Đội Ngũ Thành Viên

DanangZ

Nhân sự vận hành trực tiếp

Sáng lập & phát triển nền tảng danangz

Dữ liệu thô sau khi được Đánh Giá & Xếp Hạng thì rất hạn chế với mắt đọc của người dùng. Chính vì vậy để sắp xếp và trình bày một cách lôi cuốn, thu hút hơn thì danangz có một đội ngũ vận hành – những người sẽ giúp chúng ta có được định dạng nội dung dễ đọc, đẹp mắt và chuyên nghiệp hơn.

Xem thêm

Danh Sách Thành Viên

DanangZ

Thắm Nguyễn
Content Writer

DanangZ

Thắm Nguyễn
Content Writer

DanangZ

Thắm Nguyễn
Content Writer

DanangZ

Thắm Nguyễn
Content Writer

DanangZ

Thắm Nguyễn
Content Writer

DanangZ

Thắm Nguyễn
Content Writer

DanangZ

Thắm Nguyễn
Content Writer

DanangZ

Thắm Nguyễn
Content Writer