DÒNG SỰ KIỆN

Lịch cắt điện Đà Nẵng ngày mai 17/12 cập nhật mới nhất

Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện (lịch cúp điện Đà Nẵng) ngày mai 17/12 cập nhật mới nhất ngày hôm nay 16/12 như sau:

ĐIỆN LỰC MÃ TRẠM TÊN TRẠM TỪ ĐẾN LÝ DO TÌNH TRẠNG
Điện lực Hải Châu AC53AAAO LÊ DUẪN 3 07:00 ngày 17/12/2021 13:00 ngày 17/12/2021 – Dựng trụ, lắp xà và cố định cáp ngầm tại trụ T2 (xây dựng mới-trước nhà 180 Ông Ích Khiêm) thuộc khoảng trụ từ vị trí 70/2 đến vị trí 70/3 – 473XHA. – Cố định cáp ngầm tại trụ T3 (xây dựng mới-trước nhà 175 Hải Phòng) thuộc khoảng trụ từ vị trí 70/5 đến vị trí 70/5-1/1 – 473XHA. Đã duyệt
Điện lực Hải Châu AC53AAAP ÔNG ÍCH KHIÊM 4 07:00 ngày 17/12/2021 13:00 ngày 17/12/2021 – Dựng trụ, lắp xà và cố định cáp ngầm tại trụ T2 (xây dựng mới-trước nhà 180 Ông Ích Khiêm) thuộc khoảng trụ từ vị trí 70/2 đến vị trí 70/3 – 473XHA. – Cố định cáp ngầm tại trụ T3 (xây dựng mới-trước nhà 175 Hải Phòng) thuộc khoảng trụ từ vị trí 70/5 đến vị trí 70/5-1/1 – 473XHA. Đã duyệt
Điện lực Hải Châu AC53AABY HẢI PHÒNG 1 07:00 ngày 17/12/2021 13:00 ngày 17/12/2021 – Dựng trụ, lắp xà và cố định cáp ngầm tại trụ T2 (xây dựng mới-trước nhà 180 Ông Ích Khiêm) thuộc khoảng trụ từ vị trí 70/2 đến vị trí 70/3 – 473XHA. – Cố định cáp ngầm tại trụ T3 (xây dựng mới-trước nhà 175 Hải Phòng) thuộc khoảng trụ từ vị trí 70/5 đến vị trí 70/5-1/1 – 473XHA. Đã duyệt
Điện lực Hải Châu AC53AADM HẢI PHÒNG 5 07:00 ngày 17/12/2021 13:00 ngày 17/12/2021 – Dựng trụ, lắp xà và cố định cáp ngầm tại trụ T2 (xây dựng mới-trước nhà 180 Ông Ích Khiêm) thuộc khoảng trụ từ vị trí 70/2 đến vị trí 70/3 – 473XHA. – Cố định cáp ngầm tại trụ T3 (xây dựng mới-trước nhà 175 Hải Phòng) thuộc khoảng trụ từ vị trí 70/5 đến vị trí 70/5-1/1 – 473XHA. Đã duyệt
Điện lực Hải Châu AC53AADR TRIỆU NỮ VƯƠNG NỐI DÀI 07:00 ngày 17/12/2021 13:00 ngày 17/12/2021 – Dựng trụ, lắp xà và cố định cáp ngầm tại trụ T2 (xây dựng mới-trước nhà 180 Ông Ích Khiêm) thuộc khoảng trụ từ vị trí 70/2 đến vị trí 70/3 – 473XHA. – Cố định cáp ngầm tại trụ T3 (xây dựng mới-trước nhà 175 Hải Phòng) thuộc khoảng trụ từ vị trí 70/5 đến vị trí 70/5-1/1 – 473XHA. Đã duyệt
Điện lực Hải Châu AC53AAJ4 THÔNG TIN TÍN HIỆU (Ốc lộ) 07:00 ngày 17/12/2021 13:00 ngày 17/12/2021 – Dựng trụ, lắp xà và cố định cáp ngầm tại trụ T2 (xây dựng mới-trước nhà 180 Ông Ích Khiêm) thuộc khoảng trụ từ vị trí 70/2 đến vị trí 70/3 – 473XHA. – Cố định cáp ngầm tại trụ T3 (xây dựng mới-trước nhà 175 Hải Phòng) thuộc khoảng trụ từ vị trí 70/5 đến vị trí 70/5-1/1 – 473XHA. Đã duyệt
Điện lực Hải Châu AC53AAJC ÔNG ÍCH KHIÊM 3 07:00 ngày 17/12/2021 13:00 ngày 17/12/2021 – Dựng trụ, lắp xà và cố định cáp ngầm tại trụ T2 (xây dựng mới-trước nhà 180 Ông Ích Khiêm) thuộc khoảng trụ từ vị trí 70/2 đến vị trí 70/3 – 473XHA. – Cố định cáp ngầm tại trụ T3 (xây dựng mới-trước nhà 175 Hải Phòng) thuộc khoảng trụ từ vị trí 70/5 đến vị trí 70/5-1/1 – 473XHA. Đã duyệt
Điện lực Hải Châu AC53AAJT KIỐT QUANG TRUNG 3 07:00 ngày 17/12/2021 13:00 ngày 17/12/2021 – Dựng trụ, lắp xà và cố định cáp ngầm tại trụ T2 (xây dựng mới-trước nhà 180 Ông Ích Khiêm) thuộc khoảng trụ từ vị trí 70/2 đến vị trí 70/3 – 473XHA. – Cố định cáp ngầm tại trụ T3 (xây dựng mới-trước nhà 175 Hải Phòng) thuộc khoảng trụ từ vị trí 70/5 đến vị trí 70/5-1/1 – 473XHA. Đã duyệt
Điện lực Hải Châu AD53A2A7 PHÚ GIA COMPOUND 07:00 ngày 17/12/2021 16:00 ngày 17/12/2021 Đấu nối cáp ngầm vào XT 473 XHA tại trụ VT C69 -XT 471 XHA và XT 473 XHA. (VT 65 cũ). _Phục vụ đóng điện các thiết bị tại T110 Chi Lăng Đã duyệt
Điện lực Hải Châu AD53ABBT KS ĐƯỜNG SẮT 07:00 ngày 17/12/2021 13:00 ngày 17/12/2021 – Dựng trụ, lắp xà và cố định cáp ngầm tại trụ T2 (xây dựng mới-trước nhà 180 Ông Ích Khiêm) thuộc khoảng trụ từ vị trí 70/2 đến vị trí 70/3 – 473XHA. – Cố định cáp ngầm tại trụ T3 (xây dựng mới-trước nhà 175 Hải Phòng) thuộc khoảng trụ từ vị trí 70/5 đến vị trí 70/5-1/1 – 473XHA. Đã duyệt
Điện lực Hải Châu AD53ABCG XN QUẢN LÝ ĐƯỜNG SẮT 07:00 ngày 17/12/2021 13:00 ngày 17/12/2021 – Dựng trụ, lắp xà và cố định cáp ngầm tại trụ T2 (xây dựng mới-trước nhà 180 Ông Ích Khiêm) thuộc khoảng trụ từ vị trí 70/2 đến vị trí 70/3 – 473XHA. – Cố định cáp ngầm tại trụ T3 (xây dựng mới-trước nhà 175 Hải Phòng) thuộc khoảng trụ từ vị trí 70/5 đến vị trí 70/5-1/1 – 473XHA. Đã duyệt
Điện lực Sơn Trà EC53EEXV KDC Nam Nguyễn Văn Trỗi T1 07:30 ngày 17/12/2021 11:30 ngày 17/12/2021 _Thay cáp vặn xoắn, lắp cách điện tăng cường FCO, VSBD, XLTX tại TBA KDC Nam cầu Nguyễn Văn Trỗi T1 (cột 2/8) đz 476 T2.NHS _Xử lý tiếp xúc dây dẫn hạ áp tại cột CS06 thuộc ĐZHA sau TBA KDC Nam cầu Nguyễn Văn Trỗi T1 đz 476 T2.NHS Đã duyệt
Điện lực Sơn Trà ED53ECED Công ty TNHH ĐTXD DACINCO 07:30 ngày 17/12/2021 16:30 ngày 17/12/2021 _Thay dây dẫn trung áp từ cột 109/7/3 đến cột 109/7/3/1 nhánh rẽ Dacinco đz 480 ADO (nâng tiết từ ACSR 95-12.7 kV lên ACSR 185-12.7 kV) _Tháo gỡ và di dời MBA, FCO, CSV, tủ điện hạ áp, cáp lực … thuộc TBA Dacinco từ cột 109/7/3/1 hiện trạng qua cột 109/7/3/2 xây dựng mới đz 480 ADO (vị trí TBA sau di dời cách vị trí hiện trạng khoảng 10 mét) Đã duyệt
Điện lực Thanh Khê FC53FFN1 Vũ Thị Lan 07:30 ngày 17/12/2021 08:30 ngày 17/12/2021 Lắp sứ tăng cường dòng rò FCO, thí nghiệm định kỳ TBA Vũ Thị Lan – 472/XHA (sử dụng MBA lưu động để cấp cho KH) Đã duyệt
Điện lực Liên Chiểu HD53HAZT KĐT Bàu Tràm T6 08:00 ngày 17/12/2021 16:00 ngày 17/12/2021 Thay cáp lực từ MBA đến ATM, bổ sung dây tiếp địa TBA KĐT Bàu Tràm T6 – 479 HKH 2 (xử lý sau mất cắp đấu dây cấp điện KH khu dân cư) Đã duyệt
Điện lực Sơn Trà ED53EAPN Khách sạn ADAMO 08:00 ngày 17/12/2021 17:00 ngày 18/12/2021 Cô lập không điện ĐZTA và TBA Khách sạn Adamo đz 477 T2.NHS theo đề nghị của khách hàng để kiểm tra bảo dưỡng các thiết bị điện tại khách sạn Adamo Đã duyệt
Điện lực Hải Châu AC53AABF HOÀNG VĂN THỤ 1 08:30 ngày 17/12/2021 10:30 ngày 17/12/2021 Cố định cáp và đấu nối cấp điện cho Khách hàng vào tủ điện TBA Hoàng Văn Thụ 1 – 471LTR Đã duyệt
Điện lực Liên Chiểu HC53HHRL UB Hoà Hiệp 08:30 ngày 17/12/2021 10:30 ngày 17/12/2021 Chuyển dây qua trụ trồng mới Đzha TBA UB Hòa Hiệp – 475 LCH (Đơn thư KH) Đã duyệt
Điện lực Thanh Khê FC53FFN1 Vũ Thị Lan 10:00 ngày 17/12/2021 11:00 ngày 17/12/2021 Lắp sứ tăng cường dòng rò FCO, thí nghiệm định kỳ TBA Vũ Thị Lan – 472/XHA (sử dụng MBA lưu động để cấp cho KH) Đã duyệt
Điện lực Thanh Khê FC53FI35 Tân Lập 8 13:00 ngày 17/12/2021 14:00 ngày 17/12/2021 Lắp sứ tăng cường dòng rò FCO, thí nghiệm định kỳ TBA Tân Lập 8 – 480/XHA (sử dụng MBA lưu động để cấp cho KH) Đã duyệt
Điện lực Cẩm Lệ VC53VVWN KDC Hòa Thọ T2 13:30 ngày 17/12/2021 14:30 ngày 17/12/2021 – VSBD; lắp sứ tăng chiều dài dòng rò FCO; Bọc CĐV FCO; Bọc CĐV các cọc bình hạ áp MBA; thay dây lèo từ cực dưới FCO đến cọc bình MBA KDC Hòa Thọ T2 – ĐZ 473/ Cầu Đỏ; Đã duyệt
Điện lực Hải Châu AC53AABG ĐINH TIÊN HOÀNG 1 14:00 ngày 17/12/2021 16:30 ngày 17/12/2021 Cố định cáp Vặn Xoắn và đấu nối vào TBA Đinh Tiên Hoàng 1 – 473XHA Đã duyệt
Điện lực Thanh Khê FC53FI35 Tân Lập 8 15:30 ngày 17/12/2021 16:30 ngày 17/12/2021 Lắp sứ tăng cường dòng rò FCO, thí nghiệm định kỳ TBA Tân Lập 8 – 480/XHA (sử dụng MBA lưu động để cấp cho KH) Đã duyệt
Điện lực Cẩm Lệ VC53VVWN KDC Hòa Thọ T2 16:30 ngày 17/12/2021 17:30 ngày 17/12/2021 – VSBD; lắp sứ tăng chiều dài dòng rò FCO; Bọc CĐV FCO; Bọc CĐV các cọc bình hạ áp MBA; thay dây lèo từ cực dưới FCO đến cọc bình MBA KDC Hòa Thọ T2 – ĐZ 473/ Cầu Đỏ; Đã duyệt

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *