Lịch cúp điện Đà Nẵng ngày 28/03/2016

Ngày Điện lực Sổ GCS Tên Sổ GCS Giờ BĐ Giờ KT
28/03/2016 ĐL Liên Chiểu HEA1-10 Trung Tâm Giáo Dục – Dạy Nghề 05-06 (915402) 07:30
10:30
HEA3 Công ty TNHH Matrix Việt Nam (819606) 13:00
16:30
HO30 TBA PHẠM NHƯ XƯƠNG 12:30
16:30
HYN Đa Phước 4-471 E9 07:30
12:00
ĐL Sơn Trà EVJ Hoà Hải 07:30
09:30
EX14 DD Hòa Hải 4 09:00
11:30
EX2 Xây Dựng Mới 4 11:00
13:00
ĐL Cẩm Lệ VEE Ánh Sáng Miếu Bông 10:00
12:00
VUN Miếu Bông 2 07:45
09:45
VUO Thôn Nhơn Hòa 13:00
15:00
VWA Liêm Lạc 15:00
17:00

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *