Lịch cúp điện Đà Nẵng ngày 25/02/2016

Để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp lưới điện, công ty điện lực Đà Nẵng thông báo lịch cúp điện Đà Nẵng ngày 25/02/2016 một số khu vực dưới đây: Ngày Điện lực Sổ GCS Tên Sổ GCS Giờ BĐ Giờ KT 25/02/2016 ĐL Hải Châu AAM Phạm Phú Thứ …

Để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp lưới điện, công ty điện lực Đà Nẵng thông báo lịch cúp điện Đà Nẵng ngày 25/02/2016 một số khu vực dưới đây:

Ngày Điện lực Sổ GCS Tên Sổ GCS Giờ BĐ Giờ KT
25/02/2016 ĐL Hải Châu AAM Phạm Phú Thứ 07:30
10:30
ACU Thanh Thuỷ 07:30
10:00
ACX Cao Thắng 1 13:00
15:30
AER Nguyễn Trãi 1 13:00
17:00
AFB Cao Thắng 2 09:00
11:30
AIM Cổ Viện Chàm 1 13:00
16:00
ĐL Liên Chiểu HM24 VÂN DƯƠNG 2 07:30
12:00
HY1 An Ngãi Tây 3 13:00
16:30
ĐL Sơn Trà EH2 KDC Nam BMA 07:30
11:00
EH24 NGŨ HÀNH SƠN T3 15:00
17:30
EHK T73A 07:30
10:00
ELS An Nông 2 13:00
17:00
EPB Bến Phà 1 13:00
15:30
ĐL Cẩm Lệ VEB Trung Đoàn 282 (610296) 13:00
16:00
VS7 Dương Sơn 07:30
11:00

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *