Lịch cúp điện Đà Nẵng ngày 17/10/2017

Để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp lưới điện, công ty điện lực Đà Nẵng thông báo lịch cắt điện Đà Nẵng ngày 17/10/2017 một số khu vực dưới đây:

Ngày Điện lực Mã trạm BA Tên trạm BA Giờ BĐ Giờ KT
17/10/2017 ĐL Hải Châu AC53AAA1 T1 KDC TN HÒA CƯỜNG 06:30
11:30
07:30
12:30
AC53AAA2 T11 KDC KHUÊ TRUNG ĐÒ XU 06:30
11:30
07:30
12:30
AC53AAA9 TUYÊN SƠN MỞ RỘNG T5 06:30
12:30
AC53AAAI NGÃ NĂM 07:30
11:30
AC53AAAW KDC TUYÊN SƠN MR T2 06:30
12:30
AC53AAB9 T5 KDC TN HÒA CƯỜNG 06:30
11:30
07:30
12:30
AC53AABH KDC TUYÊN SƠN MR T4 06:30
12:30
AC53AABW T12 KDC KHUÊ TRUNG ĐÒ XU 06:30
11:30
07:30
12:30
AC53AACI ÔNG ÍCH KHIÊM 1 13:00
17:00
AC53AACJ THANH SƠN 08:00
12:00
AC53AADC HÒA CƯỜNG 6 06:30
11:30
07:30
12:30
AC53AADH HOÀ CƯỜNG 2 06:30
11:30
07:30
12:30
AC53AAE6 TUYÊN SƠN 2 06:30
11:30
07:30
12:30
AC53AAEF KDC BỘT CÁ 06:30
12:30
AC53AAF5 T6 TN HÒA CƯỜNG 06:30
11:30
07:30
12:30
AC53AAF9 NHÀ BIỂU DIỄN ĐA NĂNG 2 06:30
12:30
AC53AAFE LÀNG THỂ THAO T2 06:30
12:30
AC53AAGB TUYÊN SƠN 06:30
12:30
AC53AAGJ T3-14B NÚI THÀNH 06:30
11:30
07:30
12:30
AC53AAI3 HỒ NGUYÊN TRỪNG 06:30
11:30
07:30
12:30
AC53AAI5 NÚI THÀNH 2 06:30
11:30
07:30
12:30
AC53AAI6 PHAN ĐĂNG LƯU 06:30
11:30
07:30
12:30
AC53AAID KDC LÂM ĐẶC SẢN 06:30
11:30
07:30
12:30
AC53AAIF KDC BÌNH AN 1 06:30
11:30
07:30
12:30
AC53AAIR TĐC TUYÊN SƠN A 06:30
12:30
AC53AAIS TĐC TUYÊN SƠN B 06:30
12:30
AC53AAIW KDC TUYÊN SƠN MR T1 06:30
12:30
AC53AAJ7 NÚI THÀNH 4 06:30
11:30
07:30
12:30
AD53A9BB Công ty TNHH Một thành viên Tháp Ngọc (646015) 06:30
11:30
07:30
12:30
AD53A9BC Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội thành phố Đà Nẵng (646503) 06:30
11:30
07:30
12:30
AD53A9BD Công ty cổ phần đầu tư Landcom (647677) 06:30
12:30
AD53A9VA Công ty TNHH Đá Chàm (644004) 06:30
11:30
07:30
12:30
AD53ABAB Công ty Truyền tải điện 2 (115960) 06:30
11:30
07:30
12:30
AD53ABBV Công Ty TNHH Giai Nông (124624) 06:30
11:30
07:30
12:30
AD53ABCS Tổng Công ty cổ phần y tế DANAMECO (134158) 06:30
11:30
07:30
12:30
AD53ABDA Trung tâm Huấn luyện và Đào tạo vận động viên Thể dục – Thể thao Đà Nẵng (142412) 06:30
11:30
07:30
12:30
AD53ABDA Công an Thành phố Đà Nẵng (647897) 06:30
11:30
07:30
12:30
AD53ABDG Ban quản lý Dự án 85 (144666) 06:30
12:30
AD53ABDJ Công ty Thuỷ điện Sông Tranh (148006) 06:30
12:30
AD53ABEE Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng (151492) 06:30
11:30
07:30
12:30
AD53ABEL Phân hiệu Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại tỉnh Quảng Nam (621108) 06:30
12:30
AD53ABEX Công ty Thoát nước và xử lý nước thải Đà Nẵng (623858) 06:30
12:30
AD53ABFC Công ty Thoát nước và Xử lý nước thải Đà Nẵng (626201) 06:30
11:30
07:30
12:30
AD53ABFW Văn phòng III – Bộ Kế hoạch và đầu tư tại TP Đà Nẵng (630339) 06:30
11:30
07:30
12:30
AD53ABFY Trường Đại Học Kiến Trúc Đà Nẵng (631209) 06:30
11:30
07:30
12:30
AD53ABGF Công ty Thoát nước và xử lý nước thải Đà Nẵng (637124) 06:30
12:30
AD53ABGG Công ty TNHH Khởi Phát (637123) 06:30
11:30
07:30
12:30
AD53ABGH Công ty cổ phần trung tâm thương mại Lotte Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng (637163) 06:30
12:30
AD53ABGR Công ty Thoát nước và xử lý nước thải Đà Nẵng (639114) 06:30
12:30
AD53ABHC Công ty TNHH Công viên Châu Á (640286) 06:30
12:30
AD53ABHM Trường Đại học Đông Á (641780) 06:30
11:30
07:30
12:30
AD53ABHX Bệnh viện mắt Đà Nẵng (630807) 06:30
11:30
07:30
12:30
AD53ABIB Công ty TNHH Khởi Phát (630319) 15:30
16:30
AD53ABIB Công Ty QLVH Điện CSCC Đà Nẵng (633275) 15:30
16:30
AD53ABIB Cung Thể thao Tiên Sơn (633312) 15:30
16:30
AD53ABIB Cung Thể thao Tiên Sơn (633313) 15:30
16:30
ĐL Sơn Trà EC53EEH9 KDC Phan Tứ T1 06:30
15:30
EC53EEHA Hợp Tác Hoá Nông Nghiệp 06:30
15:30
EC53EEHE An Cư 4 06:30
15:30
EC53EEHH Trần Khánh Dư 06:30
15:30
EC53EEHK T73A 06:30
15:30
EC53EEHU Mỹ Khê 2 06:30
15:30
EC53EEK1 Phan Tứ T2 06:30
15:30
EC53EEK2 Phan Tứ T3 06:30
15:30
EC53EEKA An Trung T8 06:30
15:30
EC53EEKB An Trung T6 06:30
15:30
EC53EEKF Mỹ Đa Tây 2 06:30
12:30
EC53EEKH An Nhơn 1 06:30
15:30
EC53EEKI An Nhơn 2 06:30
15:30
EC53EEKO Nguyễn Văn Trỗi 06:30
15:30
EC53EEKU KDC An Cư T1 06:30
15:30
EC53EEKX An Trung T7 06:30
15:30
EC53EEKY KDC Bắc XLDD 06:30
15:30
EC53EEKZ Mỹ Đa Đông 2 05:00
17:30
EC53EELA Đồng Nò 06:30
11:30
07:30
12:30
EC53EELB Đa Mặn 2 06:30
11:30
07:30
12:30
EC53EELD Mỹ Đa Đông 3 06:30
15:30
EC53EELF KDC An Cư T3 06:30
15:30
EC53EELG KDC An Cư T4 06:30
15:30
EC53EELJ An Hải Đông 2 06:30
15:30
EC53EELN Sơn Thuỷ T4 06:30
11:30
07:30
12:30
EC53EELO Sơn Thuỷ T3 06:30
11:30
07:30
12:30
EC53EELY KDC Nam XLDD 05:00
16:00
06:00
17:30
EC53EEP4 An Hiệp T2 06:30
15:30
EC53EEPA An Hiệp T1 06:30
15:30
EC53EEPB Bến Phà 1 06:30
15:30
EC53EEPC T72B 06:30
15:30
EC53EEPD An Hải Đông 06:30
15:30
EC53EEPE T73B 06:30
15:30
EC53EEPF An Bình 2 06:30
15:30
EC53EEPG Bắc Mỹ An 1 06:30
12:30
EC53EEPI T72A 06:30
15:30
EC53EEPJ Bến Xe 06:30
15:30
EC53EEPK Sơn Thuỷ T1 06:30
11:30
07:30
12:30
EC53EEPN An Bình 1 06:30
15:30
EC53EEPR Mỹ Đa Đông 4 06:30
15:30
EC53EEPU Phước Mỹ 2 06:30
15:30
EC53EEPV Mỹ Đa Tây 1 06:30
12:30
EC53EEPX An Bình 3 06:30
15:30
EC53EEPY An Cư 3 06:30
15:30
EC53EEVB Phan Tứ T4 06:30
15:30
EC53EEVD Đa Mặn 1 06:30
12:30
EC53EEVE KDC Bắc Mỹ An 06:30
15:30
EC53EEVG KDC Xưởng 387 06:30
15:30
EC53EEVH K20 06:30
12:30
EC53EEVI An Trung Đông 06:30
15:30
EC53EEVO KDC Nam Nguyễn Văn Thoại T2 06:30
15:30
EC53EEVP Khu CBCC – NHS 06:30
11:30
07:30
12:30
EC53EEX6 Tuyên Sơn T1 06:30
12:30
EC53EEX7 Tuyên Sơn T2 06:30
12:30
EC53EEXE Phan Tứ T5 06:30
15:30
EC53EEXJ Khu VHTT An Trung T2 06:30
15:30
EC53EEXS Nguyễn Công Trứ 06:30
15:30
EC53EEXU KDC Nam Nguyễn Văn Thoại T1 06:30
15:30
EC53EEZ4 Bắc Mỹ An 3 06:30
12:30
EC53EEZG KDC T20 06:30
15:30
EC53EEZP Nguyễn Công Trứ T2 06:30
15:30
EC53EEZQ Lương Thế Vinh 06:30
15:30
EC53EEZU An Hiệp T3 06:30
15:30
EC53EEZY KDC TTHC Quận NHS 06:30
11:30
07:30
12:30
EC53EH16 Trần Văn Dư T1 05:00
16:00
06:00
17:30
EC53EH23 Bùi Tá Hán 06:30
12:30
EC53EK14 Nguyễn Văn Thoại 06:30
15:30
EC53EK18 Hoàng Kế Viêm 06:30
15:30
EC53EK22 Khách sạn Mỹ Khê 06:30
15:30
EC53EK23 Khách sạn Hoàng Lan 06:30
15:30
EC53EL16 KHC Ngũ Hành Sơn T2 06:30
11:30
07:30
12:30
EC53EL23 E224 06:30
15:30
EC53EP10 Sân Bay Nước Mặn T2 05:00
17:30
EC53EP11 KDC Bùi Tá Hán T1 06:30
12:30
EC53EP13 Tuyên Sơn 3 06:30
12:30
EC53EP14 Tuyên Sơn 4 06:30
12:30
EC53EP23 Lê Quang Đạo 06:30
15:30
EC53EV14 An Hiệp 4 06:30
15:30
EC53EV15 An Thượng 1 06:30
15:30
EC53EV19 KDC Phía Đông X387 06:30
15:30
EC53EV24 K20-T2 06:30
12:30
EC53EV25 K38-T1 06:30
15:30
EC53EX21 An Cư T5 06:30
15:30
EC53EX22 Phan Tứ T6 06:30
15:30
EC53EX26 KCC nhà ở xã hội Nam Tuyên Sơn 06:30
12:30
EC53EZ10 The Monarchy 06:30
15:30
EC53EZ13 Khu quân đội K38 T2 06:30
15:30
EC53EZ16 Trần Văn Dư T2 05:00
16:00
06:00
17:30
ED53EAAD CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN ĐA KHOA PHÚC KHANG ĐÀ NẴNG (505302) 06:30
15:30
ED53EAAF TRUNGTÂM VIỄNTHÔNG 3-VIỄNTHÔNG ĐÀNẴNG-TẬPĐOÀN BƯUCHÍNH VIỄNTHÔNG VIỆTNAM(CHINHÁNH CÔNGTY TNHH) (505342) 06:30
12:30
ED53EAAI TĐ 78 Bộ Tham Mưu QK5 (505359) 06:30
12:30
ED53EAAJ LÀNG TRẺ EM SOS ĐÀ NẴNG (505360) 06:30
12:30
ED53EAAO (505427) 06:30
15:30
ED53EAAO CÔNG TY TNHH MỸ KHÊ (526121) 06:30
15:30
ED53EAAP HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ HÀNH CHÍNH KVIII (505433) 06:30
15:30
ED53EAAQ CÔNG AN QUẬN SƠN TRÀ (505436) 06:30
15:30
ED53EABN TRƯỜNG PHỔ THÔNG HERMANN GMEINER (506150) 06:30
12:30
ED53EABQ CÔNGTY CỔPHẦN XUẤTNHẬPKHẨU THỦYSẢN MIỀNTRUNG (506518) 06:30
15:30
ED53EABQ (506519) 06:30
15:30
ED53EABR CÔNG TY CỔ PHẦN VẠN XUÂN (949075) 06:30
15:30
ED53EABR CÔNG TY TNHH ĐỨC LONG DUNG QUẤT (972846) 06:30
15:30
ED53EABR CÔNG TY CỔ PHẦN VẠN XUÂN (970574) 06:30
15:30
ED53EABT CÔNG TY CỔ PHẦN KHU DU LỊCH BẮC MỸ AN (506864) 05:00
17:30
ED53EABY VIỆN KIỂM SÁT NGŨ HÀNH SƠN (508953) 06:30
11:30
07:30
12:30
ED53EABY UBND Quận Ngũ Hành Sơn (507882) 06:30
11:30
07:30
12:30
ED53EABY VĂN PHÒNG QUẬN UỶ NGŨ HÀNH SƠN (955067) 06:30
11:30
07:30
12:30
ED53EABY ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM QUẬN NGŨ HÀNH SƠN (986868) 06:30
11:30
07:30
12:30
ED53EABY TRUNG TÂM VĂN HOÁ THỂ THAO Q.NGŨ HÀNH SƠN (967244) 06:30
11:30
07:30
12:30
ED53EACF CỤC HẬU CẦN AN NINH-TỔNG CỤC AN NINH-BỘ CÔNG AN-TRẠM CÔNG TÁC TẠI ĐÀ NẴNG (510282) 06:30
15:30
ED53EACG CÔNG TY QUẢN LÝ VẬN HÀNH ĐIỆN CHIẾU SÁNG CÔNG CỘNG ĐÀ NẴNG (510387) 06:30
11:30
07:30
12:30
ED53EACJ TT Y Tế Quận Ngũ H Sơn (511008) 06:30
11:30
07:30
12:30
ED53EACK NGÂNHÀNG NN&PTNT VIỆTNAM-CHINHÁNH QUẬN NGŨHÀNHSƠN ĐÀNẴNG (511009) 06:30
11:30
07:30
12:30
ED53EACO TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ ĐÀ NẴNG (512600) 06:30
15:30
ED53EACQ BỆNH VIỆN 199-BỘ CÔNG AN (513307) 06:30
15:30
ED53EACR TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ (515011) 06:30
15:30
ED53EACT TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ (KHU KÝ TÚC XÁ) (515646) 06:30
15:30
ED53EACV TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN (517998) 06:30
15:30
ED53EACW CÔNG TY THOÁT NƯỚC VÀ XỬ LÝ NƯỚC THẢI ĐÀ NẴNG (518000) 06:30
11:30
07:30
12:30
ED53EADB CTy QLý VHành Điện CSáng CCộng ĐN. (522114) 06:30
12:30
ED53EADD TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ ĐÀ NẴNG (522867) 06:30
15:30
ED53EADU CT QLVH ĐIỆN CHIẾU SÁNG CÔNG CỘNG ĐN (525435) 06:30
15:30
ED53EADV CT QLVH ĐIỆN CHIẾU SÁNG CÔNG CỘNG ĐN (525436) 06:30
15:30
ED53EAEH CTY QLÝ VHÀNH ĐIỆN CSÁNG CCỘNG ĐN. (942151) 06:30
15:30
ED53EAEP CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TÍN VŨ (943429) 06:30
15:30
ED53EAEQ HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ HÀNH CHÍNH KVIII (943920) 06:30
15:30
ED53EAEX CÔNG TY CỔ PHẦN KHU DU LỊCH BẮC MỸ AN (946329) 05:00
17:30
ED53EAFE CÔNG TY THOÁT NƯỚC VÀ XỬ LÝ NƯỚC THẢI ĐÀ NẴNG (950284) 05:00
17:30
ED53EAFL CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HOÀNG KHÁNH DUNG (981954) 06:30
15:30
ED53EAFL ĐOÀN AN ĐIỀU DƯỠNG 27 ĐN-CỤC CTRỊ QK5 (952950) 06:30
15:30
ED53EAFL CHI NHÁNH DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XÂY DỰNG SỔ 1 TỈNH ĐIỆN BIÊN-KHÁCH SẠN MƯỜNG THANH SÔNG HÀN (982890) 06:30
15:30
ED53EAFL DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN LINH TRUNG (974500) 06:30
15:30
ED53EAFL CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ WILL BE (983799) 06:30
15:30
ED53EAFN TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ SỐ 5-BỘ QUỐC PHÒNG (953442) 06:30
15:30
ED53EAFN CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TÍN VŨ (960591) 06:30
15:30
ED53EAGK CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN SILVER SHORES (959107) 05:00
17:30
ED53EAGM CÔNG TY TNHH DU LỊCH-THƯƠNG MẠI PHÚ AN THỊNH (959728) 05:00
17:30
ED53EAGO CÔNG TY CỔ PHẦN XUYÊN ĐÔNG DƯƠNG (960282) 06:30
15:30
ED53EAGQ BỆNH VIỆN PHỤ SẢN-NHI ĐÀ NẴNG (961466) 06:30
11:30
07:30
12:30
ED53EAGT (961670) 06:30
11:30
07:30
12:30
ED53EAHB CHINHÁNH CÔNGTYCỔPHẦN ĐẦUTƯ 559-KHUDULỊCH NGHỈ DƯỠNG FUSION MAIA ĐÀNẴNG (963293) 05:00
17:30
ED53EAHD CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TÍN VŨ (965783) 06:30
15:30
ED53EAHI CÔNG TY CỔ PHẦN HÒN NGỌC Á CHÂU (964736) 05:00
17:30
ED53EAHW CÔNG TY CỔ PHẦN KHU DU LỊCH SINH THÁI BIỂN BÃI BẮC (967944) 13:30
14:30
ED53EAIE CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ DU LỊCH SÓNG VIỆT (969375) 05:00
17:30
ED53EAIF CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁCH SẠN VÀ DU LỊCH THIÊN THAI (969235) 05:00
17:30
ED53EAIX CÔNG TY CỔ PHẦN MỸ PHÁT (973030) 05:00
17:30
ED53EAJI CÔNG TY CỔ PHẦN KHU BIỆT THỰ NGHỈ DƯỠNG CAO CẤP SUNRISE (975284) 05:00
16:00
06:00
17:30
ED53EAJM DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN KHÁCH SẠN SÔNG CÔNG ĐÀ NẴNG (976631) 06:30
15:30
ED53EAKK CÔNG TY TNHH HÙNG BẮC CƯỜNG (978892) 06:30
15:30
ED53EAKL CÔNG TY CỔ PHẦN KACHIUSA (978413) 06:30
15:30
ED53EAKS CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH TAHAKA (979456) 06:30
15:30
ED53EAKT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ NHỨT VÕ (979674) 05:00
17:30
ED53EALB CÔNG TY TNHH TM & DV TRƯỜNG HIẾU (981236) 06:30
15:30
ED53EALB CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HÙNG HOÀNG HUY (989009) 06:30
15:30
ED53EALB CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP VIỆT MIỀN TRUNG (989010) 06:30
15:30
ED53EALC CÔNG TY CỔ PHẦN RICHICO (980651) 06:30
15:30
ED53EALE CÔNG TY TNHH DU LỊCH HOÀN SƠN BÌNH (981499) 06:30
15:30
ED53EALF (981678) 06:30
15:30
ED53EALK KHÁCHSẠN TRƯỜNGSƠNTÙNG 5-CHINHÁNH CÔNGTY TNHH DV-TM TRƯỜNG SƠN TÙNG TẠI ĐÀNẴNG (981825) 06:30
15:30
ED53EALO CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DU LỊCH ĐỨC PHÚ GIA (982073) 06:30
15:30
ED53EALU CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NGỌC QUANG ĐĂNG (982702) 06:30
15:30
ED53EAME CN CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI QUẢNG NAM ĐÀ NẴNG-KHÁCH SẠN GRAND TOURANE (984268) 06:30
15:30
ED53EAMP CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG ĐẠI LONG (985092) 06:30
15:30
ED53EAMW CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THẮNG ĐÀO (985161) 06:30
15:30
ED53EAMX CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ DU LỊCH DUYÊN HẢI-CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG (985396) 06:30
15:30
ED53EANB CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TẤN NGUYỄN GIA (986345) 06:30
15:30
ED53EANC CHI NHÁNH MIỀN TRUNG-TỔNG CÔNG TY TRỰC THĂNG VIỆT NAM-CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN (986346) 05:00
17:30
ED53EANF CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH PHÚ HOÀNG THỊNH (986523) 06:30
15:30
ED53EANH CÔNG TY TNHH DANA NHẬT MINH (986603) 06:30
15:30
ED53EANS CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ MỸ KHÊ (987302) 06:30
15:30
ED53EANW XƯỞNG 387 – CỤC KỸ THUẬT QUÂN KHU 5 (987767) 06:30
15:30
ED53EAOC TRUNG TÂM ĐIỀU DƯỠNG NGƯỜI CÓ CÔNG MIỀN TRUNG (987963) 06:30
15:30
ED53EAOI CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SABI TẠI ĐÀ NẴNG (985108) 06:30
15:30
ED53EAOI CÔNG TY TNHH MTV LINCOLN GN PARTNERS (965802) 06:30
15:30
ED53EAOJ CÔNG TY CỔ PHẦN MANSA MUSA (988455) 06:30
15:30
ED53EAOK CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI ROYAL HUY (988456) 05:00
16:00
06:00
17:30
ED53EAOO CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH LAN QUẾ ANH (988959) 06:30
15:30
ED53EAOO CÔNG TY CỔ PHẦN ĐĂNG HẢI (991552) 06:30
15:30
ED53EAPD CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ DU LỊCH ARIA (989655) 06:30
15:30
ED53EAPK CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THANH THÀNH AN (989922) 06:30
15:30
ED53EAPN CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DU LỊCH HÙNG BẢO ANH (991093) 06:30
15:30
ED53EAPR CHI NHÁNH DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XÂY DỰNG SỔ 1 TỈNH ĐIỆN BIÊN-KHÁCH SẠN MƯỜNG THANH SÔNG HÀN (991393) 06:30
15:30
ED53EAPS CHI NHÁNH DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XÂY DỰNG SỔ 1 TỈNH ĐIỆN BIÊN-KHÁCH SẠN MƯỜNG THANH SÔNG HÀN (991399) 06:30
15:30
ED53EAPT KHÁCH SẠN MƯỜNG THANH LUXURY ĐÀ NẴNG-CHI NHÁNH DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XÂY DỰNG SỐ 1 TỈNH ĐIỆN BIÊN (991388) 06:30
15:30
ED53EAPV CÔNG TY CỔ PHẦN SAO VÀNG NHA TRANG (991429) 06:30
15:30
ED53EAQH CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁCH SẠN VÀ DU LỊCH THIÊN THAI (991683) 05:00
17:30
ED53EAQI CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ ĐÀ NẴNG (991697) 06:30
15:30
ED53EAQJ CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DU LỊCH & DỊCH VỤ V.N.HO.LI.DAY (991754) 05:00
17:30
ED53EAQL CÔNG TY TNHH MTV LHPLUS (991865) 06:30
15:30
ED53EAQM CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DU LỊCH MINH KIÊN (991876) 06:30
15:30
ED53EAQP CÔNG TY TNHH MTV ĐẠI ĐỨC KHANG (992070) 06:30
15:30
ED53EAQQ CÔNG TY CỔ PHẦN BIỆT THỰ VÀ KHÁCH SẠN BIỂN ĐÔNG PHƯƠNG (992075) 14:30
15:30
ED53EAQS CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ANH ANH MỸ (992157) 06:30
15:30
ED53EAQU CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THANH TUYẾT SƠN (992158) 06:30
15:30
ED53EARC CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT XÂY DỰNG DINCO (992671) 06:30
15:30
ED53EARE VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI ĐÀ NẴNG TRỰC THUỘC CỤC SỞ HỮU TRÍ TUỆ (992669) 06:30
11:30
07:30
12:30
ED53EARF CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DU LỊCH ĐÔNG PHONG (992673) 06:30
15:30
ED53EARJ CÔNG TY CỔ PHẦN TMS HOTEL ĐÀ NẴNG (992926) 06:30
15:30
ED53EARM CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG-CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THÀNH PHỐ XANH (993096) 06:30
15:30
ED53EASA CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH 72 (993614) 06:30
15:30
ĐL Cẩm Lệ VC53VT30 Thành đoàn Đà Nẵng 06:30
11:30
07:30
12:30
VC53VT37 Hồ Nguyên Trừng T1 06:30
11:30
07:30
12:30
VC53VU30 Xuân Thủy 06:30
11:30
07:30
12:30
VC53VU34 Hồ Nguyên Trừng T3 06:30
11:30
07:30
12:30
VC53VVA7 T10 Khuê Trung Đò Xu 06:30
11:30
07:30
12:30
VC53VVB7 T7 Khuê Trung Đò Xu 06:30
11:30
07:30
12:30
VC53VVDL Cẩm Lệ 1 07:00
12:00
VD53VAAC Trường THCS và THPT Nguyễn Khuyến (702327) 06:30
11:30
07:30
12:30
VD53VABO Cục Hải Quan Thành Phố Đà Nẵng (713238) 06:30
11:30
07:30
12:30
VD53VACG Công ty TNHH thuốc lá Đà Nẵng (679951) 06:30
11:30
07:30
12:30
VD53VAJM Tổng Công ty Phát Điện 2 – Công ty TNHH Một Thành Viên (718395) 06:30
11:30
07:30
12:30
ĐL Thanh Khê FD53FABM (808368) 07:30
16:30
FD53FACG (837564) 07:30
16:30

Lịch cúp điện Đà Nẵng hằng ngày được cập nhật từ Điện lực Đà Nẵng.

Lịch cúp điện có thể thay đổi, mong các bạn thông cảm !

Tin cùng chuyên mục
Tin khác

Sorry, no posts matched your criteria.

Sorry, no posts matched your criteria.