Lịch cắt điện Đà Nẵng ngày 18/7/2016

Để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp lưới điện, công ty điện lực Đà Nẵng thông báo lịch cúp điện Đà Nẵng ngày 18/7/2016 một số khu vực dưới đây:

Ngày Điện lực Sổ GCS Tên Sổ GCS Giờ BĐ Giờ KT
18/07/2016 ĐL Hải Châu ABB Liên Trì 1 07:30
11:00
AG9 TBA Nguyễn Trác 13:00
15:30
AI1 TBA Nguyễn Hữu Dật 07:30
10:00
AIY KTT Bộ Tham Mưu 14:30
17:00
AJ5 Tủ điện Dân Dụng-Đoàn KTQP 206 09:00
11:30
ĐL Liên Chiểu HEA1-10 Công ty Cổ phần Trung Nam (922148) 05:30
12:00
HO24 TBA KDC PHỐ CHỢ T4 06:30
11:30
HO25 Trạm Biến Áp Nguyễn Trãi 3 13:30
17:00
HQB Thanh Vinh 1 06:30
11:30
ĐL Cẩm Lệ VT17 Cẩm Toại Trung 2 09:30
11:30
VT6 Cẩm Toại Tây 13:00
15:00
VT8 Bồ Bản 15:00
17:00
VT9 Cẩm Toại Đông 07:30
09:30

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *