Trên cung đường đèo Hải Vân từ Nam Ô đi Huế, có rải rác những ngôi mộ hài nhi xấu số. Đó là những sinh linh không may bị bỏ rơi trên đèo.
Từ xa xưa, Đà Nẵng là vùng cửa sông nhiều đầm lầy (dấu vết những bàu nước từ Đò Xu đến Thạc Gián, Vĩnh Trung đến đầm Rong cho thấy điều đó), là nơi nh…
ĐNĐT - Con đường mang tên vua Hùng Vương chỉ kéo dài vài cây số nhưng có vai trò, ý nghĩa hết sức đặc biệt so với các con đường khác trên toàn thành p…