Lịch cắt điện Đà Nẵng ngày 16/09/2016

Để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp lưới điện, công ty điện lực Đà Nẵng thông báo lịch cúp điện Đà Nẵng ngày 16/09/2016 một số khu vực dưới đây:

Ngày Điện lực Mã trạm BA Tên trạm BA Giờ BĐ Giờ KT
16/09/2016 ĐL Liên Chiểu TBA QUAN NAM 4 15:30
16:30
917310 Trung tâm Mạng lưới Mobifone Miền Trung – Chi nhánh Tổng Công ty Viễn thông Mobifone (917890) 15:30
16:30
HC52HHR1 TRẠM HOA KIỀU 15:30
16:30
HC52HM34 HM34 15:30
16:30
HC53HHM1 Phò Nam Hoà Bắc 1 -471E9 15:30
16:30
HC53HHM2 Nam Mỹ Hoà Bắc 4 -471E9 15:30
16:30
HC53HHM3 Nam Yên Hoà Bắc 2-471E9 15:30
16:30
HC53HHM4 Lộc Mỹ Hoà Bắc 3 -471E9 15:30
16:30
HC53HHM5 An Định Hoà Bắc – 471E9 15:30
16:30
HC53HHQ1 HOÀ NINH 1 15:30
16:30
HC53HHQ1 TBA HOAF MINH 15:30
16:30
HC53HHQ2 HOÀ NINH 2 15:30
16:30
HC53HHQ3 HOÀ NINH 3 15:30
16:30
HC53HHQ4 HOÀ NINH 4 15:30
16:30
HC53HHQ5 HOÀ NINH 5 15:30
16:30
HC53HHQ6 HOÀ NINH 6 15:30
16:30
HC53HHQ7 HOÀ NINH 7 07:30
15:30
11:30
16:30
HC53HHQ7 HOÀ NINH 7 07:30
15:30
11:30
16:30
HC53HHQ8 HOÀ NINH 8 15:30
16:30
HC53HHQ9 HOÀ NINH 9 15:30
16:30
HC53HHQB Thanh Vinh 1 15:30
16:30
HC53HHQJ Thuỷ Tú 2 15:30
16:30
HC53HHQQ Hoà Hiệp 07:30
11:30
HC53HHQS KDC Thanh Vinh 2 15:30
16:30
HC53HHRI Hoà Hiệp 15:30
16:30
HC53HHY1 An Ngãi Tây 3 15:30
16:30
HC53HHY2 An ngãi tây 2 15:30
16:30
HC53HHY3 An Ngãi tây ( Hòa Sơn ) 15:30
16:30
HC53HHY4 An Nghĩa đông 15:30
16:30
HC53HHY5 Trạm Đại La 15:30
16:30
HC53HHY6 XUÂN PHÚ 15:30
16:30
HC53HHY7 PHÚ THƯỢNG 15:30
16:30
HC53HHY8 PHÚ HẠ 15:30
16:30
HC53HHY9 Hòa Khê 15:30
16:30
HC53HHYL Trạm Trung Sơn 471-E9 15:30
16:30
HC53HHYL KHU DÂN CƯ NGUYỄN TẤT THÀNH 15:30
16:30
HC53HHYM Nam Yên Hòa Bắc-471E9 15:30
16:30
HC53HHYP Trạm Khe Đào Nam Mỹ 15:30
16:30
HC53HHYR Trạm Thanh Vinh 2 – 471E9 15:30
16:30
HC53HHYX Trạm KDC đa phước 3 15:30
16:30
HC53HM10 TBA Trường Định T2 15:30
16:30
HC53HM11 QUANG NAM 1 15:30
16:30
HC53HM12 QUANG NAM 2 15:30
16:30
HC53HM13 HOÀ LIÊN 15:30
16:30
HC53HM14 Trạm Hoà Liên 15:30
16:30
HC53HM15 XÓM HUẾ 15:30
16:30
HC53HM16 Trạm Xóm 6 15:30
16:30
HC53HM17 Trạm Xóm 5 15:30
16:30
HC53HM18 Trạm Trường Định 15:30
16:30
HC53HM19 XÓM CỒN 15:30
16:30
HC53HM20 TÂN NINH 15:30
16:30
HC53HM21 HƯỞNG PHƯỚC 1 15:30
16:30
HC53HM22 HƯỞNG PHƯỚC2 15:30
16:30
HC53HM23 VÂN DƯƠNG 1 15:30
16:30
HC53HM24 VÂN DƯƠNG 2 15:30
16:30
HC53HM25 HOÀ BẮC 5 15:30
16:30
HC53HM26 QUANG NAM 3 15:30
16:30
HC53HM27 HUONG PHUOC 3 15:30
16:30
HC53HM28 KDC HÒA LIÊN 2 15:30
16:30
HC53HM29 TBA 05-06 15:30
16:30
HC53HM30 TBA KHU TĐC HÒA LIÊN 4T1 15:30
16:30
HC53HM31 TBA AN NGÃI ĐÔNG 2 15:30
16:30
HC53HM32 TBA HÒA BẮC 2 15:30
16:30
HC53HM33 TBA XÓM HUẾ 2 15:30
16:30
HC53HM35 KHU CÔNG NGHỆ CAO 15:30
16:30
HC53HM36 TBA HOA LIEN 15:30
16:30
HC53HM37 Quan Nam 4 15:30
16:30
HC53HM38 TBA TĐC HÒA LIÊN 5 15:30
16:30
HC53HM39 TRẠM HÒA LIÊN 15:30
16:30
HC53HQ10 THÔN HOÀ XUÂN 15:30
16:30
HC53HQ11 Trường Bảng 15:30
16:30
HC53HQ12 KDC HÒA NINH 15:30
16:30
HC53HQ13 Hòa Ninh 8 (886696) 15:30
16:30
HC53HQ14 Khu kinh tế vườn Hòa Ninh 15:30
16:30
HC53HQ15 TBA TĐC SỐ 6 ĐT 602 15:30
16:30
HC53HQ17 TBA ĐÈO ÔNG GẤM 15:30
16:30
HC53HQ20 TBA Hòa Ninh 10 15:30
16:30
HC53HY21 PHÚ THƯỢNG 2 15:30
16:30
HC53HY22 PHÚ HẠ 2 15:30
16:30
HC53HY23 TBA AN NGÃI TÂY 3 15:30
16:30
HC53HY24 Trại Chăn nuôi Nhơn Sơn (840453) 15:30
16:30
HC53HY24 Bạch Quốc Khôi (917852) 15:30
16:30
HC53HY25 TBA UBND HÒA SƠN 2 15:30
16:30
HC53HY26 TBA XUÂN PHÚ 2 15:30
16:30
HC53HY29 TBA ĐẠI LA 2 15:30
16:30
HC53HY31 TBA ĐẠI LA 3 15:30
16:30
HC53HY33 KDC Nam Nguyễn Tất Thành (936277) 15:30
16:30
HD53HABF Công ty TNHH Thịnh Phú (890471) 15:30
16:30
HD53HABF Công ty Cổ phần LILAMA 7 (904466) 07:30
11:30
HD53HABH Công an Tp Đà Nẵng (800133) 15:30
16:30
HD53HABH Công an Thành phố Đà nẵng (891762) 15:30
16:30
HD53HABH Công Ty TNHH Lâm Nghiệp Hải Vân (809143) 15:30
16:30
HD53HACK CN CTy CP Đông Trường Sơn tại ĐN (809590) 15:30
16:30
HD53HACK Công Ty Cổ Phần Khoáng Sản Và Đầu Tư VISACO (813417) 15:30
16:30
HD53HACK Cty TNHH An Hưng Phú (819522) 15:30
16:30
HD53HACK Công Ty TNHH Quang Hưng (914159) 15:30
16:30
HD53HACK Công Ty Cổ Phần Sân Gôn Bà Nà Suối Mơ (932049) 15:30
16:30
HD53HADA Gạch Tuynen Phú Vang 15:30
16:30
HD53HADQ Đá Sơn Phước (813417) 15:30
16:30
HD53HAEJ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Huyện Hòa Vang Đà Nẵng (815730) 15:30
16:30
HD53HAEP Chi nhánh Công ty Cổ phần Khai thác khoáng sản và Xây dựng Miền Nam tại Đà Nẵng (817085) 15:30
16:30
HD53HAER Long Thị Liêm (926850) 15:30
16:30
HD53HAEY Công ty TNHH Một thành viên Khai thác Thủy lợi Đà Nẵng (817842) 15:30
16:30
HD53HAFC Công ty TNHH Phước Ninh (819610) 15:30
16:30
HD53HAHB TCN Nhơn Sơn 15:30
16:30
HD53HAHD Minh Hưng (840636) 15:30
16:30
HD53HAHV Chi Nhánh Doanh Nghiệp Tư Nhân Chế Biến Hải Sản Long Hải Tại Đà Nẵng (842089) 15:30
16:30
HD53HAIQ CÔNG TY TNHH NIWA FOUNDRY VIỆT NAM (932565) 15:30
16:30
HD53HAIQ Công Ty TNHH TOKYO KEIKI PRECISION TECHNOLOGY (929189) 15:30
16:30
HD53HAIX Trung tâm Mạng lưới Mobifone Miền Trung – Chi nhánh Tổng Công ty Viễn thông Mobifone (887463) 15:30
16:30
HD53HAJF Công ty Cổ phần xây dựng và Lắp máy Trung Nam (923049) 15:30
16:30
HD53HAJF Công ty Cổ phần Xây dựng và Lắp máy Trung Nam (912235) 15:30
16:30
HD53HAJF Chi Nhánh Tổng công ty xây dựng số 1- TNHH Một thành viên tại Miền Trung (931953) 15:30
16:30
HD53HAJF Trung Tâm Giáo Dục Dạy Nghề 05-06/CP Tp Đà Nẵng (915402) 15:30
16:30
HD53HAJF Chi Nhánh Tổng Công Ty Xây Dựng Số 1 – TNHH Một Thành Viên Tại Miền Trung (930267) 15:30
16:30
HD53HAJF Công ty TNHH Tập Đoàn Sơn Hải (931921) 15:30
16:30
HD53HAJF XÍ NGHIỆP SÔNG ĐÀ 10.5 – CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 10 (932048) 15:30
16:30
HD53HAJF Ban Quản Lý Dự án Đầu Tư Xây Dựng Khu Công Nghệ Cao TP.Đà Nẵng (929364) 15:30
16:30
HD53HAJF Công Ty CP – Tổng Công Ty Liên Doanh Xây Dựng Công Trình 18 (928053) 15:30
16:30
HD53HAJF Xí Nghiệp Xây Dựng Cầu Đường 2 – Tổng Công Ty Xây Dựng Công Trình Giao Thông 8 – CTCP (931335) 15:30
16:30
HD53HAJF Xí Nghiệp Xây Dựng Cầu Đường 2-Cienco 8 (929047) 15:30
16:30
HD53HAJF Tổng Công Ty Xây Dựng Công Trình Giao Thông 8 – CTCP (929044) 15:30
16:30
HD53HAJF Tổng Công Ty Xây Dựng Công Trình Giao Thông 8 – CTCP (929667) 15:30
16:30
HD53HAJF Công ty Cổ phần Xây dựng và Lắp máy Trung Nam (914161) 15:30
16:30
HD53HAJF Tổng Công Ty Xây Dựng Công Trình Giao Thông 8 – CTCP (929668) 15:30
16:30
HD53HAJF Chi nhánh Tổng Công ty Xây Dựng Số 1-TNHH Một Thành Viên tại Miền Trung (929050) 15:30
16:30
HD53HAJF Công ty Cổ phần Trung Nam (922148) 15:30
16:30
HD53HAJF Công Ty Cổ Phần 482 (928451) 15:30
16:30
HD53HAJF Công Ty TNHH Tập Đoàn Sơn Hải (928517) 15:30
16:30
HD53HAKF Cty TNHH INSULPACK Đà Nẵng (895395) 15:30
16:30
HD53HAKR Công ty Cổ phần Dịch vụ Cáp treo Bà Nà (895831) 15:30
16:30
HD53HAKY Lilama 7 (904466) 07:30
11:30
HD53HALB Công ty Cổ phần Dịch vụ Cáp treo Bà Nà (905042) 15:30
16:30
HD53HALM Công ty TNHH Một thành viên Điện lực Đà Nẵng(Máy cắt tại Khu DL Bà Nà) (907282) 15:30
16:30
HD53HALQ Cty QLVH điện CSCC Đà Nẵng (908842) 15:30
16:30
HD53HALR Công ty TNHH MTV Đầu tư BT Phương Nhật (908843) 15:30
16:30
HD53HALS Cty QLVH điện CSCC Đà Nẵng (908844) 15:30
16:30
HD53HALT Công Ty Quản Lý Vận Hành Điện Chiếu Sáng Công Cộng Đà Nẵng (908845) 15:30
16:30
HD53HALU Chi Nhánh Công Ty TNHH Một Thành Viên Môi Trường Đô Thị Thành phố Hồ Chí Minh (908637) 15:30
16:30
HD53HAMH Công ty CP khoáng sản Sơn Phước (911568) 15:30
16:30
HD53HAMJ Công Ty TNHH Một Thành Viên Cấp Nước Đà Nẵng (912127) 15:30
16:30
HD53HAMN Trung Nam T2 (914161) 15:30
16:30
HD53HAMQ Công ty TNHH Xây Dựng Trường Bản (917550) 15:30
16:30
HD53HAMW BTS Hòa Liên (917890) 15:30
16:30
HD53HANK CP Trung Nam (922148) 15:30
16:30
HD53HANL Công ty Cổ phần Dịch vụ Cáp treo Bà Nà (922146) 15:30
16:30
HD53HANR CP Trung Nam (923049) 15:30
16:30
HD53HAOA Mỏ Đá Hố Chuồn (924529) 15:30
16:30
HD53HAOB Công Ty Cổ Phần Khoáng Sản Và Đầu Tư VISACO (925042) 15:30
16:30
HD53HAOM Lữ Đoàn 74/Tổng Cục II (928165) 15:30
16:30
HD53HAOT XNXD Cầu đường 1 (928053) 15:30
16:30
HD53HAOY CTY CP 482 (928451) 15:30
16:30
HD53HAPB Công ty Sơn Hải (928517) 15:30
16:30
HD53HAPD Cienco 8 (929047) 15:30
16:30
HD53HAPE XDCT Giao thông 8 (929044) 15:30
16:30
HD53HAPF Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Cáp Treo Bà Nà (929026) 15:30
16:30
HD53HAPG Ga 5 Bà Nà MR (929051) 15:30
16:30
HD53HAPN TCT XD Số 1T2 15:30
16:30
HD53HAPO XDCT GT8 T2 (929667) 15:30
16:30
HD53HAPP XDCT GT8 T3 (929668) 15:30
16:30
HD53HAPQ CS Khu C.N.Cao T5 (929363) 15:30
16:30
HD53HAPR CS Khu C.N.Cao T4 (929364) 15:30
16:30
HD53HAPS Tokyo Keiki 15:30
16:30
HD53HAPV CS B.Nà S.Mơ T2 (930269) 15:30
16:30
HD53HAPW CS B.Nà S.Mơ T3 (930270) 15:30
16:30
HD53HAPX CS B.Nà S.Mơ T4 (930271) 15:30
16:30
HD53HAPY CS B.Nà S.Mơ T5 (930272) 15:30
16:30
HD53HAPZ XD Số 1T4 (930267) 15:30
16:30
HD53HAQD Công Ty Cổ Phần Sân Gôn Bà Nà Suối Mơ (931053) 15:30
16:30
HD53HAQE Golf Bà Nà T2 T3 (931048) 15:30
16:30
HD53HAQF Công Ty Cổ Phần Sân Gôn Bà Nà Suối Mơ (931056) 15:30
16:30
HD53HAQG CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI THANH THẢO (931146) 15:30
16:30
HD53HAQH XN Cầu Đường 2 T1 (931335) 15:30
16:30
HD53HAQI Golf Bà Nà T1 15:30
16:30
HD53HAQK Hầm Mũi Trâu T1 (931921) 15:30
16:30
HD53HAQL Hầm Mũi Trâu T2 (932048) 15:30
16:30
HD53HAQM TC Cầu Bapi (931953) 15:30
16:30
HD53HAQQ Niwa Foundry (932565) 15:30
16:30
HD53HAQY Công ty Cổ phần Dịch vụ Cáp treo Bà Nà (895300) 15:30
16:30
HD53HARA Trung Nam 15:30
16:30
HD53HARI Công ty Cổ phần Dịch vụ Cáp treo Bà Nà (913529) 15:30
16:30
HD53HARL Quang Hưng 15:30
16:30
HD53HARM Bàu Bàn (915402) 15:30
16:30
HD53HARN Công ty Cổ phần Dịch vụ Cáp treo Bà Nà (916182) 15:30
16:30
HD53HASG Công Ty TNHH OLYMPIA (924670) 15:30
16:30
HD53HASM Công Ty Cổ Phần Dịch vụ Cáp Treo Bà Nà (926118) 15:30
16:30
HD53HASQ Hòa Phát 15:30
16:30
HD53HASR Trung Sơn 15:30
16:30
HD53HASS Trung Sơn T2 15:30
16:30
HD53HASV Cổng Thành Bà Nà (934458) 15:30
16:30
HD53HASW CS Suối Mơ 2 (936098) 15:30
16:30
ĐL Sơn Trà EC53EEH2 KĐT Nam Bắc Mỹ An 00:00
03:00
EC53EH21 Biệt thự sân bay Nước Mặn 00:00
03:00
EC53EP24 Mân Quang 4 07:00
12:00
ED53EADM CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI THUẬN TẠI ĐÀ NẴNG (524969) 13:30
17:30
ED53EAEL Chiếu sáng Sơn Trà – Điện Ngọc T6 (942246) 00:00
03:00
ED53EAFA CÔNG TY THOÁT NƯỚC VÀ XỬ LÝ NƯỚC THẢI ĐÀ NẴNG (947167) 07:00
12:00
ED53EAFR Khách sạn Thiên Thai (954305) 00:00
03:00
ED53EAJT PVTC KS Crown Plaza (976151) 00:00
03:00
ED53EAJU PVTC KTX nhân viên Hoàng Đạt (976235) 00:00
03:00
ED53EAKM Công ty Diệp Phúc Lợi 00:00
03:00
ED53EAKZ PHẠM LỢI (980332) 13:30
17:30
ED53EAKZ PHAN THÀNH SƠN (980333) 13:30
17:30
ED53EAKZ NGUYỄN VĂN THỌ (979915) 13:30
17:30
ED53EALT Bê tông Đăng Hải (982757) 00:00
03:00
ED53EANJ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VÀ XÂY DỰNG THÀNH ĐÔ (986916) 07:00
12:00
ED53EAOE COCOBAY (988052) 07:00
12:00
EEED PHẠM ĐÌNH THỦY (981465) 13:30
17:30
EEED LÊ THỊ CHÍNH (981464) 13:30
17:30
EEED CÔNG TY THOÁT NƯỚC VÀ XỬ LÝ NƯỚC THẢI ĐÀ NẴNG (961836) 13:30
17:30
ĐL Cẩm Lệ VC53VS32 Vường Rau Cẩm Nê 06:30
15:30
VC53VT21 Thạch Nham Đông 06:30
12:30
VC53VU12 Cẩm Nê 2 06:30
15:30
VC53VVS1 Cẩm Nê 06:30
15:30
VD53VAFM Mỏ đá Quán Quân (675412) 06:30
12:00

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *