Lịch cắt điện Đà Nẵng ngày 19/08/2016

Để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp lưới điện, công ty điện lực Đà Nẵng thông báo lịch cúp điện Đà Nẵng ngày 20/08/2016 một số khu vực dưới đây:

Ngày Điện lực Mã trạm BA Tên trạm BA Giờ BĐ Giờ KT
19/08/2016 ĐL Liên Chiểu TBA QUAN NAM 4 06:30
07:30
KHU DÂN CƯ NGUYỄN TẤT THÀNH 06:30
07:30
917310 Trung tâm Mạng lưới Mobifone Miền Trung – Chi nhánh Tổng Công ty Viễn thông Mobifone (917890) 06:30
07:30
HC52HHR1 TRẠM HOA KIỀU 06:30
07:30
HC52HM34 HM34 06:30
07:30
HC53HHM1 Phò Nam Hoà Bắc 1 -471E9 06:30
07:30
HC53HHM2 Nam Mỹ Hoà Bắc 4 -471E9 06:30
07:30
HC53HHM3 Nam Yên Hoà Bắc 2-471E9 06:30
07:30
HC53HHM3 Nam Yên Hoà Bắc 2-471E9 06:00
13:00
HC53HHM4 Lộc Mỹ Hoà Bắc 3 -471E9 06:30
07:30
HC53HHM5 An Định Hoà Bắc – 471E9 06:30
07:30
HC53HHM5 An Định Hoà Bắc – 471E9 06:00
13:00
HC53HHMT Khu DC Hòa Minh 12:30
16:30
HC53HHQ1 HOÀ NINH 1 06:30
07:30
HC53HHQ2 HOÀ NINH 2 06:30
07:30
HC53HHQ3 HOÀ NINH 3 06:30
07:30
HC53HHQ4 HOÀ NINH 4 06:30
07:30
HC53HHQ5 HOÀ NINH 5 06:30
07:30
HC53HHQ6 HOÀ NINH 6 06:30
07:30
HC53HHQ7 HOÀ NINH 7 06:30
07:30
HC53HHQ8 HOÀ NINH 8 06:30
07:30
HC53HHQ9 HOÀ NINH 9 06:30
07:30
HC53HHQB Thanh Vinh 1 06:30
07:30
HC53HHQJ Thuỷ Tú 2 06:30
07:30
HC53HHQS KDC Thanh Vinh 2 06:30
07:30
HC53HHRI Hoà Hiệp 06:30
07:30
HC53HHY1 An Ngãi Tây 3 06:30
07:30
HC53HHY2 An ngãi tây 2 06:30
07:30
HC53HHY3 An Ngãi tây ( Hòa Sơn ) 06:30
07:30
HC53HHY4 An Nghĩa đông 06:30
07:30
HC53HHY5 Trạm Đại La 06:30
07:30
HC53HHY6 XUÂN PHÚ 06:30
07:30
HC53HHY7 PHÚ THƯỢNG 06:30
07:30
HC53HHY8 PHÚ HẠ 06:30
07:30
HC53HHY9 Hòa Khê 06:30
07:30
HC53HHYL Trạm Trung Sơn 471-E9 06:30
07:30
HC53HHYM Nam Yên Hòa Bắc-471E9 06:30
07:30
HC53HHYP Trạm Khe Đào Nam Mỹ 06:30
07:30
HC53HHYR Trạm Thanh Vinh 2 – 471E9 06:30
07:30
HC53HHYX Trạm KDC đa phước 3 06:30
07:30
HC53HM10 TBA Trường Định T2 06:30
07:30
HC53HM11 QUANG NAM 1 06:30
07:30
HC53HM12 QUANG NAM 2 06:30
07:30
HC53HM13 HOÀ LIÊN 06:30
07:30
HC53HM14 Trạm Hoà Liên 06:30
07:30
HC53HM15 XÓM HUẾ 06:30
07:30
HC53HM16 Trạm Xóm 6 06:30
07:30
HC53HM17 Trạm Xóm 5 06:30
07:30
HC53HM18 Trạm Trường Định 06:30
07:30
HC53HM19 XÓM CỒN 06:30
07:30
HC53HM20 TÂN NINH 06:30
07:30
HC53HM21 HƯỞNG PHƯỚC 1 06:30
07:30
HC53HM22 HƯỞNG PHƯỚC2 06:30
07:30
HC53HM23 VÂN DƯƠNG 1 06:30
07:30
HC53HM24 VÂN DƯƠNG 2 06:30
07:30
HC53HM25 HOÀ BẮC 5 06:30
07:30
HC53HM26 QUANG NAM 3 06:30
07:30
HC53HM27 HUONG PHUOC 3 06:30
07:30
HC53HM28 KDC HÒA LIÊN 2 06:30
07:30
HC53HM29 TBA 05-06 06:30
07:30
HC53HM30 TBA KHU TĐC HÒA LIÊN 4T1 06:30
07:30
HC53HM31 TBA AN NGÃI ĐÔNG 2 06:30
07:30
HC53HM32 TBA HÒA BẮC 2 06:30
07:30
HC53HM33 TBA XÓM HUẾ 2 06:30
07:30
HC53HM35 KHU CÔNG NGHỆ CAO 06:30
07:30
HC53HM36 TBA HOA LIEN 06:30
07:30
HC53HM38 TBA TĐC HÒA LIÊN 5 06:30
07:30
HC53HM39 TRẠM HÒA LIÊN 06:30
07:30
HC53HQ10 THÔN HOÀ XUÂN 06:30
07:30
HC53HQ11 Trường Bảng 06:30
07:30
HC53HQ12 KDC HÒA NINH 06:30
07:30
HC53HQ13 TBA HOAF MINH 06:30
07:30
HC53HQ14 Khu kinh tế vườn Hòa Ninh 06:30
07:30
HC53HQ15 TBA TĐC SỐ 6 ĐT 602 06:30
07:30
HC53HQ17 TBA ĐÈO ÔNG GẤM 06:30
07:30
HC53HQ20 TBA Hòa Ninh 10 06:30
07:30
HC53HY10 KDC HMinh 2 T3 06:30
11:30
HC53HY21 PHÚ THƯỢNG 2 06:30
07:30
HC53HY22 PHÚ HẠ 2 06:30
07:30
HC53HY23 TBA AN NGÃI TÂY 3 06:30
07:30
HC53HY24 NHƠN SƠN 06:30
07:30
HC53HY24 Trại Chăn nuôi Nhơn Sơn (840453) 06:30
07:30
HC53HY24 Bạch Quốc Khôi (917852) 06:30
07:30
HC53HY25 TBA UBND HÒA SƠN 2 06:30
07:30
HC53HY26 TBA XUÂN PHÚ 2 06:30
07:30
HC53HY29 TBA ĐẠI LA 2 06:30
07:30
HC53HY31 TBA ĐẠI LA 3 06:30
07:30
HD53HABF Công ty TNHH Thịnh Phú (890471) 06:30
07:30
HD53HACK Lữ Đoàn 74/Tổng Cục II (928165) 06:30
07:30
HD53HACK Cty TNHH An Hưng Phú (819522) 06:30
07:30
HD53HACK Công Ty TNHH Một Thành Viên Cấp Nước Đà Nẵng (912127) 06:30
07:30
HD53HACK Chi Nhánh Công Ty TNHH Một Thành Viên Môi Trường Đô Thị Thành phố Hồ Chí Minh (908637) 06:30
07:30
HD53HACK Cty QLVH điện CSCC Đà Nẵng (908842) 06:30
07:30
HD53HACK Công ty TNHH MTV Đầu tư BT Phương Nhật (908843) 06:30
07:30
HD53HACK Cty QLVH điện CSCC Đà Nẵng (908844) 06:30
07:30
HD53HACK Công Ty Quản Lý Vận Hành Điện Chiếu Sáng Công Cộng Đà Nẵng (908845) 06:30
07:30
HD53HACK Chi Nhánh Doanh Nghiệp Tư Nhân Chế Biến Hải Sản Long Hải Tại Đà Nẵng (842089) 06:30
07:30
HD53HACK Công ty Cổ phần Dịch vụ Cáp treo Bà Nà (895300) 06:30
07:30
HD53HACK Công ty Cổ phần Dịch vụ Cáp treo Bà Nà (913529) 06:30
07:30
HD53HACK Công Ty TNHH Quang Hưng (914159) 06:30
07:30
HD53HACK Công ty TNHH XD & TM Huy Cường Thịnh (924529) 06:30
07:30
HD53HACK Công Ty Cổ Phần Khoáng Sản Và Đầu Tư VISACO (925042) 06:30
07:30
HD53HACK Công an Tp Đà Nẵng (800133) 06:30
07:30
HD53HACK Công an Thành phố Đà nẵng (891762) 06:30
07:30
HD53HACK Công Ty TNHH Lâm Nghiệp Hải Vân (809143) 06:30
07:30
HD53HACK CN CTy CP Đông Trường Sơn tại ĐN (809590) 06:30
07:30
HD53HACK Công Ty Cổ Phần Khoáng Sản Và Đầu Tư VISACO (813417) 06:30
07:30
HD53HACK Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Huyện Hòa Vang Đà Nẵng (815730) 06:30
07:30
HD53HACK Chi nhánh Công ty Cổ phần Khai thác khoáng sản và Xây dựng Miền Nam tại Đà Nẵng (817085) 06:30
07:30
HD53HACK Công ty TNHH Phước Ninh (819610) 06:30
07:30
HD53HACK Công Ty TNHH OLYMPIA (924670) 06:30
07:30
HD53HACK Công Ty Cổ Phần Dịch vụ Cáp Treo Bà Nà (926118) 06:30
07:30
HD53HACK Công Ty Cổ Phần Sân Gôn Bà Nà Suối Mơ (931053) 06:30
07:30
HD53HACK Công Ty Cổ Phần Sân Gôn Bà Nà Suối Mơ (932049) 06:30
07:30
HD53HAER Long Thị Liêm (926850) 06:30
07:30
HD53HAEY Công ty TNHH Một thành viên Khai thác Thủy lợi Đà Nẵng (817842) 06:30
07:30
HD53HAIQ Công Ty TNHH TOKYO KEIKI PRECISION TECHNOLOGY (929189) 06:30
07:30
HD53HAIQ Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Cáp Treo Bà Nà (929026) 06:30
07:30
HD53HAIQ CÔNG TY TNHH NIWA FOUNDRY VIỆT NAM (932565) 06:30
07:30
HD53HAIQ Công ty Cổ phần Dịch vụ Cáp treo Bà Nà (916182) 06:30
07:30
HD53HAIQ Công ty Cổ phần Dịch vụ Cáp treo Bà Nà (922146) 06:30
07:30
HD53HAIQ Cty TNHH INSULPACK Đà Nẵng (895395) 06:30
07:30
HD53HAIQ Công ty Cổ phần Dịch vụ Cáp treo Bà Nà (905042) 06:30
07:30
HD53HAIQ Công Ty Cổ Phần Sân Gôn Bà Nà Suối Mơ (931056) 06:30
07:30
HD53HAIQ CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI THANH THẢO (931146) 06:30
07:30
HD53HAIX Trung tâm Mạng lưới Mobifone Miền Trung – Chi nhánh Tổng Công ty Viễn thông Mobifone (887463) 06:30
07:30
HD53HAJF Công ty Cổ phần xây dựng và Lắp máy Trung Nam (923049) 06:30
07:30
HD53HAJF Công ty Cổ phần Xây dựng và Lắp máy Trung Nam (912235) 06:30
07:30
HD53HAJF Chi Nhánh Tổng công ty xây dựng số 1- TNHH Một thành viên tại Miền Trung (931953) 06:30
07:30
HD53HAJF Trung Tâm Giáo Dục Dạy Nghề 05-06/CP Tp Đà Nẵng (915402) 06:30
07:30
HD53HAJF Chi Nhánh Tổng Công Ty Xây Dựng Số 1 – TNHH Một Thành Viên Tại Miền Trung (930267) 06:30
07:30
HD53HAJF Công ty TNHH Tập Đoàn Sơn Hải (931921) 06:30
07:30
HD53HAJF XÍ NGHIỆP SÔNG ĐÀ 10.5 – CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 10 (932048) 06:30
07:30
HD53HAJF Công Ty CP – Tổng Công Ty Liên Doanh Xây Dựng Công Trình 18 (928053) 06:30
07:30
HD53HAJF Xí Nghiệp Xây Dựng Cầu Đường 2 – Tổng Công Ty Xây Dựng Công Trình Giao Thông 8 – CTCP (931335) 06:30
07:30
HD53HAJF Xí Nghiệp Xây Dựng Cầu Đường 2-Cienco 8 (929047) 06:30
07:30
HD53HAJF Tổng Công Ty Xây Dựng Công Trình Giao Thông 8 – CTCP (929044) 06:30
07:30
HD53HAJF Tổng Công Ty Xây Dựng Công Trình Giao Thông 8 – CTCP (929667) 06:30
07:30
HD53HAJF Công ty Cổ phần Xây dựng và Lắp máy Trung Nam (914161) 06:30
07:30
HD53HAJF Tổng Công Ty Xây Dựng Công Trình Giao Thông 8 – CTCP (929668) 06:30
07:30
HD53HAJF Chi nhánh Tổng Công ty Xây Dựng Số 1-TNHH Một Thành Viên tại Miền Trung (929050) 06:30
07:30
HD53HAJF Ban Quản Lý Dự án Đầu Tư Xây Dựng Khu Công Nghệ Cao TP.Đà Nẵng (929364) 06:30
07:30
HD53HAJF Công ty Cổ phần Trung Nam (922148) 06:30
07:30
HD53HAJF Công Ty Cổ Phần 482 (928451) 06:30
07:30
HD53HAJF Công Ty TNHH Tập Đoàn Sơn Hải (928517) 06:30
07:30
HD53HALM Công ty TNHH Một thành viên Điện lực Đà Nẵng(Máy cắt tại Khu DL Bà Nà) (907282) 06:30
07:30
HD53HANP Công ty Cổ phần Dịch vụ Cáp treo Bà Nà (895831) 06:30
07:30
HD53HANP Công ty TNHH Xây Dựng Trường Bản (917550) 06:30
07:30
HD53HANP Công ty CP khoáng sản Sơn Phước (911568) 06:30
07:30
ĐL Cẩm Lệ VC53VT25 Khu Đảo Nổi 07:00
12:00
VC53VVW7 Hoà Phát 06:30
07:30
VD53VAFE Công ty cổ phần chăn nuôi C.P Việt Nam tại TP Đà Nẵng-Chi nhánh 2 (672750) 06:30
07:30
VD53VAFQ Công ty cổ phần chăn nuôi C.P Việt Nam tại TP Đà Nẵng-Chi nhánh 2 (675912) 06:30
07:30
VD53VAGZ Cty TNHH Đ.Tư PT nhà & Đô Thị-BQP (691805) 07:00
12:00
ĐL Thanh Khê FC53FFNE Thai thi Boi 1-471-E10 07:30
10:00
FC53FFQK Trường Chinh 4 07:30
12:30
FC53FFRD Đông Xuân An KHê 15:00
17:30
FC53FFRE Thuận An An Khê 09:30
12:00
FC53FI12 Nguyễn Phước Nguyên 474-E10 13:00
15:30

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *