Lịch cắt điện Đà Nẵng ngày 13/10/2016

Để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp lưới điện, công ty điện lực Đà Nẵng thông báo lịch cúp điện Đà Nẵng ngày 13/10/2016 một số khu vực dưới đây:

Ngày Điện lực Mã trạm BA Tên trạm BA Giờ BĐ Giờ KT
13/10/2016 ĐL Hải Châu AC53AADA LÊ DUẪN 2 13:00
17:00
AC53AAF9 NHÀ BIỂU DIỄN ĐA NĂNG 2 07:30
12:00
AC53AAG6 NGÔ CHI LAN 07:30
11:30
AC53AAI9 T5 KCV BẮC TƯỢNG ĐÀI 13:00
17:00
ĐL Liên Chiểu HD53HAPX CS B.Nà S.Mơ T4 (930271) 06:30
15:00
07:00
15:30
HD53HAPY CS B.Nà S.Mơ T5 (930272) 06:30
15:00
07:00
15:30
ĐL Sơn Trà EC53EELG KDC An Cư T4 07:30
11:00
EC53EEPI T72A 13:30
15:30
ED53EABJ Hải Quan Tiên Sa (505513) 15:00
17:00
ED53EAID KS Angel (Công ty TNHH Ngân Dung) (969543) 09:00
11:00
ED53EAOI KDC An Cư T4 (965802) 07:30
11:00
ĐL Cẩm Lệ VC53VS22 Ninh An 2 06:30
15:30
VC53VS23 Diêu Phong 06:30
15:30
VC53VS24 Diêu Phong 2 06:30
15:30
VC53VVU1 Hoà Phú 1 06:30
15:30
VC53VVU2 Hoà Phú 2 06:30
15:30
VC53VVU3 Hoà Phú 3 06:30
15:30
VC53VVU4 Khu Đcanh ĐCư Phú Túc 06:30
15:00
07:00
15:30
VC53VVU5 Thôn Phú Túc 06:30
15:00
07:00
15:30
VC53VVW1 Thôn Hòa Phước 06:30
15:30
VC53VVW2 An Châu 06:30
15:30
VC53VVW3 Thôn Hoà Thọ 06:30
15:30
VC53VVW4 Hoà Phước 1 06:30
15:30
VC53VVW5 Đông Lâm 06:30
15:30
VC53VVW6 Thôn Đồng Lăng 06:30
15:30
VC53VVW7 Thôn Hoà Phát 06:30
15:00
07:00
15:30
VC53VVW8 Khu TNXP xã Hòa Phú 06:30
15:00
07:00
15:30
VC53VVW9 Thôn Hòa Hải 06:30
15:00
07:00
15:30
VC53VW22 Trại chăn nuôi Diêu Phong 06:30
15:30
VD53VAAJ KDL sinh thái Suối Đôi và mỏ khoáng nóng (708694) 06:30
15:00
07:00
15:30
VD53VAAT BTS Viettel (695407) 06:30
15:00
07:00
15:30
VD53VACN Trường Giáo Dưỡng (600421) 06:30
15:00
07:00
15:30
VD53VADE Kho Bom Thành Đội (605111) 06:30
15:30
VD53VAFD Tân Minh Hoàng (672751) 06:30
15:00
07:00
15:30
VD53VAFE Công ty cổ phần Trung Sơn (672750) 06:30
07:00
VD53VAFQ Công ty Cổ phần Trung Sơn T2 (675912) 06:30
07:00
VD53VAHG Hòa Phú Thành (695951) 06:30
15:00
07:00
15:30
ĐL Thanh Khê FC53FFNH Trần Cao Vân 4 07:30
11:30
FC53FFNK Trần Cao Vân 6 13:00
17:00

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *