Lịch cắt điện Đà Nẵng ngày 03/12 – 09/12/2019

Để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp lưới điện, công ty điện lực Đà Nẵng thông báo lịch cúp điện Đà Nẵng ngày 03/12 - 09/12/2019 một số khu vực dưới đây:

Ngày Điện Lực Mã trạm BA Tên trạm BA Giờ BĐ Giờ KT
02/12/2019 ĐL Hải Châu AC53AABT PHAN ĐÌNH PHÙNG 1 07:30 12:00
AC53AADH HOÀ CƯỜNG 2 07:00 12:00
AD53A1A6 Cơ quan Thường trú Khu Vực Miền Trung – Đài Tiếng nói Việt Nam (111885) 11:30 14:30
03/12/2019 ĐL Hải Châu AC53AAEM TÂN LẬP 4 07:30 13:00
AC53AAGA THUẬN PHƯỚC 2 07:00 12:00
ĐL Sơn Trà EC53EH27 Công viên biển đông T2 08:00 12:00
ĐL Hoà Vang GC53HM14 Hoà Liên 4 07:00 11:30
04/12/2019 ĐL Hải Châu AC53AACJ THANH SƠN 07:30 17:30
06/12/2019 ĐL Liên Chiểu HC53HHMI KDC Hòa Minh 2T4 06:00 06:30
HC53HHMT KDC Hòa Minh 2- T7 06:00 06:30
HC53HHMU Phố Chợ HK T1 06:00 06:30
HC53HHNW Bách Khoa 2 06:00 06:30
HC53HHO6 Hòa Minh 6 06:00 06:30
HC53HHO8 Nguyễn Chánh 06:00 06:30
HC53HHOA Hòa Khánh 1 06:00 06:30
HC53HHOK Hoà Khánh 3 06:00 06:30
HC53HHOQ Hoà Khánh 4 06:00 06:30
HC53HHQK Khu Phố Chợ Hoà Khánh T2 06:00 06:30
HC53HHQQ HTX Hòa Minh 3 06:00 06:30
HC53HHRV Bách Khoa 3 06:00 06:30
HC53HHRY HTX Hoà Minh 2 06:00 06:30
HC53HHYF KDC Hoà Minh 2T2 06:00 06:30
HC53HHYO KDC Hoà Minh T8 06:00 06:30
HC53HHYQ KDC Hoà Minh T9 06:00 06:30
HC53HN28 TBA Lạc Long Quân 06:00 06:30
HC53HN38 TBA Lạc Long Quân T2 06:00 06:30
HC53HO10 Hòa Khánh 9 06:00 06:30
HC53HO20 Bách Khoa 5 06:00 06:30
HC53HO23 Đặng Dung 06:00 06:30
HC53HO24 Khu Phố Chợ Hòa Khánh 4 06:00 06:30
HC53HO27 Bách Khoa 7 06:00 06:30
HC53HO29 Nguyễn Chánh 2 06:00 06:30
HC53HO36 TBA Nguyễn Chánh 3 06:00 06:30
HC53HO37 TBA Tôn Đức Thắng 06:00 06:30
HC53HO39 TBA Công Cộng H182 06:00 06:30
HC53HO43 TBA CC Phan Vĩnh Tường 06:00 06:30
HC53HO48 TBA BÀU MẠC 06:00 06:30
HC53HQ18 Phú Thạnh 4 06:00 06:30
HC53HR29 Đồng Kè 06:00 06:30
HC53HY10 KDC Hoà Minh 2 T3 06:00 06:30
HC53HY14 Bách Khoa 4 06:00 06:30
HC53HY16 Ngô Thì Nhậm 06:00 06:30
HC53HY19 KDC Hòa Minh 2 T1 06:00 06:30
HC53HY20 KĐT Nam LC 06:00 06:30
HC53HY34 TBA Trương Văn Đa 06:00 06:30
HC53HY41 TBA TRẦN ĐÌNH TRI 06:00 06:30
HC53HY42 TBA KHU SỐ 1 TÂY BẮC 06:00 06:30
HC53HY43 TBA ĐẶNG HUY TRỨ 06:00 06:30
HC53HY47 TBA KĐT Phương Trang 06:00 06:30
HD53HAAK Trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng (800027) 06:00 06:30
HD53HAAL Trường Cao đẳng Kinh tế Kế hoạch Đà Nẵng (800030) 06:00 06:30
HD53HAAM Bưu Điện Đà Nẵng 2 – Bưu Điện Thành Phố Đà Nẵng (921689) 06:00 06:30
HD53HAAM Trung Tâm Viễn Thông 5 – Viễn Thông Đà Nẵng – Tập Đoàn Bưu Chính Viễn Thông Việt Nam (800051) 06:00 06:30
HD53HAAN Lữ đoàn 683 (800057) 06:00 06:30
HD53HABP Trung đoàn 282 – SĐ 375 (807061) 06:00 06:30
HD53HABS Trường Quân Sự Địa Phương (807352) 06:00 06:30
HD53HABZ UBND Quận Liên Chiểu (808734) 06:00 06:30
HD53HABZ Quận Ủy Liên Chiểu (926074) 06:00 06:30
HD53HABZ UBMT Tổ Quốc Quận Liên Chiểu (925905) 06:00 06:30
HD53HABZ Chi Cục Thống Kê Quận Liên Chiểu (950252) 06:00 06:30
HD53HABZ Ban Giải Phóng Mặt Bằng Quận Liên Chiểu (947669) 06:00 06:30
HD53HACG Công ty TNHH Sản xuất – Thương mại Vạn Thành (809314) 06:00 06:30
HD53HACH Kho bạc Nhà nước Liên Chiểu (809418) 06:00 06:30
HD53HADL C.ty QLVH điện CS công cộng ĐN (811871) 06:00 06:30
HD53HAEI Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Quận Liên Chiểu Đà Nẵng (815729) 06:00 06:30
HD53HAEN Trường Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng (816948) 06:00 06:30
HD53HAFF C.ty QLVH điện CS công cộng ĐN (819660) 06:00 06:30
HD53HAFX Trung Tâm Thể Thao Đại Học Đà Nẵng (836366) 06:00 06:30
HD53HAFX TT QLý K.T.Xá Đại Học ĐN (836888) 06:00 06:30
HD53HAHC Trường Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng (891447) 06:00 06:30
HD53HAHC Trung Tâm Học Liệu – Trường Đại Học Bách Khoa (840563) 06:00 06:30
HD53HAHK Trường Cao Đẳng Kinh tế Kế hoạch Đà Nẵng (840955) 06:00 06:30
HD53HALE Trường Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng (905371) 06:00 06:30
HD53HALV Công ty TNHH MTV Võ Gia (908953) 06:00 06:30
HD53HAMS Trung tâm Quản lý và Khai thác nhà Đà Nẵng (917894) 06:00 06:30
HD53HAOU Vietcombank Đà Nẵng (PGD Hòa Khánh) (928018) 06:00 06:30
HD53HAPA Trường Cao Đẳng Kinh Tế Kế Hoạch Đà Nẵng (929049) 06:00 06:30
HD53HATF Ngân Hàng Thương Mại cổ phần Công Thương Việt Nam Chi nhánh Bắc Đà Nẵng. (936508) 06:00 06:30
HD53HAUK Trường Đại Học Bách Khoa (940993) 06:00 06:30
08/12/2019 ĐL Liên Chiểu HC53HHMP XN Vật Tư Vận Tải 06:00 17:30
HC53HHN4 Khu GĐ Tiểu Đoàn 2 06:00 17:30
HC53HHN7 KDC Hoà Minh 5T1 06:00 17:30
HC53HHN8 KDC Hoà Minh 5T2 06:00 17:30
HC53HHO1 Đà Sơn 4 06:00 17:30
HC53HHO2 Đà Sơn 3 06:00 17:30
HC53HHO3 Hoà Khánh 6 06:00 17:30
HC53HHO4 Hoà Khánh 7 06:00 17:30
HC53HHO5 Hoà Khánh 8 06:00 17:30
HC53HHO7 Khu phố Chợ Hòa Khánh T3 06:00 17:30
HC53HHOB Hoà Khánh 2 06:00 17:30
HC53HHOO Quảng Thắng 06:00 17:30
HC53HHQA Khu TT Hóa Chất 06:00 17:30
HC53HHQB Thanh Vinh 1 06:00 17:30
HC53HHQL Đà Sơn 1 06:00 17:30
HC53HHQS Thanh Vinh 06:00 17:30
HC53HHRK KDC Đại La 06:00 17:30
HC53HHRM KDC Hoà Mỹ T1 06:00 17:30
HC53HHRP Đa Phước 2 06:00 17:30
HC53HHRQ Hoà Khánh 5 06:00 17:30
HC53HHRR Đà Sơn 2 06:00 17:30
HC53HHRS KDC Hoà Mỹ T2 06:00 17:30
HC53HHRT Đa Phước 06:00 17:30
HC53HHY4 An Ngãi đông 06:00 17:30
HC53HHYB Đa Phước 3 06:00 17:30
HC53HHYR TĐC Thanh Vinh 2 06:00 17:30
HC53HHYX KDC Đa Phước 3 06:00 17:30
HC53HM51 TBA CTy CP Vật Tư Vận Tải 06:00 17:30
HC53HN15 Hoàng Minh Thảo 06:00 17:30
HC53HN19 KĐT Phước Lý T2 06:00 17:30
HC53HN35 TBA Hòa Minh 5T3 06:00 17:30
HC53HO16 Quảng Thắng 2 06:00 17:30
HC53HO17 Âu Cơ 06:00 17:30
HC53HO18 Đà Sơn 5 06:00 17:30
HC53HO19 Khu phức hợp DVTM 06:00 17:30
HC53HO21 Đa Phước 5 06:00 17:30
HC53HO22 Đà Sơn 7 06:00 17:30
HC53HO26 Đà Sơn 6 06:00 17:30
HC53HO28 TĐC Thể dục TT 06:00 17:30
HC53HO30 Kiệt 1 Phạm Như Xương 06:00 17:30
HC53HO31 Đà Sơn 4T2 06:00 17:30
HC53HO33 Ngô Chấn Lưu 06:00 17:30
HC53HO34 TBA Khu Đường 6 06:00 17:30
HC53HO38 TBA HOÀNG VĂN THÁI 06:00 17:30
HC53HO40 TBA Trần Đức 06:00 17:30
HC53HO42 TBA Đà Sơn 3 T2 06:00 17:30
HC53HO46 TBA LÊ A 06:00 17:30
HC53HO49 KCC nhà ở XH KCN HK 06:00 17:30
HC53HO53 TBA Kiệt 1 Phạm Như Xương T2 06:00 17:30
HC53HO55 TBA Tôn Đức Thắng T2 06:00 17:30
HC53HQ16 Âu Cơ 3 06:00 17:30
HC53HQ22 TBA Đà Sơn 9 06:00 17:30
HC53HR12 Đơn vị 14138 06:00 17:30
HC53HR24 Đa Phước 2T1 06:00 17:30
HC53HR25 Khu Gia Đình 532 06:00 17:30
HC53HR28 KGĐ Quân Nhân 06:00 17:30
HC53HR38 TBA KDC Lữ Đoàn 532 T2 06:00 17:30
HC53HR42 TBA Phạm Như Xương T4 06:00 17:30
HC53HY11 KDC Quảng Thắng 06:00 17:30
HC53HY12 Phạm Như Xương 06:00 17:30
HC53HY27 Phạm Như Xương 2 06:00 17:30
HC53HY28 TBA Mộc Bài 06:00 17:30
HC53HY30 TĐC Hoàng Văn Thái 06:00 17:30
HC53HY35 TBA An Ngãi Đông 3 06:00 17:30
HC53HY40 TBA KDC TĐC HOÀNG VĂN THÁI 06:00 17:30
HD53HAAG Khách sạn Xanh Đà Nẵng – Chi nhánh Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng điện Việt Nam (800009) 06:00 17:30
HD53HAAG Khách sạn Xanh Đà Nẵng – Chi nhánh Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng điện Việt Nam (800010) 06:00 17:30
HD53HAAI Chi Nhánh Công Ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Vạn Tường – Xí Nghiệp 309 (932403) 06:00 17:30
HD53HAAI Tiểu Đoàn 409 – Bộ Tham Mưu Quân Khu 5 (800016) 06:00 17:30
HD53HAAJ Trung Tâm Bồi Dưỡng Nghiệp Vụ III – Chi Nhánh Tập Đoàn Bưu Chính Viễn Thông Việt Nam (800023) 06:00 17:30
HD53HAAQ Nhà Máy Gạch Bê Tông DCB – Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Điện Vneco 6 (800081) 06:00 17:30
HD53HAAR Doanh Nghiệp Tư Nhân Văn Chi (800083) 06:00 17:30
HD53HAAS Công ty TNHH Tấn Hiền (800084) 06:00 17:30
HD53HABF Công ty TNHH MTV Cơ khí Liên Trì (806798) 06:00 17:30
HD53HABF Công ty Cổ phần Công nghiệp Hóa chất Đà Nẵng (800115) 06:00 17:30
HD53HABH Công an Thành phố Đà nẵng (891762) 06:00 17:30
HD53HABH Công an Tp Đà Nẵng (800133) 06:00 17:30
HD53HABK Công ty Cổ phần Gạch men COSEVCO (806400) 06:00 17:30
HD53HABL Công ty CP Tư Vấn TK XD GTCC Đà Nẵng (824664) 06:00 17:30
HD53HABN Công ty Cổ phần Keyhinge Toys Việt Nam (811423) 06:00 17:30
HD53HABO Đài Thông Tin Duyên Hải Đà Nẵng – Chi nhánh Công ty TNHH MTV Thông tin Điện tử Hàng Hải Việt Nam (806822) 06:00 17:30
HD53HABQ CN CTY TNHH NƯỚC GIẢI KHÁT COCA-COLA VIỆT NAM TẠI TP ĐÀ NẴNG (807224) 06:00 17:30
HD53HABR Công Ty Cổ Phần Môi Trường Đô Thị Đà Nẵng (807315) 06:00 17:30
HD53HABV Xí nghiệp Bê tông và Xây lắp Đà Nẵng-Chi nhánh Công ty CP Vật liệu Xây dựng-Xây lắp và Kinh doanh nhà Đà Nẵng (807763) 06:00 17:30
HD53HABY Kho K83 Bộ Tư Lệnh Công Binh (808144) 06:00 17:30
HD53HACA Công ty TNHH TM & DV Cẩm Phát (808847) 06:00 17:30
HD53HACC Chi nhánh Công ty Cổ phần Nội thất Hòa Phát tại Tp Đà Nẵng (840928) 06:00 17:30
HD53HACC Công ty TNHH Khoáng sản Transcend Việt Nam (808988) 06:00 17:30
HD53HACE Công ty Cổ phần Gạch men COSEVCO (809080) 06:00 17:30
HD53HACI Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Đà Nẵng (809423) 06:00 17:30
HD53HACL Công ty TNHH Một thành viên Điện lực Đà Nẵng (935923) 06:00 17:30
HD53HACL Doanh nghiệp Tư nhân Văn Chi (809591) 06:00 17:30
HD53HACR Doanh nghiệp Tư nhân Văn Chi (809876) 06:00 17:30
HD53HACV Công ty TNHH Kiến trúc và Thương mại Á Châu (810629) 06:00 17:30
HD53HACW Chi Nhánh Công Ty TNHH Một Thành Viên Xây Dựng Vận Tải Hùng Vương – Xí Nghiệp 128 (810666) 06:00 17:30
HD53HACX Công Ty TNHH Một Thành Viên Hóa Nhựa Đà Nẵng (810667) 06:00 17:30
HD53HADB Công ty Cổ phần Chế tạo Kết cấu thép VNECO.SSM (811129) 06:00 17:30
HD53HADC Công Ty TNHH MTV Cơ Khí – Mạ Đà nẵng (811131) 06:00 17:30
HD53HADD Công ty Cổ phần Keyhinge Toys Việt Nam (806621) 06:00 17:30
HD53HADE Công Ty Cổ phần Gạch men COSEVCO (811426) 06:00 17:30
HD53HADF C.ty QLVH điện CS công cộng ĐN (811564) 06:00 17:30
HD53HADG Trường Đại Học Sư Phạm (811659) 06:00 17:30
HD53HADG Trường Đại Học Sư Phạm (815320) 06:00 17:30
HD53HADO Công Ty TNHH Bao Bì Tân Long (949879) 06:00 17:30
HD53HADW Công Ty Cổ Phần Kết Cấu Thép BMF (813997) 06:00 17:30
HD53HADY Công ty TNHH Phú Mỹ Hòa (814193) 06:00 17:30
HD53HADZ Chi nhánh Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Vạn Tường – Xí nghiệp 109 (814194) 06:00 17:30
HD53HAEB Trung Tâm Bồi Dưỡng Nghiệp Vụ III – Chi Nhánh Tập Đoàn Bưu Chính Viễn Thông Việt Nam (815038) 06:00 17:30
HD53HAED Công Ty Cổ Phần Trường Sơn 532 (815130) 06:00 17:30
HD53HAEF Công ty Cổ phần Bình Vinh (815292) 06:00 17:30
HD53HAEG Công ty Phát triển và Khai thác Hạ tầng KCN Đà Nẵng (815569) 06:00 17:30
HD53HAEH Công Ty Phát Triển và Khai Thác Hạ Tầng KCN Đà Nẵng (815570) 06:00 17:30
HD53HAEK Trung Tâm Bảo Trợ Xã Hội Đà Nẵng (815779) 06:00 17:30
HD53HAEO Trung Tâm Y Tế Quận Liên Chiểu (816999) 06:00 17:30
HD53HAEQ Chi nhánh Tổng Công ty Giấy Việt Nam – Công ty TNHH tại Thành phố Đà Nẵng (817086) 06:00 17:30
HD53HAEW Hợp Tác Xã Sản xuất sắt số 1 (817534) 06:00 17:30
HD53HAFB Công ty TNHH Matrix Việt Nam (819606) 06:00 17:30
HD53HAFD C.ty QLVH điện CS công cộng ĐN (819657) 06:00 17:30
HD53HAFQ CÔNG TY TNHH Ô TÔ THACO – KIA ĐÀ NẴNG (823636) 06:00 17:30
HD53HAFR Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Thiết Kế Xây Dựng Giao Thông Công Chính Đà Nẵng (806415) 06:00 17:30
HD53HAFS Công ty TNHH Một thành viên Thường Thắng Đạt (832779) 06:00 17:30
HD53HAFY Công Ty TNHH Một Thành Viên Môi Trường Đô Thị Hà Nội – Chi Nhánh Miền Trung (915111) 06:00 17:30
HD53HAFY Công ty Cổ phần dược DANAPHA (837909) 06:00 17:30
HD53HAGE Công ty TNHH Hanvi Vina (941294) 06:00 17:30
HD53HAGE Công ty TNHH Tấn Hiền (839115) 06:00 17:30
HD53HAGG Công ty TNHH Nam Dương (839356) 06:00 17:30
HD53HAGI Bệnh Viện Giao thông Vận Tải Đà Nẵng (839359) 06:00 17:30
HD53HAGL Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Châu Thạnh (840132) 06:00 17:30
HD53HAGM CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG DI ĐỘNG VIETNAMOBILE (912398) 06:00 17:30
HD53HAGM Công ty Cổ Phần Viễn Thông Di Động Toàn Cầu (917310) 06:00 17:30
HD53HAGM Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Xuân Tín (840133) 06:00 17:30
HD53HAGM Công ty TNHH MTV Công nghiệp Alphington (920304) 06:00 17:30
HD53HAGR Chi Nhánh Công Ty TNHH Vận Tải Việt Nhật Tại Đà Nẵng (840138) 06:00 17:30
HD53HAGS Công Ty TNHH Trường Sáng (840139) 06:00 17:30
HD53HAGT Công Ty TNHH Staami Vina (840274) 06:00 17:30
HD53HAGU Công Ty Cổ Phần Thương Mại Phú Vạn Thọ (840293) 06:00 17:30
HD53HAGV Doanh nghiệp Tư nhân Tuấn Xâm (840446) 06:00 17:30
HD53HAGZ Công ty TNHH Một thành viên Điện lực Đà Nẵng (935924) 06:00 17:30
HD53HAGZ Công ty Cổ phần Cơ khí Đường sắt Ðà Nẵng (840451) 06:00 17:30
HD53HAHA Công ty Cổ phần Sản xuất Bao Bì Thành Vinh (840452) 06:00 17:30
HD53HAHA Công Ty TNHH MTV Thương Mại Tài Hùng Phát (947848) 06:00 17:30
HD53HAHI Công Ty TNHH MTV Chế Biến Thực Phẩm Đà Nẵng (840816) 06:00 17:30
HD53HAHJ Công Ty Cổ Phần Kim Tín Đà Nẵng (840855) 06:00 17:30
HD53HAHR (841834) 06:00 17:30
HD53HAHS Công ty TNHH Yến Anh Minh (917008) 06:00 17:30
HD53HAHS Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Hãng Sơn Đông Á Tại Đà Nẵng (932691) 06:00 17:30
HD53HAHS Công Ty Cổ Phần Giao Nhận Vận Tải Kim Thành Lợi (931891) 06:00 17:30
HD53HAHT Nhà máy Sản xuất Thép Tấn Quốc, Công ty TNHH Tấn Quốc (841836) 06:00 17:30
HD53HAIB Công Ty Cổ Phần Xuân Hưng (881374) 06:00 17:30
HD53HAIB Công Ty TNHH Một Thành Viên May Xuất Khẩu PACIFIC (933537) 06:00 17:30
HD53HAIB Công ty TNHH Thương mại và sản xuất LIVAS Đà Nẵng (947444) 06:00 17:30
HD53HAID Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Đại Thành Đạt (881371) 06:00 17:30
HD53HAID CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI KMT (930939) 06:00 17:30
HD53HAIE (882155) 06:00 17:30
HD53HAIF Trung tâm Điều dưỡng người tâm thần (882567) 06:00 17:30
HD53HAIH Hợp Tác Xã sản xuất sắt Thanh Tín (884234) 06:00 17:30
HD53HAIH Công Ty TNHH Khả Tâm (943738) 06:00 17:30
HD53HAIK Công Ty TNHH Công Nghiệp DAERYANG Việt Nam (913531) 06:00 17:30
HD53HAIN Cơ sở sản xuất Nguyễn Hữu Phi (885003) 06:00 17:30
HD53HAIS Công Ty Cổ Phần Quản Lý & Xây Dựng Đường Bộ Quảng Nam Đà Nẵng (886314) 06:00 17:30
HD53HAIU Công ty TNHH Đồng Tín (887461) 06:00 17:30
HD53HAIW Công ty TNHH Đồng Tín (888166) 06:00 17:30
HD53HAIY Công Ty TNHH MTV Phú Gia (888165) 06:00 17:30
HD53HAIZ Công ty TNHH Đồng Tín (889233) 06:00 17:30
HD53HAJA Kho Xăng Dầu K14 – Cục Kho Vân – Bộ Công An (922149) 06:00 17:30
HD53HAJC Công ty TNHH một thành viên SX và TM Tân Á Ðà Nẵng (890144) 06:00 17:30
HD53HAJC CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TÂN Á – ĐÀ NẴNG (951290) 06:00 17:30
HD53HAJD Công ty TNHH Phú Mỹ Hòa (907172) 06:00 17:30

Lịch cúp điện Đà Nẵng hằng ngày được cập nhật từ Điện lực Đà Nẵng.

Lịch cúp điện có thể thay đổi, mong các bạn thông cảm !

Loading...
Tin cùng chuyên mục
Tin khác
Lịch cắt điện Đà Nẵng ngày 09/08/2020
Để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp lưới điện, công ty điện lực Đà Nẵng thông báo lịch cúp điện Đà Nẵng ngà…
Hướng dẫn cập nhật iOS 14 beta 4 và khám phá những tính năng mới
Rạng sáng vào ngày 5/8 - Apple đã chính thức phát hành bản cập nhật iOS 14 beta 4 dành cho các nhà phát triển…
Safari trên iOS bị lỗi – nguyên nhân và cách khắc phục hiệu quả
Safari trên iOS hiện đang là một trong những ứng dụng quan trọng nhất được Apple mặc định tại thiết bị iPhone,…
Phiên bản iPhone Xr – Sự lựa chọn số 1 trong mùa dịch Covid-19
Có một điều không thể phủ nhận rằng thành công của Apple trong 2 năm vừa qua có sự đóng góp không hề nhỏ của p…
Thiết kế màn hình OLED trên iPhone 12 bất ngờ được chia sẻ trên Twitter
Trong một chia sẻ mới nhất trên Twitter của Mrwhite đã đăng tải một số hình ảnh được đồn đoán là thiết kế màn…
Khả năng chống và kháng nước của AirPods và AirPods Pro?
Hiện nay, AirPods và AirPods Pro đang là bộ đôi tai nghe không dây làm mưa làm gió trên thị trường phụ kiện cô…
Apple có lợi gì khi camera sau trên iPhone 12 gặp lỗi khi kiểm định?
Hiện nay, Apple đang gặp phải 1 số vấn đề với ống kính camera sau trên iPhone 12 điều này cũng gây ảnh hưởng k…
iPhone 12 trở thành Flagship mạnh nhất nhờ bộ vi xử lý A14 Bionic
Mới đây, một rò rỉ mới vừa tiết lộ thông tin cho biết dòng sản phẩm iPhone 12 năm nay của Apple sẽ được trang…