Lịch cắt điện Đà Nẵng ngày 18/08/2016

Để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp lưới điện, công ty điện lực Đà Nẵng thông báo lịch cúp điện Đà Nẵng ngày 18/08/2016 một số khu vực dưới đây:

Ngày Điện lực Mã trạm BA Tên trạm BA Giờ BĐ Giờ KT
18/08/2016 ĐL Hải Châu AC53AAG8 Núi Thành 1 07:30
:
12:30
:
AC53AAJB Bình An 4 13:00
:
17:00
:
ĐL Liên Chiểu HC53HHN4 Khu Gia Đình Trung Đoàn 2 05:30
12:30
HC53HHRO Cầu Liên Chiểu 13:00
16:30
HD53HAIT Trung tâm chế biến gia súc gia cầm Đà Nẵng – Công ty Cổ phần Procimex Việt Nam (840816) 05:30
12:30
HD53HAIT Công Ty TNHH Việt Thuận (800014) 05:30
12:30
HD53HAIT Lữ Đoàn 575 – Quân khu 5 (800015) 05:30
12:30
ĐL Sơn Trà ED53EABX DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HỮU PHƯỚC (507805) 13:30
17:30
ED53EAFC DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VĂN THÔNG (950106) 13:30
17:30
ED53EAGU CÔNG TY TNHH MAI ĐỨC (962875) 13:30
17:30
EE545757 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VĂN THÔNG (961931) 13:30
17:30
EE545757 NGUYỄN TẤN DŨNG (961932) 13:30
17:30
ĐL Thanh Khê FC53FFI4 HA HUY TAP-476-E10 09:30
12:00
FC53FFMM Thai thi Boi 2 471-E10 13:00
15:30
FC53FFND Le do 2 471-E10 15:00
17:30
FC53FFNM XUAN HOA 3 – 679E10 07:30
10:00
FC53FFRU Phần Lăng 07:30
10:00

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *