Lịch cắt điện Đà Nẵng ngày 07/10/2016

Để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp lưới điện, công ty điện lực Đà Nẵng thông báo lịch cúp điện Đà Nẵng ngày 07/10/2016 một số khu vực dưới đây:

Ngày Điện lực Mã trạm BA Tên trạm BA Giờ BĐ Giờ KT
07/10/2016 ĐL Hải Châu AC53AI48 C17-1 07:30
11:30
ĐL Liên Chiểu HC53HHOQ Hoà Khánh 4 13:00
16:30
ĐL Sơn Trà EC53EEH2 KĐT Nam Bắc Mỹ An 00:00
00:30
EC53EEH4 TĐC Nại Hiên Đông T7 00:00
00:30
EC53EEH5 TĐC Nại Hiên Đông T5 00:00
00:30
EC53EEH6 TĐC Nại Hiên Đông T2 00:00
00:30
EC53EEH7 TĐC Nại Hiên Đông T1 00:00
00:30
EC53EEH8 Khu phố chợ Mân Thái 00:00
00:30
EC53EEHB Chợ Chiều 2 00:00
00:30
EC53EEHC KDC Thọ Quang 2 00:00
00:30
EC53EEHF Dân dụng X50 00:00
00:30
EC53EEHG Hải Quân 2 00:00
00:30
EC53EEHJ Cầu Đen 00:00
00:30
EC53EEHK T73A 00:00
00:30
EC53EEHL Mỹ Khê 1 00:00
00:30
EC53EEHM An Hoà 1 00:00
00:30
EC53EEHN Chợ Chiều 1 00:00
00:30
EC53EEHO Sơn Trà 1 00:00
00:30
EC53EEHP An Hải Bắc 2 00:00
00:30
EC53EEHQ Mân Thái 3 00:00
00:30
EC53EEHR Mân Thái 2 00:00
00:30
EC53EEHS Mân Thái 1 00:00
00:30
EC53EEHT An Hải Bắc 1 00:00
00:30
EC53EEHV Phước Mỹ 1 00:00
00:30
EC53EEHW Sơn Trà 2 00:00
00:30
EC53EEHX Nại Hưng 00:00
00:30
EC53EEHY Nại Hiên Đông 00:00
00:30
EC53EEHZ KDC Bến Thành 00:00
00:30
EC53EEK7 KDC An cư 3 T1 00:00
00:30
EC53EEK8 KDC An Cư 3 T2 00:00
00:30
EC53EEKA An Trung T8 00:00
00:30
EC53EEKB An Trung T6 00:00
00:30
EC53EEKH An Nhơn 1 00:00
00:30
EC53EEKI An Nhơn 2 00:00
00:30
EC53EEKJ KDC Nại Tú 00:00
00:30
EC53EEKK Bắc Mỹ An 2 00:00
00:30
EC53EEKL An Hải Bắc 3 00:00
00:30
EC53EEKM Phước Mỹ 3 00:00
00:30
EC53EEKN Đông Hải 2 00:00
00:30
EC53EEKO Nguyễn Văn Trỗi 00:00
00:30
EC53EEKP An Hoà T1 00:00
00:30
EC53EEKQ An Hoà T2 00:00
00:30
EC53EEKR An Hoà T3 00:00
00:30
EC53EEKS An Hoà T4 00:00
00:30
EC53EEKT An Hoà T5 00:00
00:30
EC53EEKU KDC An Cư T1 00:00
00:30
EC53EEKV KDC An Cư T2 00:00
00:30
EC53EEKW KDC Nguyễn Xuân Khoát 00:00
00:30
EC53EEKX An Trung T7 00:00
00:30
EC53EEKY KDC Bắc XLDD 00:00
00:30
EC53EEKZ Mỹ Đa Đông 2 00:00
00:30
EC53EELC KĐT Hòa Hải 1-3 00:00
00:30
EC53EELE Thành Vinh 00:00
00:30
EC53EELF KDC An Cư T3 00:00
00:30
EC53EELG KDC An Cư T4 00:00
00:30
EC53EELJ An Hải Đông 2 00:00
00:30
EC53EELK Lộc Phước 00:00
00:30
EC53EELL KDC Hồ Xuân Hương 00:00
00:30
EC53EELM KDC An Hoà T6 00:00
00:30
EC53EELQ Đông Hải 3 00:00
00:30
EC53EELR Tân Trà 3 00:00
00:30
EC53EELS An Nông 2 00:00
00:30
EC53EELU Phạm Văn Đồng T1 00:00
00:30
EC53EELV Phạm Văn Đồng T2 00:00
00:30
EC53EELW Phạm Văn Đồng T3 00:00
13:00
00:30
16:00
EC53EELX Phạm Văn Đồng T4 00:00
00:30
EC53EELY KDC Nam XLDD 00:00
00:30
EC53EEP4 An Hiệp T2 00:00
00:30
EC53EEP5 Hoà Hải 2 00:00
00:30
EC53EEP9 KDC Sơn Trà-Điện Ngọc T5 00:00
00:30
EC53EEPA An Hiệp T1 00:00
00:30
EC53EEPB Bến Phà 1 00:00
00:30
EC53EEPC T72B 00:00
00:30
EC53EEPD An Hải Đông 00:00
00:30
EC53EEPE T73B 00:00
00:30
EC53EEPH KTT Cao Su 00:00
00:30
EC53EEPI T72A 00:00
00:30
EC53EEPJ Bến Xe 00:00
00:30
EC53EEPN An Bình 1 00:00
00:30
EC53EEPO Thọ An 1 00:00
00:30
EC53EEPP Thọ An 2 00:00
00:30
EC53EEPQ Chợ Chiều 4 00:00
00:30
EC53EEPR Mỹ Đa Đông 4 00:00
00:30
EC53EEPS Mỹ Đa Đông 00:00
00:30
EC53EEPT Dốc Kinh 00:00
00:30
EC53EEPU Phước Mỹ 2 00:00
00:30
EC53EEPW KDC Thọ Quang 00:00
00:30
EC53EEPX An Bình 3 00:00
00:30
EC53EEPY An Cư 3 00:00
00:30
EC53EEPZ KDC An Hòa T7 00:00
00:30
EC53EEV1 Lê Văn Hiến 00:00
00:30
EC53EEV2 An Hoà 3 00:00
00:30
EC53EEV6 KDC An Hoà 4 T1 00:00
00:30
EC53EEV7 Nguyễn Duy Trinh 00:00
07:00
00:30
10:30
EC53EEV8 Khu Đô Thị Phú Mỹ An 00:00
07:00
00:30
10:30
EC53EEVA Thọ An 3 00:00
00:30
EC53EEVC KTT Vùng 3 Hải Quân 00:00
00:30
EC53EEVE KDC Bắc Mỹ An 00:00
00:30
EC53EEVF Phó Đức Chính T2 00:00
00:30
EC53EEVI An Trung Đông 00:00
00:30
EC53EEVK Sơn Thuỷ T2 07:00
09:30
EC53EEVL Vùng 3 Đông Hải 00:00
00:30
EC53EEVM KĐT FPT T12 00:00
00:30
EC53EEVN Trần Đại Nghĩa T4 00:00
00:30
EC53EEVQ Phó Đức Chính 00:00
00:30
EC53EEVR KDC Mân Thái 2 00:00
00:30
EC53EEVY KCC Nại Hiên Đông 00:00
00:30
EC53EEX1 Trần Đại Nghĩa T2 00:00
00:30
EC53EEX2 Trần Đại Nghĩa T3 00:00
00:30
EC53EEX3 Khu biệt thự Suối đá 00:00
00:30
EC53EEX5 Phúc Lộc Viên 00:00
00:30
EC53EEX8 KDC An Cư 3 mở rộng T1 00:00
00:30
EC53EEX9 KDC An Cư 3 mở rộng T2 00:00
00:30
EC53EEXA TĐC An Hải Bắc T1 00:00
00:30
EC53EEXB TĐC An Hải Bắc T2 00:00
00:30
EC53EEXC TĐC An Hải Bắc T3 00:00
00:30
EC53EEXD KDC Mân Thái T2 00:00
00:30
EC53EEXF TĐC Nại Hiên Đông T4 00:00
00:30
EC53EEXG KDC Hồ Xuân Hương T2 00:00
00:30
EC53EEXH KDC Mân Thái T3 00:00
00:30
EC53EEXI KDC Mân Thái T1 00:00
00:30
EC53EEXJ Khu VHTT An Trung T2 00:00
00:30
EC53EEXK KDC Sơn Trà-Điện Ngọc T2 00:00
00:30
EC53EEXL KDC Làng Cá NHĐ T1 00:00
00:30
EC53EEXM KDC Thọ Quang MR 00:00
00:30
EC53EEXO Nam Phan Bá Phiến 00:00
00:30
EC53EEXP Cầu Đen 2 00:00
00:30
EC53EEXQ Chợ Chiều 3 00:00
00:30
EC53EEXS Nguyễn Công Trứ 00:00
00:30
EC53EEXT TĐC Thọ Quang 1 00:00
00:30
EC53EEXU KDC Nam Nguyễn Văn Thoại T1 00:00
00:30
EC53EEXW Trần Hưng Đạo T6 00:00
00:30
EC53EEXX Trần Hưng Đạo T7 00:00
00:30
EC53EEXY Âu Thuyền Thọ Quang 00:00
00:30
EC53EEXZ Hồ Xuân Hương 00:00
00:30
EC53EEZ3 KDC Làng cá NHĐ T2 00:00
15:00
00:30
17:00
EC53EEZ5 An Cư 2 – mở rộng 00:00
00:30
EC53EEZ6 Tân Trà 3 – T2 00:00
00:30
EC53EEZ8 Đa Mặn 3 00:00
00:30
EC53EEZ9 Trần Đại Nghĩa T1 00:00
00:30
EC53EEZA KĐT Vịnh Mân Quang 00:00
00:30
EC53EEZB KDC Thiết bị phụ tùng An Đồn 00:00
00:30
EC53EEZC Bắc Phan Bá Phiến T2 00:00
00:30
EC53EEZD TĐC Nại Hiên Đông T3 00:00
00:30
EC53EEZF Sơn Thuỷ T5 00:00
00:30
EC53EEZI Yết Kiêu 00:00
00:30
EC53EEZJ KDC An Đồn 00:00
00:30
EC53EEZK Trần Hưng Đạo T8 00:00
00:30
EC53EEZM TĐC Nại Hiên Đông T6 00:00
00:30
EC53EEZN TĐC Nại Hiên Đông T8 00:00
00:30
EC53EEZO KDC SơnTrà – Điện Ngọc T3 00:00
00:30
EC53EEZP Nguyễn Công Trứ T2 00:00
00:30
EC53EEZQ Lương Thế Vinh 00:00
00:30
EC53EEZU An Hiệp T3 00:00
00:30
EC53EEZV Sơn Trà 3 00:00
00:30
EC53EEZW KDC An Cư 5 00:00
00:30
EC53EEZX Mân Thái 4 00:00
00:30
EC53EH10 EVN Land Central 00:00
00:30
EC53EH11 KCC 12 tầng làng cá Nại Hiên Đông 00:00
00:30
EC53EH12 KCC Đại Địa Bảo T1 00:00
00:30
EC53EH14 Hồ Nghinh T1 00:00
00:30
EC53EH15 Hồ Nghinh T2 00:00
00:30
EC53EH16 Trần Văn Dư T1 00:00
00:30
EC53EH20 Khu TĐC Nại Hiên Đông T10 00:00
00:30
EC53EH21 Biệt thự sân bay Nước Mặn 00:00
00:30
EC53EH22 Hồ Nghinh T3 00:00
00:30
EC53EK10 KDC Tân Trà 3 T4 00:00
00:30
EC53EK11 Cầu Đen T3 00:00
00:30
EC53EK12 KDC Sơn Trà Điện Ngọc T4 00:00
00:30
EC53EK13 Chợ Chiều 5 00:00
00:30
EC53EK14 Nguyễn Văn Thoại 00:00
00:30
EC53EK15 KDC Khuê Mỹ 1 00:00
00:30
EC53EK16 Nghỉ dưỡng Biên phòng 00:00
00:30
EC53EK19 KCC Nhà XH Nest Home 00:00
00:30
EC53EK21 Khu đô thị FPT 00:00
00:30
EC53EK23 Khách sạn Hoàng Lan 00:00
00:30
EC53EK24 Mân Thái 3 T2 00:00
00:30
EC53EL10 Hồ Nghinh T4 00:00
00:30
EC53EL11 KDC Nhà XH SunHome 00:00
00:30
EC53EL15 KDC Làng Cá NHĐ T3 00:00
00:30
EC53EL18 Tân Trà 3-T5 00:00
00:30
EC53EL19 KĐT SEA Thuận Phước T1 00:00
00:30
EC53EL21 Khu TĐC Phú Mỹ An 00:00
13:30
00:30
16:30
EC53EL23 E224 00:00
00:30
EC53EP10 Sân Bay Nước Mặn T2 00:00
00:30
EC53EP12 KCC Vân Đồn 00:00
00:30
EC53EP15 Trần Đại Nghĩa T5 00:00
00:30
EC53EP16 Hương Hải Thiền Sư 00:00
00:30
EC53EP17 Nguyễn Xuân Khoát T2 00:00
00:30
EC53EP19 KĐT Hòa Hải 1-3 T2 00:00
00:30
EC53EP20 KĐT Hòa Hải 1-3 T3 00:00
00:30
EC53EP21 KĐT Harbour Ville T1 00:00
00:30
EC53EP22 KĐT Harour Ville T2 00:00
00:30
EC53EV10 KDC nhà máy cao su T1 00:00
00:30
EC53EV11 KDC nhà máy cao su T2 00:00
00:30
EC53EV12 Dương Đình Nghệ 00:00
00:30
EC53EV13 Phạm Văn Đồng T5 00:00
00:30
EC53EV14 An Hiệp 4 00:00
00:30
EC53EX10 KCC Nhà ở XH làng cá NHĐ T1 00:00
00:30
EC53EX11 KCC nhà ở XH làng cá NHĐ T2 00:00
00:30
EC53EX13 Công viên biển Đông 00:00
00:30
EC53EX15 Hòa Hải 3 00:00
00:30
EC53EX16 Đông Hải 5 00:00
00:30
EC53EX17 Nguyễn Duy Trinh T2 00:00
00:30
EC53EX18 Tân Trà 3 T3 00:00
00:30
EC53EX19 Thành Vinh 2 00:00
00:30
EC53EX20 Mân Thái 5 00:00
00:30
EC53EX21 An Cư T5 00:00
00:30
EC53EX23 Cục tác chiến điện tử 00:00
00:30
EC53EX24 Nại Hiên Đông T9 00:00
00:30
EC53EX25 KDC Thọ Quang 3 00:00
00:30
ED53EAAC Sân khấu pháo hoa (984470) 00:00
00:30
ED53EAAD Khách sạn 289 (505302) 00:00
00:30
ED53EAAG Đơn vị 2001(K714) (505355) 00:00
00:30
ED53EAAH Hải quân Đa Mặn (505358) 00:00
00:30
ED53EAAK Hải Dương Thịnh (505388) 00:00
00:30
ED53EAAN Xưởng 387 (505422) 00:00
00:30
ED53EAAP Học viện chính trị T1 (505433) 00:00
00:30
ED53EAAQ Công An Sơn Trà (505436) 00:00
00:30
ED53EAAR Đài phát sóng T1 (505452) 00:00
00:30
ED53EAAS Đài phát sóng T2 (505453) 00:00
00:30
ED53EAAT Đo lường KV3 (505472) 00:00
00:30
ED53EAAU VP cấp nước (505482) 00:00
00:30
ED53EAAV Hồ nước xanh (505483) 00:00
00:30
ED53EAAW Đơn vị 680 (505489) 00:00
00:30
ED53EAAX 403 Hải Quân (505490) 00:00
00:30
ED53EAAY X50 (T1+T2+T3+T4+T5+T6) (505497) 00:00
00:30
ED53EAAZ Rừng cấm Sơn Trà (505499) 00:00
00:30
ED53EABB Hải đội 2 biên phòng (505502) 00:00
00:30
ED53EABC C1 chuyên gia (505503) 00:00
00:30
ED53EABD Bến Nghiêng T1 (505504) 00:00
00:30
ED53EABE BTL Hải Quân (505506) 00:00
00:30
ED53EABF Vijachip T1 (505509) 00:00
00:30
ED53EABG Đài Viễn Thông (505510) 00:00
00:30
ED53EABH E290 (505511) 00:00
00:30
ED53EABI FIR (505512) 00:00
00:30
ED53EABJ Hải Quan Tiên Sa (505513) 00:00
00:30
ED53EABK Danifood T1 (505725) 00:00
00:30
ED53EABL Cầu cảng 2 (505853) 00:00
00:30
ED53EABP Đài FM (975107) 00:00
00:30
ED53EABQ KCS (506518) 00:00
00:30
ED53EABS Nước đá Võ Văn Năm (506863) 00:00
00:30
ED53EABT Khách sạn Furama (506864) 00:00
00:30
ED53EABU Cáp Cập Bờ (506901) 00:00
00:30
ED53EABV Khu công nghiệp Massda (507221) 00:00
00:30
ED53EABX TM Quảng Nam (DNTN Hữu Phước) (507805) 00:00
00:30
ED53EACD Xay lúa mỳ T1 (509830) 00:00
00:30
ED53EACE Danifood T2 (510015) 00:00
00:30
ED53EACF Tổng cục an ninh (510282) 00:00
00:30
ED53EACL Bao bì khép kín 2 (511067) 00:00
00:30
ED53EACM Xay lúa mỳ T2 (511429) 00:00
00:30
ED53EACN SX mặt hàng mới – T1 (F86) (512555) 00:00
00:30
ED53EACP Trạm xử lý nước vùng 3 (512968) 00:00
00:30
ED53EACQ Bệnh viện 199 (513307) 00:00
00:30
ED53EACR Đại học Kinh Tế T2 (515011) 00:00
00:30
ED53EACS Viettrans (508466) 00:00
00:30
ED53EACT Đại học Kinh Tế T1 (515646) 00:00
00:30
ED53EACV Trường Lê Quý Đôn (517998) 00:00
00:30
ED53EACX Cảng Tiên Sa Đà Nẵng (T1+T2+T3) (520552) 00:00
00:30
ED53EACY RADA Sơn Trà khu A (520872) 00:00
00:30
ED53EACZ Dịch vụ thương mại (521883) 00:00
00:30
ED53EADA Khách sạn Mimosa (521959) 00:00
00:30
ED53EADC Trường Xuân (522657) 00:00
00:30
ED53EADE Tiên Sa 1 (523365) 00:00
00:30
ED53EADF TT phân tích phân loại hàng hoá T1 (524011) 00:00
00:30
ED53EADJ Chiếu sáng T4B (đường NQ) (524965) 00:00
00:30
ED53EADK Chiếu sáng T5B (đường NQ) (524966) 00:00
00:30
ED53EADL Nhật Hoàng (524968) 00:00
00:30
ED53EADM Đại Thuận (524969) 00:00
00:30
ED53EADN Du lịch Sơn Trà T1 (975066) 00:00
00:30
ED53EADO Bãi Bụt (954577) 00:00
00:30
ED53EADP Chiếu sáng T1(đường YK) (525430) 00:00
00:30
ED53EADS Chiếu sáng T4(đường NQ) (525433) 00:00
00:30
ED53EADT Chiếu sáng T5(đường NQ) (525434) 00:00
00:30
ED53EADV Chiếu sáng T7(đường NHS) (525436) 00:00
00:30
ED53EADW Chùa Linh Ứng (525663) 00:00
00:30
ED53EADX Trường Phúc (525664) 00:00
00:30
ED53EADY Danifood T3 (525993) 00:00
00:30
ED53EAEA Chiếu sáng Sơn Trà -Điện Ngọc T2 (940748) 00:00
00:30
ED53EAEB Chiếu sáng Sơn Trà-Điện Ngọc T3 (940744) 00:00
00:30
ED53EAEC Chiếu sáng Sơn Trà -Điện Ngọc T1 (940749) 00:00
00:30
ED53EAEE Thanh Toàn (942155) 00:00
00:30
ED53EAEF TT cứu nạn cứu hộ (505484) 00:00
00:30
ED53EAEG Chiếu sáng Sơn Trà-Điện Ngọc T4 (942153) 00:00
00:30
ED53EAEJ Công ty Đồng Nai (941696) 00:00
00:30
ED53EAEK Chiếu sáng đường tránh NQ (941697) 00:00
00:30
ED53EAEL Chiếu sáng Sơn Trà – Điện Ngọc T6 (942246) 00:00
00:30
ED53EAEM Kho KT Cảng Tiên Sa (942522) 00:00
00:30
ED53EAEN Khách sạn Thảo Tùng 1 (942793) 00:00
00:30
ED53EAEP Tín Vũ (943429) 00:00
00:30
ED53EAEQ Học viện chính trị T2 (943920) 00:00
00:30
ED53EAES Thủy sản Thuận Phước T1 (945419) 00:00
00:30
ED53EAET Thủy sản Thuận Phước T2 (945420) 00:00
00:30
ED53EAEU Văn Phòng SPT (946304) 00:00
00:30
ED53EAEW RADA Sơn Trà khu B (950405) 00:00
00:30
ED53EAEX TT Hội nghị quốc tế (946329) 00:00
00:30
ED53EAEY Thoát nước SPS-9 (947165) 00:00
00:30
ED53EAEZ Thoát nước SPS-2 (947166) 00:00
00:30
ED53EAFA Thoát nước SPS-1 (947167) 00:00
07:00
00:30
09:00
ED53EAFB Cục kỹ thuật QK5 (949444) 00:00
00:30
ED53EAFC Đặng Thị Ca (950106) 00:00
00:30
ED53EAFD Thoát nước SPS 35 (950283) 00:00
00:30
ED53EAFE Thoát nước SPS 34 (950284) 00:00
00:30
ED53EAFG Xăng dầu Đa Mặn 2 (951146) 00:00
00:30
ED53EAFH SX mặt hàng mới – T2 (F86) (951413) 00:00
00:30
ED53EAFI Trường Chính trị TPĐN (952278) 00:00
00:30
ED53EAFJ Lũng Lô (952315) 00:00
00:30
ED53EAFK Resort Bãi Con (952512) 00:00
00:30
ED53EAFM Nhà khách Quân đoàn 3 (953441) 00:00
00:30
ED53EAFO Bãi Bắc (953447) 00:00
00:30
ED53EAFQ TT cứu hộ cứu nạn KV2 (953950) 00:00
00:30
ED53EAFR Khách sạn Thiên Thai (954305) 00:00
00:30
ED53EAFS Đại Phúc (954298) 00:00
00:30
ED53EAFT Bơm Hồ Xanh (954474) 00:00
00:30
ED53EAFU Tân Phước (954638) 00:00
00:30
ED53EAFV DNTN Thanh Huyền (954562) 00:00
00:30
ED53EAFW Cảng Tiên Sa Đà Nẵng T4, T6, T7 (954871) 00:00
00:30
ED53EAFX Bãi Trẹm (955049) 00:00
00:30
ED53EAFY Mũi Súng (955050) 00:00
00:30
ED53EAGA Bộ chỉ huy Vùng 3 HQ (955905) 00:00
00:30
ED53EAGB TT phân tích phân loại hàng hoá T2 (956286) 00:00
00:30
ED53EAGC Duy Thịnh (956772) 00:00
00:30
ED53EAGD Sân Golf Vinacapital – 1 (956773) 00:00
00:30
ED53EAGE Minh Nghĩa (956812) 00:00
00:30
ED53EAGF Công ty cổ phần thuỷ sản T1 (957629) 00:00
00:30
ED53EAGG Công ty cổ phần thuỷ sản T2 (957630) 00:00
00:30
ED53EAGH Công ty cổ phần thuỷ sản T3 (957631) 00:00
00:30
ED53EAGI CS cầu Thuận Phước (957628) 00:00
00:30
ED53EAGK Hoàng Đạt Resort & Casino (959107) 00:00
00:30
ED53EAGM Khách sạn Hoàng Trà (959728) 00:00
00:30
ED53EAGN Sân Golf Vinacapital – 2 (960200) 00:00
00:30
ED53EAGP Đài tiếng nói Việt Nam (961239) 00:00
00:30
ED53EAGS DNTN Thái An (973600) 00:00
00:30
ED53EAGU DNTN Văn Thông (962875) 00:00
00:30
ED53EAGV Khu công nghiệp Massda (961980) 00:00
00:30
ED53EAGW Thủy sản Thuận Phước T3 (962073) 00:00
00:30
ED53EAGX Cty CPĐT & DV Seaprdex (962312) 00:00
00:30
ED53EAGY Công ty Cổ phần Thủy sản ĐN (965960) 00:00
00:30
ED53EAGZ Trường Sơn Tùng (962734) 00:00
00:30
ED53EAHA Thảo Tùng 2 (967744) 00:00
00:30
ED53EAHB Fusion Maia (963293) 00:00
00:30
ED53EAHC Phát hình Quốc gia (963345) 00:00
00:30
ED53EAHF Đồ hộp Hạ Long (964240) 00:00
00:30
ED53EAHG DVHC cảng địa phương (968655) 00:00
00:30
ED53EAHI Hòn ngọc Á Châu (964736) 00:00
00:30
ED53EAHJ KDL biển VinaCapital T2, T3 (965455) 00:00
00:30
ED53EAHK Ocean Villas 2 (965697) 00:00
00:30
ED53EAHL Vinpearl Đà Nẵng (965959) 00:00
00:30
ED53EAHM KCC cao cấp HYATT (965981) 00:00
00:30
ED53EAHN Bắc Đẩu T1 (968470) 00:00
00:30
ED53EAHP Công ty Sông Thu T1 (966727) 00:00
00:30
ED53EAHR Chiếu sáng Bãi Bắc T2 (967162) 00:00
00:30
ED53EAHS Chiếu sáng Bãi Bắc T1 (967163) 00:00
00:30
ED53EAHU Chiếu sáng RADA T1 (967770) 00:00
00:30
ED53EAHV Chiếu sáng RADA T2 (967771) 00:00
00:30
ED53EAHW Đà Nẵng Resort & Spa InterContinental (967944) 00:00
00:30
ED53EAHZ Công ty TM & DV P.U.F.O.N.G (968779) 00:00
00:30
ED53EAIA DN Hải Thanh (970595) 00:00
00:30
ED53EAIB Nhà bộ đội vùng 3 Hải Quân – Khu A (968803) 00:00
00:30
ED53EAIC Nhà bộ đội vùng 3 Hải Quân – Khu C (968804) 00:00
00:30
ED53EAID KS Angel (Công ty TNHH Ngân Dung) (969543) 00:00
00:30
ED53EAIE Du lịch Sài Gòn – Đà Nẵng (969375) 00:00
00:30
ED53EAIF Eden (969235) 00:00
00:30
ED53EAIG Khu xử lý nước thải Sân Golf (969724) 00:00
00:30
ED53EAIH The Dune (Cty TNHH VinaCapital) (969995) 00:00
00:30
ED53EAII Công ty Sông Thu T2 (971315) 00:00
00:30
ED53EAIJ Nước đá Nguyễn Thị Toàn (970152) 00:00
00:30
ED53EAIK Công ty cổ phần thủy sản ĐN T2 (971299) 00:00
00:30
ED53EAIM Tuấn Thịnh T1 (970576) 00:00
00:30
ED53EAIN Chiếu sáng Trần Hưng Đạo T1 (973079) 00:00
00:30
ED53EAIP KS Seventeen Saloon (971238) 00:00
00:30
ED53EAIQ HTX sản xuất nước đá Sơn Trà T2 (974063) 00:00
00:30
ED53EAIR Bắc Đẩu T3, T4 (971172) 00:00
00:30
ED53EAIS Lê Văn Xuân T2 (971378) 00:00
15:00
00:30
17:00
ED53EAIT Bơm điều hòa nước Thọ Quang (971569) 00:00
00:30
ED53EAIU Xí nghiệp cảng Tiên Sa (971694) 00:00
00:30
ED53EAIV Petrolimex (976590) 00:00
00:30
ED53EAIW Sở cảnh sát PCCC (975523) 00:00
00:30
ED53EAIX Olalani (973030) 00:00
00:30
ED53EAIY Nhà bộ đội khu B (972845) 00:00
00:30
ED53EAJA Công ty Sông Thu T3 (974647) 00:00
00:30
ED53EAJB Đặng Thị Ca T2, T3 (973744) 00:00
00:30
ED53EAJG Thọ Quang (976630) 00:00
00:30
ED53EAJH Công ty Sông Thu T4 (974614) 00:00
00:30
ED53EAJI The Sun Villas (975284) 00:00
00:30
ED53EAJJ Pegasus (975285) 00:00
00:30
ED53EAJL Châu Đô (975411) 00:00
00:30
ED53EAJN Trường CĐ nghề du lịch Đà Nẵng (975886) 00:00
00:30
ED53EAJO Thành Đô (976073) 00:00
07:00
00:30
08:00
ED53EAJP Trạm bơm ST1 (975937) 00:00
00:30
ED53EAJQ Trạm bơm ST4 (975827) 00:00
00:30
ED53EAJR Trạm bơm ST5 (975828) 00:00
00:30
ED53EAJS Trường ĐH Mỹ – Thái Bình Dương (976179) 00:00
00:30
ED53EAJT PVTC KS Crown Plaza (976151) 00:00
00:30
ED53EAJU PVTC KTX nhân viên Hoàng Đạt (976235) 00:00
00:30
ED53EAJV Chef Meat (976260) 00:00
00:30
ED53EAJW Rada SDD 1 (976628) 00:00
00:30
ED53EAJX Oceview (977010) 00:00
00:30
ED53EAJY Sun DC (976768) 00:00
00:30
ED53EAJZ Khách sạn Seaview (976905) 00:00
00:30
ED53EAKA PVTC Công ty 525 (976970) 00:00
00:30
ED53EAKD Sông Thu T5 (977344) 00:00
00:30
ED53EAKE Khách sạn Bảy Quế (977773) 00:00
00:30
ED53EAKF Tổng cục cảnh sát (977944) 00:00
00:30
ED53EAKG TBA Phước Mỹ 4 (980495) 00:00
00:30
ED53EAKL Khách sạn Kachiusa (978413) 00:00
00:30
ED53EAKP Nhà ở công vụ BV 199 (979144) 00:00
00:30
ED53EAKR Công ty CP đô thị FPT (979219) 00:00
00:30
ED53EAKT V-Hotel (979674) 00:00
00:30
ED53EAKV Sea Garden (980822) 00:00
00:30
ED53EAKY Thanh Hồng Phúc (980860) 00:00
00:30
ED53EALA Cảng Sơn Trà T1 (980701) 00:00
00:30
ED53EALD Hawai (982544) 00:00
00:30
ED53EALF VP Văn hóa thể thao du lịch miền Trung Tây Nguyên (981678) 00:00
00:30
ED53EALG FPT Nano Flat (981378) 00:00
00:30
ED53EALI Công ty Handong (981677) 00:00
00:30
ED53EALL Alphanam Luxury (982041) 00:00
00:30
ED53EALM Đặng Gia Phúc (981970) 00:00
00:30
ED53EALN Kios T7 KĐT FPT (981823) 00:00
00:30
ED53EALP Academy (982022) 00:00
00:30
ED53EALS Công ty CP ĐT Đại Việt Cổ (982703) 00:00
00:30
ED53EALT Bê tông Đăng Hải (982757) 00:00
00:30
ED53EALW Châu Đô T2 (983295) 00:00
00:30
ED53EALX CSSX Nước đá A.Bi (983386) 00:00
00:30
ED53EALY Duy Thịnh T2 (986694) 00:00
00:30
ED53EALZ Công ty quản lý bay miền Trung (983855) 00:00
00:30
ED53EAMA KS Hadana (984240) 00:00
00:30
ED53EAMC Công ty Cp Thủy sản ĐN T4 (984248) 00:00
00:30
ED53EAMD KS Sea Phoenix (984266) 00:00
00:30
ED53EAMF Hải quan Tiên Sa T2 (984397) 00:00
00:30
ED53EAMG Công ty Minh Đông (984336) 00:00
00:30
ED53EAMH The Point (984565) 00:00
00:30
ED53EAMI Future Property Invest (984588) 00:00
00:30
ED53EAMJ Tiến Thu (984647) 00:00
00:30
ED53EAMM Tổng kho SP Dầu khí Đà Nẵng (984982) 00:00
00:30
ED53EAMN PVTC KS Sheraton (985152) 00:00
00:30
ED53EAMR Trung tâm Internet Việt Nam (985535) 00:00
00:30
ED53EAMT Khách sạn Grand Jeep (985160) 00:00
00:30
ED53EAMU XLNT Sơn Trà (985868) 00:00
00:30
ED53EAMV Nhà hàng Thiên Nga Trắng (985162) 00:00
00:30
ED53EAMY Công tyTNHH TMDV tổng hợp Viesky (985506) 00:00
00:30
ED53EANA PVTC Dự án PCC AT (985722) 00:00
00:30
ED53EANC Sân bay trực thăng (986346) 00:00
00:30
ED53EAND Nhà công vụ BTL Vùng 3 Hải Quân (986365) 00:00
00:30
ED53EANG Tiểu đoàn 81 – Sân bay nước mặn (986602) 00:00
00:30
ED53EANI Nhà khách công an (986892) 00:00
00:30
ED53EANJ Empire (986916) 00:00
00:30
ED53EANL Kios T6 KĐT FPT (986939) 00:00
00:30
ED53EANM Khách sạn Sekong (986978) 00:00
00:30
ED53EANO Xí nghiệp bê tông Đà Nẵng (987160) 00:00
00:30
ED53EANP Như Minh Plaza (987252) 00:00
00:30
ED53EANQ Chung cư cao cấp Hòa Bình Green Đà Nẵng (987250) 00:00
00:30
ED53EANR Nam Hotel (987251) 00:00
00:30
ED53EANS Khách sạn Risemount (987302) 00:00
00:30
ED53EANT The Blossom City Hotel (987304) 00:00
00:30
ED53EANV Công ty Sáng Ngọc (987776) 00:00
00:30
ED53EANW Xưởng X387 Quân khu 5 (987767) 00:00
00:30
ED53EAOA Đại học Mỹ – Thái Bình Dương 2 (987827) 00:00
00:30
ED53EAOB The Monarchy (987871) 00:00
00:30
ED53EAOE COCOBAY (988052) 00:00
00:30
ED53EAOF Kios Trường Sa 2 (988053) 00:00
00:30
ED53EAOG MBA lưu động Cảng Tiên Sa MR (988107) 00:00
00:30
ED53EAOH Hải đội 2 Biên phòng T2 (988295) 00:00
00:30
ĐL Cẩm Lệ VC53VU19 Lệ Trạch 3 06:30
15:30
VC53VVS8 Lệ Trạch 1 06:30
15:30
VC53VVS9 Lệ Trạch 2 06:30
15:30
VC53VVT1 Lệ Sơn 06:30
15:30
VC53VVT2 An Trạch 06:30
15:30
VC53VVT3 Thôn Nam Sơn 06:30
15:30
VC53VVT4 Nam Sơn 2 06:30
15:30
VC53VW11 Lệ Trạch 4 06:30
15:30
VD53VABB Thi công cầu ORBOOb-Lệ Sơn (710523) 06:30
15:30
VD53VABN Thi công cầu sông Yên T2 (713025) 06:30
15:30
VD53VADW Tiểu Đoàn 66 (610296) 06:30
15:30
ĐL Thanh Khê FC53FFNL Thanh Khê 3 07:00
12:30
FC53FFOF Điện Biên Phủ 1 13:00
16:30

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *