Lịch cắt điện Đà Nẵng ngày 16/06/2019

Để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp lưới điện, công ty điện lực Đà Nẵng thông báo lịch cúp điện Đà Nẵng ngày 16/06/2019 một số khu vực dưới đây:

Điện Lực Mã trạm BA Tên trạm BA Giờ BĐ Giờ KT
ĐL Liên Chiểu HC53HHQH Hoà Hiệp 2 07:30 11:30
HC53HHRO Cầu Liên Chiểu 07:30 11:30
HC53HO12 KDC Suối Lương 07:30 11:30
HC53HR14 Hòa Hiệp 3 07:30 11:30
HC53HR20 Hòa Hiệp 4 07:30 11:30
HC53HR30 Đỉnh Đèo Hải Vân 07:30 11:30
HC53HY18 Hòa Hiệp Bắc 07:30 11:30
HD53HABD Công ty CP Xi Măng Vicem Hải Vân (800113) 07:30 11:30
HD53HABE Công ty Cổ Phần Xi Măng Ngũ Hành Sơn (895660) 07:30 11:30
HD53HABF Công ty TNHH MTV Cơ khí Liên Trì (806798) 07:30 11:30
HD53HABF Công ty Cổ phần Công nghiệp Hóa chất Đà Nẵng (800115) 07:30 11:30
HD53HABG Viettel Đà Nẵng – Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội (903862) 07:30 11:30
HD53HABG CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG DI ĐỘNG VIETNAMOBILE (891046) 07:30 11:30
HD53HABG Trung Tâm Viễn Thông 5 – Viễn Thông Đà Nẵng – Tập Đoàn Bưu Chính Viễn Thông Việt Nam (800120) 07:30 11:30
HD53HABW Công ty CP Xi Măng Vicem Hải Vân (807804) 07:30 11:30
HD53HACN Đài Thông Tin Duyên Hải Đà Nẵng – Chi nhánh Công ty TNHH MTV Thông tin Điện tử Hàng Hải Việt Nam (809650) 07:30 11:30
HD53HACQ Xí Nghiệp Xăng Dầu PETEC Hòa Hiệp Đà Nẵng – Tổng Công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – Công ty Cổ phần (809864) 07:30 11:30
HD53HADP Chi nhánh Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí PV OIL Miền Trung tại Đà Nẵng (813349) 07:30 11:30
HD53HADT (813886) 07:30 11:30
HD53HAEC Công ty TNHH Một thành viên Nhiên liệu Hàng không Việt Nam (Skypec) (815062) 07:30 11:30
HD53HAFU Công Ty Cổ Phần Cấp Nước Đà Nẵng (832782) 07:30 11:30
HD53HAGN Công Ty Cổ Phần Đường Sắt Quảng Nam – Đà Nẵng (840690) 07:30 11:30
HD53HAGN Chi Nhánh Công Ty TNHH Một Thành Viên Thông Tin Tín Hiệu Đường Sắt Đà Nẵng-Xí Nghiệp TTTH QNĐN (928438) 07:30 11:30
HD53HAGN Chi nhánh Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam – Khai thác Đường sắt Thừa Thiên Huế (840134) 07:30 11:30
HD53HAGO Công Ty Cổ Phần Đường Sắt Quảng Nam – Đà Nẵng (840687) 07:30 11:30
HD53HAGO Chi Nhánh Công Ty TNHH Một Thành Viên Thông Tin Tín Hiệu Đường Sắt Đà Nẵng-Xí Nghiệp TTTH QNĐN (928437) 07:30 11:30
HD53HAGO Chi nhánh Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam – Khai thác Đường sắt Thừa Thiên Huế (840135) 07:30 11:30
HD53HAGP Công Ty Cổ Phần Đường Sắt Quảng Nam – Đà Nẵng (840689) 07:30 11:30
HD53HAGP Chi nhánh Tổng Công ty Đường Sắt Việt Nam – Khai thác Đường sắt Thừa Thiên Huế (840136) 07:30 11:30
HD53HAGP Chi Nhánh Công Ty TNHH Một Thành Viên Thông Tin Tín Hiệu Đường Sắt Đà Nẵng-Xí Nghiệp TTTH QNĐN (928436) 07:30 11:30
HD53HAJM CTy TNHH Sức Trẻ (890979) 07:30 11:30
HD53HAKM Công ty Cổ phần Xi măng Ngũ Hành Sơn (800114) 07:30 11:30
HD53HAMB Chi nhánh Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam – Xí nghiệp Đầu máy Đà Nẵng (909738) 07:30 11:30
HD53HAOR Công Ty TNHH Bia Thủ Công Đà Nẵng (942910) 07:30 11:30
HD53HAOR Công Ty TNHH Thịnh Phú (928792) 07:30 11:30
HD53HAOV (824544) 07:30 11:30
HD53HAOV (824580) 07:30 11:30
HD53HAOV (824581) 07:30 11:30
HD53HAPH Công Ty Xăng Dầu Quân Đội Khu Vực 2 (930676) 07:30 11:30
HD53HAPM Công Ty TNHH Sức Trẻ (930268) 07:30 11:30
HD53HATW Công Ty Cổ Phần Đầu Tư và Xây Dựng ICV Việt Nam (939363) 07:30 11:30
HD53HAUC Công Ty Cổ Phần Đầu Tư và Xây Dựng ICV Việt Nam (939869) 07:30 11:30
HD53HAUS Công Ty Cổ Phần Quản Lý Và Khai Thác Hầm Đường Bộ Hải Vân (941975) 07:30 11:30
HD53HAUU DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN SUỐI CHANH (941283) 07:30 11:30
HD53HAVF Công Ty Cổ Phần Xây Lắp Thương Mại Delta (942763) 07:30 11:30
HD53HAVG Công Ty Cổ Phần Quản Lý Và Khai Thác Hầm Đường Bộ Hải Vân (942984) 07:30 11:30
HD53HAVH Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Đèo Cả (942985) 07:30 11:30
HD53HAWU Hạt kiểm lâm quận Liên Chiểu (946713) 07:30 11:30
ĐL Cẩm Lệ VC53VT29 Cẩm Hòa 3 05:30 15:30
VC53VVUF Cẩm Hòa 2 05:30 15:30
VD53VAEE Xí nghiệp chế biến lâm sản Hòa Nhơn (612210) 05:30 15:30
VD53VAIT Công ty TNHH Một thành viên Điện lực Đà Nẵng (708618) 05:30 15:30
ĐL Hoà Vang GC53GS51 TBA HÒA NHƠN 2 – T4 05:30 15:30
GC53GT47 TBA HÒA THỌ – HÒA NHƠN 05:30 15:30
GC53GW63 TBA PHỐ CHỢ HÒA PHONG T2 05:30 15:30
GC53VS10 Hoà Nhơn 1-T1 05:30 15:30
GC53VS11 Hoà Nhơn 1-T2 05:30 15:30
GC53VS12 TTHC huyện Hòa Vang 05:30 15:30
GC53VS13 Phú Hoà 2 05:30 15:30
GC53VS17 Thôn Phước Hậu 05:30 15:30
GC53VS18 Thôn Phước Thuận 05:30 15:30
GC53VS26 Toàn Trung 05:30 15:30
GC53VS34 Cẩm Toại Tây 3 05:30 15:30
GC53VS38 Thạch Nham Tây 2 05:30 15:30
GC53VT10 Khương Mỹ 05:30 15:30
GC53VT11 Khương Mỹ 2 05:30 15:30
GC53VT12 Hòa Phong 1 05:30 15:30
GC53VT13 Hoà Phong 2 05:30 15:30
GC53VT14 Hoà Phong 1-2 05:30 15:30
GC53VT15 Thôn Tuý Loan 05:30 15:30
GC53VT16 Tuý Loan 2 05:30 15:30
GC53VT17 Cẩm Toại Trung 2 05:30 15:30
GC53VT18 Dương Lâm 2-T2 05:30 15:30
GC53VT19 UBND xã Hoà Phong 05:30 15:30
GC53VT20 Dương Lâm 2 05:30 15:30
GC53VT21 Thạch Nham Đông 05:30 15:30
GC53VT23 Phú Hòa 3 05:30 15:30
GC53VT36 Thạch Nham Đông T2 05:30 15:30
GC53VT42 An Tân 05:30 15:30
GC53VT44 Khu TĐC Hòa Nhơn 05:30 15:30
GC53VT46 TBA TÚY LOAN TÂY 05:30 15:30
GC53VU20 Cẩm Toại Tây 2 05:30 15:30
GC53VU21 Cẩm Toại Trung 3 05:30 15:30
GC53VU23 Khương Mỹ 3 05:30 15:30
GC53VU24 Bồ Bản 2 05:30 15:30
GC53VU35 Phú Hòa 4 05:30 15:30
GC53VVT5 Nam Thanh 05:30 15:30
GC53VVT6 Cẩm Toại Tây 05:30 15:30
GC53VVT7 Cẩm Toại Trung 05:30 15:30
GC53VVT8 Bồ Bản 05:30 15:30
GC53VVT9 Cẩm Toại Đông 05:30 15:30
GC53VVWU Khu phố chợ Hòa Phong 05:30 15:30
GC53VW35 Phú Hòa 5 05:30 15:30
GC53VW44 Cẩm Toại Tây 4 05:30 15:30
GC53VW51 TBA Hòa Nhơn 1-T3 05:30 15:30
GD53VAAG Nhà máy gạch không nung 05:30 15:30
GD53VAAR Chi cục thuế huyện Hòa Vang 05:30 15:30
GD53VAAS Mỏ đá Hố Sâu T2 05:30 15:30
GD53VAAZ Phước Thinh Phát 05:30 15:30
GD53VABA Trộn BT nhựa (ĐN-MT) 05:30 15:30
GD53VABE Thiết bị Trường học 05:30 15:30
GD53VABI Giấy Việt Nhật 05:30 15:30
GD53VABM Bê tông nhựa nóng Hòa Nhơn 05:30 15:30
GD53VABS Bê tông dự ứng lực 05:30 15:30
GD53VABU Kiot NHNN&PTNT CN huyện Hòa Vang 05:30 15:30
GD53VABY Mỏ đá Hố Bạc 2 05:30 15:30
GD53VACL Bơm Túy Loan 05:30 15:30
GD53VACQ Bê tông Atphal 05:30 15:30
GD53VADD Bảo Trung 05:30 15:30
GD53VADF Công ty CT đô thị 05:30 15:30
GD53VADG Hải Vy 05:30 15:30
GD53VADI Nghiền Sàng 05:30 15:30
GD53VADQ Huỳnh Đức May 05:30 15:30
GD53VADV Chi nhánh NHNN Hòa Vang 05:30 15:30
GD53VADZ Mỏ đá Hòa Nhơn T2 05:30 15:30
GD53VAEA XN khai thác đá Hòa Vang 05:30 15:30
GD53VAEC Cty ĐTPT nhà TP Đà Nẵng 05:30 15:30
GD53VAEG Tiểu Đoàn CSCĐ 05:30 15:30
GD53VAEH Mỏ đá CTCP Chu Lai 05:30 15:30
GD53VAEJ Công ty CTĐT Đà Nẵng 05:30 15:30
GD53VAER Mỏ đá Phước Hậu 05:30 15:30
GD53VAEU Mỏ đá Hố Sâu 05:30 15:30
GD53VAFM Mỏ đá Quán Quân 05:30 15:30
GD53VAFR Cao Hoàng Lực 05:30 15:30
GD53VAFU G.Tuynel Vĩnh Trường 05:30 15:30
GD53VAFW Công ty Xây dựng 323 05:30 15:30
GD53VAFX G.Tuynel Nguyễn Văn Anh 05:30 15:30
GD53VAGK Vinh Thanh Châu 05:30 15:30
GD53VAGL Vinaconex 05:30 15:30
GD53VAGV Chu Lai 2 05:30 15:30
GD53VAHB Hoàng Tuấn 05:30 15:30
GD53VAHD Mỏ đá HSCC VINA 05:30 15:30
GD53VAHO Bệnh viện Hòa Vang 05:30 15:30
GD53VAIC Công ty Sơn Hải 05:30 15:30
GD53VAID Đặng Hùng Lân 05:30 15:30
GD53VAIE Công ty CPXD 512 05:30 15:30
GD53VAIJ Cty cổ phần V.liệu X.dựng 323 05:30 15:30
GD53VAIR Cty CP-ĐTXD Toàn Trung 05:30 15:30
GD53VAIS Công ty Phước Thuận 05:30 15:30
GD53VAIV Nghiền Sàng 2 05:30 15:30
GD53VAIW Bê tông nhựa công ty CPXD GT Quảng Nam 05:30 15:30
GD53VAJB Xí nghiệp khai thác đá( Mỏ đã Phước Thuận) 05:30 15:30
GD53VAJG TBA Hoàng Anh Khôi 05:30 15:30
GD53VAJI Mỏ đá Hòa Nhơn T3( công ty KS&XD Miền Nam) 05:30 15:30
GD53VAJL Cty CP Công nghệ Đức Huy 05:30 15:30
GD53VAJU Trạm biến áp VBRICK 05:30 15:30
GD53VAJY TBA Công ty Long Bình 05:30 15:30
GD53VAKA TBA chiếu sáng nút giao thông Túy Loan 05:30 15:30
GD53VAKP Phú Nam An 05:30 15:30
GD53VAKQ Công ty CP Đồng Nai 05:30 15:30
GD53VAKS Công ty Vimeco 05:30 15:30
GD53VAKW BTTP Vinaconex 25 05:30 15:30
GD53VALK Trần Minh Gia 05:30 15:30
GD53VALL Khu XLNT nhiễm dầu – TCT Sông Thu 05:30 15:30

Lịch cúp điện Đà Nẵng hằng ngày được cập nhật từ Điện lực Đà Nẵng.

Lịch cúp điện có thể thay đổi, mong các bạn thông cảm !

Loading...
Tin cùng chuyên mục
Tin khác
Từ Đà Nẵng ra Hà Nội để tặng hoa cho người yêu nhân ngày 20/10, thanh niên cay đắng khi phát hiện ra em đã trong nhà nghỉ
Ngày 20/10 đã qua nhưng lại để lại cho nhiều người nhiều cảm xúc, vui có, buồn có, hay cảm giác cắm sừng cũng…
Truy tố 2 cựu chủ tịch Đà Nẵng ‘tiếp tay’ cho Vũ ‘nhôm’ gây thiệt hại 20.000 tỉ đồng
Hai cựu Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Văn Minh và Văn Hữu Chiến có hành vi vi phạm sử dụng tài sản Nhà nước, v…
Đà Nẵng sẽ phát triển đô thị về hướng Tây, trở thành trung tâm nghỉ dưỡng của cả khu vực Đông Nam Á
Đơn vị tư vấn Công ty Surbana Jurong vừa trình bày Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung TP Đà Nẵng đến năm 2030, t…
Sự trở lại của bất động sản Quảng Nam Đà Nẵng trong giai đoạn cuối năm 2019
Sau giai đoạn trầm lắng từ quý II và quý III/2019, thị trường bất động sản (BĐS) Quảng Nam - Đà Nẵng được dự đ…
Bán tôm hùm bơm tạp chất, cửa hàng hải sản bị đình chỉ hoạt động
Một cửa hàng cung cấp hải sản ở Đà Nẵng đã bị đình chỉ hoạt động, sau khi cơ quan chức năng phát hiện tôm hùm…
Giám đốc CATP Đà Nẵng trực tiếp chỉ đạo phá chuyên án m.a t.úy lớn, bắt 2 đối tượng cùng 1 bánh heroin
Sau hơn 1 tháng xá.c lập chuyên án đấu tranh, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc…
Cụ ông 84 tuổi bị thanh niên nghi ngáo đá s.át h.ại, móc mắt
Công an tỉnh Bình Dương đã bắt giữ một thanh niên có biểu hiện ngáo đá bị tình nghi gi.ết chế.t ông cụ 84 tuổi…
Kiều nữ mê ‘kẹo’
0 giờ 30 ngày 19-10, Tổ C3-911 CATP Đà Nẵng chốt chặn trên đường Phan Châu Trinh (Q. Hải Châu, Đà Nẵng) ra hiệ…
Giàn giáo di động rơi tr.úng cặp vợ chồng đang đi đường
Sự việc xảy ra lúc 9h khi một nhóm công nhân lắp dựng tời trên sân thượng tầng 4 của tòa nhà Tập đoàn giáo dục…
Hàng trăm thực khách hoảng sợ khi nhóm người xông vào quán nhậu đ.ập phá
Nhóm thanh niên khoảng 6 người, bịt kín mặt đi xe máy mang theo gậy sắt tới một quán nhậu trên đường Đỗ Bá (ph…
Làm rõ nhóm côn đồ đ.ập phá quán Dê Nghĩa
Sau một thời gian tích cực vào cuộc tiến hành thu thập thông tin, điều tra, rà soát và sàng lọc hàng loạt đối…