Lịch cắt điện Đà Nẵng ngày 20-27/11/2019

Để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp lưới điện, công ty điện lực Đà Nẵng thông báo lịch cúp điện Đà Nẵng ngày 20-27/11/2019 một số khu vực dưới đây:

Ngày Điện Lực Mã trạm BA Tên trạm BA Giờ BĐ Giờ KT
20/11/2019 ĐL Hải Châu AC53AAJ3 TT GD HÀNG KHÔNG 13:30 17:00
AD53ABBA Chi nhánh Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam – Công ty Dịch vụ Dầu khí Đà Nẵng (635703) 07:30 12:30
21/11/2019 ĐL Hải Châu AC53AAFX UBNDP THUẬN PHƯỚC 07:30 14:30
22/11/2019 ĐL Thanh Khê FD53FAAL Công ty TNHH Tư Vấn & Xây Lắp 504 (900584) 07:30 11:30
23/11/2019 ĐL Hải Châu AC53AAA1 T1 KDC TN HÒA CƯỜNG 05:30 15:00
AC53AAA2 T11 KDC KHUÊ TRUNG ĐÒ XU 05:30 15:00
AC53AAA9 TUYÊN SƠN MỞ RỘNG T5 05:30 15:00
AC53AAAW KDC TUYÊN SƠN MR T2 05:30 15:00
AC53AAB9 T5 KDC TN HÒA CƯỜNG 05:30 15:00
AC53AABH KDC TUYÊN SƠN MR T4 05:30 15:00
AC53AABL TRỊNH CÔNG SƠN 05:30 15:00
AC53AABW T12 KDC KHUÊ TRUNG ĐÒ XU 05:30 15:00
AC53AADC HÒA CƯỜNG 6 05:30 15:00
AC53AADH HOÀ CƯỜNG 2 05:30 15:00
AC53AADU KĐT HALA JADE RESIDENCE 05:30 15:00
AC53AAE6 TUYÊN SƠN 2 05:30 15:00
AC53AAEE TUYÊN SƠN 3 05:30 15:00
AC53AAEF KDC BỘT CÁ 05:30 15:00
AC53AAF5 T6 TN HÒA CƯỜNG 05:30 15:00
AC53AAF9 NHÀ BIỂU DIỄN ĐA NĂNG 2 05:30 15:00
AC53AAFE LÀNG THỂ THAO T2 05:30 15:00
AC53AAFL T1 KĐT PHỨC HỢP HALA JADE RESIDENCE 05:30 15:00
AC53AAGB TUYÊN SƠN 05:30 15:00
AC53AAGJ T3-14B NÚI THÀNH 05:30 15:00
AC53AAI3 HỒ NGUYÊN TRỪNG 05:30 15:00
AC53AAI5 NÚI THÀNH 2 05:30 15:00
AC53AAI6 PHAN ĐĂNG LƯU 05:30 15:00
AC53AAID KDC LÂM ĐẶC SẢN 05:30 15:00
AC53AAIF KDC BÌNH AN 1 05:30 15:00
AC53AAIR TĐC TUYÊN SƠN A 05:30 15:00
AC53AAIS TĐC TUYÊN SƠN B 05:30 15:00
AC53AAIW KDC TUYÊN SƠN MR T1 05:30 15:00
AC53AAJ7 NÚI THÀNH 4 05:30 15:00
AC53AC16 LÊ VĂN ĐỨC 05:30 15:00
AC53AC17 HỒ NGUYÊN TRỪNG 2 05:30 15:00
AC53AD12 NAM SƠN 05:30 15:00
AC53AD14 NGUYỄN XUÂN NHĨ 05:30 15:00
AC53AD19 DD SPS 15 05:30 15:00
AD53A9AS Công ty Thoát nước và xử lý nước thải Đà Nẵng (637124) 05:30 15:00
AD53A9AT Công ty TNHH Một thành viên Tam Quang (650150) 05:30 15:00
AD53A9AZ Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Vietland (649838) 05:30 15:00
AD53A9BB Công ty TNHH Khách sạn Cititel Đà Nẵng (646015) 05:30 15:00
AD53A9BC Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội thành phố Đà Nẵng (646503) 05:30 15:00
AD53A9BD Công ty cổ phần đầu tư Landcom (647677) 05:30 15:00
AD53A9BF Trường Cao đẳng Phương Đông (648061) 05:30 15:00
AD53A9BG Bảo hiểm xã hội thành phố Đà Nẵng (648724) 05:30 15:00
AD53A9BH Công ty Quản lý tài sản Viettel – Chi nhánh Tập đoàn công nghiệp – Viễn thông quân đội (649586) 05:30 15:00
AD53A9VA (644004) 05:30 15:00
AD53ABAB Công ty Truyền tải điện 2 (115960) 05:30 15:00
AD53ABBV Công Ty TNHH Giai Nông (124624) 05:30 15:00
AD53ABCS Tổng Công ty cổ phần y tế DANAMECO (134158) 05:30 15:00
AD53ABDA Trung tâm Huấn luyện và Đào tạo vận động viên Thể dục – Thể thao Đà Nẵng (142412) 05:30 15:00
AD53ABDA Công an Thành phố Đà Nẵng (646499) 05:30 15:00
AD53ABDG Ban quản lý Dự án 85 (144666) 05:30 15:00
AD53ABDJ Công ty Thuỷ điện Sông Tranh (148006) 05:30 15:00
AD53ABEE Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng (151492) 05:30 15:00
AD53ABEL Phân hiệu Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại tỉnh Quảng Nam (621108) 05:30 15:00
AD53ABFW Văn phòng III – Bộ Kế hoạch và đầu tư tại TP Đà Nẵng (630339) 05:30 15:00
AD53ABFY Trường Đại Học Kiến Trúc Đà Nẵng (631209) 05:30 15:00
AD53ABGH Công ty cổ phần trung tâm thương mại Lotte Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng (637163) 05:30 15:00
AD53ABGR Công ty Thoát nước và xử lý nước thải Đà Nẵng (639114) 05:30 15:00
AD53ABHC Công ty TNHH Công viên Châu Á (640286) 05:30 15:00
AD53ABHM Trường Đại học Đông Á (641780) 05:30 15:00
AD53ABHX Bệnh viện mắt Đà Nẵng (630807) 05:30 15:00
ĐL Sơn Trà EC53EEH1 Trần Hưng Đạo T4 04:00 06:30
EC53EEH9 KDC Phan Tứ T1 05:30 15:00
EC53EEHA Hợp Tác Hoá Nông Nghiệp 05:30 15:00
EC53EEHE An Cư 4 05:30 15:00
EC53EEHH Trần Khánh Dư 05:30 15:00
EC53EEHI An Mỹ T2 04:00 06:30
EC53EEHK T73A 05:30 15:00
EC53EEK1 Phan Tứ T2 05:30 15:00
EC53EEK2 Phan Tứ T3 05:30 15:00
EC53EEK4 Trần Hưng Đạo T5 04:00 06:30
EC53EEKA An Trung T8 05:30 15:00
EC53EEKB An Trung T6 05:30 15:00
EC53EEKE An Mỹ T4 04:00 06:30
EC53EEKF Mỹ Đa Tây 2 05:30 15:00
EC53EEKG KDC An Mỹ T5 04:00 06:30
EC53EEKH An Nhơn 1 05:30 15:00
EC53EEKI An Nhơn 2 05:30 15:00
EC53EEKO Nguyễn Văn Trỗi 05:30 15:00
EC53EEKU KDC An Cư T1 05:30 15:00
EC53EEKX An Trung T7 05:30 15:00
EC53EEKY KDC Bắc XLDD 05:30 15:00
EC53EELD Mỹ Đa Đông 3 05:30 15:00
EC53EELF KDC An Cư T3 05:30 15:00
EC53EELG KDC An Cư T4 05:30 15:00
EC53EELJ An Hải Đông 2 05:30 15:00
EC53EELZ An Mỹ T6 04:00 06:30
EC53EEP1 Trần Hưng Đạo T2 04:00 06:30
EC53EEP4 An Hiệp T2 05:30 15:00
EC53EEP6 Trần Hưng Đạo T3 04:00 06:30
EC53EEPA An Hiệp T1 05:30 15:00
EC53EEPB Bến Phà 1 05:30 15:00
EC53EEPC T72B 05:30 15:00
EC53EEPD An Hải Đông 05:30 15:00
EC53EEPE T73B 05:30 15:00
EC53EEPF An Bình 2 05:30 15:00
EC53EEPG Bắc Mỹ An 1 05:30 15:00
EC53EEPI T72A 05:30 15:00
EC53EEPJ Bến Xe 05:30 15:00
EC53EEPN An Bình 1 05:30 15:00
EC53EEPR Mỹ Đa Đông 4 05:30 15:00
EC53EEPU Phước Mỹ 2 05:30 15:00
EC53EEPV Mỹ Đa Tây 1 05:30 15:00
EC53EEPX An Bình 3 05:30 15:00
EC53EEPY An Cư 3 05:30 15:00
EC53EEVB Phan Tứ T4 05:30 15:00
EC53EEVD Đa Mặn 1 05:30 15:00
EC53EEVE KDC Bắc Mỹ An 05:30 15:00
EC53EEVG KDC Xưởng 387 05:30 15:00
EC53EEVH K20 05:30 15:00
EC53EEVI An Trung Đông 05:30 15:00
EC53EEVO KDC Nam Nguyễn Văn Thoại T2 05:30 15:00
EC53EEVZ Phước Mỹ 6 05:30 15:00
EC53EEX6 Tuyên Sơn T1 05:30 15:00
EC53EEX7 Tuyên Sơn 2 05:30 15:00
EC53EEXE Phan Tứ T5 05:30 15:00
EC53EEXJ Khu VHTT An Trung T2 05:30 15:00
EC53EEXS Nguyễn Công Trứ 05:30 15:00
EC53EEXU KDC Nam Nguyễn Văn Thoại T1 05:30 15:00
EC53EEZ4 Bắc Mỹ An 3 05:30 15:00
EC53EEZ7 Khu VHTT An Trung – T3 05:30 15:00
EC53EEZG KDC T20 05:30 15:00
EC53EEZH An Hải Đông 3 05:30 15:00
EC53EEZP Nguyễn Công Trứ T2 05:30 15:00
EC53EEZQ Lương Thế Vinh 05:30 15:00
EC53EEZU An Hiệp T3 05:30 15:00
EC53EH23 Bùi Tá Hán 05:30 15:00
EC53EK14 Nguyễn Văn Thoại 05:30 15:00
EC53EK18 Hoàng Kế Viêm 05:30 15:00
EC53EK23 Khách sạn Hoàng Lan 05:30 15:00
EC53EK27 KDC Nam Nguyễn Văn Thoại T3 05:30 15:00
EC53EL23 E224 05:30 15:00
EC53EL35 Phước Mỹ 7 05:30 15:00
EC53EL40 Nguyễn Văn Trỗi T2 05:30 15:00
EC53EP11 KDC Bùi Tá Hán T1 05:30 15:00
EC53EP13 Tuyên Sơn 3 05:30 15:00
EC53EP14 Tuyên Sơn 4 05:30 15:00
EC53EP23 Lê Quang Đạo 05:30 15:00
EC53EP30 Tô Hiến Thành 05:30 15:00
EC53EP32 Mạc Thiên Tích 05:30 15:00
EC53EP37 Trần Bạch Đằng 05:30 15:00
EC53EP38 Châu Thị Vĩnh Tế 05:30 15:00
EC53EV14 An Hiệp 4 05:30 15:00
EC53EV15 An Thượng 1 05:30 15:00
EC53EV19 KDC Phía Đông X387 05:30 15:00
EC53EV24 K20-T2 05:30 15:00
EC53EV25 K38-T1 05:30 15:00
EC53EV31 Dương Tự Minh 05:30 15:00
EC53EV37 Công ty Cadana 05:30 15:00
EC53EV38 Ngô Thì Sỹ T2 05:30 15:00
EC53EX21 An Cư T5 05:30 15:00
EC53EX22 Phan Tứ T6 05:30 15:00
EC53EX26 KCC nhà ở xã hội Nam Tuyên Sơn 05:30 15:00
EC53EX28 An Thượng 28 05:30 15:00
EC53EX29 KDC Xưởng 387 T2 05:30 15:00
EC53EX30 KCC An Trung 2 – T4 05:30 15:00
EC53EX40 Lê Văn Hiến T4 05:30 15:00
EC53EZ10 The Monarchy 05:30 15:00
EC53EZ13 Khu quân đội K38 T2 05:30 15:00
EC53EZ15 Lê Quang Đạo T3 05:30 15:00
EC53EZ17 Trần Bạch Đằng T2 05:30 15:00
EC53EZ18 An Cư 3 T2 05:30 15:00
EC53EZ26 Lý Văn Tố 05:30 15:00
EC53EZ27 Ngô Thì Sỹ 05:30 15:00
EC53EZ30 Nghiêm Xuân Yêm 05:30 15:00
EC53EZ33 Phan Tứ T7 05:30 15:00
EC53EZ35 Hoàng Kế Viêm T3 05:30 15:00
EC53EZ36 Đỗ Bá 05:30 15:00
EC53EZ37 An Cư 4 T2 05:30 15:00
EC53EZ38 KDC Tuyên Sơn 5 05:30 15:00
EC53EZ39 Hoàng Kế Viêm T2 05:30 15:00
ED53EAAD CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN ĐA KHOA PHÚC KHANG ĐÀ NẴNG (505302) 05:30 15:00
ED53EAAF TRUNGTÂM VIỄNTHÔNG 3-VIỄNTHÔNG ĐÀNẴNG-TẬPĐOÀN BƯUCHÍNH VIỄNTHÔNG VIỆTNAM(CHINHÁNH CÔNGTY TNHH) (505342) 05:30 15:00
ED53EAAI Bộ Tham Mưu QK5 ( Tiểu đoàn PH 78 ) (505359) 05:30 15:00
ED53EAAJ LÀNG TRẺ EM SOS ĐÀ NẴNG (505360) 05:30 15:00
ED53EAAP HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ KHU VỰC III (505433) 05:30 15:00
ED53EAAQ CÔNG AN QUẬN SƠN TRÀ (505436) 05:30 15:00
ED53EABN TRƯỜNG PHỔ THÔNG HERMANN GMEINER (506150) 05:30 15:00
ED53EABQ CÔNGTY CỔPHẦN XUẤTNHẬPKHẨU THỦYSẢN MIỀNTRUNG (506518) 05:30 15:00
ED53EABQ CÔNG TY CỔ PHẦN AP NHS ĐÀ NẴNG (506519) 05:30 15:00
ED53EACF CỤC AN NINH ĐỐI NGOẠI (510282) 05:30 15:00
ED53EACO TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ ĐÀ NẴNG (512600) 05:30 15:00
ED53EACQ BỆNH VIỆN 199-BỘ CÔNG AN (513307) 05:30 15:00
ED53EACR TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ (515011) 05:30 15:00
ED53EACT TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ (KHU KÝ TÚC XÁ) (515646) 05:30 15:00
ED53EACV TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN (517998) 05:30 15:00
ED53EACV TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN (975319) 05:30 15:00
ED53EADB (522114) 05:30 15:00
ED53EADD (522867) 05:30 15:00
ED53EADU (525435) 05:30 15:00
ED53EADV (525436) 05:30 15:00
ED53EAEH (942151) 05:30 15:00
ED53EAEO CÔNG TY TNHH VĨNH THIỆN ĐÀ NẴNG (942792) 04:00 06:30
ED53EAEP CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TÍN VŨ (943429) 05:30 15:00
ED53EAEQ HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ KHU VỰC III (943920) 05:30 15:00
ED53EAER TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ SỐ 5-BỘ QUỐC PHÒNG (945396) 05:30 15:00
ED53EAER NGUYỄN QUANG MINH (991010) 05:30 15:00
ED53EAFL ĐOÀN AN ĐIỀU DƯỠNG 27 ĐN-CỤC CTRỊ QK5 (952950) 05:30 15:00
ED53EAFL CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HOÀNG KHÁNH DUNG (981954) 05:30 15:00
ED53EAFL CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ WILL BE (983799) 05:30 15:00
ED53EAFN CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TÍN VŨ (960591) 05:30 15:00
ED53EAFN TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ SỐ 5-BỘ QUỐC PHÒNG (953442) 05:30 15:00
ED53EAGO CÔNG TY CỔ PHẦN XUYÊN ĐÔNG DƯƠNG (960282) 05:30 15:00
ED53EAHD CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TÍN VŨ (965783) 05:30 15:00
ED53EAHO ĐÀI PHÁT THANH TRUYỀN HÌNH ĐÀ NẴNG (966401) 04:00 06:30
ED53EAJK KHÁCH SẠN MƯỜNG THANH GRAND ĐÀ NẴNG-CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MƯỜNG THANH (975278) 04:00 06:30
ED53EAJM DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN KHÁCH SẠN SÔNG CÔNG ĐÀ NẴNG (976631) 05:30 15:00
ED53EAKK CÔNG TY TNHH HÙNG BẮC CƯỜNG (978892) 05:30 15:00
ED53EAKL CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KACHIUSA (978413) 05:30 15:00
ED53EAKS CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ-DU LỊCH NNT ĐÀ NẴNG (979456) 05:30 15:00
ED53EAKU CÔNG TY CỔ PHẦN DMT-MARINA (980126) 04:00 06:30
ED53EALC CÔNG TY CỔ PHẦN RICHICO (980651) 05:30 15:00
ED53EALE CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG-CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH CÚC PHƯƠNG (981499) 05:30 15:00
ED53EALF VĂN PHÒNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH (981678) 05:30 15:00
ED53EALO CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DU LỊCH ĐỨC PHÚ GIA (982073) 05:30 15:00
ED53EALV CÔNG TY TNHH VĨNH THIỆN ĐÀ NẴNG (983071) 04:00 06:30
ED53EAMW CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH PHÚ HOÀNG THỊNH (985161) 05:30 15:00
ED53EAMX CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ DU LỊCH DUYÊN HẢI-CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG (985396) 05:30 15:00
ED53EANB CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TẤN NGUYỄN GIA (986345) 05:30 15:00
ED53EANF CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ MIỀN TRUNG (986523) 05:30 15:00
ED53EANH CÔNG TY TNHH DANA NHẬT MINH (986603) 05:30 15:00
ED53EANS CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ MỸ KHÊ (987302) 05:30 15:00
ED53EANW XƯỞNG 387 – CỤC KỸ THUẬT QUÂN KHU 5 (987767) 05:30 15:00
ED53EAOC TRUNG TÂM ĐIỀU DƯỠNG NGƯỜI CÓ CÔNG MIỀN TRUNG (987963) 05:30 15:00
ED53EAOC TRUNG TÂM PHỤNG DƯỠNG NGƯỜI CÓ CÔNG CÁCH MẠNG (983437) 05:30 15:00
ED53EAOI CÔNG TY TNHH MTV LINCOLN GN PARTNERS (965802) 05:30 15:00
ED53EAOI CÔNG TY TNHH MTV CHIDOME DANANG (985108) 05:30 15:00
ED53EAOJ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC ĐA PHÚC TẠI TP ĐÀ NẴNG (988455) 05:30 15:00
ED53EAOO CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH LAN QUẾ ANH (988959) 05:30 15:00
ED53EAPD CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ DU LỊCH ARIA (989655) 05:30 15:00
ED53EAPN CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DU LỊCH HÙNG BẢO ANH (991093) 05:30 15:00
ED53EAPR CHI NHÁNH DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XÂY DỰNG SỔ 1 TỈNH ĐIỆN BIÊN-KHÁCH SẠN MƯỜNG THANH SÔNG HÀN (991393) 05:30 15:00
ED53EAPS CHI NHÁNH DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XÂY DỰNG SỔ 1 TỈNH ĐIỆN BIÊN-KHÁCH SẠN MƯỜNG THANH SÔNG HÀN (991399) 05:30 15:00
ED53EAPT KHÁCH SẠN MƯỜNG THANH LUXURY ĐÀ NẴNG-CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MƯỜNG THANH (991388) 05:30 15:00
ED53EAPV KHÁCH SẠN BALCONA ĐÀ NẴNG-CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN SAO VÀNG NHA TRANG (991429) 05:30 15:00
ED53EAQI CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ ĐÀ NẴNG (991697) 05:30 15:00
ED53EAQL CÔNG TY TNHH MTV LHPLUS (991865) 05:30 15:00
ED53EAQM CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DU LỊCH MINH KIÊN (991876) 05:30 15:00
ED53EAQS CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ANH ANH MỸ (992157) 05:30 15:00
ED53EARC (992671) 05:30 15:00
ED53EARM CHI NHÁNH 1-CÔNG TY CỔ PHẦN QUÊ VIỆT (993096) 05:30 15:00
ED53EASA CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH 72 (993614) 05:30 15:00
ED53EASD CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP VÀ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TÂN KHANG (994060) 05:30 15:00
ED53EATC CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NAM VIỆT THÁI (994630) 04:00 06:30
ED53EATN CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DU LỊCH HOA NGỌC (994973) 05:30 15:00
ED53EATO CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN MIỀN TRUNG (995427) 05:30 15:00
ED53EATP CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MINH THÙY TẠI ĐÀ NẴNG (995465) 05:30 15:00
ED53EATT CÔNG TY TNHH THẮNG HÒA LINH (995756) 05:30 15:00
ED53EATU CÔNG TY TNHH GIANG SƠN VŨ (995965) 05:30 15:00
ED53EAUE CÔNG TY TNHH MTV THIÊN PHÚC HOÀNG GIA (996182) 05:30 15:00
ED53EAUF CÔNG TY CP DỊCH VỤ KHÁCH SẠN KIM THÀNH-CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG (996207) 05:30 15:00
ED53EAUJ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỨC MẠNH (996752) 05:30 15:00
ED53EAUO CHI NHÁNH 2-CÔNG TY CỔ PHẦN GIC LAND (996740) 05:30 15:00
ED53EAUT CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DU LỊCH CNTV (997515) 05:30 15:00
ED53EAUV CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC ĐA PHÚC TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG (997422) 05:30 15:00
ED53EAUW CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ-DU LỊCH NNT ĐÀ NẴNG (997488) 05:30 15:00
ED53EAVE HỘ KINH DOANH: CƠ SỞ SẢN XUẤT NƯỚC ĐÁ THÀNH CÔNG (997769) 05:30 15:00
ED53EAVF CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI PHÚC MINH TÂN (997781) 05:30 15:00
ED53EAVO CÔNG TY CỔ PHẦN TMS HOTEL ĐÀ NẴNG (998199) 05:30 15:00
ED53EAVP CÔNG TY CỔ PHẦN QUẾ NGỌC LAN (998198) 05:30 15:00
ED53EAWE CÔNG TY TNHH THÁI BÌNH DRAGON (998428) 05:30 15:00
ED53EAWL CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẤT XANH MIỀN TRUNG (998668) 05:30 15:00
ED53EAWO CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DU LỊCH KHÁCH SẠN COSMOS VIỆT NAM (998723) 05:30 15:00
ED53EAWW CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ ĐÀ NẴNG (998761) 05:30 15:00
ED53EBAA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ ĐÀ NẴNG (998762) 05:30 15:00
ED53EBAD CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI DU LỊCH TAG (998905) 05:30 15:00
ED53EBAE CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HAVIN (999001) 05:30 15:00
ED53EBAK CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VINH GIA NGUYỄN (999167) 05:30 15:00
ED53EBAN CÔNG TY TNHH TM VÀ DV THANH BÌNH AN (999321) 05:30 15:00
ED53EBBP BỆNH VIÊN 199 BỘ CÔNG AN (000311) 05:30 15:00
ED53EBBQ CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHÁT TRIỂN DU LỊCH NGỌC ÁNH (000304) 05:30 15:00
ED53EBBU CÔNG TY TNHH THỦY THIÊN THANH (000664) 04:00 06:30
ED53EBBV CÔNG TY CỔ PHẦN QUÊ VIỆT (000666) 05:30 15:00
ED53EBCF HỘ KINH DOANH: ENOUVO SPACE CO-WORKING-CO-LIVING (001382) 05:30 15:00
ED53EBCJ NGUYỄN VĂN THU (001782) 05:30 15:00
ED53EBCK CƠ SƠ SẢN XUẤT BÁNH MÌ, BÁNH NGỌT BA HƯNG BAKERY (001740) 05:30 15:00
ED53EBCQ CÔNG TY CỔ PHẦN HOA KY (002167) 05:30 15:00
ED53EBCS CÔNG TY CỔ PHẦN HOA KY (002166) 05:30 15:00
ED53EBDA HỘ KINH DOANH TRỊNH THỊ HÀ (002404) 05:30 15:00
ED53EBDI CÔNG TY TNHH MTV SUN FRONTIER ĐÀ NẴNG (002463) 05:30 15:00
ED53EBDK CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN RỒNG XUYÊN VIỆT (002717) 05:30 15:00
ĐL Cẩm Lệ VC53VT30 Thành đoàn Đà Nẵng 05:30 15:00
VC53VT37 Hồ Nguyên Trừng T1 05:30 15:00
VC53VU30 Xuân Thủy 05:30 15:00
VC53VU34 Hồ Nguyên Trừng T3 05:30 15:00
VC53VVA7 T10 Khuê Trung Đò Xu 05:30 15:00
VC53VVB7 T7 Khuê Trung Đò Xu 05:30 15:00
VC53VW49 TBA Xô Viết Nghệ Tĩnh 05:30 15:00
VC53VW66 TBA Nguyễn Phong Sắc 05:30 15:00
VD53VAAC Trường THCS và THPT Nguyễn Khuyến (702327) 05:30 15:00
VD53VABO Cục Hải Quan Thành Phố Đà Nẵng (713238) 05:30 15:00
VD53VAJA (716095) 05:30 15:00
VD53VAJM Công ty Thủy Điện Sông Bung (718395) 05:30 15:00
25/11/2019 ĐL Cẩm Lệ VC53VS52 T6 Đảo AB Hòa Xuân 13:00 17:00
VC53VVTU KDC Khuê Trung T2 13:00 17:00
ĐL Thanh Khê FD53FAAU Trung Đoàn 282 – SĐ 375 (800202) 12:30 16:00
FD53FABC TĐoàn 929 – SĐ 372 PKKQ (800223) 07:30 11:30
26/11/2019 ĐL Cẩm Lệ VC53VVWI Phong Nam 2 13:30 17:00
VC53VW53 TBA Cẩm Hòa 1-T1 07:30 12:00
ĐL Thanh Khê FD53FAAH (905002) 07:30 11:30

Lịch cúp điện Đà Nẵng hằng ngày được cập nhật từ Điện lực Đà Nẵng.

Lịch cúp điện có thể thay đổi, mong các bạn thông cảm !

Loading...
Tin cùng chuyên mục
Tin khác
5 ứng dụng trên iPhone cực kỳ hữu ích, iFan nhất định phải tải về
Cửa hàng App Store Việt Nam hiện nay đang miễn phí hàng loạt những ứng dụng trên iPhone cực kỳ hữu ích như: iT…
Mẹo hay giúp chặn ứng dụng theo dõi, đá.nh cắp thông tin trên iPhone
Một trong những nâng cấp được nhiều người quan tâm đó là chặn ứng dụng theo dõi, đá.nh cắp thông tin trên iPho…
Apple thực hiện chiến lược mở bán iPhone 12 thành hai giai đoạn
Tuần trước, Apple đã x.ác nhận việc mở bán iPhone 12 sắp tới sẽ bị trì hoãn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19…
Hướng dẫn cập nhật iOS 14 beta 4 và khám phá những tính năng mới
Rạng sáng vào ngày 5/8 - Apple đã chính thức phát hành bản cập nhật iOS 14 beta 4 dành cho các nhà phát triển…
Nhiều chi tiết về cấu hình của MacBook 12 inch ARM được “rò rỉ”
Một bài đăng mới nhất trên Twitter của leaker Komiya tiết lộ rằng, Apple đang nghiên cứu và phát triển một mẫu…
Lịch cắt điện Đà Nẵng ngày 09/08/2020
Để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp lưới điện, công ty điện lực Đà Nẵng thông báo lịch cúp điện Đà Nẵng ngà…
Safari trên iOS bị lỗi – nguyên nhân và cách khắc phục hiệu quả
Safari trên iOS hiện đang là một trong những ứng dụng quan trọng nhất được Apple mặc định tại thiết bị iPhone,…
Phiên bản iPhone Xr – Sự lựa chọn số 1 trong mùa dịch Covid-19
Có một điều không thể phủ nhận rằng thành công của Apple trong 2 năm vừa qua có sự đóng góp không hề nhỏ của p…