Lịch cắt điện Đà Nẵng ngày 12/7/2016

Để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp lưới điện, công ty điện lực Đà Nẵng thông báo lịch cúp điện Đà Nẵng ngày 12/7/2016 một số khu vực dưới đây:

Ngày Điện lực Sổ GCS Tên Sổ GCS Giờ BĐ Giờ KT
12/07/2016 ĐL Hải Châu ABK Đinh Tiên Hoàng 3 07:30
11:30
AEO Liên Trì 2 13:00
17:00
AJT Ông ích Khiêm 07:30
11:30
ĐL Thanh Khê FEA Bộ tham mưu – Đai đội TCĐT (800187) 07:00
12:00
FEA Kho Kỹ thuật Tổng hợp (800188) 07:00
12:00
FEA Doanh trại Tiểu đoàn 6 (912029) 07:00
12:00
FEA Tiểu Đoàn 11/PTM (P.Hậu Cần – Sư đoàn 375) (800185) 07:00
12:00
FEA Công Ty TNHH Tường Minh (903465) 07:00
12:00
FEC Xưởng S/c Vũ khí – Cục Kỹ thuật QK5 (894968) 07:00
12:00
FMJ KGĐ cụm kho CK55 07:00
12:00
FMV Nghi An 2 07:00
12:00
FOC THANH KHE2-679E10 07:00
09:30
FQU khu dân cư Huỳnh Ngọc Huệ 09:00
11:30

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *