Lịch cắt điện Đà Nẵng ngày 15/09/2016

Để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp lưới điện, công ty điện lực Đà Nẵng thông báo lịch cúp điện Đà Nẵng ngày 15/09/2016 một số khu vực dưới đây:

Ngày Điện lực Mã trạm BA Tên trạm BA Giờ BĐ Giờ KT
15/09/2016 ĐL Hải Châu AC53AABT Phan Đình Phùng 1 07:30
15:30
AC53AAFS Nguyễn Thị Minh Khai 1 07:30
15:30
AC53AAJ1 Tủ điện Dân dụng – Đại học Đà Nẵng 07:30
15:30
ĐL Liên Chiểu TBA QUAN NAM 4 05:30
06:30
917310 Trung tâm Mạng lưới Mobifone Miền Trung – Chi nhánh Tổng Công ty Viễn thông Mobifone (917890) 05:30
06:30
HC52HHR1 TRẠM HOA KIỀU 05:00
06:30
HC52HM34 HM34 05:30
06:30
HC53HHM1 Phò Nam Hoà Bắc 1 -471E9 05:30
06:30
HC53HHM2 Nam Mỹ Hoà Bắc 4 -471E9 05:30
06:30
HC53HHM3 Nam Yên Hoà Bắc 2-471E9 05:30
06:30
HC53HHM4 Lộc Mỹ Hoà Bắc 3 -471E9 05:30
06:30
HC53HHM5 An Định Hoà Bắc – 471E9 05:30
06:30
HC53HHM6 KDC Thu nhập thấp Hoà Hiệp 08:30
14:30
HC53HHQ1 HOÀ NINH 1 05:00
06:30
HC53HHQ2 HOÀ NINH 2 05:00
06:30
HC53HHQ3 HOÀ NINH 3 05:00
06:30
HC53HHQ4 HOÀ NINH 4 05:00
06:30
HC53HHQ5 HOÀ NINH 5 05:00
06:30
HC53HHQ6 HOÀ NINH 6 05:00
06:30
HC53HHQ7 HOÀ NINH 7 05:00
06:30
HC53HHQ8 HOÀ NINH 8 05:00
06:30
HC53HHQ9 HOÀ NINH 9 05:00
06:30
HC53HHQB Thanh Vinh 1 05:00
06:30
HC53HHQJ Thuỷ Tú 2 05:30
06:30
HC53HHQS KDC Thanh Vinh 2 05:00
06:30
HC53HHRI Hoà Hiệp 05:30
06:30
HC53HHY1 An Ngãi Tây 3 05:00
06:30
HC53HHY2 An ngãi tây 2 05:30
06:30
HC53HHY3 An Ngãi tây ( Hòa Sơn ) 05:30
06:30
HC53HHY4 An Nghĩa đông 05:00
06:30
HC53HHY5 Trạm Đại La 05:00
06:30
HC53HHY6 XUÂN PHÚ 05:00
06:30
HC53HHY7 PHÚ THƯỢNG 05:00
06:30
HC53HHY8 PHÚ HẠ 05:00
06:30
HC53HHY9 Hòa Khê 05:00
06:30
HC53HHYL Trạm Trung Sơn 471-E9 05:30
06:30
HC53HHYL KHU DÂN CƯ NGUYỄN TẤT THÀNH 05:30
06:30
HC53HHYM Nam Yên Hòa Bắc-471E9 05:30
06:30
HC53HHYP Trạm Khe Đào Nam Mỹ 05:30
06:30
HC53HHYR Trạm Thanh Vinh 2 – 471E9 05:00
06:30
HC53HHYX Trạm KDC đa phước 3 05:00
06:30
HC53HM10 TBA Trường Định T2 05:30
06:30
HC53HM11 QUANG NAM 1 05:30
06:30
HC53HM12 QUANG NAM 2 05:30
06:30
HC53HM13 HOÀ LIÊN 05:30
06:30
HC53HM14 Trạm Hoà Liên 05:30
06:30
HC53HM15 XÓM HUẾ 05:30
06:30
HC53HM16 Trạm Xóm 6 05:30
06:30
HC53HM17 Trạm Xóm 5 05:30
06:30
HC53HM18 Trạm Trường Định 05:30
06:30
HC53HM19 XÓM CỒN 05:30
06:30
HC53HM20 TÂN NINH 05:30
06:30
HC53HM21 HƯỞNG PHƯỚC 1 05:30
06:30
HC53HM22 HƯỞNG PHƯỚC2 05:30
06:30
HC53HM23 VÂN DƯƠNG 1 05:30
06:30
HC53HM24 VÂN DƯƠNG 2 05:30
06:30
HC53HM25 HOÀ BẮC 5 05:30
06:30
HC53HM26 QUANG NAM 3 05:30
06:30
HC53HM27 HUONG PHUOC 3 05:30
06:30
HC53HM28 KDC HÒA LIÊN 2 05:30
06:30
HC53HM29 TBA 05-06 05:30
06:30
HC53HM30 TBA KHU TĐC HÒA LIÊN 4T1 05:30
06:30
HC53HM31 TBA AN NGÃI ĐÔNG 2 05:30
06:30
HC53HM32 TBA HÒA BẮC 2 05:30
06:30
HC53HM33 TBA XÓM HUẾ 2 05:30
06:30
HC53HM35 KHU CÔNG NGHỆ CAO 05:30
06:30
HC53HM36 TBA HOA LIEN 05:30
06:30
HC53HM37 Quan Nam 4 05:30
06:30
HC53HM38 TBA TĐC HÒA LIÊN 5 05:30
06:30
HC53HM39 TRẠM HÒA LIÊN 05:30
06:30
HC53HQ10 THÔN HOÀ XUÂN 05:00
06:30
HC53HQ11 Trường Bảng 05:00
06:30
HC53HQ12 KDC HÒA NINH 05:00
06:30
HC53HQ13 TBA HOAF MINH 05:00
06:30
HC53HQ14 Khu kinh tế vườn Hòa Ninh 05:00
06:30
HC53HQ15 TBA TĐC SỐ 6 ĐT 602 05:30
06:30
HC53HQ17 TBA ĐÈO ÔNG GẤM 05:00
06:30
HC53HQ20 TBA Hòa Ninh 10 05:00
06:30
HC53HR16 TBA Hòa Hiệp 2T2 08:30
14:30
HC53HR17 TBA Hòa Hiệp 2T3 08:30
14:30
HC53HY21 PHÚ THƯỢNG 2 05:00
06:30
HC53HY22 PHÚ HẠ 2 05:00
06:30
HC53HY23 TBA AN NGÃI TÂY 3 05:00
06:30
HC53HY24 Trại Chăn nuôi Nhơn Sơn (840453) 05:00
06:30
HC53HY24 Bạch Quốc Khôi (917852) 05:00
06:30
HC53HY25 TBA UBND HÒA SƠN 2 05:00
06:30
HC53HY26 TBA XUÂN PHÚ 2 05:00
06:30
HC53HY29 TBA ĐẠI LA 2 05:00
06:30
HC53HY31 TBA ĐẠI LA 3 05:00
06:30
HC53HY33 KDC Nam Nguyễn Tất Thành (936277) 05:30
06:30
HD53HAAY Trường CNXD Số 7 08:30
14:30
HD53HABF Công ty TNHH Thịnh Phú (890471) 05:30
06:30
HD53HABH Trại Giam Hòa Sơn 05:00
06:30
HD53HACK Lữ Đoàn 74/Tổng Cục II (928165) 05:00
06:30
HD53HACK Cty TNHH An Hưng Phú (819522) 05:00
06:30
HD53HACK Chi Nhánh Công Ty TNHH Một Thành Viên Môi Trường Đô Thị Thành phố Hồ Chí Minh (908637) 05:00
06:30
HD53HACK Cty QLVH điện CSCC Đà Nẵng (908842) 05:00
06:30
HD53HACK Công ty TNHH MTV Đầu tư BT Phương Nhật (908843) 05:00
06:30
HD53HACK Cty QLVH điện CSCC Đà Nẵng (908844) 05:00
06:30
HD53HACK Công Ty Quản Lý Vận Hành Điện Chiếu Sáng Công Cộng Đà Nẵng (908845) 05:00
06:30
HD53HACK Công Ty TNHH Một Thành Viên Cấp Nước Đà Nẵng (912127) 05:00
06:30
HD53HACK Công ty TNHH XD & TM Huy Cường Thịnh (924529) 05:00
06:30
HD53HACK Công Ty Cổ Phần Khoáng Sản Và Đầu Tư VISACO (925042) 05:00
06:30
HD53HACK Công an Tp Đà Nẵng (800133) 05:00
06:30
HD53HACK Công an Thành phố Đà nẵng (891762) 05:00
06:30
HD53HACK Công Ty TNHH Lâm Nghiệp Hải Vân (809143) 05:00
06:30
HD53HACK CN CTy CP Đông Trường Sơn tại ĐN (809590) 05:00
06:30
HD53HACK Công Ty Cổ Phần Khoáng Sản Và Đầu Tư VISACO (813417) 05:00
06:30
HD53HACK Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Huyện Hòa Vang Đà Nẵng (815730) 05:00
06:30
HD53HACK Chi nhánh Công ty Cổ phần Khai thác khoáng sản và Xây dựng Miền Nam tại Đà Nẵng (817085) 05:00
06:30
HD53HACK Công ty TNHH Phước Ninh (819610) 05:00
06:30
HD53HACK Chi Nhánh Doanh Nghiệp Tư Nhân Chế Biến Hải Sản Long Hải Tại Đà Nẵng (842089) 05:00
06:30
HD53HACK Công ty Cổ phần Dịch vụ Cáp treo Bà Nà (895300) 05:00
06:30
HD53HACK Công ty Cổ phần Dịch vụ Cáp treo Bà Nà (913529) 05:00
06:30
HD53HACK Công Ty TNHH Quang Hưng (914159) 05:00
06:30
HD53HACK Công Ty TNHH OLYMPIA (924670) 05:00
06:30
HD53HACK Công Ty Cổ Phần Sân Gôn Bà Nà Suối Mơ (931053) 05:00
06:30
HD53HACK Công Ty Cổ Phần Sân Gôn Bà Nà Suối Mơ (932049) 05:00
06:30
HD53HACK Công Ty Cổ Phần Dịch vụ Cáp Treo Bà Nà (926118) 05:00
06:30
HD53HADA Gạch Tuynen Phú Vang 05:00
06:30
HD53HADQ Đá Sơn Phước 05:00
06:30
HD53HAEJ Ngân Hàng Hòa Sơn 05:00
06:30
HD53HAEP Đá Đại La 2 05:00
06:30
HD53HAER Long Thị Liêm (926850) 05:00
06:30
HD53HAEY Công ty TNHH Một thành viên Khai thác Thủy lợi Đà Nẵng (817842) 05:30
06:30
HD53HAFC Đá Lưỡi Mèo 1 05:00
06:30
HD53HAHB TCN Nhơn Sơn 05:00
06:30
HD53HAHD Minh Hưng (840636) 05:00
06:30
HD53HAHV Long Hải 05:00
06:30
HD53HAIQ CÔNG TY TNHH NIWA FOUNDRY VIỆT NAM (932565) 05:30
06:30
HD53HAIQ Công Ty TNHH TOKYO KEIKI PRECISION TECHNOLOGY (929189) 05:30
06:30
HD53HAIQ Công ty Cổ phần Dịch vụ Cáp treo Bà Nà (922146) 05:00
06:30
HD53HAIQ CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI THANH THẢO (931146) 05:00
06:30
HD53HAIQ Công Ty Cổ Phần Sân Gôn Bà Nà Suối Mơ (931056) 05:00
06:30
HD53HAIQ Công ty Cổ phần Dịch vụ Cáp treo Bà Nà (916182) 05:00
06:30
HD53HAIQ Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Cáp Treo Bà Nà (929026) 05:00
06:30
HD53HAIQ Cty TNHH INSULPACK Đà Nẵng (895395) 05:00
06:30
HD53HAIQ Công ty Cổ phần Dịch vụ Cáp treo Bà Nà (905042) 05:00
06:30
HD53HAIX Trung tâm Mạng lưới Mobifone Miền Trung – Chi nhánh Tổng Công ty Viễn thông Mobifone (887463) 05:00
06:30
HD53HAJF Trường Trung cấp Xây dựng Miền Trung (800100) 08:30
14:30
HD53HAJF Công Ty CP – Tổng Công Ty Liên Doanh Xây Dựng Công Trình 18 (928053) 05:30
06:30
HD53HAJF Xí Nghiệp Xây Dựng Cầu Đường 2 – Tổng Công Ty Xây Dựng Công Trình Giao Thông 8 – CTCP (931335) 05:30
06:30
HD53HAJF Xí Nghiệp Xây Dựng Cầu Đường 2-Cienco 8 (929047) 05:30
06:30
HD53HAJF Tổng Công Ty Xây Dựng Công Trình Giao Thông 8 – CTCP (929044) 05:30
06:30
HD53HAJF Tổng Công Ty Xây Dựng Công Trình Giao Thông 8 – CTCP (929667) 05:30
06:30
HD53HAJF Công ty Cổ phần Xây dựng và Lắp máy Trung Nam (914161) 05:30
06:30
HD53HAJF Tổng Công Ty Xây Dựng Công Trình Giao Thông 8 – CTCP (929668) 05:30
06:30
HD53HAJF Chi nhánh Tổng Công ty Xây Dựng Số 1-TNHH Một Thành Viên tại Miền Trung (929050) 05:30
06:30
HD53HAJF Công ty Cổ phần Xây dựng và Lắp máy Trung Nam (912235) 05:30
06:30
HD53HAJF Chi Nhánh Tổng công ty xây dựng số 1- TNHH Một thành viên tại Miền Trung (931953) 05:30
06:30
HD53HAJF Trung Tâm Giáo Dục Dạy Nghề 05-06/CP Tp Đà Nẵng (915402) 05:30
06:30
HD53HAJF Chi Nhánh Tổng Công Ty Xây Dựng Số 1 – TNHH Một Thành Viên Tại Miền Trung (930267) 05:30
06:30
HD53HAJF Công ty TNHH Tập Đoàn Sơn Hải (931921) 05:30
06:30
HD53HAJF XÍ NGHIỆP SÔNG ĐÀ 10.5 – CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 10 (932048) 05:30
06:30
HD53HAJF Ban Quản Lý Dự án Đầu Tư Xây Dựng Khu Công Nghệ Cao TP.Đà Nẵng (929364) 05:30
06:30
HD53HAJF Công ty Cổ phần xây dựng và Lắp máy Trung Nam (923049) 05:30
06:30
HD53HAJF Công ty Cổ phần Trung Nam (922148) 05:30
06:30
HD53HAJF Công Ty Cổ Phần 482 (928451) 05:30
06:30
HD53HAJF Công Ty TNHH Tập Đoàn Sơn Hải (928517) 05:30
06:30
HD53HAKF Minh Đại 05:00
06:30
HD53HAKR Suối Mơ 2 05:00
06:30
HD53HALB Cáp Treo Bà Nà 05:00
06:30
HD53HALM Công ty TNHH Một thành viên Điện lực Đà Nẵng(Máy cắt tại Khu DL Bà Nà) (907282) 05:00
06:30
HD53HALQ Chiếu Sáng DT602 T1 05:00
06:30
HD53HALR Chiếu Sáng DT602 T2 05:00
06:30
HD53HALS Chiếu Sáng DT602 T3 05:00
06:30
HD53HALT Chiếu Sáng DT602 T4 05:00
06:30
HD53HALU An Phước Viên 05:00
06:30
HD53HAMH Mỏ Đá Hố Chuồn 05:00
06:30
HD53HAMJ Bơm Tăng Áp 05:00
06:30
HD53HAMN Trung Nam T2 05:30
06:30
HD53HAMQ Mỏ đá Trường Bản 05:00
06:30
HD53HAMW BTS Hòa Liên 05:30
06:30
HD53HANK CP Trung Nam 05:30
06:30
HD53HANL CT Bà Nà Ga 3 05:00
06:30
HD53HANP Công ty TNHH Xây Dựng Trường Bản (917550) 05:00
06:30
HD53HANP Công ty CP khoáng sản Sơn Phước (911568) 05:00
06:30
HD53HANP Công ty Cổ phần Dịch vụ Cáp treo Bà Nà (895831) 05:00
06:30
HD53HANR CP Trung Nam 05:30
06:30
HD53HAOA Mỏ Đá Hố Chuồn 05:00
06:30
HD53HAOB Vinashin Petro 05:00
06:30
HD53HAOM Trường HL Trinh Sát Đặc Nhiệm 05:00
06:30
HD53HAOT XNXD Cầu đường 1 05:30
06:30
HD53HAOY CTY CP 482 05:30
06:30
HD53HAPB Công ty Sơn Hải 05:30
06:30
HD53HAPD Cienco 8 05:30
06:30
HD53HAPE XDCT Giao thông 8 05:30
06:30
HD53HAPF Khu Làng Pháp 05:00
06:30
HD53HAPG Ga 5 Bà Nà MR (929051) 05:00
06:30
HD53HAPN TCT XD Số 1T2 05:30
06:30
HD53HAPO XDCT GT8 T2 05:30
06:30
HD53HAPP XDCT GT8 T3 05:30
06:30
HD53HAPQ CS Khu C.N.Cao T5 05:30
06:30
HD53HAPR CS Khu C.N.Cao T4 05:30
06:30
HD53HAPS Tokyo Keiki 05:30
06:30
HD53HAPV CS B.Nà S.Mơ T2 05:00
06:30
HD53HAPW CS B.Nà S.Mơ T3 05:00
06:30
HD53HAPX CS B.Nà S.Mơ T4 05:00
06:30
HD53HAPY CS B.Nà S.Mơ T5 05:00
06:30
HD53HAPZ XD Số 1T4 05:30
06:30
HD53HAQD Golf Bà Nà T5 05:00
06:30
HD53HAQE Golf Bà Nà T2 T3 05:00
06:30
HD53HAQF Golf Bà Nà T4 05:00
06:30
HD53HAQG Thanh Thảo 05:00
06:30
HD53HAQH XN Cầu Đường 2 T1 05:30
06:30
HD53HAQI Golf Bà Nà T1 05:00
06:30
HD53HAQK Hầm Mũi Trâu T1 05:30
06:30
HD53HAQL Hầm Mũi Trâu T2 05:30
06:30
HD53HAQM TC Cầu Bapi 05:30
06:30
HD53HAQQ Niwa Foundry 05:30
06:30
HD53HAQY Hoàng Lan (935922) 05:00
06:30
HD53HARA Trung Nam 05:30
06:30
HD53HARI Vọng Nguyệt T2 05:00
06:30
HD53HARL Quang Hưng 05:00
06:30
HD53HARM Bàu Bàn 05:30
06:30
HD53HARN KVC Giải Trí 05:00
06:30
HD53HASG BQLDA H.V.Thái 05:00
06:30
HD53HASM Cáp Kéo Bà Nà 05:00
06:30
HD53HASQ Hòa Phát 05:00
06:30
HD53HASR Trung Sơn 05:00
06:30
HD53HASS Trung Sơn T2 05:00
06:30
HD53HASV Cổng Thành Bà Nà 05:00
06:30
HD53HASW CS Suối Mơ 2 (936098) 05:00
06:30
ĐL Sơn Trà EC53EEHD Hà Thị Thân 06:00
08:30
EC53EEKC An Trung T4 14:30
17:00
EC53EP23 Lê Quang Đạo 06:30
09:30
ĐL Cẩm Lệ VC53VVEE Miếu Bông 07:00
15:30
VC53VVUN Miếu Bông 2 07:00
15:30
VC53VVW7 Hoà Phát 05:00
06:30
VD53VAFE Công ty cổ phần chăn nuôi C.P Việt Nam tại TP Đà Nẵng-Chi nhánh 2 (672750) 05:00
06:30
VD53VAFQ Công ty cổ phần chăn nuôi C.P Việt Nam tại TP Đà Nẵng-Chi nhánh 2 (675912) 05:00
06:30
ĐL Thanh Khê FC53FFNS HOA PHAT4- 679E10 15:00
17:30
FC53FFQT KDC Huỳnh Ngọc huệ 1 09:30
12:00
FC53FFRE Thuận An An Khê 07:30
10:00
FC53FI51 Trung Đoàn 575 13:00
15:30

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *