Bình 3 03:00 17:00
EC53EEPY An Cư 3 03:00 17:00
EC53EEPZ KDC An Hòa T7 03:00 17:00
EC53EEV2 An Hoà 3 03:00 17:00
EC53EEV3 Ngô Quyền T1 03:00 17:00
EC53EEV4 Ngô Quyền T2 03:00 17:00
EC53EEV5 Ngô Quyền T3 03:00 17:00
EC53EEV6 KDC An Hoà 4 T1 03:00 17:00
EC53EEVA Thọ An 3 03:00 17:00
EC53EEVB Phan Tứ T4 03:00 17:00
EC53EEVE KDC Bắc Mỹ An 03:00 17:00
EC53EEVF Phó Đức Chính T2 03:00 17:00
EC53EEVG KDC Xưởng 387 03:00 17:00
EC53EEVI An Trung Đông 03:00 17:00
EC53EEVO KDC Nam Nguyễn Văn Thoại T2 03:00 17:00
EC53EEVQ Phó Đức Chính 03:00 17:00
EC53EEVR KDC Mân Thái 2 03:00 17:00
EC53EEVY KCC Nại Hiên Đông 03:00 17:00
EC53EEVZ Phước Mỹ 6 03:00 17:00
EC53EEX3 Khu biệt thự Suối đá 03:00 17:00
EC53EEX5 Phúc Lộc Viên 03:00 17:00
EC53EEX8 KDC An Cư 3 mở rộng T1 03:00 17:00
EC53EEX9 KDC An Cư 3 mở rộng T2 03:00 17:00
EC53EEXA TĐC An Hải Bắc T1 03:00 17:00
EC53EEXB TĐC An Hải Bắc T2 03:00 17:00
EC53EEXC TĐC An Hải Bắc T3 03:00 17:00
EC53EEXD KDC Mân Thái T2 03:00 17:00
EC53EEXE Phan Tứ T5 03:00 17:00
EC53EEXF TĐC Nại Hiên Đông T4 03:00 17:00
EC53EEXH KDC Mân Thái T3 03:00 17:00
EC53EEXI KDC Mân Thái T1 03:00 17:00
EC53EEXJ Khu VHTT An Trung T2 03:00 17:00
EC53EEXK KDC Sơn Trà-Điện Ngọc T2 03:00 17:00
EC53EEXL KDC Làng Cá NHĐ T1 03:00 17:00
EC53EEXM KDC Thọ Quang MR 03:00 17:00
EC53EEXO Nam Phan Bá Phiến 03:00 17:00
EC53EEXP Cầu Đen 2 03:00 17:00
EC53EEXQ Chợ Chiều 3 03:00 17:00
EC53EEXR Ngũ Hành Sơn T2 03:00 17:00
EC53EEXS Nguyễn Công Trứ 03:00 17:00
EC53EEXT TĐC Thọ Quang 1 03:00 17:00
EC53EEXU KDC Nam Nguyễn Văn Thoại T1 03:00 17:00
EC53EEXW Trần Hưng Đạo T6 03:00 17:00
EC53EEXX Trần Hưng Đạo T7 03:00 17:00
EC53EEXY Âu Thuyền Thọ Quang 03:00 17:00
EC53EEZ3 KDC Làng cá NHĐ T2 03:00 17:00
EC53EEZ5 An Cư 2 – mở rộng 03:00 17:00
EC53EEZ7 Khu VHTT An Trung – T3 03:00 17:00
EC53EEZA KĐT Vịnh Mân Quang 03:00 17:00
EC53EEZB KDC Thiết bị phụ tùng An Đồn 03:00 17:00
EC53EEZC Bắc Phan Bá Phiến T2 03:00 17:00
EC53EEZD TĐC Nại Hiên Đông T3 03:00 17:00
EC53EEZG KDC T20 03:00 17:00
EC53EEZH An Hải Đông 3 03:00 17:00
EC53EEZI Yết Kiêu 03:00 17:00
EC53EEZJ KDC An Đồn 03:00 17:00
EC53EEZK Trần Hưng Đạo T8 03:00 17:00
EC53EEZM TĐC Nại Hiên Đông T6 03:00 17:00
EC53EEZN TĐC Nại Hiên Đông T8 03:00 17:00
EC53EEZO KDC SơnTrà – Điện Ngọc T3 03:00 17:00
EC53EEZP Nguyễn Công Trứ T2 03:00 17:00
EC53EEZQ Lương Thế Vinh 03:00 17:00
EC53EEZU An Hiệp T3 03:00 17:00
EC53EEZV Sơn Trà 3 03:00 17:00
EC53EEZW KDC An Cư 5 03:00 17:00
EC53EEZX Mân Thái 4 03:00 17:00
EC53EEZZ Nguyễn Sáng 03:00 17:00
EC53EH10 EVN Land Central 03:00 17:00
EC53EH11 KCC 12 tầng làng cá Nại Hiên Đông 03:00 17:00
EC53EH12 KCC Đại Địa Bảo T1 03:00 17:00
EC53EH14 Hồ Nghinh T1 03:00 17:00
EC53EH15 Hồ Nghinh T2 03:00 17:00
EC53EH20 Khu TĐC Nại Hiên Đông T10 03:00 17:00
EC53EH22 Hồ Nghinh T3 03:00 17:00
EC53EH24 Ngũ Hành Sơn T3 03:00 17:00
EC53EH27 Công viên biển đông T2 03:00 17:00
EC53EH28 Võ Nguyên Giáp 03:00 17:00
EC53EH30 T20 03:00 17:00
EC53EK11 Cầu Đen T3 03:00 17:00
EC53EK12 KDC Sơn Trà Điện Ngọc T4 03:00 17:00
EC53EK13 Chợ Chiều 5 03:00 17:00
EC53EK14 Nguyễn Văn Thoại 03:00 17:00
EC53EK16 Nghỉ dưỡng Biên phòng 03:00 17:00
EC53EK18 Hoàng Kế Viêm 03:00 17:00
EC53EK19 KCC Nhà XH Nest Home 03:00 17:00
EC53EK22 Khách sạn Mỹ Khê 03:00 17:00
EC53EK23 Khách sạn Hoàng Lan 03:00 17:00
EC53EK24 Mân Thái 3 T2 03:00 17:00
EC53EK25 Nguyễn Thông 03:00 17:00
EC53EK26 Hà Bổng 03:00 17:00
EC53EK27 KDC Nam Nguyễn Văn Thoại T3 03:00 17:00
EC53EK28 Phạm Văn Xảo 03:00 17:00
EC53EK29 Thọ An 4 03:00 17:00
EC53EL10 Hồ Nghinh T4 03:00 17:00
EC53EL11 KDC Nhà XH SunHome 03:00 17:00
EC53EL15 KDC Làng Cá NHĐ T3 03:00 17:00
EC53EL19 KĐT SEA Thuận Phước T1 03:00 17:00
EC53EL20 KĐT SEA Thuận Phước T2 03:00 17:00
EC53EL23 E224 03:00 17:00
EC53EL30 KDC VKT Qũy Đất 03:00 17:00
EC53EL33 Nguyễn Phan Vinh T2 03:00 17:00
EC53EL35 Phước Mỹ 7 03:00 17:00
EC53EL40 Nguyễn Văn Trỗi T2 03:00 17:00
EC53EP12 KCC Vân Đồn 03:00 17:00
EC53EP16 Hương Hải Thiền Sư 03:00 17:00
EC53EP17 Nguyễn Xuân Khoát T2 03:00 17:00
EC53EP21 KĐT Harbour Ville T1 03:00 17:00
EC53EP22 KĐT Harour Ville T2 03:00 17:00
EC53EP23 Lê Quang Đạo 03:00 17:00
EC53EP27 Lâm Hoành 03:00 17:00
EC53EP28 Võ Văn Kiệt T3 03:00 17:00
EC53EP29 Võ Văn Kiệt T2 03:00 17:00
EC53EP30 Tô Hiến Thành 03:00 17:00
EC53EP35 Võ Duy Ninh 03:00 17:00
EC53EP37 Trần Bạch Đằng 03:00 17:00
EC53EP38 Châu Thị Vĩnh Tế 03:00 17:00
EC53EV12 Dương Đình Nghệ 03:00 17:00
EC53EV13 Phạm Văn Đồng T5 03:00 17:00
EC53EV14 An Hiệp 4 03:00 17:00
EC53EV15 An Thượng 1 03:00 17:00
EC53EV16 Nguyễn Phan Vinh 03:00 17:00
EC53EV19 KDC Phía Đông X387 03:00 17:00
EC53EV20 Nhà Công vụ vùng 3 HQ 03:00 17:00
EC53EV21 Nguyễn Thế Lộc 03:00 17:00
EC53EV23 Hồ Nghinh T5 03:00 17:00
EC53EV25 K38-T1 03:00 17:00
EC53EV26 Hoàng Bích Sơn 03:00 17:00
EC53EV28 KDC Sơn Trà – Điện Ngọc T6 03:00 17:00
EC53EV29 Lê Tấn Trung 03:00 17:00
EC53EV30 Lê Văn Thứ T1 03:00 17:00
EC53EV31 Dương Tự Minh 03:00 17:00
EC53EV32 Lê Tấn Trung T3 03:00 17:00
EC53EV33 Lê Thước 03:00 17:00
EC53EV34 Nguyễn Sỹ Cố 03:00 17:00
EC53EV35 Dương Vân Nga 03:00 17:00
EC53EV37 Công ty Cadana 03:00 17:00
EC53EV38 Ngô Thì Sỹ T2 03:00 17:00
EC53EV39 Phước Mỹ 4 03:00 17:00
EC53EV40 Hoàng Đức Lương 03:00 17:00
EC53EX10 KCC Nhà ở XH làng cá NHĐ T1 03:00 17:00
EC53EX11 KCC nhà ở XH làng cá NHĐ T2 03:00 17:00
EC53EX13 Công viên biển Đông 03:00 17:00
EC53EX19 Thành Vinh 2 03:00 17:00
EC53EX20 Mân Thái 5 03:00 17:00
EC53EX21 An Cư T5 03:00 17:00
EC53EX22 Phan Tứ T6 03:00 17:00
EC53EX24 Nại Hiên Đông T9 03:00 17:00
EC53EX25 KDC Thọ Quang 3 03:00 17:00
EC53EX27 Hồ Nghinh T9 03:00 17:00
EC53EX28 An Thượng 28 03:00 17:00
EC53EX29 KDC Xưởng 387 T2 03:00 17:00
EC53EX30 KCC An Trung 2 – T4 03:00 17:00
EC53EX31 The Summit T1 03:00 17:00
EC53EX32 The Summit T2 03:00 17:00
EC53EX33 Công ty Hilin 03:00 17:00
EC53EX34 KCC 12 tầng làng cá Nại Hiên Đông T2 03:00 17:00
EC53EX35 Bùi Dương Lịch 03:00 17:00
EC53EX36 Hồ Nghinh T7 03:00 17:00
EC53EX37 Hồ Nghinh T8 03:00 17:00
EC53EX38 Trần Quang Khải 03:00 17:00
EC53EX39 Khúc Hạo 03:00 17:00
EC53EZ10 The Monarchy 03:00 17:00
EC53EZ12 KDC An Viên 03:00 17:00
EC53EZ13 Khu quân đội K38 T2 03:00 17:00
EC53EZ15 Lê Quang Đạo T3 03:00 17:00
EC53EZ17 Trần Bạch Đằng T2 03:00 17:00
EC53EZ18 An Cư 3 T2 03:00 17:00
EC53EZ20 Marina Complex T1 03:00 17:00
EC53EZ21 Hồ Nghinh T6 03:00 17:00
EC53EZ22 Phan Bôi 03:00 17:00
EC53EZ23 Dương Đình Nghệ T2 03:00 17:00
EC53EZ25 Trần Hữu Tước 03:00 17:00
EC53EZ26 Lý Văn Tố 03:00 17:00
EC53EZ27 Ngô Thì Sỹ 03:00 17:00
EC53EZ28 Nguyễn Công Trứ T3 03:00 17:00
EC53EZ29 Trương Định 03:00 17:00
EC53EZ32 Lê Tấn Trung T2 03:00 17:00
EC53EZ33 Phan Tứ T7 03:00 17:00
EC53EZ34 Nại Hiên Đông T11 03:00 17:00
EC53EZ35 Hoàng Kế Viêm T3 03:00 17:00
EC53EZ36 Đỗ Bá 03:00 17:00
EC53EZ37 An Cư 4 T2 03:00 17:00
EC53EZ39 Hoàng Kế Viêm T2 03:00 17:00
ED53EAAD CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN ĐA KHOA PHÚC KHANG ĐÀ NẴNG (505302) 03:00 17:00
ED53EAAE (985002) 03:00 17:00
ED53EAAE (505318) 03:00 17:00
ED53EAAE CÔNG AN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG (992471) 03:00 17:00
ED53EAAK CÔNG TY TNHH PHƯƠNG LÊ VÕ (988509) 03:00 17:00
ED53EAAK CÔNG TY TNHH TÍN THỊNH (505388) 03:00 17:00
ED53EAAP HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ KHU VỰC III (505433) 03:00 17:00
ED53EAAQ CÔNG AN QUẬN SƠN TRÀ (505436) 03:00 17:00
ED53EAAR VŨ VĂN THẨM (964111) 03:00 17:00
ED53EAAR ĐÀI PHÁT SÓNG KHU VỰC TRUNG BỘ (505452) 03:00 17:00
ED53EAAS ĐÀI PHÁT SÓNG KHU VỰC TRUNG BỘ (505453) 03:00 17:00
ED53EAAT TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG 2 (505472) 03:00 17:00
ED53EAAU HẠT KIỂM LÂM LIÊN QUẬN SƠN TRÀ NGŨ HÀNH SƠN (959922) 03:00 17:00
ED53EAAU CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐÀ NẴNG (505482) 03:00 17:00
ED53EAAW ĐƠN VỊ 17398 LỮ ĐOÀN 680 (505489) 03:00 17:00
ED53EAAX LỮ ĐOÀN 83 ĐƠN VỊ 17314 (505490) 03:00 17:00
ED53EAAY CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐÓNG & SỬA CHỮA TÀU HẢI SƠN (505497) 03:00 17:00
ED53EAAZ (998345) 03:00 17:00
ED53EAAZ BỘ TƯ LỆNH VÙNG 3 HẢI QUÂN (998407) 03:00 17:00
ED53EAAZ Huỳnh Thị Thu Thủy (002259) 03:00 17:00
ED53EAAZ Nguyễn Văn Trị (002934) 03:00 17:00
ED53EAAZ HẠT KIỂM LÂM LIÊN QUẬN SƠN TRÀ NGŨ HÀNH SƠN (505499) 03:00 17:00
ED53EAAZ CÔNG AN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG (992471) 03:00 17:00
ED53EABB (999151) 03:00 17:00
ED53EABB (505502) 03:00 17:00
ED53EABC VIETTEL ĐÀ NẴNG-CHI NHÁNH TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP-VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI (967586) 03:00 17:00
ED53EABC (967609) 03:00 17:00
ED53EABC CÔNG TY TNHH DV VẬN TẢI VÀ TM KHOA BÍCH ĐÀO (000624) 03:00 17:00
ED53EABC BỘ TƯ LỆNH VÙNG 3 HẢI QUÂN (505503) 03:00 17:00
ED53EABD BỘ TƯ LỆNH VÙNG 3 HẢI QUÂN (505504) 03:00 17:00
ED53EABE BỘ TƯ LỆNH VÙNG 3 HẢI QUÂN (505506) 03:00 17:00
ED53EABG ĐÀI TRUYỀN HÌNH KỸ THUẬT SỐ VTC (505510) 03:00 17:00
ED53EABG CÔNG AN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG (992471) 03:00 17:00
ED53EABI (998483) 03:00 17:00
ED53EABI CÔNG TY QUẢN LÝ BAY MIỀN TRUNG (505512) 03:00 17:00
ED53EABJ CỤC HẢI QUAN TP.ĐÀ NẴNG (505513) 03:00 17:00
ED53EABK CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN THỰC PHẨM D&N (505725) 03:00 17:00
ED53EABL BỘ TƯ LỆNH VÙNG 3 HẢI QUÂN (505853) 03:00 17:00
ED53EABP (975107) 03:00 17:00
ED53EABP TRUNG TÂM VIỄN THÔNG 3 – VIỄN THÔNG ĐÀ NẴNG- TẬP ĐOÀN BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT NAM(CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH) (994729) 03:00 17:00
ED53EABP VIETTEL ĐÀ NẴNG-CHI NHÁNH TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP-VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI (994860) 03:00 17:00
ED53EABP (998129) 03:00 17:00
ED53EABP CÔNG TY CỔ PHẦN NGHE NHÌN TOÀN CẦU (974498) 03:00 17:00
ED53EABP (954283) 03:00 17:00
ED53EABP Đài PThanh Truyền Hình ĐN (506303) 03:00 17:00
ED53EABP CÔNG AN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG (992471) 03:00 17:00
ED53EABQ CÔNGTY CỔPHẦN XUẤTNHẬPKHẨU THỦYSẢN MIỀNTRUNG (506518) 03:00 17:00
ED53EABQ CÔNG TY CỔ PHẦN AP NHS ĐÀ NẴNG (506519) 03:00 17:00
ED53EABR CÔNG TY CỔ PHẦN VẠN XUÂN (949075) 03:00 17:00
ED53EABR CÔNG TY CỔ PHẦN VẠN XUÂN (970574) 03:00 17:00
ED53EABV CÔNG TY TNHH MASSDA LAND (507221) 03:00 17:00
ED53EABW (507309) 03:00 17:00
ED53EABX DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HỮU PHƯỚC (507805) 03:00 17:00
ED53EACB (509503) 03:00 17:00
ED53EACC (509727) 03:00 17:00
ED53EACC (506539) 03:00 17:00
ED53EACC (959672) 03:00 17:00
ED53EACD CÔNG TY TNHH INTERFLOUR ĐÀ NẴNG (509830) 03:00 17:00
ED53EACE CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN THỰC PHẨM D&N (510015) 03:00 17:00
ED53EACF CỤC AN NINH ĐỐI NGOẠI (510282) 03:00 17:00
ED53EACI (510622) 03:00 17:00
ED53EACL CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ SẢN XUẤT BAO BÌ ĐẠI VIỆT PHÁT (511067) 03:00 17:00
ED53EACM CÔNG TY TNHH INTERFLOUR ĐÀ NẴNG (511429) 03:00 17:00
ED53EACN CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN MIỀN TRUNG (512555) 03:00 17:00
ED53EACO TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ ĐÀ NẴNG (512600) 03:00 17:00
ED53EACP (512968) 03:00 17:00
ED53EACQ BỆNH VIỆN 199-BỘ CÔNG AN (513307) 03:00 17:00
ED53EACR TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ (515011) 03:00 17:00
ED53EACS CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KINGDOOR (990492) 03:00 17:00
ED53EACS CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHẠM-ASSET-ĐÀ NẴNG (962801) 03:00 17:00
ED53EACS CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT-THƯƠNG MẠI HUY ĐĂNG (508466) 03:00 17:00
ED53EACS CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN KHO VẬN NGOẠI THƯƠNG ĐÀ NẴNG (515338) 03:00 17:00
ED53EACT TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ (KHU KÝ TÚC XÁ) (515646) 03:00 17:00
ED53EACU (516761) 03:00 17:00
ED53EACV TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN (517998) 03:00 17:00
ED53EACV TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN (975319) 03:00 17:00
ED53EACX CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐÀ NẴNG (520552) 03:00 17:00
ED53EACX CÔNG AN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG (992471) 03:00 17:00
ED53EACY TRUNG TÂM VIỄN THÔNG 3 – VIỄN THÔNG ĐÀ NẴNG- TẬP ĐOÀN BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT NAM(CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH) (990634) 03:00 17:00
ED53EACY (520872) 03:00 17:00
ED53EACZ CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA CHẤT NHỰA ĐÀ NẴNG (521883) 03:00 17:00
ED53EADA CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DU LỊCH MINH THÀNH QUANG (521959) 03:00 17:00
ED53EADD (522867) 03:00 17:00
ED53EADE (523365) 03:00 17:00
ED53EADF CỤC ĐIỀU TRA CHỐNG BUÔN LẬU (524011) 03:00 17:00
ED53EADG (524962) 03:00 17:00
ED53EADH (524963) 03:00 17:00
ED53EADI (524964) 03:00 17:00
ED53EADJ (524965) 03:00 17:00
ED53EADK (524966) 03:00 17:00
ED53EADL CÔNG TY TNHH DATHASAM (524968) 03:00 17:00
ED53EADM CÔNG TY PHÁT TRIỂN VÀ KHAI THÁC HẠ TẦNG KHU CÔNG NGHIỆP ĐÀ NẴNG (961836) 03:00 17:00
ED53EADM CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI THUẬN TẠI ĐÀ NẴNG (524969) 03:00 17:00
ED53EADN (945842) 03:00 17:00
ED53EADN (964595) 03:00 17:00
ED53EADN (975066) 03:00 17:00
ED53EADN (974499) 03:00 17:00
ED53EADN (952322) 03:00 17:00
ED53EADN TRẦN CHÍ CỬ (002580) 03:00 17:00
ED53EADN CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN TRÀ (524988) 03:00 17:00
ED53EADN (944543) 03:00 17:00
ED53EADN CÔNG AN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG (992471) 03:00 17:00
ED53EADO VIETTEL ĐÀ NẴNG-CHI NHÁNH TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP-VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI (989393) 03:00 17:00
ED53EADO CN CT CP HẢI DUY TẠI ĐÀ NẴNG (525019) 03:00 17:00
ED53EADO CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG DI ĐỘNG VIETNAMOBILE (994522) 03:00 17:00
ED53EADO TRUNG TÂM MẠNG LƯỚI MOBIFONE MIỀN TRUNG-CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY VIỄN THÔNG MOBIFONE (994227) 03:00 17:00
ED53EADO TRUNG TÂM VIỄN THÔNG 3 – VIỄN THÔNG ĐÀ NẴNG- TẬP ĐOÀN BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT NAM(CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH) (954577) 03:00 17:00
ED53EADO CÔNG AN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG (992471) 03:00 17:00
ED53EADP TRUNG ĐOÀN 224-ĐẠI ĐỘI 4 (941055) 03:00 17:00
ED53EADP (525430) 03:00 17:00
ED53EADQ (971144) 03:00 17:00
ED53EADQ (999243) 03:00 17:00
ED53EADQ (525431) 03:00 17:00
ED53EADS (525433) 03:00 17:00
ED53EADT (525434) 03:00 17:00
ED53EADU (525435) 03:00 17:00
ED53EADV (525436) 03:00 17:00
ED53EADW TRUNG TÂM VIỄN THÔNG 3 – VIỄN THÔNG ĐÀ NẴNG- TẬP ĐOÀN BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT NAM (993885) 03:00 17:00
ED53EADW CÔNG AN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG (992471) 03:00 17:00
ED53EADW (525663) 03:00 17:00
ED53EADX CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG DI ĐỘNG VIETNAMOBILE (994521) 03:00 17:00
ED53EADX (997649) 03:00 17:00
ED53EADX CÔNG TY TNHH DU LỊCH VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG SƠN HẢI (974117) 03:00 17:00
ED53EADX DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TRƯỜNG ĐẠI PHÚC (525664) 03:00 17:00
ED53EADX CÔNG AN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG (992471) 03:00 17:00
ED53EADY CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN THỰC PHẨM D&N (525993) 03:00 17:00
ED53EAEA CÔNG AN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG (992471) 03:00 17:00
ED53EAEA (940748) 03:00 17:00
ED53EAEB CÔNG AN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG (992471) 03:00 17:00
ED53EAEB (940744) 03:00 17:00
ED53EAEC BÙI THỊ THU SƯƠNG (942812) 03:00 17:00
ED53EAEC CÔNG AN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG (992471) 03:00 17:00
ED53EAEC (940749) 03:00 17:00
ED53EAED CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN THỦY SẢN SƠN TRÀ (940745) 03:00 17:00
ED53EAED (998281) 03:00 17:00
ED53EAEE CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TÍN VŨ (986604) 03:00 17:00
ED53EAEE CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI RED FOX (942155) 03:00 17:00
ED53EAEF (983100) 03:00 17:00
ED53EAEF BỘ CHỈ HUY BỘ ĐỘI BIÊN PHÒNG TP.ĐÀ NẴNG (941061) 03:00 17:00
ED53EAEG (942153) 03:00 17:00
ED53EAEG CÔNG AN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG (992471) 03:00 17:00
ED53EAEH (942151) 03:00 17:00
ED53EAEK (941697) 03:00 17:00
ED53EAEM (942522) 03:00 17:00
ED53EAEN CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THẢO TÙNG (942793) 03:00 17:00
ED53EAEP CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TÍN VŨ (943429) 03:00 17:00
ED53EAEQ HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ KHU VỰC III (943920) 03:00 17:00
ED53EAER TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ SỐ 5-BỘ QUỐC PHÒNG (945396) 03:00 17:00
ED53EAER NGUYỄN QUANG MINH (991010) 03:00 17:00
ED53EAES CÔNGTY CỔPHẦN THỦYSẢN & THƯƠNGMẠI THUẬNPHƯỚC (945419) 03:00 17:00
ED53EAET CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN VÀ THƯƠNG MẠI THUẬN PHƯỚC (945420) 03:00 17:00
ED53EAEU CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG SÀI GÒN TẠI TP.ĐÀ NẴNG (946304) 03:00 17:00
ED53EAEW CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐÀ NẴNG (990150) 03:00 17:00
ED53EAEW BỘ TƯ LỆNH VÙNG 3 HẢI QUÂN (950405) 03:00 17:00
ED53EAEY CÔNG TY THOÁT NƯỚC VÀ XỬ LÝ NƯỚC THẢI ĐÀ NẴNG (947165) 03:00 17:00
ED53EAEZ CÔNG TY THOÁT NƯỚC VÀ XỬ LÝ NƯỚC THẢI ĐÀ NẴNG (947166) 03:00 17:00
ED53EAFA CÔNG TY THOÁT NƯỚC VÀ XỬ LÝ NƯỚC THẢI ĐÀ NẴNG (947167) 03:00 17:00
ED53EAFA NHÀ TRƯNG BÀY HOÀNG SA (988269) 03:00 17:00
ED53EAFC DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VĂN THÔNG (950106) 03:00 17:00
ED53EAFH CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN MIỀN TRUNG (951413) 03:00 17:00
ED53EAFI TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TPĐN (952278) 03:00 17:00
ED53EAFK CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN TRÀ (952512) 03:00 17:00
ED53EAFL ĐOÀN AN ĐIỀU DƯỠNG 27 ĐN-CỤC CTRỊ QK5 (952950) 03:00 17:00
ED53EAFL CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HOÀNG KHÁNH DUNG (981954) 03:00 17:00
ED53EAFL CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ WILL BE (983799) 03:00 17:00
ED53EAFM CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN YÊN KHÁNH (953441) 03:00 17:00
ED53EAFN CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TÍN VŨ (960591) 03:00 17:00
ED53EAFN TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ SỐ 5-BỘ QUỐC PHÒNG (953442) 03:00 17:00
ED53EAFO CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG DI ĐỘNG VIETNAMOBILE (994520) 03:00 17:00
ED53EAFO CÔNG TY CỔ PHẦN KHU DU LỊCH SINH THÁI BIỂN BÃI BẮC (953447) 03:00 17:00
ED53EAFP DNTN LÊ VĂN XUÂN (953443) 03:00 17:00
ED53EAFQ TRUNG TÂM PHỐI HỢP TÌM KIẾM CỨU NẠN HÀNG HẢI KHU VỰC II (953950) 03:00 17:00
ED53EAFS CÔNG TY CỔ PHẦN KHANG THÔNG (954298) 03:00 17:00
ED53EAFT CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐÀ NẴNG (954474) 03:00 17:00
ED53EAFU (954638) 03:00 17:00
ED53EAFV BỘ TƯ LỆNH VÙNG 3 HẢI QUÂN (984097) 03:00 17:00
ED53EAFV CÔNG TY TNHH THANH HUYỀN (954562) 03:00 17:00
ED53EAFV CÔNG AN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG (992471) 03:00 17:00
ED53EAFW CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐÀ NẴNG (954871) 03:00 17:00
ED53EAFY CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐÀ NẴNG (955050) 03:00 17:00
ED53EAFZ CHINHÁNH CÔNGTY TNHH GAS PHOENIX (VIỆTNAM)TẠI TP.ĐÀNẴNG (955355) 03:00 17:00
ED53EAGA BỘ TƯ LỆNH VÙNG 3 HẢI QUÂN (955905) 03:00 17:00
ED53EAGB CỤC KIỂM ĐỊNH HẢI QUAN (956286) 03:00 17:00
ED53EAGC (989174) 03:00 17:00
ED53EAGC CÔNG AN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG (992471) 03:00 17:00
ED53EAGC (503883) 03:00 17:00
ED53EAGE CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HỒ NGỌC MỸ (956812) 03:00 17:00
ED53EAGF CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT BIỂN S.TECH (957629) 03:00 17:00
ED53EAGG CÔNG TY CỔ PHẦN SEATECCO (957630) 03:00 17:00
ED53EAGH CÔNG TY CỔ PHẦN SEATECCO (957631) 03:00 17:00
ED53EAGI (957628) 03:00 17:00
ED53EAGO CÔNG TY CỔ PHẦN XUYÊN ĐÔNG DƯƠNG (960282) 03:00 17:00
ED53EAGP ĐÀI PHÁT SÓNG KHU VỰC TRUNG BỘ (961239) 03:00 17:00
ED53EAGS CÔNG TY TNHH THÁI AN (973600) 03:00 17:00
ED53EAGS CÔNG TY TNHH THÁI AN (961595) 03:00 17:00
ED53EAGU DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VĂN THÔNG (961931) 03:00 17:00
ED53EAGU (962875) 03:00 17:00
ED53EAGV (961980) 03:00 17:00
ED53EAGW CÔNGTY CỔPHẦN THỦYSẢN & THƯƠNGMẠI THUẬNPHƯỚC (962073) 03:00 17:00
ED53EAGX CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÓNG TÀU BẢO DUY (962312) 03:00 17:00
ED53EAGY CÔNG TY CỔ PHẦN THUỶ SẢN ĐN (965960) 03:00 17:00
ED53EAGY (968880) 03:00 17:00
ED53EAGZ CÔNG TY TNHH DV-TM TRƯỜNG SƠN TÙNG (962734) 03:00 17:00
ED53EAHA CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TÙNG QUÝ LỘC (967744) 03:00 17:00
ED53EAHA LÊ THỊ PHƯƠNG LONG (978188) 03:00 17:00
ED53EAHC TRUNG TÂM KỸ THUẬT TRUYỀN DẪN PHÁT SÓNG (963345) 03:00 17:00
ED53EAHD CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TÍN VŨ (965783) 03:00 17:00
ED53EAHF CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐỒ HỘP HẠ LONG ĐÀ NẴNG (964240) 03:00 17:00
ED53EAHG CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS PORTSERCO (968655) 03:00 17:00
ED53EAHG CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ S.A.R (968654) 03:00 17:00
ED53EAHN CÔNG TY TNHH BẮC ĐẨU (968470) 03:00 17:00
ED53EAHP TỔNG CÔNG TY SÔNG THU (966727) 03:00 17:00
ED53EAHR (967162) 03:00 17:00
ED53EAHR CÔNG AN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG (992471) 03:00 17:00
ED53EAHS (967163) 03:00 17:00
ED53EAHS CÔNG AN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG (992471) 03:00 17:00
ED53EAHU (967770) 03:00 17:00
ED53EAHU CÔNG AN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG (992471) 03:00 17:00
ED53EAHV (967771) 03:00 17:00
ED53EAHV CÔNG AN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG (992471) 03:00 17:00
ED53EAHW CÔNG TY CỔ PHẦN KHU DU LỊCH SINH THÁI BIỂN BÃI BẮC (967944) 03:00 17:00
ED53EAHX CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NAM PHÚC (972319) 03:00 17:00
ED53EAHX HỢP TÁC XÃ SẢN XUẤT NƯỚC ĐÁ SƠN TRÀ (969896) 03:00 17:00
ED53EAHY CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ VÀ KHAI THÁC TÒA NHÀ VNPT (969013) 03:00 17:00
ED53EAHZ CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PU FONG (968779) 03:00 17:00
ED53EAIA CÔNG TY TNHH HẢI THANH (970595) 03:00 17:00
ED53EAIB BỘ TƯ LỆNH VÙNG 3 HẢI QUÂN (968803) 03:00 17:00
ED53EAIC BỘ TƯ LỆNH VÙNG 3 HẢI QUÂN (968804) 03:00 17:00
ED53EAID CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH PHAN GIA (969543) 03:00 17:00
ED53EAII TỔNG CÔNG TY SÔNG THU (971315) 03:00 17:00
ED53EAIJ DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NGUYỄN THỊ TOÀN (970152) 03:00 17:00
ED53EAIK CÔNG TY CỔ PHẦN THUỶ SẢN ĐÀ NẴNG (971299) 03:00 17:00
ED53EAIL CÔNG TY TNHH BẮC ĐẨU (970613) 03:00 17:00
ED53EAIN (973079) 03:00 17:00
ED53EAIP CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DỊCH VỤ TIẾN CHÂU (971238) 03:00 17:00
ED53EAIQ CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN BẢO NAM AN (000436) 03:00 17:00
ED53EAIQ CHI NHÁNH-CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KHẢI HOÀNG QUẢNG NAM TẠI ĐÀ NẴNG (994225) 03:00 17:00
ED53EAIQ HỢP TÁC XÃ SẢN XUẤT NƯỚC ĐÁ SƠN TRÀ (974063) 03:00 17:00
ED53EAIQ CÔNG AN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG (992471) 03:00 17:00
ED53EAIR CÔNG TY TNHH BẮC ĐẨU (971172) 03:00 17:00
ED53EAIS DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN LÊ VĂN XUÂN (971378) 03:00 17:00
ED53EAIT BAN QUẢN LÝ ÂU THUYỀN VÀ CẢNG CÁ THỌ QUANG ĐÀ NẴNG (971569) 03:00 17:00
ED53EAIU CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐÀ NẴNG (971694) 03:00 17:00
ED53EAIV (976590) 03:00 17:00
ED53EAIV CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY GAS PETROLIMEX – CTCP – NHÀ MÁY LPG ĐÀ NẴNG (976586) 03:00 17:00
ED53EAIV CÔNG AN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG (992471) 03:00 17:00
ED53EAIW CÔNG AN QUẬN SƠN TRÀ (975523) 03:00 17:00
ED53EAIY BỘ TƯ LỆNH VÙNG 3 HẢI QUÂN (972845) 03:00 17:00
ED53EAIZ (973662) 03:00 17:00
ED53EAJA TỔNG CÔNG TY SÔNG THU (974647) 03:00 17:00
ED53EAJB DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN ĐẶNG THỊ CA (973744) 03:00 17:00
ED53EAJG (976630) 03:00 17:00
ED53EAJH TỔNG CÔNG TY SÔNG THU (974614) 03:00 17:00
ED53EAJL CÔNG TY CỔ PHẦN CHÂU ĐÔ (975411) 03:00 17:00
ED53EAJM DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN KHÁCH SẠN SÔNG CÔNG ĐÀ NẴNG (976631) 03:00 17:00
ED53EAJP CÔNG TY THOÁT NƯỚC VÀ XỬ LÝ NƯỚC THẢI ĐÀ NẴNG (975937) 03:00 17:00
ED53EAJQ CÔNG TY THOÁT NƯỚC VÀ XỬ LÝ NƯỚC THẢI ĐÀ NẴNG (975827) 03:00 17:00
ED53EAJR CÔNG TY THOÁT NƯỚC VÀ XỬ LÝ NƯỚC THẢI ĐÀ NẴNG (975828) 03:00 17:00
ED53EAJV CÔNG TY CỔ PHẦN CHEF MEAT VIỆT NAM (976260) 03:00 17:00
ED53EAJW (976628) 03:00 17:00
ED53EAJX CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TASECO OCEANVIEW ĐÀ NẴNG (977010) 03:00 17:00
ED53EAJY CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HƯNG BẢO CHÍNH (976768) 03:00 17:00
ED53EAJZ CÔNG TY TNHH MINH TRUNG KIÊN – EU (976905) 03:00 17:00
ED53EAJZ CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ LÊ HOÀNG ANH (986530) 03:00 17:00
ED53EAKB CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN ĐÀ NẴNG (978414) 03:00 17:00
ED53EAKC CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ PHÁT MINH ANH (978046) 03:00 17:00
ED53EAKD CÔNG TY TNHH – TỔNG CÔNG TY SÔNG THU (977344) 03:00 17:00
ED53EAKE CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HÙNG LIÊN HẠNH (977773) 03:00 17:00
ED53EAKF TỔNG CỤC CẢNH SÁT QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH VỀ TRẬT TỰ AN TOÀN XÃ HỘI (977944) 03:00 17:00
ED53EAKJ CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THIÊN MÃ (979215) 03:00 17:00
ED53EAKK CÔNG TY TNHH HÙNG BẮC CƯỜNG (978892) 03:00 17:00
ED53EAKL CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KACHIUSA (978413) 03:00 17:00
ED53EAKN CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN ANH MINH TẠI ĐÀ NẴNG (978358) 03:00 17:00
ED53EAKO CÔNG TY TNHH HẢI THANH (978819) 03:00 17:00
ED53EAKQ CÔNG TY TNHH BIỂN KIM CƯƠNG (979673) 03:00 17:00
ED53EAKS CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ-DU LỊCH NNT ĐÀ NẴNG (979456) 03:00 17:00
ED53EAKV CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ BIỂN – VƯỜN (980822) 03:00 17:00
ED53EAKW (980336) 03:00 17:00
ED53EAKY CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THANH HỒNG PHÚC (980860) 03:00 17:00
ED53EAKY (002517) 03:00 17:00
ED53EALA CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT DẦU KHÍ VIỆT NAM-CÔNG TY DỊCH VỤ DẦU KHÍ ĐÀ NẴNG (980701) 03:00 17:00
ED53EALB CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HÙNG HOÀNG HUY (989009) 03:00 17:00
ED53EALB CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP VIỆT MIỀN TRUNG (989010) 03:00 17:00
ED53EALB CÔNG TY TNHH TM & DV TRƯỜNG HIẾU (981236) 03:00 17:00
ED53EALC CÔNG TY CỔ PHẦN RICHICO (980651) 03:00 17:00
ED53EALD CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DU LỊCH ĐÀ NẴNG THANH (982544) 03:00 17:00
ED53EALE CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG-CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH CÚC PHƯƠNG (981499) 03:00 17:00
ED53EALF VĂN PHÒNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH (981678) 03:00 17:00
ED53EALK KHÁCHSẠN TRƯỜNGSƠNTÙNG 5-CHINHÁNH CÔNGTY TNHH DV-TM TRƯỜNG SƠN TÙNG TẠI ĐÀNẴNG (981825) 03:00 17:00
ED53EALM CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ĐẶNG GIA PHÚC (981970) 03:00 17:00
ED53EALO CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DU LỊCH ĐỨC PHÚ GIA (982073) 03:00 17:00
ED53EALP CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ GAYA (982022) 03:00 17:00
ED53EALQ CHI NHÁNH TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG-CÔNG TY TNHH VINCOM RETAIL MIỀN NAM (982452) 03:00 17:00
ED53EALU CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NGỌC QUANG ĐĂNG (982702) 03:00 17:00
ED53EALW CÔNG TY CỔ PHẦN CHÂU ĐÔ (983295) 03:00 17:00
ED53EALX NƯỚC ĐÁ A.BI (983386) 03:00 17:00
ED53EALY CÔNG TY TNHH DUY THỊNH (983373) 03:00 17:00
ED53EALZ CÔNG TY QUẢN LÝ BAY MIỀN TRUNG (983855) 03:00 17:00
ED53EALZ CÔNG AN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG (992471) 03:00 17:00
ED53EAMA CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ BẢO LÂM PHƯƠNG (984240) 03:00 17:00
ED53EAMC CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN ĐÀ NẴNG (984248) 03:00 17:00
ED53EAME CN CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI QUẢNG NAM ĐÀ NẴNG-KHÁCH SẠN GRAND TOURANE (984268) 03:00 17:00
ED53EAMF CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG (984397) 03:00 17:00
ED53EAMG (984336) 03:00 17:00
ED53EAMK BẢO HIỂM XÃ HỘI QUẬN SƠN TRÀ (984850) 03:00 17:00
ED53EAML CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ THÁI DƯƠNG XANH (984851) 03:00 17:00
ED53EAMM CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH KHÍ MIỀN BẮC (984982) 03:00 17:00
ED53EAMO CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG HOÀNG SƠN (985031) 03:00 17:00
ED53EAMP CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG ĐẠI LONG (985092) 03:00 17:00
ED53EAMR TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM (985535) 03:00 17:00
ED53EAMS LỮ ĐOÀN 83 QUÂN CHỦNG HẢI QUÂN (985153) 03:00 17:00
ED53EAMT CÔNG TY TNHH NAM TRUNG STAR (985160) 03:00 17:00
ED53EAMU CÔNG TY THOÁT NƯỚC VÀ XỬ LÝ NƯỚC THẢI ĐÀ NẴNG (985868) 03:00 17:00
ED53EAMU LIÊN DANH CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG UPL VÀ CÔNG TY TNHH CƠ SỞ HẠ TẦNG KHILARI (985163) 03:00 17:00
ED53EAMV CÔNG TY TNHH NGÂN TRÂM (985162) 03:00 17:00
ED53EAMW CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH PHÚ HOÀNG THỊNH (985161) 03:00 17:00
ED53EAMX CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ DU LỊCH DUYÊN HẢI-CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG (985396) 03:00 17:00
ED53EAMY CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI & DỊCH VỤ NGUYỄN ĐẠT (985506) 03:00 17:00
ED53EANA CÔNG TY CỔ PHẦN PPC AN THỊNH ĐÀ NẴNG (985722) 03:00 17:00
ED53EANB CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TẤN NGUYỄN GIA (986345) 03:00 17:00
ED53EAND BỘ TƯ LỆNH VÙNG 3 HẢI QUÂN (986365) 03:00 17:00
ED53EANE CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DU LỊCH PHÚ HẢI LONG (986279) 03:00 17:00
ED53EANF CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ MIỀN TRUNG (986523) 03:00 17:00
ED53EANH CÔNG TY TNHH DANA NHẬT MINH (986603) 03:00 17:00
ED53EANI CÔNG AN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG (986892) 03:00 17:00
ED53EANM CÔNG TY TNHH SEKONG WOOD (986978) 03:00 17:00
ED53EANO XÍ NGHIỆP BÊ TÔNG VÀ XÂY LẮP ĐÀ NẴNG-CHI NHÁNH CTCP VẬT LIỆU XÂY DỰNG-XÂY LẮP VÀ K.DOANH NHÀ ĐÀ NẴNG (987160) 03:00 17:00
ED53EANP CÔNG TY TNHH TM&DV NHƯ MINH (987252) 03:00 17:00
ED53EANR CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TMDV KIM DANAKA (987251) 03:00 17:00
ED53EANS CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ MỸ KHÊ (987302) 03:00 17:00
ED53EANT CÔNG TY TNHH MTV SUN FRONTIER VIỆT NAM (987304) 03:00 17:00
ED53EANV CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM SÁNG NGỌC (987776) 03:00 17:00
ED53EANW XƯỞNG 387 – CỤC KỸ THUẬT QUÂN KHU 5 (987767) 03:00 17:00
ED53EAOC TRUNG TÂM ĐIỀU DƯỠNG NGƯỜI CÓ CÔNG MIỀN TRUNG (987963) 03:00 17:00
ED53EAOC TRUNG TÂM PHỤNG DƯỠNG NGƯỜI CÓ CÔNG CÁCH MẠNG (983437) 03:00 17:00
ED53EAOD CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THỦY THANH (987983) 03:00 17:00
ED53EAOH HẢI ĐỘI 2 BỘ C.H.B.Đ.B.P. THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG (988295) 03:00 17:00
ED53EAOI CÔNG TY TNHH MTV LINCOLN GN PARTNERS (965802) 03:00 17:00
ED53EAOI CÔNG TY TNHH MTV CHIDOME DANANG (985108) 03:00 17:00
ED53EAOJ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC ĐA PHÚC TẠI TP ĐÀ NẴNG (988455) 03:00 17:00
ED53EAOL CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐÀ NẴNG (988475) 03:00 17:00
ED53EAOM DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN LÊ VĂN XUÂN (988871) 03:00 17:00
ED53EAOO CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH LAN QUẾ ANH (988959) 03:00 17:00
ED53EAOQ CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ DU LỊCH LÝ BẰNG (989070) 03:00 17:00
ED53EAOR CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ART IN PARADISE (989147) 03:00 17:00
ED53EAOU CÔNG TY THOÁT NƯỚC VÀ XỬ LÝ NƯỚC THẢI ĐÀ NẴNG (989239) 03:00 17:00
ED53EAPB CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LÊ DUYÊN HOÀNG (989621) 03:00 17:00
ED53EAPC CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHÚC HÂN AN (989634) 03:00 17:00
ED53EAPD CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ DU LỊCH ARIA (989655) 03:00 17:00
ED53EAPE CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ KINH DOANH DỊCH VỤ PAX.VTN-CHI NHÁNH THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG (989730) 03:00 17:00
ED53EAPF CÔNG TY TNHH DU LỊCH VÀ XÂY DỰNG HẢI PHONG (989742) 03:00 17:00
ED53EAPG CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TỔNG HỢP VIESKY (989859) 03:00 17:00
ED53EAPI CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI THÁI PHÚ TÀI (989915) 03:00 17:00
ED53EAPK CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THANH THÀNH AN (989922) 03:00 17:00
ED53EAPL CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC ALPHA NAM TẠI MIỀN TRUNG (991269) 03:00 17:00
ED53EAPN CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DU LỊCH HÙNG BẢO ANH (991093) 03:00 17:00
ED53EAPO CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH KINH DOANH THƯƠNG MẠI DUNG NAM TẠI ĐÀ NẴNG (991268) 03:00 17:00
ED53EAPQ CÔNG TY TNHH AN THỦY NHI (991358) 03:00 17:00
ED53EAPR CHI NHÁNH DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XÂY DỰNG SỔ 1 TỈNH ĐIỆN BIÊN-KHÁCH SẠN MƯỜNG THANH SÔNG HÀN (991393) 03:00 17:00
ED53EAPS CHI NHÁNH DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XÂY DỰNG SỔ 1 TỈNH ĐIỆN BIÊN-KHÁCH SẠN MƯỜNG THANH SÔNG HÀN (991399) 03:00 17:00
ED53EAPT KHÁCH SẠN MƯỜNG THANH LUXURY ĐÀ NẴNG-CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MƯỜNG THANH (991388) 03:00 17:00
ED53EAPV KHÁCH SẠN BALCONA ĐÀ NẴNG-CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN SAO VÀNG NHA TRANG (991429) 03:00 17:00
ED53EAPW TRUNG MỸ(NGUYỄN THỊ THANH XUÂN) (991420) 03:00 17:00
ED53EAQA TRUNG MỸ(NGUYỄN THỊ THANH XUÂN) (991424) 03:00 17:00
ED53EAQB (991430) 03:00 17:00
ED53EAQB CÔNG AN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG (992471) 03:00 17:00
ED53EAQC CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LÊ NINH (991440) 03:00 17:00
ED53EAQD CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DU LỊCH HOA BAN TRẮNG (991607) 03:00 17:00
ED53EAQE CÔNG TY TNHH BẢO NAM LÂM (991608) 03:00 17:00
ED53EAQF CÔNG TY CỔ PHẦN KIM LONG NAM (991606) 03:00 17:00
ED53EAQG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DU LỊCH NGUYỄN QUYỀN (991658) 03:00 17:00
ED53EAQI CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ ĐÀ NẴNG (991697) 03:00 17:00
ED53EAQK (986247) 03:00 17:00
ED53EAQK CÔNG TY CỔ PHẦN CDC XÂY DỰNG (993511) 03:00 17:00
ED53EAQK CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU HẢI AN (991800) 03:00 17:00
ED53EAQL CÔNG TY TNHH MTV LHPLUS (991865) 03:00 17:00
ED53EAQM CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DU LỊCH MINH KIÊN (991876) 03:00 17:00
ED53EAQN CÔNG TY CỔ PHẦN PARIS DELI (991919) 03:00 17:00
ED53EAQO CHI NHÁNH 2 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN I.V.C-TRƯỜNG MẦM NON ABC (991946) 03:00 17:00
ED53EAQP CÔNG TY TNHH MTV ĐẠI ĐỨC KHANG (992070) 03:00 17:00
ED53EAQR CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN BẮC TRUNG NAM TẠI ĐÀ NẴNG (992345) 03:00 17:00
ED53EAQS CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ANH ANH MỸ (992157) 03:00 17:00
ED53EAQT CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN CÚC PHƯƠNG TẠI ĐÀ NẴNG (992160) 03:00 17:00
ED53EAQU CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THANH TUYẾT SƠN (992158) 03:00 17:00
ED53EARA CÔNG TY CỔ PHẦN PPC AN THỊNH ĐÀ NẴNG (992346) 03:00 17:00
ED53EARC (992671) 03:00 17:00
ED53EARD CÔNG TY TNHH MTV THÀNH TÂM THỊNH (992670) 03:00 17:00
ED53EARF (992673) 03:00 17:00
ED53EARG WORLD SPA LOUNGE(HUỲNH THÔNG) (992702) 03:00 17:00
ED53EARH CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG TÂN (992887) 03:00 17:00
ED53EARI CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC ALPHA NAM ĐÀ NẴNG (992899) 03:00 17:00
ED53EARL CÔNG TY TNHH HÒA BÌNH-CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG (993156) 03:00 17:00
ED53EARM CHI NHÁNH 1-CÔNG TY CỔ PHẦN QUÊ VIỆT (993096) 03:00 17:00
ED53EARN MASSAGE YAKSON ĐÀ NẴNG (993095) 03:00 17:00
ED53EARO CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN ĐÀ NẴNG (993110) 03:00 17:00
ED53EARU CÔNG TY TNHH MTV PHẠM NGÂN NHI (993325) 03:00 17:00
ED53EASA CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH 72 (993614) 03:00 17:00
ED53EASB CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HAKAWA (993619) 03:00 17:00
ED53EASC CÔNG TY TNHH HƯNG NGỌC PHÚ (993721) 03:00 17:00
ED53EASD CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP VÀ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TÂN KHANG (994060) 03:00 17:00
ED53EASF HỨA XUÂN SINH (994062) 03:00 17:00
ED53EASH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ANANDI (994085) 03:00 17:00
ED53EASO CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG-CÔNG TY CỔ PHẦN VINPEARL (994328) 03:00 17:00
ED53EASQ CÔNG TY CỔ PHẦN KIM LONG NAM (994419) 03:00 17:00
ED53EASR CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HOÀNG KIM CÚC (994438) 03:00 17:00
ED53EASV NHÀ HÀNG BÉ ANH (994516) 03:00 17:00
ED53EASW CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG TRƯỜNG XUÂN (994609) 03:00 17:00
ED53EATB KHÁCH SẠN DLG ĐÀ NẴNG-CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH ĐỨC LONG DUNG QUẤT (994608) 03:00 17:00
ED53EATE CÔNG TY CỔ PHẦN KIM LONG NAM (994624) 03:00 17:00
ED53EATG CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ DU LỊCH GIA MINH NGUYỄN (994775) 03:00 17:00
ED53EATH CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN DU LỊCH GIÓ BIỂN (994887) 03:00 17:00
ED53EATI (994820) 03:00 17:00
ED53EATJ (994821) 03:00 17:00
ED53EATJ (998482) 03:00 17:00
ED53EATJ CÔNG AN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG (992471) 03:00 17:00
ED53EATK CÔNG TY TNHH PARZE HOTELS (994878) 03:00 17:00
ED53EATN CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DU LỊCH HOA NGỌC (994973) 03:00 17:00
ED53EATO CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN MIỀN TRUNG (995427) 03:00 17:00
ED53EATP CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MINH THÙY TẠI ĐÀ NẴNG (995465) 03:00 17:00
ED53EATQ CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN VÀ THƯƠNG MẠI THUẬN PHƯỚC (995569) 03:00 17:00
ED53EATR CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HXCB (995698) 03:00 17:00
ED53EATS NGUYỄN TẤN DŨNG (995757) 03:00 17:00
ED53EATT CÔNG TY TNHH THẮNG HÒA LINH (995756) 03:00 17:00
ED53EATU CÔNG TY TNHH GIANG SƠN VŨ (995965) 03:00 17:00
ED53EATV CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH HỒ THẮNG (995872) 03:00 17:00
ED53EAUA (996111) 03:00 17:00
ED53EAUE CÔNG TY TNHH MTV THIÊN PHÚC HOÀNG GIA (996182) 03:00 17:00
ED53EAUF CÔNG TY CP DỊCH VỤ KHÁCH SẠN KIM THÀNH-CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG (996207) 03:00 17:00
ED53EAUH CÔNG TY TNHH TM VÀ DV LỘC PHÚC AN KHANG (996613) 03:00 17:00
ED53EAUJ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỨC MẠNH (996752) 03:00 17:00
ED53EAUM CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG COTECCONS (996705) 03:00 17:00
ED53EAUN (996814) 03:00 17:00
ED53EAUO CHI NHÁNH 2-CÔNG TY CỔ PHẦN GIC LAND (996740) 03:00 17:00
ED53EAUP CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TRƯỜNG HIẾU (996817) 03:00 17:00
ED53EAUQ CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THIÊN MÃ (997111) 03:00 17:00
ED53EAUR HỘ KINH DOANH: ĐỖ VĂN NAM (997517) 03:00 17:00
ED53EAUT CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DU LỊCH CNTV (997515) 03:00 17:00
ED53EAUU CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐÀ NẴNG (997519) 03:00 17:00
ED53EAUV CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC ĐA PHÚC TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG (997422) 03:00 17:00
ED53EAUW CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ-DU LỊCH NNT ĐÀ NẴNG (997488) 03:00 17:00
ED53EAVA CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ JNO (997489) 03:00 17:00
ED53EAVB CÔNG TY TNHH PHƯƠNG LÊ VÕ (997490) 03:00 17:00
ED53EAVC CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ĂN UỐNG HOA ĐỎ (997518) 03:00 17:00
ED53EAVD CÔNG TY TNHH SEKONG WOOD (997780) 03:00 17:00
ED53EAVE HỘ KINH DOANH: CƠ SỞ SẢN XUẤT NƯỚC ĐÁ THÀNH CÔNG (997769) 03:00 17:00
ED53EAVF CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI PHÚC MINH TÂN (997781) 03:00 17:00
ED53EAVI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PHƯƠNG PHƯỢNG SÀI GÒN (997782) 03:00 17:00
ED53EAVJ CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU AN SƠN (997834) 03:00 17:00
ED53EAVK CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ QUỐC BẢO (997836) 03:00 17:00
ED53EAVO CÔNG TY CỔ PHẦN TMS HOTEL ĐÀ NẴNG (998199) 03:00 17:00
ED53EAVP CÔNG TY CỔ PHẦN QUẾ NGỌC LAN (998198) 03:00 17:00
ED53EAVV CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CHÁNH TÍN (998215) 03:00 17:00
ED53EAWA CÔNG TY TNHH TUYẾT LIÊN SƠN (998425) 03:00 17:00
ED53EAWB CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH DUNG BÀNG (998412) 03:00 17:00
ED53EAWC CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI PHÚ NGÂN (998426) 03:00 17:00
ED53EAWD CÔNG TY TNHH MTV ANH CHÂU PHAN (998427) 03:00 17:00
ED53EAWE CÔNG TY TNHH THÁI BÌNH DRAGON (998428) 03:00 17:00
ED53EAWH CÔNG TY TNHH FAMILY SUKI (998480) 03:00 17:00
ED53EAWJ CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN MIỀN TRUNG (998666) 03:00 17:00
ED53EAWK CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐÓNG TÀU SƠN HẢI (001091) 03:00 17:00
ED53EAWL CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẤT XANH MIỀN TRUNG (998668) 03:00 17:00
ED53EAWN CÔNG TY CỔ PHẨN THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH SAN HÔ ĐÀ NẴNG (998706) 03:00 17:00
ED53EAWO CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DU LỊCH KHÁCH SẠN COSMOS VIỆT NAM (998723) 03:00 17:00
ED53EAWP (998724) 03:00 17:00
ED53EAWQ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ VẬN TẢI THÀNH ĐẠT-KHÁCH SẠN GOLDEN ROSE 3 (998726) 03:00 17:00
ED53EAWR CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÍN THÀNH NHÂN HÒA (998725) 03:00 17:00
ED53EAWS (998727) 03:00 17:00
ED53EAWW CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ ĐÀ NẴNG (998761) 03:00 17:00
ED53EBAA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ ĐÀ NẴNG (998762) 03:00 17:00
ED53EBAD CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI DU LỊCH TAG (998905) 03:00 17:00
ED53EBAE CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HAVIN (999001) 03:00 17:00
ED53EBAF CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐẢO ANH ĐÀO (999148) 03:00 17:00
ED53EBAH CÔNG TY TNHH HADAVICO (999147) 03:00 17:00
ED53EBAI CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU-NHÀ HÀNG-IRIS (999165) 03:00 17:00
ED53EBAJ CÔNG TY CỔ PHẦN-KỸ THUẬT NGẦM BÌNH MINH-CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG (999166) 03:00 17:00
ED53EBAK CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VINH GIA NGUYỄN (999167) 03:00 17:00
ED53EBAL CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC ĐÀ NẴNG (999170) 03:00 17:00
ED53EBAN CÔNG TY TNHH TM VÀ DV THANH BÌNH AN (999321) 03:00 17:00
ED53EBAO (999408) 03:00 17:00
ED53EBAP CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHAN GIA PHÁT (999420) 03:00 17:00
ED53EBAR CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DU LỊCH PHÚ KIM (999437) 03:00 17:00
ED53EBAS CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ KINH DOANH VÀ DỊCH VỤ NGÂN HÀ (999442) 03:00 17:00
ED53EBAT BỘ TƯ LỆNH VÙNG 3 HẢI QUÂN (999447) 03:00 17:00
ED53EBAU BỘ TƯ LỆNH VÙNG 3 HẢI QUÂN (999448) 03:00 17:00
ED53EBAV CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI MỘC MIÊN (999698) 03:00 17:00
ED53EBAW CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CHÍN NGHĨA PHÁT (999702) 03:00 17:00
ED53EBBB CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG TIẾN ĐẠT (999859) 03:00 17:00
ED53EBBC TRUNG ĐOÀN 290-TRẠM RA ĐA 29 (000188) 03:00 17:00
ED53EBBD TRUNG ĐOÀN 290-TRẠM RA ĐA 29 (000189) 03:00 17:00
ED53EBBN CÔNG TY CỔ PHẦN THE CODE (000191) 03:00 17:00
ED53EBBP BỆNH VIÊN 199 BỘ CÔNG AN (000311) 03:00 17:00
ED53EBBQ CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHÁT TRIỂN DU LỊCH NGỌC ÁNH (000304) 03:00 17:00
ED53EBBR CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM SÁNG NGỌC (000320) 03:00 17:00
ED53EBBT CÔNG TY CỔ PHẦN CHIC-LAND (000665) 03:00 17:00
ED53EBBV CÔNG TY CỔ PHẦN QUÊ VIỆT (000666) 03:00 17:00
ED53EBBW CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT XÂY DỰNG DINCO (000667) 03:00 17:00
ED53EBCA CÔNG TY TNHH JONGRO BBQ (000668) 03:00 17:00
ED53EBCC CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ĐÌNH NAM PLEIKU (000841) 03:00 17:00
ED53EBCD CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THIÊN AN THÀNH (000855) 03:00 17:00
ED53EBCE CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI HÒA BÌNH XANH (001372) 03:00 17:00
ED53EBCF HỘ KINH DOANH: ENOUVO SPACE CO-WORKING-CO-LIVING (001382) 03:00 17:00
ED53EBCI CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TIẾP VẬN SUNPLUS TẠI ĐÀ NẴNG (001391) 03:00 17:00
ED53EBCJ NGUYỄN VĂN THU (001782) 03:00 17:00
ED53EBCL (001768) 03:00 17:00
ED53EBCN CÔNG TY CỔ PHẦN MỸ PHÚC (001784) 03:00 17:00
ED53EBCO CÔNG TY CỔ PHẦN MỸ PHÚC (001785) 03:00 17:00
ED53EBCQ CÔNG TY CỔ PHẦN HOA KY (002167) 03:00 17:00
ED53EBCS CÔNG TY CỔ PHẦN HOA KY (002166) 03:00 17:00
ED53EBCU CÔNG TY CỔ PHẦN ĐĂNG HẢI (002139) 03:00 17:00
ED53EBDA HỘ KINH DOANH TRỊNH THỊ HÀ (002404) 03:00 17:00
ED53EBDB CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU XUÂN DŨNG (002391) 03:00 17:00
ED53EBDI CÔNG TY TNHH MTV SUN FRONTIER ĐÀ NẴNG (002463) 03:00 17:00
ED53EBDK CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN RỒNG XUYÊN VIỆT (002717) 03:00 17:00
ED53EBDL (002702) 03:00 17:00
ED53EBDM CHI NHÁNH MIỀN TRUNG-TỔNG CÔNG TY TRỰC THĂNG VIỆT NAM-CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN (002723) 03:00 17:00
ED53EOAS NHÀ KHÁCH QUỐC HỘI TẠI ĐÀ NẴNG (989148) 03:00 17:00
17/12/2019 ĐL Cẩm Lệ VC53VS51 TBA T5 Cồn Dầu 13:00 17:00
ĐL Hoà Vang GC53GS25 NINH AN 3 04:30 17:00
GC53GS50 TBA PHƯỚC HƯNG 4 04:30 17:00
GC53GS51 TBA HÒA NHƠN 2 – T4 04:30 17:00
GC53GS53 PHÚ HÒA 7 04:30 17:00
GC53GT47 TBA HÒA THỌ – HÒA NHƠN 04:30 17:00
GC53GT50 TÚY LOAN 3 04:30 17:00
GC53GU36 CẨM TOẠI TRUNG 4 04:30 17:00
GC53GW63 TBA PHỐ CHỢ HÒA PHONG T2 04:30 17:00
GC53VS10 Hoà Nhơn 1-T1 04:30 17:00
GC53VS11 Hoà Nhơn 1-T2 04:30 17:00
GC53VS12 TTHC huyện Hòa Vang 04:30 17:00
GC53VS13 Phú Hoà 2 04:30 17:00
GC53VS14 Thôn Phước Thái 04:30 17:00
GC53VS15 Hòa Nhơn 2-T1 04:30 17:00
GC53VS16 Hòa Nhơn 2-T2 04:30 17:00
GC53VS17 Thôn Phước Hậu 04:30 17:00
GC53VS18 Thôn Phước Thuận 04:30 17:00
GC53VS19 Thôn Trước Đông 04:30 17:00
GC53VS20 Phước Hưng 04:30 17:00
GC53VS21 Ninh An 04:30 17:00
GC53VS22 Ninh An 2 04:30 17:00
GC53VS23 Diêu Phong 04:30 17:00
GC53VS24 Diêu Phong 2 04:30 17:00
GC53VS26 Toàn Trung 04:30 17:00
GC53VS33 Hòa Nhơn 2-T3 04:30 17:00
GC53VS34 Cẩm Toại Tây 3 04:30 17:00
GC53VS38 Thạch Nham Tây 2 04:30 17:00
GC53VT10 Khương Mỹ 04:30 17:00
GC53VT11 Khương Mỹ 2 04:30 17:00
GC53VT12 Hòa Phong 1 04:30 17:00
GC53VT13 Hoà Phong 2 04:30 17:00
GC53VT14 Hoà Phong 1-2 04:30 17:00
GC53VT15 Thôn Tuý Loan 04:30 17:00
GC53VT16 Tuý Loan 2 04:30 17:00
GC53VT17 Cẩm Toại Trung 2 04:30 17:00
GC53VT18 Dương Lâm 2-T2 04:30 17:00
GC53VT19 UBND xã Hoà Phong 04:30 17:00
GC53VT20 Dương Lâm 2 04:30 17:00
GC53VT21 Thạch Nham Đông 04:30 17:00
GC53VT22 Thạch Nham Tây 04:30 17:00
GC53VT23 Phú Hòa 3 04:30 17:00
GC53VT36 Thạch Nham Đông T2 04:30 17:00
GC53VT42 An Tân 04:30 17:00
GC53VT44 Khu TĐC Hòa Nhơn 04:30 17:00
GC53VT46 TBA TÚY LOAN TÂY 04:30 17:00
GC53VU11 Thái Lai 04:30 17:00
GC53VU14 Nhơn Sơn 04:30 17:00
GC53VU17 Phước Hưng 2 04:30 17:00
GC53VU20 Cẩm Toại Tây 2 04:30 17:00
GC53VU21 Cẩm Toại Trung 3 04:30 17:00
GC53VU23 Khương Mỹ 3 04:30 17:00
GC53VU24 Bồ Bản 2 04:30 17:00
GC53VU35 Phú Hòa 4 04:30 17:00
GC53VU38 Ngầm Đôi 04:30 17:00
GC53VVSA Bơm Ninh An 04:30 17:00
GC53VVT5 Nam Thanh 04:30 17:00
GC53VVT6 Cẩm Toại Tây 04:30 17:00
GC53VVT7 Cẩm Toại Trung 04:30 17:00
GC53VVT8 Bồ Bản 04:30 17:00
GC53VVT9 Cẩm Toại Đông 04:30 17:00
GC53VVU1 Hoà Phú 1 04:30 17:00
GC53VVU2 Hoà Phú 2 04:30 17:00
GC53VVU3 Hoà Phú 3 04:30 17:00
GC53VVU4 Khu Đcanh ĐCư Phú Túc 04:30 17:00
GC53VVU5 Thôn Phú Túc 04:30 17:00
GC53VVW1 Thôn Hòa Phước 04:30 17:00
GC53VVW2 An Châu 04:30 17:00
GC53VVW3 Thôn Hoà Thọ 04:30 17:00
GC53VVW4 Hoà Phước 1 04:30 17:00
GC53VVW5 Đông Lâm 04:30 17:00
GC53VVW6 Thôn Đồng Lăng 04:30 17:00
GC53VVW8 Khu TNXP xã Hòa Phú 04:30 17:00
GC53VVW9 Thôn Hòa Hải 04:30 17:00
GC53VVWU Khu phố chợ Hòa Phong 04:30 17:00
GC53VW35 Phú Hòa 5 04:30 17:00

Lịch cúp điện Đà Nẵng hằng ngày được cập nhật từ Điện lực Đà Nẵng.

Lịch cúp điện có thể thay đổi, mong các bạn thông cảm !

Loading...
Tin cùng chuyên mục
Tin khác
Chồng độƬ qµỵ rồi mất trong lúc bán hoa Tết ở Sài Gòn, vợ cùng các con vội về đưa tang với hơn 2 tấn dưa còn nằm lại vỉa hè
"Em không biết nữa, giờ còn bao nhiêu thì còn, tối nay 7h em dọn về để chiều mai đưa tang bố, mẹ và mọi người…
Chàng trai mở dịch vụ ‘rút tiền nhanh’ ngay bên cạnh cây ATM đông đúc
Chàng trai này đã nghĩ ra việc kinh doanh có 1-0-2, chẳng cần mất sức mà tiền vẫn thu về ào ào, khách hàng còn…
’30 chưa phải tết’ của Trường Giang vượt ải kiểm duyệt, được cấp phép ra rạp từ mùng 1 tết
Bộ phim 30 chưa phải tết có Trường Giang, Mạc Văn Khoa đóng chính vừa được cấp phép chiếu rạp từ mùng 1 tết. Đ…
Những sao Việt trắng tay, chìm trong biển nợ vì lao vào kinh doanh
Siu Black, Thúy Nga, Phước Sang… là những sao Việt một thời từng lâm vào cảnh nợ nần, trắng tay vì lao đầu vào…
Thủy Tiên, Công Vinh cầm 1 tỷ tiền mặt cứu giúp công nhân bị nợ lương Tết, ai cũng xúc động
Hành động cao đẹp của vợ chồng Thủy Tiên, Công Vinh đã khiến nhiều người xúc động và ngưỡng mộ.
Xót xa cảnh 3 bé gái sinh xong gia đình không đón về, phải chuyển vào viện mồ côi ngày cuối năm
3 bé gái được mẹ "sinh xong rồi mất biệt", gia đình cũng không đến nhận. Ngày cuối năm, các y bác sĩ tại Bệnh…
Mua 4 chậu cúc đẹp đẽ chưa kịp chưng Tết thì bị trộm lái ô tô chôm mất 2 chậu ngay trong đêm
Sự việc xảy ra tại tỉnh Bình Dương rạng sáng 29 Tết (tức 23/1 Dương lịch).
Vợ cнếт trong phòng ngủ, chồng тяεσ cổ ở ngoài vườn
Nghe tiếng cã¡ vã, người thân chạy sang thì phát hiện người vợ bị cнếт trong phòng ngủ với vếт тнươหg ở đầu, n…
Chuyện huyền bí về hoa ngải ở đèo Hải Vân
Vào cuối mùa xuân, từ trên vùng núi Hải Vân, gió thổi rụng xuống biển một loại hoa ngải thần bí mà loài cá nào…
Sau thất bại ở U23 châu Á, thầy Park chính thức rời Việt Nam về Hàn
HLV Park Hang-seo và các đồng sự người Hàn của mình vừa nói lời chia tay các cầu thủ cũng người hâm mộ Việt Na…
Người yêu đi khách sạn với người yêu cũ, chàng trai quỳ gối đợi trước cửa suốt 2 tiếng
Chàng trai nhu nhược khi nhìn thấy người yêu đi khách sạn cùng người yêu cũ, anh đã quỳ gối trước cửa suốt 2 t…