Lịch cắt điện Đà Nẵng ngày 14/7/2019

Để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp lưới điện, công ty điện lực Đà Nẵng thông báo lịch cúp điện Đà Nẵng ngày 14/7/2019 một số khu vực dưới đây:

Điện Lực Mã trạm BA Tên trạm BA Giờ BĐ Giờ KT
ĐL Sơn Trà ED53EBCK (001740) 07:30 11:30
ĐL Thanh Khê FC53FFI2 KDC Số 1 Phần Lăng 05:30 13:00
FC53FFMB KDC Thanh Lộc Đán 1 05:00 14:00
FC53FFMC KDC Thanh Lộc Đán 2 05:30 13:00
FC53FFMT Kỳ Đồng 05:30 13:00
FC53FFNH Trần Cao Vân 4 05:30 13:00
FC53FFNK Trần Cao Vân 6 05:30 13:00
FC53FFNL Thanh Khê 3 05:30 13:00
FC53FFNO Thanh Khê 1 05:30 13:00
FC53FFO1 Thanh Lộc Đán 3 05:30 13:00
FC53FFOA Mẹ Nhu 05:30 13:00
FC53FFOC Thanh Khê 2 05:30 13:00
FC53FFOE Thanh Khê 4 05:30 13:00
FC53FFOU KDC 118 An Khê 05:30 13:00
FC53FFOW Thanh Khê 5 05:30 13:00
FC53FFOZ KDC Điện Biên Phủ T2 05:30 13:00
FC53FFRA Phần Lăng 4 05:30 13:00
FC53FFRH Nguyễn Phước Nguyên 3 05:30 13:00
FC53FFYK KDC Phần Lăng 2T3 05:30 13:00
FC53FI19 Huỳnh Ngọc Huệ 05:30 13:00
FC53FI21 Thanh Khê Tây 05:30 13:00
FC53FI26 Thanh Khê 6 05:30 13:00
FC53FI28 Khu gia đình quân nhân sư đoàn 372 05:30 13:00
FC53FI30 Phần Lăng 3 05:30 13:00
FC53FI39 Nguyễn Đình Tựu 05:30 13:00
FC53FI43 Huỳnh Ngọc Huệ 2 05:30 13:00
FC53FI49 Trung tâm thể thao Quận Thanh Khê 05:30 13:00
FC53FI50 KDC Huỳnh Ngọc Huệ T3 05:30 13:00
FC53FI52 Nguyễn Văn Huề 05:30 13:00
FC53FI58 Nguyễn Phước Nguyên 2 05:30 13:00
FC53FVH1 Nguyễn Văn Huề 1 05:30 13:00
FD53FAAH (905002) 05:30 13:00
FD53FABJ Trường Đại Học Thể Dục Thể Thao Đà Nẵng (807261) 05:30 13:00
FD53FADD T.tâm H.luyện Thể thao Quốc gia ĐN (898249) 05:30 13:00
FD53FADM Công ty Cổ phần Dệt may 29/3 (809681) 05:30 13:00
FD53FADN Công ty Cổ phần Dệt may 29/3 (813998) 05:30 13:00
FD53FADV Trung tâm Văn hoá – Thể Thao Quận Thanh Khê (903513) 05:30 13:00
FD53FAEK Công ty Cổ phần Dệt may 29/3 (806393) 05:30 13:00
FD53FAFB Công ty thoát nước và xử lý nước thải Đà Nẵng (905003) 05:30 13:00
FD53FAFY Công ty cổ phần Dệt may 29/3 (916626) 05:30 13:00
FD53FAHV (922040) 05:30 13:00
FD53FAHZ Tổng công ty xây dựng số 1 – CTCP (922727) 05:30 13:00

Lịch cúp điện Đà Nẵng hằng ngày được cập nhật từ Điện lực Đà Nẵng.

Lịch cúp điện có thể thay đổi, mong các bạn thông cảm !

Loading...
Tin cùng chuyên mục
Tin khác

Sorry, no posts matched your criteria.

Sorry, no posts matched your criteria.