Lịch cúp điện Đà Nẵng ngày 08/05/2016

Ngày Điện lực Sổ GCS Tên Sổ GCS Giờ BĐ Giờ KT
08/05/2016 ĐL Hải Châu AEC Trường Cao Đẳng Công nghệ (116271) 07:30
12:30
AJP Duy Tân 07:30
12:30
ĐL Liên Chiểu HEA1-3 Công Ty TNHH Cường Thịnh (927855) 04:30
05:45
HYB Đa Phước 3 HK 474 – E9 04:30
05:45
ĐL Sơn Trà EED CÔNG TY CỔ PHẨN ĐỊA ỐC ALPHA NAM (982041) 06:30
10:30
ĐL Cẩm Lệ VEB Công ty TNHH một thành viên khai thác Thủy lợi Đà Nẵng (695881) 11:30
12:00
VEB Ủy Ban Nhân Dân xã Hòa Khương (710084) 11:30
12:00
VEB BTL Vùng 3 Hải Quân (673431) 11:30
12:00
VEB Công ty TNHH MTV Sản xuất và Thương mại Phát Tiến Hưng (704673) 11:30
12:00
VEB Cty CP thương mại & du lịch Fococev (693947) 11:30
12:00
VEB Đại đội Công Binh-P. Tham mưu-BCH quân sự TP Đà Nẵng (675487) 11:30
12:00
VEB Công ty TNHH một thành viên khai thác Thủy lợi Đà Nẵng (689229) 11:30
12:00
VEB Công ty TNHH năng lượng thân thiện với môi trường (707362) 11:30
12:00
VEB K336 -Cục Kỹ Thuật QCPKKQ (611018) 11:30
12:00
VEB BTL Vùng 3 Hải Quân (667418) 11:30
12:00
VEB Công ty Công nghiệp Hóa chất mỏ Trung Trung Bộ (665881) 11:30
12:00
VEB Công Ty TNHH Minh Tân (607977) 11:30
12:00
VEB Đài phát sóng phát thanh An Hải (712556) 06:00
12:00
VEB Công cổ phần xây dựng công trình 525 (707697) 06:00
12:00
VEB Tổng công ty xây dựng công trình Giao thông 5 – CTCP (709849) 06:00
12:00
VEB Cty QLVH điện chiếu sáng công cộng ĐN (697597) 06:00
12:00
VEB Công ty cổ phần 519 (708031) 06:00
12:00
VEB Công ty TNHH Tiến Thắng (664308) 06:00
12:00
VEB Trung Đoàn 282 (610296) 06:00
12:00
VEB Công ty cổ phần Hassyu Việt Nam (710523) 06:00
12:00
VEB Công ty cổ phần xây dựng và lắp máy Trung Nam (713025) 06:00
12:00
VEB Chi cục dự trữ Nhà nước Hòa Vang (697310) 11:30
12:00
VEB3 Công ty TNHH MTV xi măng Miền Trung (400001) 11:30
12:00
VEB3 Công ty TNHH một thành viên Cấp Nước Đà Nẵng (675913) 11:30
12:00
VS1 Cẩm Nê 06:00
12:00
VS2 Thạch Bồ 06:00
12:00
VS3 La Châu Bắc 06:00
12:00
VS32 Vùng Rau sạch Cẩm Nê 06:00
12:00
VS4 Yến Nê 06:00
12:00
VS5 La Bông 06:00
12:00
VS6 KDC Hòa Tiến 06:00
12:00
VS7 Dương Sơn 2 06:00
12:00
VS8 Lệ Trạch 06:00
12:00
VS9 Lệ Trạch 2 06:00
12:00
VSC Sân banh Hoà Khương 11:30
12:00
VSD Ánh sáng Phú Sơn 11:30
12:00
VSE UBND Hoà Khương 11:30
12:00
VSF Hoà Khương T1 11:30
12:00
VSG Gò Hà 1 11:30
12:00
VSH Phước Vinh 11:30
12:00
VSI Phước Nhơn 11:30
12:00
VSK Thôn 4 Hoà Khương 11:30
12:00
VSL Thôn 5 Hoà Khương T1 11:30
12:00
VSM Phú Sơn Nam 11:30
12:00
VSN Gò Hà 2 11:30
12:00
VSO Thôn 5 Hòa Khương T2 11:30
12:00
VSP La Châu 2 11:30
12:00
VSQ Phú Sơn 3 11:30
12:00
VSR Thôn La Châu 11:30
12:00
VT1 Lệ Sơn 06:00
12:00
VT2 An Trạch 06:00
12:00
VT24 Yến Nê 2 06:00
12:00
VT28 Thôn Phú Sơn 11:30
12:00
VT3 Thôn Nam Sơn 06:00
12:00
VT34 Thôn 5 Hòa Khương – T3 11:30
12:00
VT35 Hòa Khương – T2 11:30
12:00
VT4 Nam Sơn 2 06:00
12:00
VT43 Cẩm Toại Đông 2 11:30
12:00
VTL Đông Hoà 06:00
12:00
VU12 Cẩm Nê 2 06:00
12:00
VU13 CS ĐT605 06:00
12:00
VU15 Bắc An 06:00
12:00
VU18 Phước Sơn 11:30
12:00
VU19 Lệ Trạch 3 06:00
12:00
VU7 Tây An 06:00
12:00
VW11 Lệ Trạch 4 06:00
12:00
VW14 Yến Nê 3 06:00
12:00
VWO Phú Sơn 2 11:30
12:00
VWS Phú Sơn Tây 11:30
12:00

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *