Lịch cúp điện Đà Nẵng ngày 13/06/2016

Ngày Điện lực Sổ GCS Tên Sổ GCS Giờ BĐ Giờ KT
13/06/2016 ĐL Hải Châu AEC Bảo tàng Đà Nẵng (628601) 06:00
08:00
AEC Cục Hậu cần QK5 – Khu B (151216) 14:30
17:00
AEC Công ty TNHH Châu Minh Việt (636350) 14:30
17:00
AEC Công ty TNHH Châu Minh Việt (641948) 14:30
17:00
AEC2 Công ty TNHH Một Thành Viên Khách Sạn Green Plaza Đà Nẵng (145270) 07:30
10:00
AEC2 Công ty TNHH Một Thành Viên Khách Sạn Green Plaza Đà Nẵng (627353) 07:30
10:00
AI9 T5 Kiốt Bắc Tượng Đài 09:00
11:30
ĐL Liên Chiểu HY9 Hòa Khê 07:30
10:00
HYL Trạm Trung Sơn 471-E9 09:00
12:00
ĐL Sơn Trà EL10 Hồ Nghinh T4 06:30
10:30
ĐL Cẩm Lệ VU1 Hoà Phú 1 07:00
11:30
VU3 Hoà Phú 3 13:00
17:00
ĐL Thanh Khê FI28 Khu gia đình quân nhân sư đoàn 372 08:00
10:00
FMY Phước Tường 13:30
15:30

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *