Lịch cắt điện Đà Nẵng ngày 11/10/2016

Để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp lưới điện, công ty điện lực Đà Nẵng thông báo lịch cúp điện Đà Nẵng ngày 14/10/2016 một số khu vực dưới đây:

Ngày Điện lực Mã trạm BA Tên trạm BA Giờ BĐ Giờ KT
14/10/2016 ĐL Hải Châu AC53AABX HẢI PHÒNG 4 06:30
11:30
AC53AAD1 BẮC ĐÀI TƯỞNG NIỆM T3 07:30
12:00
AC53AAGK ĐÔNG TÂY 2 07:00
17:30
AC53AAGW KIỆT 12 HOÀNG DIỆU 07:00
17:30
AC53AAMK KGĐ F372 07:30
10:30
AD53ABBY CHIẾU SÁNG ĐÔNG TÂY 2 (125562) 07:00
17:30
AD53ABDN NGÂN HÀNG ĐÔNG Á (149426) 07:00
17:30
ĐL Liên Chiểu HD53HAAI KS Quân Khu (932403) 06:30
14:00
07:00
14:30
HD53HACA D32 BTM (808847) 06:30
14:00
07:00
14:30
HD53HACU Kho H182 (810211) 07:30
13:30
HD53HACU Kho H182 (934661) 07:30
13:30
HD53HACW Đá Khánh Sơn (810666) 06:30
14:00
07:00
14:30
HD53HADY Công ty 3/2 T2 (814193) 06:30
14:30
HD53HADZ Vạn Tường (814194) 06:30
14:30
HD53HAJD Phú Mỹ Hòa (907172) 06:30
14:00
07:00
14:30
HD53HAJN Icovina (891270) 06:30
14:30
HD53HAJT Vạn Tường T2 (912234) 06:30
14:30
HD53HAJV Công ty TNHH Sản Xuất và Thương Mại Giang Long (922573) 06:30
14:00
07:00
14:30
HD53HAJV Công Ty TNHH Một Thành Viên Bồn Bình Minh (893402) 06:30
14:00
07:00
14:30
HD53HAJV Công Ty TNHH Lê Mai Anh (926541) 06:30
14:00
07:00
14:30
HD53HAKI CS Trần Văn Hòa (895396) 06:30
14:00
07:00
14:30
HD53HALC Vạn Tường (Tly) (893154) 06:30
14:30
HD53HALD XĐ Đà Sơn (905030) 06:30
14:00
07:00
14:30
HD53HALK Vạn Tường T3 (889241) 06:30
14:30
HD53HALW Cẩm Phát (909077) 06:30
14:00
07:00
14:30
HD53HALY Vạn Tường T4 (909354) 06:30
14:30
HD53HALZ Cơ Điện Thành Tân (909736) 06:30
14:00
07:00
14:30
HD53HAMU Phú Mỹ Hòa (935921) 06:30
14:00
07:00
14:30
HD53HAMU Phú Mỹ Hòa (919435) 06:30
14:00
07:00
14:30
HD53HAPC Cẩm Phát T2 (928546) 06:30
14:00
07:00
14:30
HD53HAQA Phú Mỹ Hòa T2 (930675) 06:30
14:30
HD53HASX Phú Mỹ Hòa T3 (934254) 06:30
14:00
07:00
14:30
ĐL Sơn Trà EC53EELQ Đông Hải 3 13:30
17:00
EC53EEVJ Hoà Hải T1 09:00
11:30
EC53EEXZ Hồ Xuân Hương 13:00
16:00
EC53EX14 Hòa Hải 4 07:00
09:30
EC53EX15 Hòa Hải 3 13:30
16:30
ĐL Cẩm Lệ VC53VVA3 Trường Sa T1 13:00
17:30
VC53VVA4 Trường Sa T2 13:00
17:30
VC53VVA8 Trường Sa T3 13:00
17:30
VC53VVS5 La Bông 07:00
12:00
VC53VVTO Khuê Trung T2 06:00
12:00
VD53VAAA Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học ĐN (702330) 13:00
17:30
ĐL Thanh Khê FD53FAAX F bộ (800227) 07:00
12:00
FD53FACM NM A32 T5 (843500) 13:00
16:30

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *