Trong ngày giỗ đầu, gia đình sẽ làm bữa cơm cúng giỗ. Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng sẽ tham dự. Một trong những hoạt động thành phố Đà Nẵng tưởng nhớ cố…
Loading...