Lịch cúp điện Đà Nẵng ngày 22/07/2017

Để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp lưới điện, công ty điện lực Đà Nẵng thông báo lịch cúp điện Đà Nẵng ngày 22/07/2017 một số khu vực dưới đây:

Ngày Điện lực Mã trạm BA Tên trạm BA Giờ BĐ Giờ KT
22/07/2017 ĐL Hải Châu AC53AAI6 PHAN ĐĂNG LƯU 07:30
12:00
AD53ABFV Công ty Cổ phần Kim Đô (629692) 07:30
11:30
ĐL Liên Chiểu HC52HM34 Tà Lang 2 06:30
14:30
HC53HHM1 Hòa Bắc 1 06:30
14:30
HC53HHM2 Hòa Bắc 4 06:30
14:30
HC53HHM3 Hòa Bắc 2 06:30
14:30
HC53HHM4 Hòa Bắc 3 06:30
14:30
HC53HHM5 An Định 06:30
14:30
HC53HHO3 Hoà Khánh 6 04:30
07:00
HC53HHO4 Hoà Khánh 7 04:30
07:00
HC53HHO5 Hoà Khánh 8 04:30
07:00
HC53HHOB Hoà Khánh 2 04:30
07:00
HC53HHOO Quảng Thắng 04:30
07:00
HC53HHQJ Thủy Tú T2 06:30
14:30
HC53HHRI Tà Lang 06:30
14:30
HC53HHRM KDC Hoà Mỹ T1 04:30
07:00
HC53HHRS KDC Hoà Mỹ T2 04:30
07:00
HC53HHY2 An Ngãi Tây 2 06:30
14:30
HC53HHY3 UB Hòa Sơn 06:30
14:30
HC53HHYL Trung Sơn 06:30
14:30
HC53HHYM Nam Yên 06:30
14:30
HC53HHYP Khe Đào 06:30
14:30
HC53HM10 Trường Định T2 06:30
14:30
HC53HM11 Quan Nam 1 06:30
14:30
HC53HM12 Quan Nam 2 06:30
14:30
HC53HM13 Xóm 3 06:30
14:30
HC53HM14 Hoà Liên 4 06:30
14:30
HC53HM15 Xóm Huế 06:30
14:30
HC53HM16 Xóm 6 06:30
14:30
HC53HM17 Tổ 5 Trường Định 06:30
14:30
HC53HM18 Trường Định 06:30
14:30
HC53HM19 Xóm Cồn 06:30
14:30
HC53HM20 Hòa Liên 1 06:30
14:30
HC53HM21 Hưởng Phước 06:30
14:30
HC53HM22 Hưởng Phước 2 06:30
14:30
HC53HM23 Vân Dương 06:30
14:30
HC53HM24 Hòa Liên 2 06:30
14:30
HC53HM25 Hòa Bắc 5 06:30
14:30
HC53HM26 Quan Nam 3 06:30
14:30
HC53HM27 Hưởng Phước 3 06:30
14:30
HC53HM28 TĐC Hòa Liên 2 06:30
14:30
HC53HM29 TT 05-06 06:30
14:30
HC53HM30 TĐC Hòa Liên 4T1 06:30
14:30
HC53HM31 An Ngãi Đông 2 06:30
14:30
HC53HM32 Hòa Bắc 2T2 06:30
14:30
HC53HM33 Xóm Huế 2 06:30
14:30
HC53HM36 UB Hòa Bắc 06:30
14:30
HC53HM37 Quan Nam 4 06:30
14:30
HC53HM38 TĐC Hòa Liên 5 06:30
14:30
HC53HM39 Hòa Liên 3 06:30
14:30
HC53HM40 TBA Nam Yên 2 06:30
14:30
HC53HM41 TBA Trường Định T3 06:30
14:30
HC53HM42 TBA Khu TĐC Hòa Liên 06:30
14:30
HC53HO16 Quảng Thắng 2 04:30
07:00
HC53HO30 Kiệt 1 Phạm Như Xương 04:30
07:00
HC53HQ15 An Ngãi Tây 4 06:30
14:30
HC53HY11 KDC Quảng Thắng 04:30
07:00
HC53HY12 Phạm Như Xương 04:30
07:00
HC53HY27 Phạm Như Xương 2 04:30
07:00
HC53HY33 KDC Nam Nguyễn Tất Thành 06:30
14:30
HD53HAAJ Trung Tâm Bồi Dưỡng Nghiệp Vụ III – Chi Nhánh Tập Đoàn Bưu Chính Viễn Thông Việt Nam (800023) 04:30
07:00
HD53HABQ CN CTY TNHH NƯỚC GIẢI KHÁT COCA-COLA VIỆT NAM TẠI TP ĐÀ NẴNG (807224) 04:30
07:00
HD53HADF C.ty QLVH điện CS công cộng ĐN (811564) 04:30
07:00
HD53HADG Trường Đại Học Sư Phạm (811659) 04:30
07:00
HD53HADG Trường Đại Học Sư Phạm (815320) 04:30
07:00
HD53HAEB Trung Tâm Bồi Dưỡng Nghiệp Vụ III – Chi Nhánh Tập Đoàn Bưu Chính Viễn Thông Việt Nam (815038) 04:30
07:00
HD53HAEO Trung Tâm Y Tế Quận Liên Chiểu (816999) 04:30
07:00
HD53HAEY (817842) 06:30
14:30
HD53HAFQ Chi Nhánh Liên Chiểu – Công Ty Cổ Phần Ôtô Trường Hải (823636) 04:30
07:00
HD53HAKE Trung Tâm Viễn Thông 5 – Viễn Thông Đà Nẵng – Tập Đoàn Bưu Chính Viễn Thông Việt Nam (895125) 04:30
07:00
HD53HAMN Công Ty Cổ Phần Gia Nguyễn Tâm (914161) 06:30
14:30
HD53HAMW Trung tâm Mạng lưới Mobifone Miền Trung – Chi nhánh Tổng Công ty Viễn thông Mobifone (917890) 06:30
14:30
HD53HANK Công ty Cổ phần Trung Nam (922148) 06:30
14:30
HD53HANK Trường Trung Học Cở Sở Đàm Quang Trung (931501) 06:30
14:30
HD53HANQ Cty TNHH SX TM & DV Khởi Long (922865) 04:30
07:00
HD53HAOT Công Ty CP – Tổng Công Ty Liên Doanh Xây Dựng Công Trình 18 (928053) 06:30
14:30
HD53HAOY Công Ty Cổ Phần 482 (928451) 06:30
14:30
HD53HAPB Công Ty TNHH Tập Đoàn Sơn Hải (928517) 06:30
14:30
HD53HAPD Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Lắp Máy Số 1 – Cienco 8 (929047) 06:30
14:30
HD53HAPE Tổng Công Ty Xây Dựng Công Trình Giao Thông 8 – CTCP (929044) 06:30
14:30
HD53HAPL Chi Nhánh Tổng Công Ty Xây Dựng Số 1 – CTCP Tại Miền Trung (939856) 06:30
14:30
HD53HAPN Chi nhánh Tổng Công ty Xây dựng số 1 – CTCP tại miền Trung (939758) 06:30
14:30
HD53HAPO Tổng Công Ty Xây Dựng Công Trình Giao Thông 8 – CTCP (929667) 06:30
14:30
HD53HAPP Tổng Công Ty Xây Dựng Công Trình Giao Thông 8 – CTCP (929668) 06:30
14:30
HD53HAPZ Chi Nhánh Tổng Công Ty Xây Dựng Số 1 – CTCP Tại Miền Trung (930267) 06:30
14:30
HD53HAQH Công Ty CP – Tổng Công Ty Liên Doanh Xây Dựng Công Trình 18 (931335) 06:30
14:30
HD53HAQK Công ty TNHH Tập Đoàn Sơn Hải (931921) 06:30
14:30
HD53HAQK Viễn thông Đà Nẵng – Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (Chi nhánh Công ty TNHH) (939497) 06:30
14:30
HD53HAQL XÍ NGHIỆP SÔNG ĐÀ 10.5 – CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 10 (932048) 06:30
14:30
HD53HAQM Chi Nhánh Tổng công ty xây dựng số 1- CTCP Tại Miền Trung (931953) 06:30
14:30
HD53HARM Bộ Chỉ Huy Bộ Đội Biên Phòng Thành phố Đà Nẵng (936453) 06:30
14:30
HD53HARM Cơ Sở Xã Hội Bầu Bàng Thành phố Đà Nẵng (915402) 06:30
14:30
HD53HATE Công ty Cổ phần Trung Nam (937455) 06:30
14:30
HD53HATG Công ty Cổ phần Trung Nam (936889) 06:30
14:30
HD53HATG Công ty Quản lý Vận hành Điện Chiếu sáng Công cộng Đà Nẵng (936635) 06:30
14:30
HD53HATH Công ty Cổ phần Trung Nam (937454) 06:30
14:30
HD53HATP Công ty Cổ phần Trung Nam (937572) 06:30
14:30
HD53HATT Chi Nhánh Công ty TNHH Nước Giải Khát COCA-COLA Việt Nam Tại Thành Phố Đà Nẵng (938200) 04:30
07:00
HD53HAUA CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG 1 – CTCP TẠI MIỀN TRUNG (939757) 06:30
14:30
ĐL Sơn Trà EC53EEL7 Bình Kỳ 1 05:15
15:00
06:30
16:00
EC53EEL8 Khuê Đông 2 05:15
15:00
06:30
16:00
EC53EELT Đông Trà 2 05:15
15:00
06:30
16:00
EC53EEP8 KPC Hoà Hải T2 05:15
15:00
06:30
16:00
EC53EEVT Hoà Quí 1-T1 05:15
16:00
EC53EEVW Hoà Quí 2-T1 05:15
15:00
06:30
16:00
EC53EEVX Hoà Quí 2-T2 05:15
15:00
06:30
16:00
EC53EEX4 KDC Bá Tùng 05:15
16:00
EC53EEXN Hoà Quý 2 – T3 05:15
15:00
06:30
16:00
EC53EH18 KDC Làng đá mỹ nghệ Non Nước 05:15
15:00
06:30
16:00
EC53EL12 Bình Kỳ 3 05:15
15:00
06:30
16:00
EC53EL13 Bình Kỳ 2 05:15
15:00
06:30
16:00
EC53EL25 TĐC Bá Tùng MR 05:15
16:00
EC53EP26 Kios T3 KĐT Hòa Qúy 05:15
15:00
06:30
16:00
EC53EV17 KDC Làng đá mỹ nghệ Non nước T2 05:15
15:00
06:30
16:00
EC53EX12 KDC Bá Tùng T2 05:15
16:00
EC53EZ11 KDC Làng đá Mỹ nghệ Non Nước T7 05:15
15:00
06:30
16:00
ED53EAJC CÔNG TY QUẢN LÝ VẬN HÀNH ĐIỆN CHIẾU SÁNG CÔNG CỘNG ĐÀ NẴNG (973881) 05:15
15:00
06:30
16:00
ED53EAJD CÔNG TY QUẢN LÝ VẬN HÀNH ĐIỆN CHIẾU SÁNG CÔNG CỘNG ĐÀ NẴNG (974157) 05:15
16:00
ED53EAKZ (980333) 05:15
15:00
06:30
16:00
ED53EAKZ NGUYỄN VĂN THỌ (979915) 05:15
15:00
06:30
16:00
ED53EAKZ PHẠM LỢI (980332) 05:15
15:00
06:30
16:00
ED53EAKZ TRẦN THỊ HÀ (989404) 05:15
15:00
06:30
16:00
ED53EAKZ PHẠM ĐÌNH THỦY (981465) 05:15
15:00
06:30
16:00
ED53EAKZ LÊ THỊ CHÍNH (981464) 05:15
15:00
06:30
16:00
ED53EAKZ HUỲNH BÁ PHÚC (991950) 05:15
15:00
06:30
16:00
ED53EAKZ HUỲNH BÁ THU (991951) 05:15
15:00
06:30
16:00
ED53EALJ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 525 (981764) 05:15
15:00
06:30
16:00
ED53EALR HOÀNG VĂN CỘNG (982174) 05:15
15:00
06:30
16:00
ED53EALR LÊ VĂN DŨNG (984718) 05:15
15:00
06:30
16:00
ED53EALR CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CHIẾN THẮNG GIA (984807) 05:15
15:00
06:30
16:00
ED53EAQV CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA CẦU (992171) 05:15
15:00
06:30
16:00
ĐL Cẩm Lệ VC53VVTQ Bình Thái 2 06:00
12:00
VC53VVUL Bình Thái 3 06:00
12:00
VC53VW31 Phan Đăng Lưu 05:30
08:30

Lịch cúp điện Đà Nẵng hằng ngày được cập nhật từ Điện lực Đà Nẵng.

Lịch cúp điện có thể thay đổi, mong các bạn thông cảm !

Tin cùng chuyên mục
Tin khác
Cháu Hiếu cần lắm những tấm lòng hảo tâm
Giữa năm 2016, cháu Nguyễn Mỹ Hiếu (2002), con anh Nguyễn Bình (1970) và Ngô Thị Bông (1975) (trú tổ 16A, P. H…
Cảnh báo mưa lớn trên diện rộng từ 5-7 ngày
Sáng 17-11, Đài Khí tượng thủy văn Trung Trung Bộ khẳng định lại dự báo và cảnh báo mưa lớn trên diện rộng ở c…
Ngày 22/11/2017 Dawaco tạm ngừng cấp nước trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
Điện lực Đà Nẵng sẽ tạm ngừng cấp điện tại trạm bơm cấp II nhà máy nước Cầu Đỏ từ 06g30 đến 12g30 Thứ tư ngày…
Phi Long Plaza Nguyễn Văn Linh Đà Nẵng thông báo tuyển dụng 8 vị trí (11/2017)
Công ty TNHH Công Nghệ Tin Học Phi Long vinh dự 11 năm liền dẫn đầu doanh số bán lẻ máy tính tại khu vực Đà N…
Mai Linh miền Trung khai trương xe ôm công nghệ
Đại diện Công ty CP Mai Linh miền Trung cho biết, ngày 20-11, Công ty khai trương dịch vụ Mai Linh Bike tại Đà…
Thành lập Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật thuộc ĐH Đà Nẵng
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam vừa ký ban hành Quyết định số 1749/QĐ-TTg ngày 8-11-2017 của Thủ tướng Chính phủ về v…
Đà Nẵng: Chôm mũ bảo hiểm “đổi” ma túy
14 giờ ngày 17-11, Tổ tuần tra CAP Hải Châu 1 (Q. Hải Châu, Đà Nẵng) bắt quả tang 2 nam thanh niên c…
Thu phí trông giữ xe đạp, xe máy tại bệnh viện công từ 1-1-2018
Ngày 17-11, Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ chủ trì cuộc họp với các thành viên UBND thành phố để thảo l…
Đà Nẵng: Tìm thấy thi thể nam thanh niên nhảy cầu Thuận Phước cùng bạn
Thi thể nam thanh niên nhảy cầu Thuận Phước được vợ chồng ngư dân phát hiện ở cửa biển Đà Nẵng, cách hiện trườ…
3 thanh niên rủ nhau nhảy cầu Thuận Phước
Lúc 0 giờ ngày 20-11, Cảnh sát 113 (Công an thành phố) nhận được tin báo của người dân có 3 thanh niên đang có…
Lên chùa “thỉnh” bánh cúng
Không nghề nghiệp ổn định nên Nguyễn Thị Tuyết (1965, trú P. Hòa Khánh Bắc, Q. Liên Chiểu, Đà Nẵng) chọn cách…