Lịch cắt điện Đà Nẵng ngày 5/7/2016

Để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp lưới điện, công ty điện lực Đà Nẵng thông báo lịch cúp điện Đà Nẵng ngày 5/7/2016 một số khu vực dưới đây:

Ngày Điện lực Sổ GCS Tên Sổ GCS Giờ BĐ Giờ KT
05/07/2016 ĐL Hải Châu AET Đống Đa 2 07:30
11:30
AGC Kho Dược 07:30
10:00
AJS Cô Bắc 09:00
11:30
ĐL Liên Chiểu HEA3 Công Ty Cổ phần Thép Đà Nẵng (817844) 00:00
24:00
HEA3 Công Ty Cổ phần Thép Đà Nẵng (817843) 00:00
24:00
HO10 HOÀ KHÁNH 9 06:30
09:30
HRQ Hoà Khánh Liên Chiểu 05:00
07:00
HY27 TBA PHẠM NHƯ XƯƠNG 05:00
07:00
ĐL Sơn Trà ELW Phạm Văn Đồng T3 05:30
07:30
ĐL Cẩm Lệ VFF Bình Thái 13:00
17:00
VU41 Bên trái Võ Chí Công – T3 06:30
11:30
VU42 Bên trái Võ Chí Công – T4 06:30
11:30
VU43 Bên trái Võ Chí Công – T5 06:30
11:30
ĐL Thanh Khê FEA TĐoàn 929 – SĐ 372 PKKQ (808368) 13:30
17:30
FEA TĐoàn 929 – SĐ 372 PKKQ (800223) 13:30
17:30
FEA TĐoàn 929 – SĐ 372 PKKQ (837564) 13:30
17:30
FI40 KDC A32 07:30
10:00
FNT HOA PHAT 5-572LT 09:30
12:00

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *