Xem ngày hoàng đạo, hắc đạo, ngày tốt ngày xấu trong tháng 01 năm 2019 - 01/2019

Tháng 01 năm 2019
T2T3T4T5T6T7CN
126
 • 1/1/2019(Thứ ba)
 • 26/11/2018
 • Ngày:Mậu Tuất Tháng: Giáp Tý Năm:Mậu Tuất
 • Hắc đạo
227
 • 2/1/2019(Thứ tư)
 • 27/11/2018
 • Ngày:Kỷ Hợi Tháng: Giáp Tý Năm:Mậu Tuất
 • Hắc đạo
328
 • 3/1/2019(Thứ năm)
 • 28/11/2018
 • Ngày:Canh Tý Tháng: Giáp Tý Năm:Mậu Tuất
 • Hoàng đạo
429
 • 4/1/2019(Thứ sáu)
 • 29/11/2018
 • Ngày:Tân Sửu Tháng: Giáp Tý Năm:Mậu Tuất
 • Hoàng đạo
530
 • 5/1/2019(Thứ bảy)
 • 30/11/2018
 • Ngày:Nhâm Dần Tháng: Giáp Tý Năm:Mậu Tuất
 • Hắc đạo
61/12
 • 6/1/2019(Chủ nhật)
 • 1/12/2018
 • Ngày:Quý Mão Tháng: Ất Sửu Năm:Mậu Tuất
 • Hoàng đạo
72/12
 • 7/1/2019(Thứ hai)
 • 2/12/2018
 • Ngày:Giáp Thìn Tháng: Ất Sửu Năm:Mậu Tuất
 • Hắc đạo
83/12
 • 8/1/2019(Thứ ba)
 • 3/12/2018
 • Ngày:Ất Tỵ Tháng: Ất Sửu Năm:Mậu Tuất
 • Hoàng đạo
94
 • 9/1/2019(Thứ tư)
 • 4/12/2018
 • Ngày:Bính Ngọ Tháng: Ất Sửu Năm:Mậu Tuất
 • Hắc đạo
105
 • 10/1/2019(Thứ năm)
 • 5/12/2018
 • Ngày:Đinh Mùi Tháng: Ất Sửu Năm:Mậu Tuất
 • Hắc đạo
116
 • 11/1/2019(Thứ sáu)
 • 6/12/2018
 • Ngày:Mậu Thân Tháng: Ất Sửu Năm:Mậu Tuất
 • Hoàng đạo
127
 • 12/1/2019(Thứ bảy)
 • 7/12/2018
 • Ngày:Kỷ Dậu Tháng: Ất Sửu Năm:Mậu Tuất
 • Hắc đạo
138
 • 13/1/2019(Chủ nhật)
 • 8/12/2018
 • Ngày:Canh Tuất Tháng: Ất Sửu Năm:Mậu Tuất
 • Hoàng đạo
149
 • 14/1/2019(Thứ hai)
 • 9/12/2018
 • Ngày:Tân Hợi Tháng: Ất Sửu Năm:Mậu Tuất
 • Hoàng đạo
1510
 • 15/1/2019(Thứ ba)
 • 10/12/2018
 • Ngày:Nhâm Tý Tháng: Ất Sửu Năm:Mậu Tuất
 • Hắc đạo
1611
 • 16/1/2019(Thứ tư)
 • 11/12/2018
 • Ngày:Quý Sửu Tháng: Ất Sửu Năm:Mậu Tuất
 • Hắc đạo
1712
 • 17/1/2019(Thứ năm)
 • 12/12/2018
 • Ngày:Giáp Dần Tháng: Ất Sửu Năm:Mậu Tuất
 • Hoàng đạo
1813
 • 18/1/2019(Thứ sáu)
 • 13/12/2018
 • Ngày:Ất Mão Tháng: Ất Sửu Năm:Mậu Tuất
 • Hoàng đạo
1914
 • 19/1/2019(Thứ bảy)
 • 14/12/2018
 • Ngày:Bính Thìn Tháng: Ất Sửu Năm:Mậu Tuất
 • Hắc đạo
2015
 • 20/1/2019(Chủ nhật)
 • 15/12/2018
 • Ngày:Đinh Tỵ Tháng: Ất Sửu Năm:Mậu Tuất
 • Hoàng đạo
2116
 • 21/1/2019(Thứ hai)
 • 16/12/2018
 • Ngày:Mậu Ngọ Tháng: Ất Sửu Năm:Mậu Tuất
 • Hắc đạo
2217
 • 22/1/2019(Thứ ba)
 • 17/12/2018
 • Ngày:Kỷ Mùi Tháng: Ất Sửu Năm:Mậu Tuất
 • Hắc đạo
2318
 • 23/1/2019(Thứ tư)
 • 18/12/2018
 • Ngày:Canh Thân Tháng: Ất Sửu Năm:Mậu Tuất
 • Hoàng đạo
2419
 • 24/1/2019(Thứ năm)
 • 19/12/2018
 • Ngày:Tân Dậu Tháng: Ất Sửu Năm:Mậu Tuất
 • Hắc đạo
2520
 • 25/1/2019(Thứ sáu)
 • 20/12/2018
 • Ngày:Nhâm Tuất Tháng: Ất Sửu Năm:Mậu Tuất
 • Hoàng đạo
2621
 • 26/1/2019(Thứ bảy)
 • 21/12/2018
 • Ngày:Quý Hợi Tháng: Ất Sửu Năm:Mậu Tuất
 • Hoàng đạo
2722
 • 27/1/2019(Chủ nhật)
 • 22/12/2018
 • Ngày:Giáp Tý Tháng: Ất Sửu Năm:Mậu Tuất
 • Hắc đạo
2823
 • 28/1/2019(Thứ hai)
 • 23/12/2018
 • Ngày:Ất Sửu Tháng: Ất Sửu Năm:Mậu Tuất
 • Hắc đạo
2924
 • 29/1/2019(Thứ ba)
 • 24/12/2018
 • Ngày:Bính Dần Tháng: Ất Sửu Năm:Mậu Tuất
 • Hoàng đạo
3025
 • 30/1/2019(Thứ tư)
 • 25/12/2018
 • Ngày:Đinh Mão Tháng: Ất Sửu Năm:Mậu Tuất
 • Hoàng đạo
3126
 • 31/1/2019(Thứ năm)
 • 26/12/2018
 • Ngày:Mậu Thìn Tháng: Ất Sửu Năm:Mậu Tuất
 • Hắc đạo
Ngày hoàng đạo.
Ngày hắc đạo.