Lịch cúp điện Đà Nẵng ngày 01/04/2016

Để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp lưới điện, công ty điện lực Đà Nẵng thông báo lịch cúp điện Đà Nẵng ngày 31/3/2016 một số khu vực dưới đây:

Ngày Điện lực Sổ GCS Tên Sổ GCS Giờ BĐ Giờ KT
01/04/2016 ĐL Hải Châu AAC Nguyễn Du 06:00
07:00
AAS Lê Lợi 2 07:30
11:30
ACK Trần Quý Cáp 1 06:00
07:00
ACQ Thuận Phước 1 06:00
07:00
AEC Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng (619351) 06:00
07:00
AEC DNTN Khách Sạn Thanh Lịch (124499) 06:00
07:00
AEC Công ty TNHH Hữu Thanh (633583) 06:00
07:00
AEC Cục Thuế TP Đà Nẵng (116254) 06:00
07:00
AEC Quỹ đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng (151546) 06:00
07:00
AEC Chi nhánh Công ty TNHH Một thành viên xổ số kiến thiết và dịch vụ in Đà Nẵng – Xí nghiệp in tổng hợp (144641) 06:00
07:00
AEC Viện Kiểm Sát Nhân Dân TP Đà Nẵng (127620) 06:00
07:00
AEC Cục Quản Trị T26 (626213) 06:00
07:00
AEC Công Ty TNHH Một thành viên In Báo Nhân Dân Đà Nẵng (126422) 06:00
07:00
AEC Công Ty TNHH Một thành viên In Báo Nhân Dân Đà Nẵng (636870) 06:00
07:00
AEC Công ty cổ phần Thương mại đầu tư Đất Việt (151785) 06:00
07:00
AEC Công ty Thoát nước và xử lý nước thải Đà Nẵng (636609) 06:00
07:00
AEC Tổng Lãnh Sự Quán Nga tại Đà Nẵng (116258) 06:00
07:00
AEC3 Văn phòng Uỷ ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng (640349) 06:00
07:00
AEC3 Công ty TNHH Mặt Trời Sông Hàn (637345) 06:00
07:00
AF7 LÝ TỰ TRỌNG 2 06:00
07:00
AGA Thuận Phước 2 06:00
07:00
AGB Tuyên Sơn – Hoà Cường 13:00
17:00
AI8 TBA Tái Định Cư Thuận Phước 4 06:00
07:00
AIO T1 KDC Thuận Phước 06:00
07:00
AIP T2 KDC Thuận Phước 06:00
07:00
AIQ T3 KDC Thuận Phước 06:00
07:00
ĐL Liên Chiểu HEA1-3 Công Ty Cổ Phần An Đại Lợi (928516) 07:30
11:30
HEA1-5 CNCTCP KT KS& XD Miền Nam (817085) 07:00
16:30
HO3 Hoà Khánh 6 12:30
16:30
HO30 TBA PHẠM NHƯ XƯƠNG 12:30
16:30
HOK HOA KHANH3-473E9 12:30
16:30
HRX CN2 07:30
11:30
HY29 TBA ĐẠI LA 2 07:00
16:30
HY5 Trạm Đại La 07:00
16:30
ĐL Sơn Trà EHB Chợ Chiều 2 13:00
16:30
EHQ Mân Thái 3 13:00
16:30
EVM KĐT FPT T12 07:30
12:00
ĐL Cẩm Lệ VUR Giáng Nam 1 15:00
17:00
VUS Thôn Nhơn Thọ 13:00
15:00
VUT Quá Giáng 10:00
12:00
VUU Quá Giáng 2 08:00
10:00
VW29 Bình Thái 5 07:00
17:00
ĐL Thanh Khê FEA Cụm kho CK 55 Cục kỹ thuật QK 5 (800187) 13:00
15:30
FEC Xưởng S/c Vũ khí – Cục Kỹ thuật QK5 (894968) 15:00
17:30
FEC Ngân hàng thương mại cổ phần Bắc Á-Chi nhánh Đà Nẵng (149619) 07:30
10:00

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *