Với lịch sử 110 năm tồn tại, Ga Đà Nẵng từ chỗ nằm ở vùng ven, đến nay đã nằm lọt thỏm giữa trung tâm thành phố. Điều này khiến Ga Đà Nẵng trở nên khá…
Loading...