Lịch cúp điện Đà Nẵng ngày 22/07/2017

Để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp lưới điện, công ty điện lực Đà Nẵng thông báo lịch cúp điện Đà Nẵng ngày 22/07/2017 một số khu vực dưới đây:

Ngày Điện lực Mã trạm BA Tên trạm BA Giờ BĐ Giờ KT
22/07/2017 ĐL Hải Châu AC53AAI6 PHAN ĐĂNG LƯU 07:30
12:00
AD53ABFV Công ty Cổ phần Kim Đô (629692) 07:30
11:30
ĐL Liên Chiểu HC52HM34 Tà Lang 2 06:30
14:30
HC53HHM1 Hòa Bắc 1 06:30
14:30
HC53HHM2 Hòa Bắc 4 06:30
14:30
HC53HHM3 Hòa Bắc 2 06:30
14:30
HC53HHM4 Hòa Bắc 3 06:30
14:30
HC53HHM5 An Định 06:30
14:30
HC53HHO3 Hoà Khánh 6 04:30
07:00
HC53HHO4 Hoà Khánh 7 04:30
07:00
HC53HHO5 Hoà Khánh 8 04:30
07:00
HC53HHOB Hoà Khánh 2 04:30
07:00
HC53HHOO Quảng Thắng 04:30
07:00
HC53HHQJ Thủy Tú T2 06:30
14:30
HC53HHRI Tà Lang 06:30
14:30
HC53HHRM KDC Hoà Mỹ T1 04:30
07:00
HC53HHRS KDC Hoà Mỹ T2 04:30
07:00
HC53HHY2 An Ngãi Tây 2 06:30
14:30
HC53HHY3 UB Hòa Sơn 06:30
14:30
HC53HHYL Trung Sơn 06:30
14:30
HC53HHYM Nam Yên 06:30
14:30
HC53HHYP Khe Đào 06:30
14:30
HC53HM10 Trường Định T2 06:30
14:30
HC53HM11 Quan Nam 1 06:30
14:30
HC53HM12 Quan Nam 2 06:30
14:30
HC53HM13 Xóm 3 06:30
14:30
HC53HM14 Hoà Liên 4 06:30
14:30
HC53HM15 Xóm Huế 06:30
14:30
HC53HM16 Xóm 6 06:30
14:30
HC53HM17 Tổ 5 Trường Định 06:30
14:30
HC53HM18 Trường Định 06:30
14:30
HC53HM19 Xóm Cồn 06:30
14:30
HC53HM20 Hòa Liên 1 06:30
14:30
HC53HM21 Hưởng Phước 06:30
14:30
HC53HM22 Hưởng Phước 2 06:30
14:30
HC53HM23 Vân Dương 06:30
14:30
HC53HM24 Hòa Liên 2 06:30
14:30
HC53HM25 Hòa Bắc 5 06:30
14:30
HC53HM26 Quan Nam 3 06:30
14:30
HC53HM27 Hưởng Phước 3 06:30
14:30
HC53HM28 TĐC Hòa Liên 2 06:30
14:30
HC53HM29 TT 05-06 06:30
14:30
HC53HM30 TĐC Hòa Liên 4T1 06:30
14:30
HC53HM31 An Ngãi Đông 2 06:30
14:30
HC53HM32 Hòa Bắc 2T2 06:30
14:30
HC53HM33 Xóm Huế 2 06:30
14:30
HC53HM36 UB Hòa Bắc 06:30
14:30
HC53HM37 Quan Nam 4 06:30
14:30
HC53HM38 TĐC Hòa Liên 5 06:30
14:30
HC53HM39 Hòa Liên 3 06:30
14:30
HC53HM40 TBA Nam Yên 2 06:30
14:30
HC53HM41 TBA Trường Định T3 06:30
14:30
HC53HM42 TBA Khu TĐC Hòa Liên 06:30
14:30
HC53HO16 Quảng Thắng 2 04:30
07:00
HC53HO30 Kiệt 1 Phạm Như Xương 04:30
07:00
HC53HQ15 An Ngãi Tây 4 06:30
14:30
HC53HY11 KDC Quảng Thắng 04:30
07:00
HC53HY12 Phạm Như Xương 04:30
07:00
HC53HY27 Phạm Như Xương 2 04:30
07:00
HC53HY33 KDC Nam Nguyễn Tất Thành 06:30
14:30
HD53HAAJ Trung Tâm Bồi Dưỡng Nghiệp Vụ III – Chi Nhánh Tập Đoàn Bưu Chính Viễn Thông Việt Nam (800023) 04:30
07:00
HD53HABQ CN CTY TNHH NƯỚC GIẢI KHÁT COCA-COLA VIỆT NAM TẠI TP ĐÀ NẴNG (807224) 04:30
07:00
HD53HADF C.ty QLVH điện CS công cộng ĐN (811564) 04:30
07:00
HD53HADG Trường Đại Học Sư Phạm (811659) 04:30
07:00
HD53HADG Trường Đại Học Sư Phạm (815320) 04:30
07:00
HD53HAEB Trung Tâm Bồi Dưỡng Nghiệp Vụ III – Chi Nhánh Tập Đoàn Bưu Chính Viễn Thông Việt Nam (815038) 04:30
07:00
HD53HAEO Trung Tâm Y Tế Quận Liên Chiểu (816999) 04:30
07:00
HD53HAEY (817842) 06:30
14:30
HD53HAFQ Chi Nhánh Liên Chiểu – Công Ty Cổ Phần Ôtô Trường Hải (823636) 04:30
07:00
HD53HAKE Trung Tâm Viễn Thông 5 – Viễn Thông Đà Nẵng – Tập Đoàn Bưu Chính Viễn Thông Việt Nam (895125) 04:30
07:00
HD53HAMN Công Ty Cổ Phần Gia Nguyễn Tâm (914161) 06:30
14:30
HD53HAMW Trung tâm Mạng lưới Mobifone Miền Trung – Chi nhánh Tổng Công ty Viễn thông Mobifone (917890) 06:30
14:30
HD53HANK Công ty Cổ phần Trung Nam (922148) 06:30
14:30
HD53HANK Trường Trung Học Cở Sở Đàm Quang Trung (931501) 06:30
14:30
HD53HANQ Cty TNHH SX TM & DV Khởi Long (922865) 04:30
07:00
HD53HAOT Công Ty CP – Tổng Công Ty Liên Doanh Xây Dựng Công Trình 18 (928053) 06:30
14:30
HD53HAOY Công Ty Cổ Phần 482 (928451) 06:30
14:30
HD53HAPB Công Ty TNHH Tập Đoàn Sơn Hải (928517) 06:30
14:30
HD53HAPD Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Lắp Máy Số 1 – Cienco 8 (929047) 06:30
14:30
HD53HAPE Tổng Công Ty Xây Dựng Công Trình Giao Thông 8 – CTCP (929044) 06:30
14:30
HD53HAPL Chi Nhánh Tổng Công Ty Xây Dựng Số 1 – CTCP Tại Miền Trung (939856) 06:30
14:30
HD53HAPN Chi nhánh Tổng Công ty Xây dựng số 1 – CTCP tại miền Trung (939758) 06:30
14:30
HD53HAPO Tổng Công Ty Xây Dựng Công Trình Giao Thông 8 – CTCP (929667) 06:30
14:30
HD53HAPP Tổng Công Ty Xây Dựng Công Trình Giao Thông 8 – CTCP (929668) 06:30
14:30
HD53HAPZ Chi Nhánh Tổng Công Ty Xây Dựng Số 1 – CTCP Tại Miền Trung (930267) 06:30
14:30
HD53HAQH Công Ty CP – Tổng Công Ty Liên Doanh Xây Dựng Công Trình 18 (931335) 06:30
14:30
HD53HAQK Công ty TNHH Tập Đoàn Sơn Hải (931921) 06:30
14:30
HD53HAQK Viễn thông Đà Nẵng – Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (Chi nhánh Công ty TNHH) (939497) 06:30
14:30
HD53HAQL XÍ NGHIỆP SÔNG ĐÀ 10.5 – CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 10 (932048) 06:30
14:30
HD53HAQM Chi Nhánh Tổng công ty xây dựng số 1- CTCP Tại Miền Trung (931953) 06:30
14:30
HD53HARM Bộ Chỉ Huy Bộ Đội Biên Phòng Thành phố Đà Nẵng (936453) 06:30
14:30
HD53HARM Cơ Sở Xã Hội Bầu Bàng Thành phố Đà Nẵng (915402) 06:30
14:30
HD53HATE Công ty Cổ phần Trung Nam (937455) 06:30
14:30
HD53HATG Công ty Cổ phần Trung Nam (936889) 06:30
14:30
HD53HATG Công ty Quản lý Vận hành Điện Chiếu sáng Công cộng Đà Nẵng (936635) 06:30
14:30
HD53HATH Công ty Cổ phần Trung Nam (937454) 06:30
14:30
HD53HATP Công ty Cổ phần Trung Nam (937572) 06:30
14:30
HD53HATT Chi Nhánh Công ty TNHH Nước Giải Khát COCA-COLA Việt Nam Tại Thành Phố Đà Nẵng (938200) 04:30
07:00
HD53HAUA CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG 1 – CTCP TẠI MIỀN TRUNG (939757) 06:30
14:30
ĐL Sơn Trà EC53EEL7 Bình Kỳ 1 05:15
15:00
06:30
16:00
EC53EEL8 Khuê Đông 2 05:15
15:00
06:30
16:00
EC53EELT Đông Trà 2 05:15
15:00
06:30
16:00
EC53EEP8 KPC Hoà Hải T2 05:15
15:00
06:30
16:00
EC53EEVT Hoà Quí 1-T1 05:15
16:00
EC53EEVW Hoà Quí 2-T1 05:15
15:00
06:30
16:00
EC53EEVX Hoà Quí 2-T2 05:15
15:00
06:30
16:00
EC53EEX4 KDC Bá Tùng 05:15
16:00
EC53EEXN Hoà Quý 2 – T3 05:15
15:00
06:30
16:00
EC53EH18 KDC Làng đá mỹ nghệ Non Nước 05:15
15:00
06:30
16:00
EC53EL12 Bình Kỳ 3 05:15
15:00
06:30
16:00
EC53EL13 Bình Kỳ 2 05:15
15:00
06:30
16:00
EC53EL25 TĐC Bá Tùng MR 05:15
16:00
EC53EP26 Kios T3 KĐT Hòa Qúy 05:15
15:00
06:30
16:00
EC53EV17 KDC Làng đá mỹ nghệ Non nước T2 05:15
15:00
06:30
16:00
EC53EX12 KDC Bá Tùng T2 05:15
16:00
EC53EZ11 KDC Làng đá Mỹ nghệ Non Nước T7 05:15
15:00
06:30
16:00
ED53EAJC CÔNG TY QUẢN LÝ VẬN HÀNH ĐIỆN CHIẾU SÁNG CÔNG CỘNG ĐÀ NẴNG (973881) 05:15
15:00
06:30
16:00
ED53EAJD CÔNG TY QUẢN LÝ VẬN HÀNH ĐIỆN CHIẾU SÁNG CÔNG CỘNG ĐÀ NẴNG (974157) 05:15
16:00
ED53EAKZ (980333) 05:15
15:00
06:30
16:00
ED53EAKZ NGUYỄN VĂN THỌ (979915) 05:15
15:00
06:30
16:00
ED53EAKZ PHẠM LỢI (980332) 05:15
15:00
06:30
16:00
ED53EAKZ TRẦN THỊ HÀ (989404) 05:15
15:00
06:30
16:00
ED53EAKZ PHẠM ĐÌNH THỦY (981465) 05:15
15:00
06:30
16:00
ED53EAKZ LÊ THỊ CHÍNH (981464) 05:15
15:00
06:30
16:00
ED53EAKZ HUỲNH BÁ PHÚC (991950) 05:15
15:00
06:30
16:00
ED53EAKZ HUỲNH BÁ THU (991951) 05:15
15:00
06:30
16:00
ED53EALJ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 525 (981764) 05:15
15:00
06:30
16:00
ED53EALR HOÀNG VĂN CỘNG (982174) 05:15
15:00
06:30
16:00
ED53EALR LÊ VĂN DŨNG (984718) 05:15
15:00
06:30
16:00
ED53EALR CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CHIẾN THẮNG GIA (984807) 05:15
15:00
06:30
16:00
ED53EAQV CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA CẦU (992171) 05:15
15:00
06:30
16:00
ĐL Cẩm Lệ VC53VVTQ Bình Thái 2 06:00
12:00
VC53VVUL Bình Thái 3 06:00
12:00
VC53VW31 Phan Đăng Lưu 05:30
08:30

Lịch cúp điện Đà Nẵng hằng ngày được cập nhật từ Điện lực Đà Nẵng.

Lịch cúp điện có thể thay đổi, mong các bạn thông cảm !

Tin cùng chuyên mục
Loading...
Tin khác
LỊCH TRÌNH DIỄN liên hoan LÂN SƯ RỒNG Đà Nẵng với các đội lân danh tiếng, hoành tráng chưa từng thấy
Trống hội rộn ràng cùng những điệu lân đẹp mắt báo hiệu mùa Trung thu 2017 đang gõ cửa mọi nhà. Trung thu 2017…
Đà Nẵng: Dùng bình xịt hơi cay gây ra 3 vụ cướp trong 1 đêm
Sử dụng bình xịt hơi cay, phân công nhiệm vụ rõ ràng để tổ chức cướp giật, 4 đối tượng cùng trú ở TP Đà Nẵng đ…
Đôi tình nhân cùng … bóc lịch
Ngày 16-9, TAND Q. Hải Châu (Đà Nẵng) xét xử lưu động vụ án "Mua bán trái phép chất ma túy" đối với bị cáo Lưu…
Đà Nẵng: Thanh niên trộm dắt người yêu đi nhà nghỉ
Dẫn bạn gái vào nhà nghỉ "tâm sự" nhưng Trần Anh Tuấn (1985, trú P. Hòa Minh, Q. Liên Chiểu, Đà Nẵng) lại ngứa…
Khách sạn 5 sao Alan Sea Hotel Đà Nẵng thông báo tuyển dụng (09/2017)
Alan Sea Hotel là một trong những khách sạn 5 sao hàng đầu tại Đà Nẵng, với quy mô 196 phòng tọa lạc tại lô 6-…
Xăng có thể tiếp tục tăng giá ngày mai
Giá xăng thành phẩm trên thị trường Singapore đang ở mức cao, gần 67,5 USD một thùng tạo áp lực tăng giá lên m…
‘Bí ẩn’ cánh cửa phòng trọ bị phá lúc nửa đêm
0 giờ 5 ngày 10-9, anh Nguyễn Đức Hiền (1992), đóng cửa phòng trọ tại số 78-An Dương Vương (tổ 32, P. Mỹ An, Q…
Đà Nẵng: Tìm thấy thi thể ngư ông mất tích trên sông Hàn
Khoảng 10 giờ ngày 18-9, lực lượng CSPCCC&CNCH Đà Nẵng đã tìm thấy thi thể ông Võ Thiện (62 tuổi…
Quẩy bung xõa cùng sự kiện Đại nhạc hội với dàn sao SIÊU HOT, hoành tráng nhất Đà Nẵng tháng 9 này
Trong 26/09/2017, tại Sân Vận động quân khu 5, Đà Nẵng, Tổng Công ty Viễn thông Viettel tổ chức Đại nhạc hội V…
Những cuộc ngã giá chớp nhoáng bên trong ‘lâu đài sung sướng’
Thấy khách mỉm cười tỏ vẻ đồng ý, “đào” ngã giá và giới thiệu chi tiết về "dịch vụ" thượng đế sẽ được thưởng t…
Dọa trục xuất, hướng dẫn viên TQ vẫn tung hoành Đà Nẵng?
Dù TP Đà Nẵng đã vào cuộc chỉ đạo quyết liệt, trục xuất các hướng dẫn viên Trung Quốc hoạt động"chui", nhưng t…