Lịch cắt điện Đà Nẵng ngày 22/08/2016

Để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp lưới điện, công ty điện lực Đà Nẵng thông báo lịch cúp điện Đà Nẵng ngày 22/08/2016 một số khu vực dưới đây:

Ngày Điện lực Mã trạm BA Tên trạm BA Giờ BĐ Giờ KT
22/08/2016 ĐL Hải Châu AC53AABB Liên Trì 1 07:30
10:00
AC53AADG Hoà Cường 1 09:00
11:30
AC53AADN Vĩnh Trung 14:30
17:00
AC53AAGB Tuyên Sơn – Hoà Cường 13:00
15:30
ĐL Liên Chiểu HD53HAIT Kho K83 Bộ Tư Lệnh Công Binh (808144) 06:30
10:30
ĐL Cẩm Lệ VC53VVFO Cẩm lệ 2 07:00
11:30
VC53VVSP La Châu 2 06:00
12:00
VC53VVSQ Phú Sơn 3 06:00
12:00
VC53VVWZ KDC Nam Cẩm Lệ T7 07:00
11:30
ĐL Thanh Khê FC53FFQA KGĐ QN F375 Trường Chinh 15:00
17:30
FC53FFRF Hà Huy Tập 3 09:30
12:00
FC53FI20 PHẦN LĂNG 07:30
10:00
FC53FI44 THUẬN AN 3 13:30
15:00

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *