DÒNG SỰ KIỆN

Lịch cắt điện Đà Nẵng ngày 07-10/09/2020

Để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp lưới điện, công ty điện lực Đà Nẵng thông báo lịch cúp điện Đà Nẵng ngày 07-10/09/2020 một số khu vực dưới đây:

Điện Lực Mã trạm BA Tên trạm BA Giờ BĐ Giờ KT
07/09/2020 ĐL Hải Châu AC53AABO QUANG TRUNG 2 07:00 12:00
ĐL Liên Chiểu HC53HHYF KDC Hoà Minh 2T2 07:00 10:00
HC53HO53 TBA Kiệt 1 Phạm Như Xương T2 07:00 10:00
ĐL Sơn Trà EC53EEPK Sơn Thuỷ T1 07:00 12:00
EC53EV47 TĐC Bình Kỳ T1 07:00 12:00
EC53EX23 Cục tác chiến điện tử 13:00 17:00
ĐL Cẩm Lệ VC53VS48 TBA Bình Thái 7 07:00 12:00
VC53VVFF Bình Thái 1 14:00 17:00
VC53VW18 Khu A2 KDC Nam Cẩm Lệ 14:00 17:00
VC53VW20 KDC Phong Bắc 2 T5 07:00 12:00
VC53VW29 Bình Thái 5 07:00 12:00
ĐL Hoà Vang GC53HQ23 TBA Khe Lạnh 07:30 12:00
GD53HAEC Đo đếm tổng Bà Nà 07:30 12:00
GD53HALB Cáp Treo Bà Nà 07:30 12:00
GD53HAUW Trộn BT Bà Nà 07:30 12:00
ĐL Thanh Khê FC53FFEN KDC Bàu Thạc Gián 1 07:00 12:00
08/09/2020 ĐL Hải Châu AC53AAC7 KHU ĐÔ THI TRƯỜNG SA T2 07:00 12:00
AC53AACN NGUYỄN CHÍ THANH 1 13:00 17:00
AC53AAII QUANG TRUNG 3 13:00 17:00
ĐL Liên Chiểu HC53HHMI KDC Hòa Minh 2T4 07:00 10:30
HC53HR30 Đỉnh Đèo Hải Vân 07:00 10:30
ĐL Sơn Trà ED53EADN (945842) 07:00 15:00
ED53EADN (944543) 07:00 15:00
ED53EADN (964595) 07:00 15:00
ED53EADN (975066) 07:00 15:00
ED53EADN (974499) 07:00 15:00
ED53EADN (952322) 07:00 15:00
ED53EADN TRẦN CHÍ CỬ (002580) 07:00 15:00
ED53EADN CÔNG AN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG (992471) 07:00 15:00
ED53EADN CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN TRÀ (524988) 07:00 15:00
ED53EADO VIETTEL ĐÀ NẴNG-CHI NHÁNH TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP-VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI (989393) 07:00 15:00
ED53EADO TRUNG TÂM VIỄN THÔNG 3 – VIỄN THÔNG ĐÀ NẴNG- TẬP ĐOÀN BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT NAM(CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH) (954577) 07:00 15:00
ED53EADO CN CT CP HẢI DUY TẠI ĐÀ NẴNG (525019) 07:00 15:00
ED53EADO CÔNG AN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG (992471) 07:00 15:00
ED53EADO CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG DI ĐỘNG VIETNAMOBILE (994522) 07:00 15:00
ED53EADO TRUNG TÂM MẠNG LƯỚI MOBIFONE MIỀN TRUNG-CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY VIỄN THÔNG MOBIFONE (994227) 07:00 15:00
ED53EADW CÔNG AN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG (992471) 07:00 15:00
ED53EADW TRUNG TÂM VIỄN THÔNG 3 – VIỄN THÔNG ĐÀ NẴNG- TẬP ĐOÀN BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT NAM (993885) 07:00 15:00
ED53EADW (525663) 07:00 15:00
ED53EADW VIETTEL ĐÀ NẴNG-CHI NHÁNH TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP-VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI (003479) 07:00 15:00
ED53EADX CÔNG TY TNHH DU LỊCH VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG SƠN HẢI (974117) 07:00 15:00
ED53EADX DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TRƯỜNG ĐẠI PHÚC (525664) 07:00 15:00
ED53EADX CÔNG AN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG (992471) 07:00 15:00
ED53EADX CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG DI ĐỘNG VIETNAMOBILE (994521) 07:00 15:00
ED53EADX (997649) 07:00 15:00
ED53EAEA CÔNG AN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG (992471) 07:00 15:00
ED53EAEA (940748) 07:00 15:00
ED53EAEB CÔNG AN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG (992471) 07:00 15:00
ED53EAEB (940744) 07:00 15:00
ED53EAEC CÔNG AN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG (992471) 07:00 15:00
ED53EAEC BÙI THỊ THU SƯƠNG (942812) 07:00 15:00
ED53EAEC (940749) 07:00 15:00
ED53EAEF (983100) 07:00 15:00
ED53EAEF BỘ CHỈ HUY BỘ ĐỘI BIÊN PHÒNG TP.ĐÀ NẴNG (941061) 07:00 15:00
ED53EAEG (942153) 07:00 15:00
ED53EAEG CÔNG AN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG (992471) 07:00 15:00
ED53EAFK CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN TRÀ (952512) 07:00 15:00
ED53EAFO CÔNG TY TNHH KHU DU LỊCH SINH THÁI BIỂN BÃI BẮC (953447) 07:00 15:00
ED53EAFO CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG DI ĐỘNG VIETNAMOBILE (994520) 07:00 15:00
ED53EAFQ TRUNG TÂM PHỐI HỢP TÌM KIẾM CỨU NẠN HÀNG HẢI KHU VỰC II (953950) 07:00 15:00
ED53EAFY CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐÀ NẴNG (955050) 07:00 15:00
ED53EAHR (967162) 07:00 15:00
ED53EAHR CÔNG AN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG (992471) 07:00 15:00
ED53EAHS (967163) 07:00 15:00
ED53EAHS CÔNG AN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG (992471) 07:00 15:00
ED53EAHW CÔNG TY TNHH KHU DU LỊCH SINH THÁI BIỂN BÃI BẮC (967944) 07:00 15:00
ED53EAQB (991430) 07:00 15:00
ED53EAQB CÔNG AN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG (992471) 07:00 15:00
ĐL Cẩm Lệ VC53VVUM Quan Châu 2 07:00 12:00
VC53VVUS Thôn Nhơn Thọ 13:00 17:00
VD53VADB Công ty TNHH SX ống công nghiệp Hàn Quốc DVTM Tân Phát (600512) 07:00 12:00
ĐL Hoà Vang GC53HHY3 UB Hòa Sơn 07:00 11:00
GC53HY25 UB Hòa Sơn 2 07:00 11:00
ĐL Thanh Khê FC53FFI4 Hà Huy Tập 13:00 16:00
FC53FFOT Bạch Hạc 3 06:00 11:00
09/09/2020 ĐL Hải Châu AC53AAAR TRẦN BÌNH TRỌNG 07:00 12:00
AC53AABU TỈNH HỘI 1 07:00 12:00
ĐL Liên Chiểu HC53HHR4 KDC Số 2 Nguyễn Huy Tưởng 07:00 09:00
HC53HO31 Đà Sơn 4T2 07:00 10:00
HC53HR18 Hòa Phát 5 14:00 16:00
ĐL Sơn Trà EC53EH30 T20 13:00 17:00
ĐL Cẩm Lệ VC53VT24 Yến Nê 2 14:00 17:30
VC53VVU6 Hòa Cầm 4 07:00 11:00
ĐL Thanh Khê FC53FI52 Nguyễn Văn Huề 13:00 16:00
FC53FPTH Phan Thanh 2 06:00 11:00
10/09/2020 ĐL Hải Châu AC53AADO LIÊN TRÌ NAM 1 07:00 12:00
AC53AAF1 NGUYỄN HOÀNG 13:30 17:30
ĐL Liên Chiểu HC53HO46 TBA LÊ A 14:00 17:00
HC53HY16 Ngô Thì Nhậm 07:00 10:00
ĐL Sơn Trà ED53EABX DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HỮU PHƯỚC (507805) 07:00 15:30
ED53EAFC DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VĂN THÔNG (950106) 07:00 15:30
ED53EAGU DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VĂN THÔNG (961931) 07:00 15:30
ED53EAGU (962875) 07:00 15:30
ĐL Cẩm Lệ VC53VS31 KDC Hòa Cầm T1 14:30 17:00
VC53VVFP Đông Phước 06:30 12:00
VC53VVUL Bình Thái 3 07:00 11:00
VC53VW47 TBA KDC Hòa Thọ T3 07:00 11:00
ĐL Hoà Vang GC53HHY5 Đại La 06:00 16:00
GC53HHY6 Xuân Phú 06:00 16:00
GC53HHY7 Phú Thượng 06:00 16:00
GC53HHY8 Phú Hạ 06:00 16:00
GC53HHY9 Hòa Khê 06:00 16:00
GC53HQ11 Trường Bản 06:00 16:00
GC53HY21 Phú Thượng 2 06:00 16:00
GC53HY22 Phú Hạ 2 06:00 16:00
GC53HY24 TCN Nhơn Sơn 06:00 16:00
GC53HY26 Xuân Phú 2 06:00 16:00
GC53HY29 Đại La 2 06:00 16:00
GC53HY31 Đại La 3 06:00 16:00
GC53HY36 TBA Làng đá chẻ Hòa Sơn 06:00 16:00
GC53HY37 TBA Phú Thượng 3 06:00 16:00
GC53HY38 TBA XUÂN PHÚ 3 06:00 16:00
GD53HAKF Minh Đại 06:00 16:00
GD53HAMQ Mỏ đá Trường Bản 06:00 16:00
GD53HAOA Mỏ Đá Hố Mùn 2 06:00 16:00
GD53HAOM Trường HL Trinh Sát Đặc Nhiệm 06:00 16:00
GD53HAPV CS B.Nà S.Mơ T2 06:00 16:00
GD53HAPW CS B.Nà S.Mơ T3 06:00 16:00
GD53HASG BQLDA H.V.Thái 06:00 16:00
GD53HAUM Mỏ đá Quang Hưng T2 06:00 16:00
GD53HAVM TC Cầu Vượt HVT 06:00 16:00
GD53HAWH Mỏ đá Hố Mùn 2 T2 06:00 16:00
ĐL Thanh Khê FC53FFYU KDC Siêu Thị 06:00 11:00

 

 Lịch cúp điện Đà Nẵng hằng ngày được cập nhật từ Điện lực Đà Nẵng.

Lịch cúp điện có thể thay đổi, mong các bạn thông cảm !

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *