Lịch cúp điện Đà Nẵng ngày 17/10/2017

Để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp lưới điện, công ty điện lực Đà Nẵng thông báo lịch cắt điện Đà Nẵng ngày 17/10/2017 một số khu vực dưới đây:

Ngày Điện lực Mã trạm BA Tên trạm BA Giờ BĐ Giờ KT
17/10/2017 ĐL Hải Châu AC53AAA1 T1 KDC TN HÒA CƯỜNG 06:30
11:30
07:30
12:30
AC53AAA2 T11 KDC KHUÊ TRUNG ĐÒ XU 06:30
11:30
07:30
12:30
AC53AAA9 TUYÊN SƠN MỞ RỘNG T5 06:30
12:30
AC53AAAI NGÃ NĂM 07:30
11:30
AC53AAAW KDC TUYÊN SƠN MR T2 06:30
12:30
AC53AAB9 T5 KDC TN HÒA CƯỜNG 06:30
11:30
07:30
12:30
AC53AABH KDC TUYÊN SƠN MR T4 06:30
12:30
AC53AABW T12 KDC KHUÊ TRUNG ĐÒ XU 06:30
11:30
07:30
12:30
AC53AACI ÔNG ÍCH KHIÊM 1 13:00
17:00
AC53AACJ THANH SƠN 08:00
12:00
AC53AADC HÒA CƯỜNG 6 06:30
11:30
07:30
12:30
AC53AADH HOÀ CƯỜNG 2 06:30
11:30
07:30
12:30
AC53AAE6 TUYÊN SƠN 2 06:30
11:30
07:30
12:30
AC53AAEF KDC BỘT CÁ 06:30
12:30
AC53AAF5 T6 TN HÒA CƯỜNG 06:30
11:30
07:30
12:30
AC53AAF9 NHÀ BIỂU DIỄN ĐA NĂNG 2 06:30
12:30
AC53AAFE LÀNG THỂ THAO T2 06:30
12:30
AC53AAGB TUYÊN SƠN 06:30
12:30
AC53AAGJ T3-14B NÚI THÀNH 06:30
11:30
07:30
12:30
AC53AAI3 HỒ NGUYÊN TRỪNG 06:30
11:30
07:30
12:30
AC53AAI5 NÚI THÀNH 2 06:30
11:30
07:30
12:30
AC53AAI6 PHAN ĐĂNG LƯU 06:30
11:30
07:30
12:30
AC53AAID KDC LÂM ĐẶC SẢN 06:30
11:30
07:30
12:30
AC53AAIF KDC BÌNH AN 1 06:30
11:30
07:30
12:30
AC53AAIR TĐC TUYÊN SƠN A 06:30
12:30
AC53AAIS TĐC TUYÊN SƠN B 06:30
12:30
AC53AAIW KDC TUYÊN SƠN MR T1 06:30
12:30
AC53AAJ7 NÚI THÀNH 4 06:30
11:30
07:30
12:30
AD53A9BB Công ty TNHH Một thành viên Tháp Ngọc (646015) 06:30
11:30
07:30
12:30
AD53A9BC Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội thành phố Đà Nẵng (646503) 06:30
11:30
07:30
12:30
AD53A9BD Công ty cổ phần đầu tư Landcom (647677) 06:30
12:30
AD53A9VA Công ty TNHH Đá Chàm (644004) 06:30
11:30
07:30
12:30
AD53ABAB Công ty Truyền tải điện 2 (115960) 06:30
11:30
07:30
12:30
AD53ABBV Công Ty TNHH Giai Nông (124624) 06:30
11:30
07:30
12:30
AD53ABCS Tổng Công ty cổ phần y tế DANAMECO (134158) 06:30
11:30
07:30
12:30
AD53ABDA Trung tâm Huấn luyện và Đào tạo vận động viên Thể dục – Thể thao Đà Nẵng (142412) 06:30
11:30
07:30
12:30
AD53ABDA Công an Thành phố Đà Nẵng (647897) 06:30
11:30
07:30
12:30
AD53ABDG Ban quản lý Dự án 85 (144666) 06:30
12:30
AD53ABDJ Công ty Thuỷ điện Sông Tranh (148006) 06:30
12:30
AD53ABEE Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng (151492) 06:30
11:30
07:30
12:30
AD53ABEL Phân hiệu Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại tỉnh Quảng Nam (621108) 06:30
12:30
AD53ABEX Công ty Thoát nước và xử lý nước thải Đà Nẵng (623858) 06:30
12:30
AD53ABFC Công ty Thoát nước và Xử lý nước thải Đà Nẵng (626201) 06:30
11:30
07:30
12:30
AD53ABFW Văn phòng III – Bộ Kế hoạch và đầu tư tại TP Đà Nẵng (630339) 06:30
11:30
07:30
12:30
AD53ABFY Trường Đại Học Kiến Trúc Đà Nẵng (631209) 06:30
11:30
07:30
12:30
AD53ABGF Công ty Thoát nước và xử lý nước thải Đà Nẵng (637124) 06:30
12:30
AD53ABGG Công ty TNHH Khởi Phát (637123) 06:30
11:30
07:30
12:30
AD53ABGH Công ty cổ phần trung tâm thương mại Lotte Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng (637163) 06:30
12:30
AD53ABGR Công ty Thoát nước và xử lý nước thải Đà Nẵng (639114) 06:30
12:30
AD53ABHC Công ty TNHH Công viên Châu Á (640286) 06:30
12:30
AD53ABHM Trường Đại học Đông Á (641780) 06:30
11:30
07:30
12:30
AD53ABHX Bệnh viện mắt Đà Nẵng (630807) 06:30
11:30
07:30
12:30
AD53ABIB Công ty TNHH Khởi Phát (630319) 15:30
16:30
AD53ABIB Công Ty QLVH Điện CSCC Đà Nẵng (633275) 15:30
16:30
AD53ABIB Cung Thể thao Tiên Sơn (633312) 15:30
16:30
AD53ABIB Cung Thể thao Tiên Sơn (633313) 15:30
16:30
ĐL Sơn Trà EC53EEH9 KDC Phan Tứ T1 06:30
15:30
EC53EEHA Hợp Tác Hoá Nông Nghiệp 06:30
15:30
EC53EEHE An Cư 4 06:30
15:30
EC53EEHH Trần Khánh Dư 06:30
15:30
EC53EEHK T73A 06:30
15:30
EC53EEHU Mỹ Khê 2 06:30
15:30
EC53EEK1 Phan Tứ T2 06:30
15:30
EC53EEK2 Phan Tứ T3 06:30
15:30
EC53EEKA An Trung T8 06:30
15:30
EC53EEKB An Trung T6 06:30
15:30
EC53EEKF Mỹ Đa Tây 2 06:30
12:30
EC53EEKH An Nhơn 1 06:30
15:30
EC53EEKI An Nhơn 2 06:30
15:30
EC53EEKO Nguyễn Văn Trỗi 06:30
15:30
EC53EEKU KDC An Cư T1 06:30
15:30
EC53EEKX An Trung T7 06:30
15:30
EC53EEKY KDC Bắc XLDD 06:30
15:30
EC53EEKZ Mỹ Đa Đông 2 05:00
17:30
EC53EELA Đồng Nò 06:30
11:30
07:30
12:30
EC53EELB Đa Mặn 2 06:30
11:30
07:30
12:30
EC53EELD Mỹ Đa Đông 3 06:30
15:30
EC53EELF KDC An Cư T3 06:30
15:30
EC53EELG KDC An Cư T4 06:30
15:30
EC53EELJ An Hải Đông 2 06:30
15:30
EC53EELN Sơn Thuỷ T4 06:30
11:30
07:30
12:30
EC53EELO Sơn Thuỷ T3 06:30
11:30
07:30
12:30
EC53EELY KDC Nam XLDD 05:00
16:00
06:00
17:30
EC53EEP4 An Hiệp T2 06:30
15:30
EC53EEPA An Hiệp T1 06:30
15:30
EC53EEPB Bến Phà 1 06:30
15:30
EC53EEPC T72B 06:30
15:30
EC53EEPD An Hải Đông 06:30
15:30
EC53EEPE T73B 06:30
15:30
EC53EEPF An Bình 2 06:30
15:30
EC53EEPG Bắc Mỹ An 1 06:30
12:30
EC53EEPI T72A 06:30
15:30
EC53EEPJ Bến Xe 06:30
15:30
EC53EEPK Sơn Thuỷ T1 06:30
11:30
07:30
12:30
EC53EEPN An Bình 1 06:30
15:30
EC53EEPR Mỹ Đa Đông 4 06:30
15:30
EC53EEPU Phước Mỹ 2 06:30
15:30
EC53EEPV Mỹ Đa Tây 1 06:30
12:30
EC53EEPX An Bình 3 06:30
15:30
EC53EEPY An Cư 3 06:30
15:30
EC53EEVB Phan Tứ T4 06:30
15:30
EC53EEVD Đa Mặn 1 06:30
12:30
EC53EEVE KDC Bắc Mỹ An 06:30
15:30
EC53EEVG KDC Xưởng 387 06:30
15:30
EC53EEVH K20 06:30
12:30
EC53EEVI An Trung Đông 06:30
15:30
EC53EEVO KDC Nam Nguyễn Văn Thoại T2 06:30
15:30
EC53EEVP Khu CBCC – NHS 06:30
11:30
07:30
12:30
EC53EEX6 Tuyên Sơn T1 06:30
12:30
EC53EEX7 Tuyên Sơn T2 06:30
12:30
EC53EEXE Phan Tứ T5 06:30
15:30
EC53EEXJ Khu VHTT An Trung T2 06:30
15:30
EC53EEXS Nguyễn Công Trứ 06:30
15:30
EC53EEXU KDC Nam Nguyễn Văn Thoại T1 06:30
15:30
EC53EEZ4 Bắc Mỹ An 3 06:30
12:30
EC53EEZG KDC T20 06:30
15:30
EC53EEZP Nguyễn Công Trứ T2 06:30
15:30
EC53EEZQ Lương Thế Vinh 06:30
15:30
EC53EEZU An Hiệp T3 06:30
15:30
EC53EEZY KDC TTHC Quận NHS 06:30
11:30
07:30
12:30
EC53EH16 Trần Văn Dư T1 05:00
16:00
06:00
17:30
EC53EH23 Bùi Tá Hán 06:30
12:30
EC53EK14 Nguyễn Văn Thoại 06:30
15:30
EC53EK18 Hoàng Kế Viêm 06:30
15:30
EC53EK22 Khách sạn Mỹ Khê 06:30
15:30
EC53EK23 Khách sạn Hoàng Lan 06:30
15:30
EC53EL16 KHC Ngũ Hành Sơn T2 06:30
11:30
07:30
12:30
EC53EL23 E224 06:30
15:30
EC53EP10 Sân Bay Nước Mặn T2 05:00
17:30
EC53EP11 KDC Bùi Tá Hán T1 06:30
12:30
EC53EP13 Tuyên Sơn 3 06:30
12:30
EC53EP14 Tuyên Sơn 4 06:30
12:30
EC53EP23 Lê Quang Đạo 06:30
15:30
EC53EV14 An Hiệp 4 06:30
15:30
EC53EV15 An Thượng 1 06:30
15:30
EC53EV19 KDC Phía Đông X387 06:30
15:30
EC53EV24 K20-T2 06:30
12:30
EC53EV25 K38-T1 06:30
15:30
EC53EX21 An Cư T5 06:30
15:30
EC53EX22 Phan Tứ T6 06:30
15:30
EC53EX26 KCC nhà ở xã hội Nam Tuyên Sơn 06:30
12:30
EC53EZ10 The Monarchy 06:30
15:30
EC53EZ13 Khu quân đội K38 T2 06:30
15:30
EC53EZ16 Trần Văn Dư T2 05:00
16:00
06:00
17:30
ED53EAAD CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN ĐA KHOA PHÚC KHANG ĐÀ NẴNG (505302) 06:30
15:30
ED53EAAF TRUNGTÂM VIỄNTHÔNG 3-VIỄNTHÔNG ĐÀNẴNG-TẬPĐOÀN BƯUCHÍNH VIỄNTHÔNG VIỆTNAM(CHINHÁNH CÔNGTY TNHH) (505342) 06:30
12:30
ED53EAAI TĐ 78 Bộ Tham Mưu QK5 (505359) 06:30
12:30
ED53EAAJ LÀNG TRẺ EM SOS ĐÀ NẴNG (505360) 06:30
12:30
ED53EAAO (505427) 06:30
15:30
ED53EAAO CÔNG TY TNHH MỸ KHÊ (526121) 06:30
15:30
ED53EAAP HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ HÀNH CHÍNH KVIII (505433) 06:30
15:30
ED53EAAQ CÔNG AN QUẬN SƠN TRÀ (505436) 06:30
15:30
ED53EABN TRƯỜNG PHỔ THÔNG HERMANN GMEINER (506150) 06:30
12:30
ED53EABQ CÔNGTY CỔPHẦN XUẤTNHẬPKHẨU THỦYSẢN MIỀNTRUNG (506518) 06:30
15:30
ED53EABQ (506519) 06:30
15:30
ED53EABR CÔNG TY CỔ PHẦN VẠN XUÂN (949075) 06:30
15:30
ED53EABR CÔNG TY TNHH ĐỨC LONG DUNG QUẤT (972846) 06:30
15:30
ED53EABR CÔNG TY CỔ PHẦN VẠN XUÂN (970574) 06:30
15:30
ED53EABT CÔNG TY CỔ PHẦN KHU DU LỊCH BẮC MỸ AN (506864) 05:00
17:30
ED53EABY VIỆN KIỂM SÁT NGŨ HÀNH SƠN (508953) 06:30
11:30
07:30
12:30
ED53EABY UBND Quận Ngũ Hành Sơn (507882) 06:30
11:30
07:30
12:30
ED53EABY VĂN PHÒNG QUẬN UỶ NGŨ HÀNH SƠN (955067) 06:30
11:30
07:30
12:30
ED53EABY ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM QUẬN NGŨ HÀNH SƠN (986868) 06:30
11:30
07:30
12:30
ED53EABY TRUNG TÂM VĂN HOÁ THỂ THAO Q.NGŨ HÀNH SƠN (967244) 06:30
11:30
07:30
12:30
ED53EACF CỤC HẬU CẦN AN NINH-TỔNG CỤC AN NINH-BỘ CÔNG AN-TRẠM CÔNG TÁC TẠI ĐÀ NẴNG (510282) 06:30
15:30
ED53EACG CÔNG TY QUẢN LÝ VẬN HÀNH ĐIỆN CHIẾU SÁNG CÔNG CỘNG ĐÀ NẴNG (510387) 06:30
11:30
07:30
12:30
ED53EACJ TT Y Tế Quận Ngũ H Sơn (511008) 06:30
11:30
07:30
12:30
ED53EACK NGÂNHÀNG NN&PTNT VIỆTNAM-CHINHÁNH QUẬN NGŨHÀNHSƠN ĐÀNẴNG (511009) 06:30
11:30
07:30
12:30
ED53EACO TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ ĐÀ NẴNG (512600) 06:30
15:30
ED53EACQ BỆNH VIỆN 199-BỘ CÔNG AN (513307) 06:30
15:30
ED53EACR TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ (515011) 06:30
15:30
ED53EACT TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ (KHU KÝ TÚC XÁ) (515646) 06:30
15:30
ED53EACV TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN (517998) 06:30
15:30
ED53EACW CÔNG TY THOÁT NƯỚC VÀ XỬ LÝ NƯỚC THẢI ĐÀ NẴNG (518000) 06:30
11:30
07:30
12:30
ED53EADB CTy QLý VHành Điện CSáng CCộng ĐN. (522114) 06:30
12:30
ED53EADD TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ ĐÀ NẴNG (522867) 06:30
15:30
ED53EADU CT QLVH ĐIỆN CHIẾU SÁNG CÔNG CỘNG ĐN (525435) 06:30
15:30
ED53EADV CT QLVH ĐIỆN CHIẾU SÁNG CÔNG CỘNG ĐN (525436) 06:30
15:30
ED53EAEH CTY QLÝ VHÀNH ĐIỆN CSÁNG CCỘNG ĐN. (942151) 06:30
15:30
ED53EAEP CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TÍN VŨ (943429) 06:30
15:30
ED53EAEQ HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ HÀNH CHÍNH KVIII (943920) 06:30
15:30
ED53EAEX CÔNG TY CỔ PHẦN KHU DU LỊCH BẮC MỸ AN (946329) 05:00
17:30
ED53EAFE CÔNG TY THOÁT NƯỚC VÀ XỬ LÝ NƯỚC THẢI ĐÀ NẴNG (950284) 05:00
17:30
ED53EAFL CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HOÀNG KHÁNH DUNG (981954) 06:30
15:30
ED53EAFL ĐOÀN AN ĐIỀU DƯỠNG 27 ĐN-CỤC CTRỊ QK5 (952950) 06:30
15:30
ED53EAFL CHI NHÁNH DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XÂY DỰNG SỔ 1 TỈNH ĐIỆN BIÊN-KHÁCH SẠN MƯỜNG THANH SÔNG HÀN (982890) 06:30
15:30
ED53EAFL DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN LINH TRUNG (974500) 06:30
15:30
ED53EAFL CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ WILL BE (983799) 06:30
15:30
ED53EAFN TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ SỐ 5-BỘ QUỐC PHÒNG (953442) 06:30
15:30
ED53EAFN CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TÍN VŨ (960591) 06:30
15:30
ED53EAGK CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN SILVER SHORES (959107) 05:00
17:30
ED53EAGM CÔNG TY TNHH DU LỊCH-THƯƠNG MẠI PHÚ AN THỊNH (959728) 05:00
17:30
ED53EAGO CÔNG TY CỔ PHẦN XUYÊN ĐÔNG DƯƠNG (960282) 06:30
15:30
ED53EAGQ BỆNH VIỆN PHỤ SẢN-NHI ĐÀ NẴNG (961466) 06:30
11:30
07:30
12:30
ED53EAGT (961670) 06:30
11:30
07:30
12:30
ED53EAHB CHINHÁNH CÔNGTYCỔPHẦN ĐẦUTƯ 559-KHUDULỊCH NGHỈ DƯỠNG FUSION MAIA ĐÀNẴNG (963293) 05:00
17:30
ED53EAHD CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TÍN VŨ (965783) 06:30
15:30
ED53EAHI CÔNG TY CỔ PHẦN HÒN NGỌC Á CHÂU (964736) 05:00
17:30
ED53EAHW CÔNG TY CỔ PHẦN KHU DU LỊCH SINH THÁI BIỂN BÃI BẮC (967944) 13:30
14:30
ED53EAIE CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ DU LỊCH SÓNG VIỆT (969375) 05:00
17:30
ED53EAIF CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁCH SẠN VÀ DU LỊCH THIÊN THAI (969235) 05:00
17:30
ED53EAIX CÔNG TY CỔ PHẦN MỸ PHÁT (973030) 05:00
17:30
ED53EAJI CÔNG TY CỔ PHẦN KHU BIỆT THỰ NGHỈ DƯỠNG CAO CẤP SUNRISE (975284) 05:00
16:00
06:00
17:30
ED53EAJM DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN KHÁCH SẠN SÔNG CÔNG ĐÀ NẴNG (976631) 06:30
15:30
ED53EAKK CÔNG TY TNHH HÙNG BẮC CƯỜNG (978892) 06:30
15:30
ED53EAKL CÔNG TY CỔ PHẦN KACHIUSA (978413) 06:30
15:30
ED53EAKS CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH TAHAKA (979456) 06:30
15:30
ED53EAKT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ NHỨT VÕ (979674) 05:00
17:30
ED53EALB CÔNG TY TNHH TM & DV TRƯỜNG HIẾU (981236) 06:30
15:30
ED53EALB CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HÙNG HOÀNG HUY (989009) 06:30
15:30
ED53EALB CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP VIỆT MIỀN TRUNG (989010) 06:30
15:30
ED53EALC CÔNG TY CỔ PHẦN RICHICO (980651) 06:30
15:30
ED53EALE CÔNG TY TNHH DU LỊCH HOÀN SƠN BÌNH (981499) 06:30
15:30
ED53EALF (981678) 06:30
15:30
ED53EALK KHÁCHSẠN TRƯỜNGSƠNTÙNG 5-CHINHÁNH CÔNGTY TNHH DV-TM TRƯỜNG SƠN TÙNG TẠI ĐÀNẴNG (981825) 06:30
15:30
ED53EALO CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DU LỊCH ĐỨC PHÚ GIA (982073) 06:30
15:30
ED53EALU CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NGỌC QUANG ĐĂNG (982702) 06:30
15:30
ED53EAME CN CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI QUẢNG NAM ĐÀ NẴNG-KHÁCH SẠN GRAND TOURANE (984268) 06:30
15:30
ED53EAMP CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG ĐẠI LONG (985092) 06:30
15:30
ED53EAMW CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THẮNG ĐÀO (985161) 06:30
15:30
ED53EAMX CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ DU LỊCH DUYÊN HẢI-CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG (985396) 06:30
15:30
ED53EANB CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TẤN NGUYỄN GIA (986345) 06:30
15:30
ED53EANC CHI NHÁNH MIỀN TRUNG-TỔNG CÔNG TY TRỰC THĂNG VIỆT NAM-CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN (986346) 05:00
17:30
ED53EANF CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH PHÚ HOÀNG THỊNH (986523) 06:30
15:30
ED53EANH CÔNG TY TNHH DANA NHẬT MINH (986603) 06:30
15:30
ED53EANS CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ MỸ KHÊ (987302) 06:30
15:30
ED53EANW XƯỞNG 387 – CỤC KỸ THUẬT QUÂN KHU 5 (987767) 06:30
15:30
ED53EAOC TRUNG TÂM ĐIỀU DƯỠNG NGƯỜI CÓ CÔNG MIỀN TRUNG (987963) 06:30
15:30
ED53EAOI CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SABI TẠI ĐÀ NẴNG (985108) 06:30
15:30
ED53EAOI CÔNG TY TNHH MTV LINCOLN GN PARTNERS (965802) 06:30
15:30
ED53EAOJ CÔNG TY CỔ PHẦN MANSA MUSA (988455) 06:30
15:30
ED53EAOK CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI ROYAL HUY (988456) 05:00
16:00
06:00
17:30
ED53EAOO CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH LAN QUẾ ANH (988959) 06:30
15:30
ED53EAOO CÔNG TY CỔ PHẦN ĐĂNG HẢI (991552) 06:30
15:30
ED53EAPD CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ DU LỊCH ARIA (989655) 06:30
15:30
ED53EAPK CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THANH THÀNH AN (989922) 06:30
15:30
ED53EAPN CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DU LỊCH HÙNG BẢO ANH (991093) 06:30
15:30
ED53EAPR CHI NHÁNH DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XÂY DỰNG SỔ 1 TỈNH ĐIỆN BIÊN-KHÁCH SẠN MƯỜNG THANH SÔNG HÀN (991393) 06:30
15:30
ED53EAPS CHI NHÁNH DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XÂY DỰNG SỔ 1 TỈNH ĐIỆN BIÊN-KHÁCH SẠN MƯỜNG THANH SÔNG HÀN (991399) 06:30
15:30
ED53EAPT KHÁCH SẠN MƯỜNG THANH LUXURY ĐÀ NẴNG-CHI NHÁNH DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XÂY DỰNG SỐ 1 TỈNH ĐIỆN BIÊN (991388) 06:30
15:30
ED53EAPV CÔNG TY CỔ PHẦN SAO VÀNG NHA TRANG (991429) 06:30
15:30
ED53EAQH CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁCH SẠN VÀ DU LỊCH THIÊN THAI (991683) 05:00
17:30
ED53EAQI CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ ĐÀ NẴNG (991697) 06:30
15:30
ED53EAQJ CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DU LỊCH & DỊCH VỤ V.N.HO.LI.DAY (991754) 05:00
17:30
ED53EAQL CÔNG TY TNHH MTV LHPLUS (991865) 06:30
15:30
ED53EAQM CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DU LỊCH MINH KIÊN (991876) 06:30
15:30
ED53EAQP CÔNG TY TNHH MTV ĐẠI ĐỨC KHANG (992070) 06:30
15:30
ED53EAQQ CÔNG TY CỔ PHẦN BIỆT THỰ VÀ KHÁCH SẠN BIỂN ĐÔNG PHƯƠNG (992075) 14:30
15:30
ED53EAQS CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ANH ANH MỸ (992157) 06:30
15:30
ED53EAQU CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THANH TUYẾT SƠN (992158) 06:30
15:30
ED53EARC CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT XÂY DỰNG DINCO (992671) 06:30
15:30
ED53EARE VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI ĐÀ NẴNG TRỰC THUỘC CỤC SỞ HỮU TRÍ TUỆ (992669) 06:30
11:30
07:30
12:30
ED53EARF CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DU LỊCH ĐÔNG PHONG (992673) 06:30
15:30
ED53EARJ CÔNG TY CỔ PHẦN TMS HOTEL ĐÀ NẴNG (992926) 06:30
15:30
ED53EARM CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG-CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THÀNH PHỐ XANH (993096) 06:30
15:30
ED53EASA CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH 72 (993614) 06:30
15:30
ĐL Cẩm Lệ VC53VT30 Thành đoàn Đà Nẵng 06:30
11:30
07:30
12:30
VC53VT37 Hồ Nguyên Trừng T1 06:30
11:30
07:30
12:30
VC53VU30 Xuân Thủy 06:30
11:30
07:30
12:30
VC53VU34 Hồ Nguyên Trừng T3 06:30
11:30
07:30
12:30
VC53VVA7 T10 Khuê Trung Đò Xu 06:30
11:30
07:30
12:30
VC53VVB7 T7 Khuê Trung Đò Xu 06:30
11:30
07:30
12:30
VC53VVDL Cẩm Lệ 1 07:00
12:00
VD53VAAC Trường THCS và THPT Nguyễn Khuyến (702327) 06:30
11:30
07:30
12:30
VD53VABO Cục Hải Quan Thành Phố Đà Nẵng (713238) 06:30
11:30
07:30
12:30
VD53VACG Công ty TNHH thuốc lá Đà Nẵng (679951) 06:30
11:30
07:30
12:30
VD53VAJM Tổng Công ty Phát Điện 2 – Công ty TNHH Một Thành Viên (718395) 06:30
11:30
07:30
12:30
ĐL Thanh Khê FD53FABM (808368) 07:30
16:30
FD53FACG (837564) 07:30
16:30

Lịch cúp điện Đà Nẵng hằng ngày được cập nhật từ Điện lực Đà Nẵng.

Lịch cúp điện có thể thay đổi, mong các bạn thông cảm !

Tin cùng chuyên mục
Tin khác
Cháu Hiếu cần lắm những tấm lòng hảo tâm
Giữa năm 2016, cháu Nguyễn Mỹ Hiếu (2002), con anh Nguyễn Bình (1970) và Ngô Thị Bông (1975) (trú tổ 16A, P. H…
Error Image
Khai trương cà-phê sách Đà Nẵng-Daegu
Chiều 14-11, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Kỳ Minh và ông Youngjin Kwon-Thị trưởng thành phố Daegu (Hàn…
Từ vết xăm trên tay trái
Mới 6 giờ 45 ngày 11-11, anh Đinh Văn Minh (1995, trú xã Hồ Tân, H. Đông Hòa, tỉnh Phú Yên) đang làm quản lý q…
Cảnh báo mưa lớn trên diện rộng từ 5-7 ngày
Sáng 17-11, Đài Khí tượng thủy văn Trung Trung Bộ khẳng định lại dự báo và cảnh báo mưa lớn trên diện rộng ở c…
Đà Nẵng: Trấn áp tội phạm ma túy ở Cẩm Lệ
Thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo vệ an toàn tuyệt đối Tuần lễ Cấp cao AP…
Muôn nẻo mại dâm
Mục sở thị một số điểm “hát-uống-chơi” ở Đà thành mình đã thấy có biết bao điều đắng cay, tu…
Đà Nẵng: Thông báo về việc ngăn đường, đỗ xe phục vụ Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XX
Ngày 06/11/2017 UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Công văn số 9055/UBND-SGTVT về việc ngăn đường, đỗ xe phục vụ…
HLV Lê Huỳnh Đức rời SHB Đà Nẵng: ‘Lời chia tay sao nói dễ thế anh?’
Trước buổi tập chiều 15/11 chuẩn bị cho trận gặp Sài Gòn FC tại vòng 25 V-League 2017, HLV Lê Huỳnh Đức đã có…
Lý do ông Xuân Anh vắng mặt tại hoạt động HĐND Đà Nẵng
Ông Nguyễn Xuân Anh đã làm đơn xin vắng mặt tại HĐND TP Đà Nẵng để xử lý công việc gia đình.
Biệt thự ở Sơn Trà được ông Putin thuê tổ chức họp báo
Khu biệt thự rộng 1.000m2 ở bán đảo Sơn Trà đã được Tổng thống Nga Putin thuê để tổ chức họp báo quốc tế APEC.
Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp các nhà tài trợ Tuần lễ Cấp cao APEC 2017
Chiều 13-11, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp lãnh đạo 35 doanh nghiệp trong…