DÒNG SỰ KIỆN

Lịch cắt điện Đà Nẵng ngày 20-27/11/2019

Để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp lưới điện, công ty điện lực Đà Nẵng thông báo lịch cúp điện Đà Nẵng ngày 20-27/11/2019 một số khu vực dưới đây:

Ngày Điện Lực Mã trạm BA Tên trạm BA Giờ BĐ Giờ KT
20/11/2019 ĐL Hải Châu AC53AAJ3 TT GD HÀNG KHÔNG 13:30 17:00
AD53ABBA Chi nhánh Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam – Công ty Dịch vụ Dầu khí Đà Nẵng (635703) 07:30 12:30
21/11/2019 ĐL Hải Châu AC53AAFX UBNDP THUẬN PHƯỚC 07:30 14:30
22/11/2019 ĐL Thanh Khê FD53FAAL Công ty TNHH Tư Vấn & Xây Lắp 504 (900584) 07:30 11:30
23/11/2019 ĐL Hải Châu AC53AAA1 T1 KDC TN HÒA CƯỜNG 05:30 15:00
AC53AAA2 T11 KDC KHUÊ TRUNG ĐÒ XU 05:30 15:00
AC53AAA9 TUYÊN SƠN MỞ RỘNG T5 05:30 15:00
AC53AAAW KDC TUYÊN SƠN MR T2 05:30 15:00
AC53AAB9 T5 KDC TN HÒA CƯỜNG 05:30 15:00
AC53AABH KDC TUYÊN SƠN MR T4 05:30 15:00
AC53AABL TRỊNH CÔNG SƠN 05:30 15:00
AC53AABW T12 KDC KHUÊ TRUNG ĐÒ XU 05:30 15:00
AC53AADC HÒA CƯỜNG 6 05:30 15:00
AC53AADH HOÀ CƯỜNG 2 05:30 15:00
AC53AADU KĐT HALA JADE RESIDENCE 05:30 15:00
AC53AAE6 TUYÊN SƠN 2 05:30 15:00
AC53AAEE TUYÊN SƠN 3 05:30 15:00
AC53AAEF KDC BỘT CÁ 05:30 15:00
AC53AAF5 T6 TN HÒA CƯỜNG 05:30 15:00
AC53AAF9 NHÀ BIỂU DIỄN ĐA NĂNG 2 05:30 15:00
AC53AAFE LÀNG THỂ THAO T2 05:30 15:00
AC53AAFL T1 KĐT PHỨC HỢP HALA JADE RESIDENCE 05:30 15:00
AC53AAGB TUYÊN SƠN 05:30 15:00
AC53AAGJ T3-14B NÚI THÀNH 05:30 15:00
AC53AAI3 HỒ NGUYÊN TRỪNG 05:30 15:00
AC53AAI5 NÚI THÀNH 2 05:30 15:00
AC53AAI6 PHAN ĐĂNG LƯU 05:30 15:00
AC53AAID KDC LÂM ĐẶC SẢN 05:30 15:00
AC53AAIF KDC BÌNH AN 1 05:30 15:00
AC53AAIR TĐC TUYÊN SƠN A 05:30 15:00
AC53AAIS TĐC TUYÊN SƠN B 05:30 15:00
AC53AAIW KDC TUYÊN SƠN MR T1 05:30 15:00
AC53AAJ7 NÚI THÀNH 4 05:30 15:00
AC53AC16 LÊ VĂN ĐỨC 05:30 15:00
AC53AC17 HỒ NGUYÊN TRỪNG 2 05:30 15:00
AC53AD12 NAM SƠN 05:30 15:00
AC53AD14 NGUYỄN XUÂN NHĨ 05:30 15:00
AC53AD19 DD SPS 15 05:30 15:00
AD53A9AS Công ty Thoát nước và xử lý nước thải Đà Nẵng (637124) 05:30 15:00
AD53A9AT Công ty TNHH Một thành viên Tam Quang (650150) 05:30 15:00
AD53A9AZ Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Vietland (649838) 05:30 15:00
AD53A9BB Công ty TNHH Khách sạn Cititel Đà Nẵng (646015) 05:30 15:00
AD53A9BC Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội thành phố Đà Nẵng (646503) 05:30 15:00
AD53A9BD Công ty cổ phần đầu tư Landcom (647677) 05:30 15:00
AD53A9BF Trường Cao đẳng Phương Đông (648061) 05:30 15:00
AD53A9BG Bảo hiểm xã hội thành phố Đà Nẵng (648724) 05:30 15:00
AD53A9BH Công ty Quản lý tài sản Viettel – Chi nhánh Tập đoàn công nghiệp – Viễn thông quân đội (649586) 05:30 15:00
AD53A9VA (644004) 05:30 15:00
AD53ABAB Công ty Truyền tải điện 2 (115960) 05:30 15:00
AD53ABBV Công Ty TNHH Giai Nông (124624) 05:30 15:00
AD53ABCS Tổng Công ty cổ phần y tế DANAMECO (134158) 05:30 15:00
AD53ABDA Trung tâm Huấn luyện và Đào tạo vận động viên Thể dục – Thể thao Đà Nẵng (142412) 05:30 15:00
AD53ABDA Công an Thành phố Đà Nẵng (646499) 05:30 15:00
AD53ABDG Ban quản lý Dự án 85 (144666) 05:30 15:00
AD53ABDJ Công ty Thuỷ điện Sông Tranh (148006) 05:30 15:00
AD53ABEE Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng (151492) 05:30 15:00
AD53ABEL Phân hiệu Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại tỉnh Quảng Nam (621108) 05:30 15:00
AD53ABFW Văn phòng III – Bộ Kế hoạch và đầu tư tại TP Đà Nẵng (630339) 05:30 15:00
AD53ABFY Trường Đại Học Kiến Trúc Đà Nẵng (631209) 05:30 15:00
AD53ABGH Công ty cổ phần trung tâm thương mại Lotte Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng (637163) 05:30 15:00
AD53ABGR Công ty Thoát nước và xử lý nước thải Đà Nẵng (639114) 05:30 15:00
AD53ABHC Công ty TNHH Công viên Châu Á (640286) 05:30 15:00
AD53ABHM Trường Đại học Đông Á (641780) 05:30 15:00
AD53ABHX Bệnh viện mắt Đà Nẵng (630807) 05:30 15:00
ĐL Sơn Trà EC53EEH1 Trần Hưng Đạo T4 04:00 06:30
EC53EEH9 KDC Phan Tứ T1 05:30 15:00
EC53EEHA Hợp Tác Hoá Nông Nghiệp 05:30 15:00
EC53EEHE An Cư 4 05:30 15:00
EC53EEHH Trần Khánh Dư 05:30 15:00
EC53EEHI An Mỹ T2 04:00 06:30
EC53EEHK T73A 05:30 15:00
EC53EEK1 Phan Tứ T2 05:30 15:00
EC53EEK2 Phan Tứ T3 05:30 15:00
EC53EEK4 Trần Hưng Đạo T5 04:00 06:30
EC53EEKA An Trung T8 05:30 15:00
EC53EEKB An Trung T6 05:30 15:00
EC53EEKE An Mỹ T4 04:00 06:30
EC53EEKF Mỹ Đa Tây 2 05:30 15:00
EC53EEKG KDC An Mỹ T5 04:00 06:30
EC53EEKH An Nhơn 1 05:30 15:00
EC53EEKI An Nhơn 2 05:30 15:00
EC53EEKO Nguyễn Văn Trỗi 05:30 15:00
EC53EEKU KDC An Cư T1 05:30 15:00
EC53EEKX An Trung T7 05:30 15:00
EC53EEKY KDC Bắc XLDD 05:30 15:00
EC53EELD Mỹ Đa Đông 3 05:30 15:00
EC53EELF KDC An Cư T3 05:30 15:00
EC53EELG KDC An Cư T4 05:30 15:00
EC53EELJ An Hải Đông 2 05:30 15:00
EC53EELZ An Mỹ T6 04:00 06:30
EC53EEP1 Trần Hưng Đạo T2 04:00 06:30
EC53EEP4 An Hiệp T2 05:30 15:00
EC53EEP6 Trần Hưng Đạo T3 04:00 06:30
EC53EEPA An Hiệp T1 05:30 15:00
EC53EEPB Bến Phà 1 05:30 15:00
EC53EEPC T72B 05:30 15:00
EC53EEPD An Hải Đông 05:30 15:00
EC53EEPE T73B 05:30 15:00
EC53EEPF An Bình 2 05:30 15:00
EC53EEPG Bắc Mỹ An 1 05:30 15:00
EC53EEPI T72A 05:30 15:00
EC53EEPJ Bến Xe 05:30 15:00
EC53EEPN An Bình 1 05:30 15:00
EC53EEPR Mỹ Đa Đông 4 05:30 15:00
EC53EEPU Phước Mỹ 2 05:30 15:00
EC53EEPV Mỹ Đa Tây 1 05:30 15:00
EC53EEPX An Bình 3 05:30 15:00
EC53EEPY An Cư 3 05:30 15:00
EC53EEVB Phan Tứ T4 05:30 15:00
EC53EEVD Đa Mặn 1 05:30 15:00
EC53EEVE KDC Bắc Mỹ An 05:30 15:00
EC53EEVG KDC Xưởng 387 05:30 15:00
EC53EEVH K20 05:30 15:00
EC53EEVI An Trung Đông 05:30 15:00
EC53EEVO KDC Nam Nguyễn Văn Thoại T2 05:30 15:00
EC53EEVZ Phước Mỹ 6 05:30 15:00
EC53EEX6 Tuyên Sơn T1 05:30 15:00
EC53EEX7 Tuyên Sơn 2 05:30 15:00
EC53EEXE Phan Tứ T5 05:30 15:00
EC53EEXJ Khu VHTT An Trung T2 05:30 15:00
EC53EEXS Nguyễn Công Trứ 05:30 15:00
EC53EEXU KDC Nam Nguyễn Văn Thoại T1 05:30 15:00
EC53EEZ4 Bắc Mỹ An 3 05:30 15:00
EC53EEZ7 Khu VHTT An Trung – T3 05:30 15:00
EC53EEZG KDC T20 05:30 15:00
EC53EEZH An Hải Đông 3 05:30 15:00
EC53EEZP Nguyễn Công Trứ T2 05:30 15:00
EC53EEZQ Lương Thế Vinh 05:30 15:00
EC53EEZU An Hiệp T3 05:30 15:00
EC53EH23 Bùi Tá Hán 05:30 15:00
EC53EK14 Nguyễn Văn Thoại 05:30 15:00
EC53EK18 Hoàng Kế Viêm 05:30 15:00
EC53EK23 Khách sạn Hoàng Lan 05:30 15:00
EC53EK27 KDC Nam Nguyễn Văn Thoại T3 05:30 15:00
EC53EL23 E224 05:30 15:00
EC53EL35 Phước Mỹ 7 05:30 15:00
EC53EL40 Nguyễn Văn Trỗi T2 05:30 15:00
EC53EP11 KDC Bùi Tá Hán T1 05:30 15:00
EC53EP13 Tuyên Sơn 3 05:30 15:00
EC53EP14 Tuyên Sơn 4 05:30 15:00
EC53EP23 Lê Quang Đạo 05:30 15:00
EC53EP30 Tô Hiến Thành 05:30 15:00
EC53EP32 Mạc Thiên Tích 05:30 15:00
EC53EP37 Trần Bạch Đằng 05:30 15:00
EC53EP38 Châu Thị Vĩnh Tế 05:30 15:00
EC53EV14 An Hiệp 4 05:30 15:00
EC53EV15 An Thượng 1 05:30 15:00
EC53EV19 KDC Phía Đông X387 05:30 15:00
EC53EV24 K20-T2 05:30 15:00
EC53EV25 K38-T1 05:30 15:00
EC53EV31 Dương Tự Minh 05:30 15:00
EC53EV37 Công ty Cadana 05:30 15:00
EC53EV38 Ngô Thì Sỹ T2 05:30 15:00
EC53EX21 An Cư T5 05:30 15:00
EC53EX22 Phan Tứ T6 05:30 15:00
EC53EX26 KCC nhà ở xã hội Nam Tuyên Sơn 05:30 15:00
EC53EX28 An Thượng 28 05:30 15:00
EC53EX29 KDC Xưởng 387 T2 05:30 15:00
EC53EX30 KCC An Trung 2 – T4 05:30 15:00
EC53EX40 Lê Văn Hiến T4 05:30 15:00
EC53EZ10 The Monarchy 05:30 15:00
EC53EZ13 Khu quân đội K38 T2 05:30 15:00
EC53EZ15 Lê Quang Đạo T3 05:30 15:00
EC53EZ17 Trần Bạch Đằng T2 05:30 15:00
EC53EZ18 An Cư 3 T2 05:30 15:00
EC53EZ26 Lý Văn Tố 05:30 15:00
EC53EZ27 Ngô Thì Sỹ 05:30 15:00
EC53EZ30 Nghiêm Xuân Yêm 05:30 15:00
EC53EZ33 Phan Tứ T7 05:30 15:00
EC53EZ35 Hoàng Kế Viêm T3 05:30 15:00
EC53EZ36 Đỗ Bá 05:30 15:00
EC53EZ37 An Cư 4 T2 05:30 15:00
EC53EZ38 KDC Tuyên Sơn 5 05:30 15:00
EC53EZ39 Hoàng Kế Viêm T2 05:30 15:00
ED53EAAD CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN ĐA KHOA PHÚC KHANG ĐÀ NẴNG (505302) 05:30 15:00
ED53EAAF TRUNGTÂM VIỄNTHÔNG 3-VIỄNTHÔNG ĐÀNẴNG-TẬPĐOÀN BƯUCHÍNH VIỄNTHÔNG VIỆTNAM(CHINHÁNH CÔNGTY TNHH) (505342) 05:30 15:00
ED53EAAI Bộ Tham Mưu QK5 ( Tiểu đoàn PH 78 ) (505359) 05:30 15:00
ED53EAAJ LÀNG TRẺ EM SOS ĐÀ NẴNG (505360) 05:30 15:00
ED53EAAP HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ KHU VỰC III (505433) 05:30 15:00
ED53EAAQ CÔNG AN QUẬN SƠN TRÀ (505436) 05:30 15:00
ED53EABN TRƯỜNG PHỔ THÔNG HERMANN GMEINER (506150) 05:30 15:00
ED53EABQ CÔNGTY CỔPHẦN XUẤTNHẬPKHẨU THỦYSẢN MIỀNTRUNG (506518) 05:30 15:00
ED53EABQ CÔNG TY CỔ PHẦN AP NHS ĐÀ NẴNG (506519) 05:30 15:00
ED53EACF CỤC AN NINH ĐỐI NGOẠI (510282) 05:30 15:00
ED53EACO TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ ĐÀ NẴNG (512600) 05:30 15:00
ED53EACQ BỆNH VIỆN 199-BỘ CÔNG AN (513307) 05:30 15:00
ED53EACR TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ (515011) 05:30 15:00
ED53EACT TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ (KHU KÝ TÚC XÁ) (515646) 05:30 15:00
ED53EACV TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN (517998) 05:30 15:00
ED53EACV TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN (975319) 05:30 15:00
ED53EADB (522114) 05:30 15:00
ED53EADD (522867) 05:30 15:00
ED53EADU (525435) 05:30 15:00
ED53EADV (525436) 05:30 15:00
ED53EAEH (942151) 05:30 15:00
ED53EAEO CÔNG TY TNHH VĨNH THIỆN ĐÀ NẴNG (942792) 04:00 06:30
ED53EAEP CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TÍN VŨ (943429) 05:30 15:00
ED53EAEQ HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ KHU VỰC III (943920) 05:30 15:00
ED53EAER TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ SỐ 5-BỘ QUỐC PHÒNG (945396) 05:30 15:00
ED53EAER NGUYỄN QUANG MINH (991010) 05:30 15:00
ED53EAFL ĐOÀN AN ĐIỀU DƯỠNG 27 ĐN-CỤC CTRỊ QK5 (952950) 05:30 15:00
ED53EAFL CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HOÀNG KHÁNH DUNG (981954) 05:30 15:00
ED53EAFL CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ WILL BE (983799) 05:30 15:00
ED53EAFN CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TÍN VŨ (960591) 05:30 15:00
ED53EAFN TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ SỐ 5-BỘ QUỐC PHÒNG (953442) 05:30 15:00
ED53EAGO CÔNG TY CỔ PHẦN XUYÊN ĐÔNG DƯƠNG (960282) 05:30 15:00
ED53EAHD CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TÍN VŨ (965783) 05:30 15:00
ED53EAHO ĐÀI PHÁT THANH TRUYỀN HÌNH ĐÀ NẴNG (966401) 04:00 06:30
ED53EAJK KHÁCH SẠN MƯỜNG THANH GRAND ĐÀ NẴNG-CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MƯỜNG THANH (975278) 04:00 06:30
