Lịch cắt điện Đà Nẵng ngày 12-19/11/2019

Để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp lưới điện, công ty điện lực Đà Nẵng thông báo lịch cúp điện Đà Nẵng ngày 12-19/11/2019 một số khu vực dưới đây:

Ngày Điện Lực Mã trạm BA Tên trạm BA Giờ BĐ Giờ KT
12/11/2019 ĐL Hải Châu AC53AAE9 VĨNH TRUNG 2 07:30 16:30
AD53ABGL (638690) 07:30 11:30
AD53ABGL Công ty Quản lý cầu đường Đà Nẵng (642080) 07:30 11:30
AD53ABGL (642079) 07:30 11:30
AD53ABGL (642078) 07:30 11:30
AD53ABHS Công ty cổ phần Đầu tư Thành Lợi (638448) 07:30 16:30
ĐL Liên Chiểu HD53HAOX Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Sài Gòn – Đà Nẵng (928311) 07:30 09:30
ĐL Sơn Trà EC53EEL6 Mân Quang 1 07:30 13:30
EC53EELP Hoà Quí 1-T4 07:30 13:30
EC53EP18 Mân Quang 2 07:30 13:30
EC53EP24 Mân Quang 4 07:30 13:30
EC53EV36 Mân Quang 3 07:30 13:30
ED53EAKH (977971) 07:30 13:30
ĐL Cẩm Lệ VC53VVWB Hoà xuân 1 07:30 12:00
VC53VW59 TBA Phan Hữu Nghi 07:30 12:00
ĐL Hoà Vang GC53VT12 Hòa Phong 1 07:00 12:00
13/11/2019 ĐL Hải Châu AC53AAOV KDC C17 07:30 13:00
AD53ABBU Doanh nghiệp tư nhân Mỹ Ka Ka (124499) 13:00 17:30
ĐL Cẩm Lệ VD53VAFY Công ty Cổ phần Cấp Nước Đà Nẵng (684395) 07:30 12:00
14/11/2019 ĐL Hải Châu AC53AAAB TRIỆU NỮ VƯƠNG 07:30 13:00
ĐL Sơn Trà EC53EEL7 Bình Kỳ 1 13:00 17:00
EC53EEXN Hoà Quý 2 – T3 13:00 17:00
EC53EL13 Bình Kỳ 2 13:00 17:00
ĐL Cẩm Lệ VC53VT30 Thành đoàn Đà Nẵng 07:30 12:00
VC53VT39 KDC F1 Nam cầu Cẩm Lệ 07:30 12:00
15/11/2019 ĐL Liên Chiểu HC53HHN4 Khu GĐ Tiểu Đoàn 2 07:00 10:00
HC53HR24 Đa Phước 2T1 07:30 09:30
HD53HAHI Công Ty TNHH MTV Chế Biến Thực Phẩm Đà Nẵng (840816) 07:00 10:00
ĐL Thanh Khê FC53FFO7 H.Minh – T.L.Đán MR T1 07:30 09:30
16/11/2019 ĐL Hoà Vang GC53GS25 NINH AN 3 06:30 16:30
GC53GS50 TBA PHƯỚC HƯNG 4 06:30 16:30
GC53GS51 TBA HÒA NHƠN 2 – T4 06:30 16:30
GC53GS53 PHÚ HÒA 7 06:30 16:30
GC53GT47 TBA HÒA THỌ – HÒA NHƠN 06:30 16:30
GC53GT50 TÚY LOAN 3 06:30 16:30
GC53GU36 CẨM TOẠI TRUNG 4 06:30 16:30
GC53GW63 TBA PHỐ CHỢ HÒA PHONG T2 06:30 16:30
GC53VS10 Hoà Nhơn 1-T1 06:30 16:30
GC53VS11 Hoà Nhơn 1-T2 06:30 16:30
GC53VS12 TTHC huyện Hòa Vang 06:30 16:30
GC53VS13 Phú Hoà 2 06:30 16:30
GC53VS14 Thôn Phước Thái 06:30 16:30
GC53VS15 Hòa Nhơn 2-T1 06:30 16:30
GC53VS16 Hòa Nhơn 2-T2 06:30 16:30
GC53VS17 Thôn Phước Hậu 06:30 16:30
GC53VS18 Thôn Phước Thuận 06:30 16:30
GC53VS19 Thôn Trước Đông 06:30 16:30
GC53VS20 Phước Hưng 06:30 16:30
GC53VS21 Ninh An 06:30 16:30
GC53VS22 Ninh An 2 06:30 16:30
GC53VS23 Diêu Phong 06:30 16:30
GC53VS24 Diêu Phong 2 06:30 16:30
GC53VS26 Toàn Trung 06:30 16:30
GC53VS33 Hòa Nhơn 2-T3 06:30 16:30
GC53VS34 Cẩm Toại Tây 3 06:30 16:30
GC53VS38 Thạch Nham Tây 2 06:30 16:30
GC53VT10 Khương Mỹ 06:30 16:30
GC53VT11 Khương Mỹ 2 06:30 16:30
GC53VT12 Hòa Phong 1 06:30 16:30
GC53VT13 Hoà Phong 2 06:30 16:30
GC53VT14 Hoà Phong 1-2 06:30 16:30
GC53VT15 Thôn Tuý Loan 06:30 16:30
GC53VT16 Tuý Loan 2 06:30 16:30
GC53VT17 Cẩm Toại Trung 2 06:30 16:30
GC53VT18 Dương Lâm 2-T2 06:30 16:30
GC53VT19 UBND xã Hoà Phong 06:30 16:30
GC53VT20 Dương Lâm 2 06:30 16:30
GC53VT21 Thạch Nham Đông 06:30 16:30
GC53VT22 Thạch Nham Tây 06:30 16:30
GC53VT23 Phú Hòa 3 06:30 16:30
GC53VT36 Thạch Nham Đông T2 06:30 16:30
GC53VT42 An Tân 06:30 16:30
GC53VT44 Khu TĐC Hòa Nhơn 06:30 16:30
GC53VT46 TBA TÚY LOAN TÂY 06:30 16:30
GC53VU11 Thái Lai 06:30 16:30
GC53VU14 Nhơn Sơn 06:30 16:30
GC53VU17 Phước Hưng 2 06:30 16:30
GC53VU20 Cẩm Toại Tây 2 06:30 16:30
GC53VU21 Cẩm Toại Trung 3 06:30 16:30
GC53VU23 Khương Mỹ 3 06:30 16:30
GC53VU24 Bồ Bản 2 06:30 16:30
GC53VU35 Phú Hòa 4 06:30 16:30
GC53VU38 Ngầm Đôi 06:30 16:30
GC53VVSA Bơm Ninh An 06:30 16:30
GC53VVT5 Nam Thanh 06:30 16:30
GC53VVT6 Cẩm Toại Tây 06:30 16:30
GC53VVT7 Cẩm Toại Trung 06:30 16:30
GC53VVT8 Bồ Bản 06:30 16:30
GC53VVT9 Cẩm Toại Đông 06:30 16:30
GC53VVU1 Hoà Phú 1 06:30 16:30
GC53VVU2 Hoà Phú 2 06:30 16:30
GC53VVU3 Hoà Phú 3 06:30 16:30
GC53VVU4 Khu Đcanh ĐCư Phú Túc 06:30 16:30
GC53VVU5 Thôn Phú Túc 06:30 16:30
GC53VVW1 Thôn Hòa Phước 06:30 16:30
GC53VVW2 An Châu 06:30 16:30
GC53VVW3 Thôn Hoà Thọ 06:30 16:30
GC53VVW4 Hoà Phước 1 06:30 16:30
GC53VVW5 Đông Lâm 06:30 16:30
GC53VVW6 Thôn Đồng Lăng 06:30 16:30
GC53VVW8 Khu TNXP xã Hòa Phú 06:30 16:30
GC53VVW9 Thôn Hòa Hải 06:30 16:30
GC53VVWU Khu phố chợ Hòa Phong 06:30 16:30
GC53VW35 Phú Hòa 5 06:30 16:30
GC53VW44 Cẩm Toại Tây 4 06:30 16:30
GC53VW51 TBA Hòa Nhơn 1-T3 06:30 16:30
GC53VW62 Thôn Hòa Thọ T2 06:30 16:30
GD53VAAG Nhà máy gạch không nung 06:30 16:30
GD53VAAJ KDL sinh thái Suối Đôi và mỏ khoáng nóng 06:30 16:30
GD53VAAN Mỏ đá Hố Sanh 06:30 16:30
GD53VAAR Chi cục thuế huyện Hòa Vang 06:30 16:30
GD53VAAS Mỏ đá Hố Sâu T2 06:30 16:30
GD53VAAT BTS Viettel 06:30 16:30
GD53VAAZ Phước Thinh Phát 06:30 16:30
GD53VABA Trộn BT nhựa (ĐN-MT) 06:30 16:30
GD53VABE Thiết bị Trường học 06:30 16:30
GD53VABI Giấy Việt Nhật 06:30 16:30
GD53VABM Bê tông nhựa nóng Hòa Nhơn 06:30 16:30
GD53VABS Bê tông dự ứng lực 06:30 16:30
GD53VABU Kiot NHNN&PTNT CN huyện Hòa Vang 06:30 16:30
GD53VABY Mỏ đá Hố Bạc 2 06:30 16:30
GD53VACL Bơm Túy Loan 06:30 16:30
GD53VACN Trường Giáo Dưỡng 06:30 16:30
GD53VACQ Bê tông Atphal 06:30 16:30
GD53VADD Bảo Trung 06:30 16:30
GD53VADE Kho Bom Thành Đội 06:30 16:30
GD53VADF Công ty CT đô thị 06:30 16:30
GD53VADG Hải Vy 06:30 16:30
GD53VADI Nghiền Sàng 06:30 16:30
GD53VADQ Huỳnh Đức May 06:30 16:30
GD53VADV Chi nhánh NHNN Hòa Vang 06:30 16:30
GD53VAEA XN khai thác đá Hòa Vang 06:30 16:30
GD53VAEC Cty ĐTPT nhà TP Đà Nẵng 06:30 16:30
GD53VAEG Tiểu Đoàn CSCĐ 06:30 16:30
GD53VAEH Mỏ đá CTCP Chu Lai 06:30 16:30
GD53VAEJ Công ty CTĐT Đà Nẵng 06:30 16:30
GD53VAER Mỏ đá Phước Hậu 06:30 16:30
GD53VAEU Mỏ đá Hố Sâu 06:30 16:30
GD53VAFD Tân Minh Hoàng 06:30 16:30
GD53VAFM Mỏ đá Quán Quân 06:30 16:30
GD53VAFR Cao Hoàng Lực 06:30 16:30
GD53VAFU G.Tuynel Vĩnh Trường 06:30 16:30
GD53VAFV Lại Anh Dũng (Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Minh) 06:30 16:30
GD53VAFW Công ty Xây dựng 323 06:30 16:30
GD53VAFX G.Tuynel Nguyễn Văn Anh 06:30 16:30
GD53VAGK Vinh Thanh Châu 06:30 16:30
GD53VAGL Vinaconex 06:30 16:30
GD53VAGV Chu Lai 2 06:30 16:30
GD53VAHB Hoàng Tuấn 06:30 16:30
GD53VAHD Mỏ đá HSCC VINA 06:30 16:30
GD53VAHG Hòa Phú Thành 06:30 16:30
GD53VAHO Bệnh viện Hòa Vang 06:30 16:30
GD53VAIC Công ty Sơn Hải 06:30 16:30
GD53VAID Đặng Hùng Lân 06:30 16:30
GD53VAIE Công ty CPXD 512 06:30 16:30
GD53VAIJ Cty cổ phần V.liệu X.dựng 323 06:30 16:30
GD53VAIR Cty CP-ĐTXD Toàn Trung 06:30 16:30
GD53VAIS Công ty Phước Thuận 06:30 16:30
GD53VAIV Nghiền Sàng 2 06:30 16:30
GD53VAIW Bê tông nhựa công ty CPXD GT Quảng Nam 06:30 16:30
GD53VAJB Xí nghiệp khai thác đá( Mỏ đã Phước Thuận) 06:30 16:30
GD53VAJG TBA Hoàng Anh Khôi 06:30 16:30
GD53VAJI Mỏ đá Hòa Nhơn T3( công ty KS&XD Miền Nam) 06:30 16:30
GD53VAJL Cty CP Công nghệ Đức Huy 06:30 16:30
GD53VAJU Trạm biến áp VBRICK 06:30 16:30
GD53VAJX TBA Bảo Ân 06:30 16:30
GD53VAJY TBA Công ty Long Bình 06:30 16:30
GD53VAKA TBA chiếu sáng nút giao thông Túy Loan 06:30 16:30
GD53VAKP Phú Nam An 06:30 16:30
GD53VAKQ Công ty CP Đồng Nai 06:30 16:30
GD53VAKS Công ty Vimeco 06:30 16:30
GD53VAKW BTTP Vinaconex 25 06:30 16:30
GD53VAKX Công ty Đại Cường 06:30 16:30
GD53VALK Trần Minh Gia 06:30 16:30
GD53VALL Khu XLNT nhiễm dầu – TCT Sông Thu 06:30 16:30
GD53VALN PVTC Lâm Viên 06:30 16:30
GD53VALR Than Miền Trung Vinacomin 06:30 16:30
18/11/2019 ĐL Liên Chiểu HC53HN18 KĐT Phước Lý 13:30 16:00
HC53HN31 TBA LÊ ĐÌNH KỴ 13:30 16:00
HD53HAAI Chi Nhánh Công Ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Vạn Tường – Xí Nghiệp 309 (932403) 09:30 11:30
HD53HAAI Tiểu Đoàn 409 – Bộ Tham Mưu Quân Khu 5 (800016) 09:30 11:30
HD53HAMU Công Ty TNHH Phú Mỹ Hòa (919435) 07:30 09:30
HD53HAMU Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Phú Mỹ Hòa (935921) 07:30 09:30
19/11/2019 ĐL Liên Chiểu HD53HALZ Võ Hoàng Anh Tuấn (923251) 07:30 10:00
HD53HALZ Công ty TNHH Kỹ thuật Cơ điện Thành Tân (909736) 07:30 10:00
ĐL Thanh Khê FC53FFI8 Tôn Đản 07:30 12:00

Lịch cúp điện Đà Nẵng hằng ngày được cập nhật từ Điện lực Đà Nẵng.

Lịch cúp điện có thể thay đổi, mong các bạn thông cảm !

Loading...
Tin cùng chuyên mục
Tin khác
Ít ai ngờ Coco Trần-người đàn bà quyền lực của Cocobay lại là con gái của Thuyết buôn vua
Coco Trần - một trong những nhà sáng lập Cocobay Đà Nẵng - được biết đến là một trong những nữ doanh nhân trẻ…
H&M lần đầu tiên mở cửa hàng ở Đà Nẵng, người miền Trung xếp hàng dài nhiều giờ chờ mua
12h trưa nay, 28/11, H&M khai trương cửa hàng đầu tiên tại Vincom Ngô Quyền, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng nhưng từ…
Cận cảnh khu dân cư ‘ăn, ngủ cạnh người ch.ế.t’ ở Đà Nẵng
Hàng chục năm nay người dân Hòa Khánh Nam (Đà Nẵng) chịu cảnh “sống chung với người ch.ết” bởi hàng nghìn ngôi…
Mới nhận xe 4 ngày, chủ nhân VinFast Lux A2.0 đã bán lại với giá hơn 1,2 tỷ đồng
Chiếc VinFast Lux A2.0 thậm chí còn chưa ra biển và chưa được đóng thuế trước bạ.
Nam công nhân rơi từ công trình căn hộ khách sạn t.ử v.o.n.g ở Đà Nẵng
Nam công nhân làm việc tại công trình căn hộ khách sạn nằm trên đường Nguyễn Thị Minh Khai (Đà Nẵng) bất ngờ r…
Tung dịch vụ đưa rước sân bay dự kiến giá 500.000 đồng/chiều bằng ôtô VinFast, CEO Luxstay khẳng định giá đang rất rẻ
Giữa ồn ào giá cước đưa rước sân bay bằng xe VinFast của Luxstay quá đắt, dự kiến tối đa hơn 500.000 đồng/chặn…
Lo tồn kho lớn, đại lý bán rẻ hàng loạt xe ga thấp hơn giá niêm yết
Giá xe máy đầu tháng 12 ngoại trừ Honda SH vẫn tăng chênh kỷ lục, thì nhiều mẫu xe ga, xe số khác lại đang bán…
U22 Việt Nam nhận hung tin từ Quang Hải
Thủ quân U22 Việt Nam chỉ chơi vỏn vẹn 18 phút đầu tiên trận đấu với Singapore tối nay trước khi rời sân vì ch…
Xe chở đoàn Việt Nam gặp t.a.i n.ạ.n trên đường dự khai mạc SEA Games 30
Xe bus chở đoàn TTVN dự lễ khai mạc SEA Games đã v.a chạ.m với xe bus chở đoàn thể thao Lào, rất may là không…
Xuất hiện vườn cúc họa mi khiến giới trẻ thi nhau check in ở Đà Nẵng
Không cần phải ra tận Hà Nội, ngay ở Đà Nẵng đã có một vườn hoa cúc họa mi "siêu to khổng lồ" thu hút giới trẻ…
‘Bà trùm’ Thúy Nga làm đám cưới lần thứ 10 với MC Thanh Bạch
"Không nói trước điều gì và khi điều gì đến nếu mình linh động, sáng tạo, vui vẻ với tinh thần khoẻ cái gì làm…