Lịch cúp điện Đà Nẵng ngày 22/02/2016

Để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp lưới điện, công ty điện lực Đà Nẵng thông báo lịch cúp điện Đà Nẵng ngày 22/02/2016 một số khu vực dưới đây:

Ngày Điện lực Sổ GCS Tên Sổ GCS Giờ BĐ Giờ KT
22/02/2016 ĐL Hải Châu ADQ Hải Hồ 13:00
15:30
AE5 Bắc Nam 2 13:00
16:00
AFU Thanh Long 14:30
17:00
AG6 Ngô Chi Lan 09:00
11:30
AIQ T3 KDC Thuận Phước 07:30
10:30
AJD Hải Sơn 07:30
10:00
ĐL Liên Chiểu HEA1-5 Bạch Quốc Nguyên (917852) 13:00
15:30
HEA1-5 Trại Chăn nuôi Nhơn Sơn (840453) 13:00
15:30
HRT Đa Phước Hoà Khánh 07:30
10:00
HY24 NHƠN SƠN 13:00
15:30
HYR Trạm Thanh Vinh 2 – 471E9 09:30
12:00
ĐL Sơn Trà EKJ KDC Nại Tú 07:30
12:00
EXP Cầu Đen T2 13:00
17:00
EXS Nguyễn Công Trứ 13:00
17:00
ĐL Cẩm Lệ VEB CN công ty cổ phần Chu Lai tại ĐN (612454) 07:30
11:30
VEB Cty cổ phần vật liệu xây dựng 323 (684116) 13:00
16:00
VEB Doanh nghiệp Tư nhân Mạnh Trang (694070) 13:00
16:00
VEB BTL Vùng 3 Hải Quân (673431) 15:00
17:00
VSH Phước Vinh – H Khương 13:00
15:00
VSL Thôn 5 – Hoà Khương 10:00
12:00
VWS Phú Sơn Tây 07:30
10:00
ĐL Thanh Khê FI5 KDC Thanh Lộc Đán T4 07:30
11:00

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *