Thông báo tuyển dụng lập trình viên Laravel (08/2016)

1.Mức lương

2.Mô tả công việc

3.Yêu cầu
a)Yêu cầu chuyên môn:

b)Yêu cầu về bản thân:

4.Hồ sơ

5.Thông tin công ty

makerparadise/
makerparadise
speaker/nick-coverdale-of-calendar-watch/

THÔNG TIN CHI TIẾT: https://goo.gl/i83uyY

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *