(Cadn.com.vn) – Trên QL1A, đoạn qua địa phận tỉnh Quảng Nam hiện có nhiều cột cây số được lắp đặt không chính xác, khiến người…
Thời tiết đang vào mùa mưa, có nhiều trở ngại đối với việc cấp điện ổn định cho sản xuất và tiêu dùng của nhân dân. Để bảo đảm nguồn điện phục vụ sản…
Bão số 3 chỉ ảnh hưởng nhẹ, song đã có 4 tàu cá ngư dân phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng bị chìm. Dù những con tàu ấy giá trị không l…
Đà Nẵng đã có dân số 1,029 triệu dân từ tháng 8-2015, theo nguồn tin từ ngành y tế. Con số này có những ý nghĩ gì về mặt xã hội học đô thị, về những v…
Loading...