Đến Bến xe Đà Nẵng, đi đâu cũng thấy bảng hiệu “Không hút thuốc” được dán khắp nơi. Ở những nơi như phòng chờ, nhà ga số 1, nhà ga số 2, tuyệt nhiên k…
Ngày 15-9 vừa qua, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ đã có thông báo, trước mắt, cho giữ lại sân Chi Lăng để phục vụ các hoạt động TDTT củ…
Loading...