Từ ngày 1/1/2017, tăng 30% viện phí với người không có bảo hiểm y tế

Bộ Y tế điều chỉnh tăng 30-50% giá dịch vụ ngoài bảo hiểm y tế chi trả từ ngày 1/1/2017 và khuyến cáo người dân mua bảo hiểm y tế.

Nhiều bệnh viện đang tồn tại 3 hình thức viện phí gồm: Bảo hiểm y tế chi trả, khám chữa bệnh không có bảo hiểm y tế và khám theo yêu cầu. Tại các bệnh viện tuyến trên, đa phần người dân chọn khám không có bảo hiểm y tế vì không muốn xếp hàng, đợi chờ. Tuy nhiên, sắp tới nhiều người có thể sẽ phải cân nhắc khi Bộ Y tế điều chỉnh tăng giá với người bệnh không có bảo hiểm y tế.

Hiện nay giá dịch vụ khám chữa bệnh của người không có thẻ bảo hiểm y tế chưa tính đủ các chi phí trực tiếp để thực hiện dịch vụ. Vì thế, lần điều chỉnh này giá sẽ tính thêm tiền lương, phụ cấp; tối đa bằng mức giá của các dịch vụ do bảo hiểm y tế thanh toán.

Bộ Y tế sẽ tăng giá khám, chữa bệnh dịch vụ. Ảnh: N.P.

Bộ Y tế sẽ tăng giá khám, chữa bệnh dịch vụ. Ảnh: N.P.

Ông Nguyễn Nam Liên, Vụ trưởng Kế hoạch tài chính, Bộ Y tế cho biết, mức giá điều chỉnh lần này chưa tính chi phí sửa chữa lớn, khấu hao, đào tạo, nghiên cứu khoa học. Việc điều chỉnh nhằm tạo sự bình đẳng giữa người có thẻ bảo hiểm y tế và người không có thẻ để khuyến khích người dân tham gia bảo hiểm y tế.

Theo dự thảo về giá khám chữa bệnh cho người không có thẻ bảo hiểm y tế, việc điều chỉnh sẽ được thực hiện theo 2 lộ trình:

– Bước 1: Tăng 30% bao gồm chi phí trực tiếp, phụ cấp đặc thù; dự kiến thực hiện từ ngày 1/1/2017.

– Bước 2: Tăng 50%, bao gồm các chi phí tại bước 1 và chi phí tiền lương; dự kiến thực hiện từ ngày 1/7/2017.

Tiền khám bệnh trong tháng 3 năm sau ở bệnh viện hạng 1 vẫn là 20.000 đồng một lượt; hạng 2 là 15.000, hạng 3 là 10.000 đồng, hạng 4 là 7.000 đồng. Đến tháng 7, tiền khám sẽ tăng lên tương đương các hạng lần lượt 39.000; 35.000, 31.000 và 29.000 đồng.

Mức giá này của các dịch vụ khám chữa bệnh cho người không có bảo hiểm y tế giống như giá của nhóm có bảo hiểm y tế. Không có thẻ bảo hiểm y tế, người bệnh phải thanh toán 100%. Theo ông Nam Liên, thông tư này chỉ quy định mức giá tối đa, Bộ Y tế sẽ ban hành giá cụ thể đối với các bệnh viện thuộc trung ương quản lý. Những bệnh viện thuộc địa phương quản lý sẽ do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định.

Bộ Y tế phối hợp với Bộ Tài chính hướng dẫn các địa phương chuyển phần ngân sách đang cấp tiền lương cho các bệnh viện hiện nay để hỗ trợ 30% còn lại cho người cận nghèo tham gia bảo hiểm y tế. Hiện người cận nghèo được hỗ trợ 70% chi phí mua thẻ bảo hiểm y tế. Các địa phương cũng nâng mức hỗ trợ người làm nông nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp, lâm nghiệp có mức sống trung bình để tham gia bảo hiểm y tế (đang hỗ trợ tối thiểu 30%).

Bộ Y tế cũng đề nghị các tỉnh phải bố trí ngân sách và huy động các nguồn vốn cho Quỹ hỗ trợ Khám chữa bệnh người nghèo. Bệnh viện sử dụng một phần chênh lệch thu chi để hỗ trợ trường hợp có khó khăn trong chi trả viện phí.

Hiện gần 80% dân số có thẻ bảo hiểm y tế, 20% chưa tham gia trong đó phần lớn là người có mức sống trung bình trở lên. Để giảm bớt gánh nặng cho nhóm này, Bộ Y tế khuyến cáo người dân nên tham gia bảo hiểm y tế.

Trước đó, Bộ Y tế đã điều chỉnh giá viện phí được bảo hiểm y tế chi trả. Từ ngày 1/3, mức giá này có tính thêm chi phí trực tiếp, phụ cấp đặc thù. Từ tháng 8, 16 tỉnh thành đầu tiên có tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt trên 85% áp mức giá mới có thêm chi phí tiền lương. Các bệnh viện tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư đã áp dụng giá gồm chi phí trực tiếp, phụ cấp đặc thù và tiền lương kể từ ngày 1/3. Mức giá này được áp dụng cho người có thẻ bảo hiểm y tế, chưa áp dụng cho người không có thẻ.

Nam Phương / VNE


Nguồn:http://suckhoe.com.vn/thoi-su/tu-ngay-112017-tang-30-vien-phi-voi-nguoi-khong-co-bao-hiem-y-te-73444

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *