Lịch cắt điện Đà Nẵng ngày 07-10/09/2020

Để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp lưới điện, công ty điện lực Đà Nẵng thông báo lịch cúp điện Đà Nẵng ngày 07-10/09/2020 một số khu vực dưới đây:

Điện Lực Mã trạm BA Tên trạm BA Giờ BĐ Giờ KT
07/09/2020 ĐL Hải Châu AC53AABO QUANG TRUNG 2 07:00 12:00
ĐL Liên Chiểu HC53HHYF KDC Hoà Minh 2T2 07:00 10:00
HC53HO53 TBA Kiệt 1 Phạm Như Xương T2 07:00 10:00
ĐL Sơn Trà EC53EEPK Sơn Thuỷ T1 07:00 12:00
EC53EV47 TĐC Bình Kỳ T1 07:00 12:00
EC53EX23 Cục tác chiến điện tử 13:00 17:00
ĐL Cẩm Lệ VC53VS48 TBA Bình Thái 7 07:00 12:00
VC53VVFF Bình Thái 1 14:00 17:00
VC53VW18 Khu A2 KDC Nam Cẩm Lệ 14:00 17:00
VC53VW20 KDC Phong Bắc 2 T5 07:00 12:00
VC53VW29 Bình Thái 5 07:00 12:00
ĐL Hoà Vang GC53HQ23 TBA Khe Lạnh 07:30 12:00
GD53HAEC Đo đếm tổng Bà Nà 07:30 12:00
GD53HALB Cáp Treo Bà Nà 07:30 12:00
GD53HAUW Trộn BT Bà Nà 07:30 12:00
ĐL Thanh Khê FC53FFEN KDC Bàu Thạc Gián 1 07:00 12:00
08/09/2020 ĐL Hải Châu AC53AAC7 KHU ĐÔ THI TRƯỜNG SA T2 07:00 12:00
AC53AACN NGUYỄN CHÍ THANH 1 13:00 17:00
AC53AAII QUANG TRUNG 3 13:00 17:00
ĐL Liên Chiểu HC53HHMI KDC Hòa Minh 2T4 07:00 10:30
HC53HR30 Đỉnh Đèo Hải Vân 07:00 10:30
ĐL Sơn Trà ED53EADN (945842) 07:00 15:00
ED53EADN (944543) 07:00 15:00
ED53EADN (964595) 07:00 15:00
ED53EADN (975066) 07:00 15:00
ED53EADN (974499) 07:00 15:00
ED53EADN (952322) 07:00 15:00
ED53EADN TRẦN CHÍ CỬ (002580) 07:00 15:00
ED53EADN CÔNG AN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG (992471) 07:00 15:00
ED53EADN CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN TRÀ (524988) 07:00 15:00
ED53EADO VIETTEL ĐÀ NẴNG-CHI NHÁNH TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP-VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI (989393) 07:00 15:00
ED53EADO TRUNG TÂM VIỄN THÔNG 3 – VIỄN THÔNG ĐÀ NẴNG- TẬP ĐOÀN BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT NAM(CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH) (954577) 07:00 15:00
ED53EADO CN CT CP HẢI DUY TẠI ĐÀ NẴNG (525019) 07:00 15:00
ED53EADO CÔNG AN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG (992471) 07:00 15:00
ED53EADO CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG DI ĐỘNG VIETNAMOBILE (994522) 07:00 15:00
ED53EADO TRUNG TÂM MẠNG LƯỚI MOBIFONE MIỀN TRUNG-CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY VIỄN THÔNG MOBIFONE (994227) 07:00 15:00
ED53EADW CÔNG AN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG (992471) 07:00 15:00
ED53EADW TRUNG TÂM VIỄN THÔNG 3 – VIỄN THÔNG ĐÀ NẴNG- TẬP ĐOÀN BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT NAM (993885) 07:00 15:00
ED53EADW (525663) 07:00 15:00
ED53EADW VIETTEL ĐÀ NẴNG-CHI NHÁNH TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP-VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI (003479) 07:00 15:00
ED53EADX CÔNG TY TNHH DU LỊCH VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG SƠN HẢI (974117) 07:00 15:00
ED53EADX DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TRƯỜNG ĐẠI PHÚC (525664) 07:00 15:00
ED53EADX CÔNG AN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG (992471) 07:00 15:00
ED53EADX CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG DI ĐỘNG VIETNAMOBILE (994521) 07:00 15:00
ED53EADX (997649) 07:00 15:00
ED53EAEA CÔNG AN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG (992471) 07:00 15:00
ED53EAEA (940748) 07:00 15:00
ED53EAEB CÔNG AN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG (992471) 07:00 15:00
ED53EAEB (940744) 07:00 15:00
ED53EAEC CÔNG AN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG (992471) 07:00 15:00
ED53EAEC BÙI THỊ THU SƯƠNG (942812) 07:00 15:00
ED53EAEC (940749) 07:00 15:00
ED53EAEF (983100) 07:00 15:00
ED53EAEF BỘ CHỈ HUY BỘ ĐỘI BIÊN PHÒNG TP.ĐÀ NẴNG (941061) 07:00 15:00
ED53EAEG (942153) 07:00 15:00
ED53EAEG CÔNG AN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG (992471) 07:00 15:00
ED53EAFK CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN TRÀ (952512) 07:00 15:00
ED53EAFO CÔNG TY TNHH KHU DU LỊCH SINH THÁI BIỂN BÃI BẮC (953447) 07:00 15:00
ED53EAFO CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG DI ĐỘNG VIETNAMOBILE (994520) 07:00 15:00
ED53EAFQ TRUNG TÂM PHỐI HỢP TÌM KIẾM CỨU NẠN HÀNG HẢI KHU VỰC II (953950) 07:00 15:00
ED53EAFY CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐÀ NẴNG (955050) 07:00 15:00
ED53EAHR (967162) 07:00 15:00
ED53EAHR CÔNG AN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG (992471) 07:00 15:00
ED53EAHS (967163) 07:00 15:00
ED53EAHS CÔNG AN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG (992471) 07:00 15:00
ED53EAHW CÔNG TY TNHH KHU DU LỊCH SINH THÁI BIỂN BÃI BẮC (967944) 07:00 15:00
ED53EAQB (991430) 07:00 15:00
ED53EAQB CÔNG AN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG (992471) 07:00 15:00
ĐL Cẩm Lệ VC53VVUM Quan Châu 2 07:00 12:00
VC53VVUS Thôn Nhơn Thọ 13:00 17:00
VD53VADB Công ty TNHH SX ống công nghiệp Hàn Quốc DVTM Tân Phát (600512) 07:00 12:00
ĐL Hoà Vang GC53HHY3 UB Hòa Sơn 07:00 11:00
GC53HY25 UB Hòa Sơn 2 07:00 11:00
ĐL Thanh Khê FC53FFI4 Hà Huy Tập 13:00 16:00
FC53FFOT Bạch Hạc 3 06:00 11:00
09/09/2020 ĐL Hải Châu AC53AAAR TRẦN BÌNH TRỌNG 07:00 12:00
AC53AABU TỈNH HỘI 1 07:00 12:00
ĐL Liên Chiểu HC53HHR4 KDC Số 2 Nguyễn Huy Tưởng 07:00 09:00
HC53HO31 Đà Sơn 4T2 07:00 10:00
HC53HR18 Hòa Phát 5 14:00 16:00
ĐL Sơn Trà EC53EH30 T20 13:00 17:00
ĐL Cẩm Lệ VC53VT24 Yến Nê 2 14:00 17:30
VC53VVU6 Hòa Cầm 4 07:00 11:00
ĐL Thanh Khê FC53FI52 Nguyễn Văn Huề 13:00 16:00
FC53FPTH Phan Thanh 2 06:00 11:00
10/09/2020 ĐL Hải Châu AC53AADO LIÊN TRÌ NAM 1 07:00 12:00
AC53AAF1 NGUYỄN HOÀNG 13:30 17:30
ĐL Liên Chiểu HC53HO46 TBA LÊ A 14:00 17:00
HC53HY16 Ngô Thì Nhậm 07:00 10:00
ĐL Sơn Trà ED53EABX DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HỮU PHƯỚC (507805) 07:00 15:30
ED53EAFC DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VĂN THÔNG (950106) 07:00 15:30
ED53EAGU DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VĂN THÔNG (961931) 07:00 15:30
ED53EAGU (962875) 07:00 15:30
ĐL Cẩm Lệ VC53VS31 KDC Hòa Cầm T1 14:30 17:00
VC53VVFP Đông Phước 06:30 12:00
VC53VVUL Bình Thái 3 07:00 11:00
VC53VW47 TBA KDC Hòa Thọ T3 07:00 11:00
ĐL Hoà Vang GC53HHY5 Đại La 06:00 16:00
GC53HHY6 Xuân Phú 06:00 16:00
GC53HHY7 Phú Thượng 06:00 16:00
GC53HHY8 Phú Hạ 06:00 16:00
GC53HHY9 Hòa Khê 06:00 16:00
GC53HQ11 Trường Bản 06:00 16:00
GC53HY21 Phú Thượng 2 06:00 16:00
GC53HY22 Phú Hạ 2 06:00 16:00
GC53HY24 TCN Nhơn Sơn 06:00 16:00
GC53HY26 Xuân Phú 2 06:00 16:00
GC53HY29 Đại La 2 06:00 16:00
GC53HY31 Đại La 3 06:00 16:00
GC53HY36 TBA Làng đá chẻ Hòa Sơn 06:00 16:00
GC53HY37 TBA Phú Thượng 3 06:00 16:00
GC53HY38 TBA XUÂN PHÚ 3 06:00 16:00
GD53HAKF Minh Đại 06:00 16:00
GD53HAMQ Mỏ đá Trường Bản 06:00 16:00
GD53HAOA Mỏ Đá Hố Mùn 2 06:00 16:00
GD53HAOM Trường HL Trinh Sát Đặc Nhiệm 06:00 16:00
GD53HAPV CS B.Nà S.Mơ T2 06:00 16:00
GD53HAPW CS B.Nà S.Mơ T3 06:00 16:00
GD53HASG BQLDA H.V.Thái 06:00 16:00
GD53HAUM Mỏ đá Quang Hưng T2 06:00 16:00
GD53HAVM TC Cầu Vượt HVT 06:00 16:00
GD53HAWH Mỏ đá Hố Mùn 2 T2 06:00 16:00
ĐL Thanh Khê FC53FFYU KDC Siêu Thị 06:00 11:00

Lịch cúp điện Đà Nẵng hằng ngày được cập nhật từ Điện lực Đà Nẵng.

Lịch cúp điện có thể thay đổi, mong các bạn thông cảm !

Loading...
Tin cùng chuyên mục
Tin khác
Phiên bản iOS 14 chính thức phát hành cùng nhiều tính năng tiện ích
Sau bao ngày chờ đợi, cuối cùng phiên bản iOS 14 chính thức cũng được Apple phát hàng đến tay người dùng vào n…
Đánh giá chi tiết thiết kế, cấu hình, tính năng thế hệ iPad Air 4 2020
Năm nay, Apple đã tạo nên một màn trình diện ấn tượng khi cho ra mắt thế hệ iPad Air 4 2020 - phiên bản kế nhi…
Những thông tin cần biết trước mua “rinh” iPad Gen 8 về tay
iPad Gen 8 là thế hệ thứ 8 thuộc dòng iPad truyền thống của Apple. Máy chính thức ra mắt trong sự kiện “Time F…
Một số tin đồn thú vị liên quan đến thế hệ iPhone 12 sắp ra mắt
Theo một số báo cáo và tin đồn gần gây tiết lộ rằng, thế hệ iPhone 12 năm nay của Apple sẽ có sự thay đổi mạnh…
TOP 10 tính năng “giá trị” nhất trên Apple Watch Series 6 mới
Sau bao ngày chờ đợi, cuối cùng Táo Khuyết cũng đã chính thức ra mắt mẫu Apple Watch Series 6 mới vào ngày 15/…
Model nhỏ nhất của Apple có thể có tên gọi là iPhone 12 mini
Mới đây, Leaker khá uy tín có tên là "L0vetodream" đã tiết lộ Apple dự kiến ra mắt một mẫu model nhỏ nhất tron…
iPad Air 4 thế hệ mới có những màu sắc “hot trent” nào?
Năm nay, Apple quyết định ra mắt iPad Air 4 thế hệ mới với 5 màu sắc chủ đạo bao gồm: Trắng, xám, vàng hồng, x…