ED53EAJM DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN KHÁCH SẠN SÔNG CÔNG ĐÀ NẴNG (976631) 05:30 15:00
ED53EAKK CÔNG TY TNHH HÙNG BẮC CƯỜNG (978892) 05:30 15:00
ED53EAKL CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KACHIUSA (978413) 05:30 15:00
ED53EAKS CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ-DU LỊCH NNT ĐÀ NẴNG (979456) 05:30 15:00
ED53EAKU CÔNG TY CỔ PHẦN DMT-MARINA (980126) 04:00 06:30
ED53EALC CÔNG TY CỔ PHẦN RICHICO (980651) 05:30 15:00
ED53EALE CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG-CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH CÚC PHƯƠNG (981499) 05:30 15:00
ED53EALF VĂN PHÒNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH (981678) 05:30 15:00
ED53EALO CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DU LỊCH ĐỨC PHÚ GIA (982073) 05:30 15:00
ED53EALV CÔNG TY TNHH VĨNH THIỆN ĐÀ NẴNG (983071) 04:00 06:30
ED53EAMW CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH PHÚ HOÀNG THỊNH (985161) 05:30 15:00
ED53EAMX CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ DU LỊCH DUYÊN HẢI-CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG (985396) 05:30 15:00
ED53EANB CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TẤN NGUYỄN GIA (986345) 05:30 15:00
ED53EANF CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ MIỀN TRUNG (986523) 05:30 15:00
ED53EANH CÔNG TY TNHH DANA NHẬT MINH (986603) 05:30 15:00
ED53EANS CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ MỸ KHÊ (987302) 05:30 15:00
ED53EANW XƯỞNG 387 – CỤC KỸ THUẬT QUÂN KHU 5 (987767) 05:30 15:00
ED53EAOC TRUNG TÂM ĐIỀU DƯỠNG NGƯỜI CÓ CÔNG MIỀN TRUNG (987963) 05:30 15:00
ED53EAOC TRUNG TÂM PHỤNG DƯỠNG NGƯỜI CÓ CÔNG CÁCH MẠNG (983437) 05:30 15:00
ED53EAOI CÔNG TY TNHH MTV LINCOLN GN PARTNERS (965802) 05:30 15:00
ED53EAOI CÔNG TY TNHH MTV CHIDOME DANANG (985108) 05:30 15:00
ED53EAOJ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC ĐA PHÚC TẠI TP ĐÀ NẴNG (988455) 05:30 15:00
ED53EAOO CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH LAN QUẾ ANH (988959) 05:30 15:00
ED53EAPD CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ DU LỊCH ARIA (989655) 05:30 15:00
ED53EAPN CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DU LỊCH HÙNG BẢO ANH (991093) 05:30 15:00
ED53EAPR CHI NHÁNH DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XÂY DỰNG SỔ 1 TỈNH ĐIỆN BIÊN-KHÁCH SẠN MƯỜNG THANH SÔNG HÀN (991393) 05:30 15:00
ED53EAPS CHI NHÁNH DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XÂY DỰNG SỔ 1 TỈNH ĐIỆN BIÊN-KHÁCH SẠN MƯỜNG THANH SÔNG HÀN (991399) 05:30 15:00
ED53EAPT KHÁCH SẠN MƯỜNG THANH LUXURY ĐÀ NẴNG-CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MƯỜNG THANH (991388) 05:30 15:00
ED53EAPV KHÁCH SẠN BALCONA ĐÀ NẴNG-CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN SAO VÀNG NHA TRANG (991429) 05:30 15:00
ED53EAQI CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ ĐÀ NẴNG (991697) 05:30 15:00
ED53EAQL CÔNG TY TNHH MTV LHPLUS (991865) 05:30 15:00
ED53EAQM CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DU LỊCH MINH KIÊN (991876) 05:30 15:00
ED53EAQS CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ANH ANH MỸ (992157) 05:30 15:00
ED53EARC (992671) 05:30 15:00
ED53EARM CHI NHÁNH 1-CÔNG TY CỔ PHẦN QUÊ VIỆT (993096) 05:30 15:00
ED53EASA CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH 72 (993614) 05:30 15:00
ED53EASD CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP VÀ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TÂN KHANG (994060) 05:30 15:00
ED53EATC CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NAM VIỆT THÁI (994630) 04:00 06:30
ED53EATN CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DU LỊCH HOA NGỌC (994973) 05:30 15:00
ED53EATO CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN MIỀN TRUNG (995427) 05:30 15:00
ED53EATP CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MINH THÙY TẠI ĐÀ NẴNG (995465) 05:30 15:00
ED53EATT CÔNG TY TNHH THẮNG HÒA LINH (995756) 05:30 15:00
ED53EATU CÔNG TY TNHH GIANG SƠN VŨ (995965) 05:30 15:00
ED53EAUE CÔNG TY TNHH MTV THIÊN PHÚC HOÀNG GIA (996182) 05:30 15:00
ED53EAUF CÔNG TY CP DỊCH VỤ KHÁCH SẠN KIM THÀNH-CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG (996207) 05:30 15:00
ED53EAUJ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỨC MẠNH (996752) 05:30 15:00
ED53EAUO CHI NHÁNH 2-CÔNG TY CỔ PHẦN GIC LAND (996740) 05:30 15:00
ED53EAUT CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DU LỊCH CNTV (997515) 05:30 15:00
ED53EAUV CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC ĐA PHÚC TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG (997422) 05:30 15:00
ED53EAUW CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ-DU LỊCH NNT ĐÀ NẴNG (997488) 05:30 15:00
ED53EAVE HỘ KINH DOANH: CƠ SỞ SẢN XUẤT NƯỚC ĐÁ THÀNH CÔNG (997769) 05:30 15:00
ED53EAVF CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI PHÚC MINH TÂN (997781) 05:30 15:00
ED53EAVO CÔNG TY CỔ PHẦN TMS HOTEL ĐÀ NẴNG (998199) 05:30 15:00
ED53EAVP CÔNG TY CỔ PHẦN QUẾ NGỌC LAN (998198) 05:30 15:00
ED53EAWE CÔNG TY TNHH THÁI BÌNH DRAGON (998428) 05:30 15:00
ED53EAWL CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẤT XANH MIỀN TRUNG (998668) 05:30 15:00
ED53EAWO CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DU LỊCH KHÁCH SẠN COSMOS VIỆT NAM (998723) 05:30 15:00
ED53EAWW CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ ĐÀ NẴNG (998761) 05:30 15:00
ED53EBAA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ ĐÀ NẴNG (998762) 05:30 15:00
ED53EBAD CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI DU LỊCH TAG (998905) 05:30 15:00
ED53EBAE CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HAVIN (999001) 05:30 15:00
ED53EBAK CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VINH GIA NGUYỄN (999167) 05:30 15:00
ED53EBAN CÔNG TY TNHH TM VÀ DV THANH BÌNH AN (999321) 05:30 15:00
ED53EBBP BỆNH VIÊN 199 BỘ CÔNG AN (000311) 05:30 15:00
ED53EBBQ CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHÁT TRIỂN DU LỊCH NGỌC ÁNH (000304) 05:30 15:00
ED53EBBU CÔNG TY TNHH THỦY THIÊN THANH (000664) 04:00 06:30
ED53EBBV CÔNG TY CỔ PHẦN QUÊ VIỆT (000666) 05:30 15:00
ED53EBCF HỘ KINH DOANH: ENOUVO SPACE CO-WORKING-CO-LIVING (001382) 05:30 15:00
ED53EBCJ NGUYỄN VĂN THU (001782) 05:30 15:00
ED53EBCK CƠ SƠ SẢN XUẤT BÁNH MÌ, BÁNH NGỌT BA HƯNG BAKERY (001740) 05:30 15:00
ED53EBCQ CÔNG TY CỔ PHẦN HOA KY (002167) 05:30 15:00
ED53EBCS CÔNG TY CỔ PHẦN HOA KY (002166) 05:30 15:00
ED53EBDA HỘ KINH DOANH TRỊNH THỊ HÀ (002404) 05:30 15:00
ED53EBDI CÔNG TY TNHH MTV SUN FRONTIER ĐÀ NẴNG (002463) 05:30 15:00
ED53EBDK CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN RỒNG XUYÊN VIỆT (002717) 05:30 15:00
ĐL Cẩm Lệ VC53VT30 Thành đoàn Đà Nẵng 05:30 15:00
VC53VT37 Hồ Nguyên Trừng T1 05:30 15:00
VC53VU30 Xuân Thủy 05:30 15:00
VC53VU34 Hồ Nguyên Trừng T3 05:30 15:00
VC53VVA7 T10 Khuê Trung Đò Xu 05:30 15:00
VC53VVB7 T7 Khuê Trung Đò Xu 05:30 15:00
VC53VW49 TBA Xô Viết Nghệ Tĩnh 05:30 15:00
VC53VW66 TBA Nguyễn Phong Sắc 05:30 15:00
VD53VAAC Trường THCS và THPT Nguyễn Khuyến (702327) 05:30 15:00
VD53VABO Cục Hải Quan Thành Phố Đà Nẵng (713238) 05:30 15:00
VD53VAJA (716095) 05:30 15:00
VD53VAJM Công ty Thủy Điện Sông Bung (718395) 05:30 15:00
25/11/2019 ĐL Cẩm Lệ VC53VS52 T6 Đảo AB Hòa Xuân 13:00 17:00
VC53VVTU KDC Khuê Trung T2 13:00 17:00
ĐL Thanh Khê FD53FAAU Trung Đoàn 282 – SĐ 375 (800202) 12:30 16:00
FD53FABC TĐoàn 929 – SĐ 372 PKKQ (800223) 07:30 11:30
26/11/2019 ĐL Cẩm Lệ VC53VVWI Phong Nam 2 13:30 17:00
VC53VW53 TBA Cẩm Hòa 1-T1 07:30 12:00
ĐL Thanh Khê FD53FAAH (905002) 07:30 11:30

 

 Lịch cúp điện Đà Nẵng hằng ngày được cập nhật từ Điện lực Đà Nẵng.

Lịch cúp điện có thể thay đổi, mong các bạn thông cảm !

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *