Lịch cúp điện Đà Nẵng ngày 17/11/2015

Để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp lưới điện, công ty điện lực Đà Nẵng thông báo lịch cúp điện Đà Nẵng ngày 17/11/2015 một số khu vực dưới đây:

>

Ngày Điện lực Sổ GCS Tên Sổ GCS Giờ BĐ Giờ KT
17/11/2015 ĐL Hải Châu AEC Trung Đoàn 929 – Sư 372 PKKQ (151221) 07:00
14:00
AEC Trung đoàn 929 – Sư 372 Quân chủng PK – KQ (639618) 07:00
14:00
AEC Trung Đoàn 930 – Sư đoàn 372 (151220) 07:00
14:00
AEC Trung Đoàn 929 – Sư 372 PKKQ (151419) 07:00
14:00
AEC Trung Đoàn 929- Sư 372 PKKQ (151223) 07:00
14:00
AEC Trung Đoàn 929- Sư 372 PKKQ (151224) 07:00
14:00
AEC Trung Đoàn 930 – Sư đoàn 372 (151225) 07:00
14:00
AEC Trung Đoàn 929 – Sư 372 PKKQ (151215) 07:00
14:00
AEC Trung Đoàn 929 – Sư 372 PKKQ (151217) 07:00
14:00
AEC Kho 336 ( Cục Kỹ thuật PKKQ) (632936) 07:00
14:00
AIY KTT Bộ Tham Mưu 07:00
14:00
ĐL Sơn Trà EX23 DD Cục tác chiến điện tử 07:30
10:30
EZV DD SƠN TRÀ 3 13:30
16:30
ĐL Thanh Khê FEA Huỳnh Trần Ca (840750) 07:30
10:30
FEA CT CP Tư Vấn XDCT G.Thông 5 (817531) 13:30
16:30

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *