Lịch xổ số hôm nay
Miền Bắc Miền Trung Miền Nam
Miền Bắc Kon Tum
Khánh Hòa
Kiên Giang
Lâm Đồng
Tiền Giang

Xổ số Nam Định ngày: 25-01-2020 (Thứ 7)

Giải Xổ số Nam Định
Đặc biệt
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Giải tư
Giải năm
Giải sáu
Giải bảy
Soạn: XSMB gửi 8110 nhận ngay kết quả Nam Định sớm nhất!
Đầu Đuôi
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Xổ số Hồ Chí Minh ngày: 25-01-2020 (Thứ 7)

Giải Xổ số Hồ Chí Minh
Đặc biệt 049989
Giải nhất 41334
Giải nhì 11277
Giải ba 73534-64628
Giải tư 70818-22693-87651-93340-12713-25409-57359
Giải năm 6432
Giải sáu 7993-5269-0663
Giải bảy 315
Giải tám 32
Soạn: XSHCM gửi 8110 nhận ngay kết quả Hồ Chí Minh sớm nhất!
Đầu Đuôi
0 9
1 8,3,5
2 8
3 4,4,2,2
4 0
5 1,9
6 9,3
7 7
8 9
9 3,3

Xổ số Bình Phước ngày: 25-01-2020 (Thứ 7)

Giải Xổ số Bình Phước
Đặc biệt 753128
Giải nhất 21673
Giải nhì 72333
Giải ba 26505-22063
Giải tư 66776-96302-11672-77584-79044-74659-51105
Giải năm 7334
Giải sáu 9053-4698-3001
Giải bảy 704
Giải tám 25
Soạn: XSBP gửi 8110 nhận ngay kết quả Bình Phước sớm nhất!
Đầu Đuôi
0 5,2,5,1,4
1
2 5,8
3 3,4
4 4
5 9,3
6 3
7 3,6,2
8 4
9 8

Xổ số Hậu Giang ngày: 25-01-2020 (Thứ 7)

Giải Xổ số Hậu Giang
Đặc biệt 355861
Giải nhất 14666
Giải nhì 87459
Giải ba 67546-14076
Giải tư 38188-49905-79407-96268-87528-37764-96831
Giải năm 4460
Giải sáu 5332-3501-4244
Giải bảy 305
Giải tám 62
Soạn: XSHG gửi 8110 nhận ngay kết quả Hậu Giang sớm nhất!
Đầu Đuôi
0 5,7,1,5
1
2 8
3 1,2
4 6,4
5 9
6 6,8,4,0,2,1
7 6
8 8
9

Xổ số Long An ngày: 25-01-2020 (Thứ 7)

Giải Xổ số Long An
Đặc biệt 164847
Giải nhất 17730
Giải nhì 93966
Giải ba 20155-13322
Giải tư 24168-74214-94584-34195-85513-92054-50552
Giải năm 2856
Giải sáu 1163-3247-2303
Giải bảy 197
Giải tám 55
Soạn: XSLA gửi 8110 nhận ngay kết quả Long An sớm nhất!
Đầu Đuôi
0 3
1 4,3
2 2
3 0
4 7,7
5 5,4,2,6,5
6 6,8,3
7
8 4
9 5,7

Xổ số Đà Nẳng ngày: 25-01-2020 (Thứ 7)

Giải Xổ số Đà Nẳng
Đặc biệt 068304
Giải nhất 38060
Giải nhì 39434
Giải ba 66005-99665
Giải tư 21379-48522-52364-31509-89878-94161-32075
Giải năm 2182
Giải sáu 5529-4788-5059
Giải bảy 771
Giải tám 72
Soạn: XSDNG gửi 8110 nhận ngay kết quả Đà Nẳng sớm nhất!
Đầu Đuôi
0 5,9,4
1
2 2,9
3 4
4
5 9
6 0,5,4,1
7 9,8,5,1,2
8 2,8
9

Xổ số Đắc Nông ngày: 25-01-2020 (Thứ 7)

Giải Xổ số Đắc Nông
Đặc biệt 097629
Giải nhất 89184
Giải nhì 96562
Giải ba 42485-62355
Giải tư 20912-63215-51001-78332-85544-76410-81332
Giải năm 3581
Giải sáu 0020-1848-3012
Giải bảy 169
Giải tám 52
Soạn: XSDNO gửi 8110 nhận ngay kết quả Đắc Nông sớm nhất!
Đầu Đuôi
0 1
1 2,5,0,2
2 0,9
3 2,2
4 4,8
5 5,2
6 2,9
7
8 4,5,1
9

Xổ số Quảng Ngãi ngày: 25-01-2020 (Thứ 7)

Giải Xổ số Quảng Ngãi
Đặc biệt 229195
Giải nhất 02864
Giải nhì 82084
Giải ba 20290-04970
Giải tư 67206-20500-79327-11283-49699-76551-52371
Giải năm 0684
Giải sáu 3756-5051-1089
Giải bảy 545
Giải tám 57
Soạn: XSQNG gửi 8110 nhận ngay kết quả Quảng Ngãi sớm nhất!
Đầu Đuôi
0 6,0
1
2 7
3
4 5
5 1,6,1,7
6 4
7 0,1
8 4,3,4,9
9 0,9,5