Đầu năm 2017, thôn Bồ Bản 2 (xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang) vận động người dân hiến đất, mở rộng tuyến đường liên thôn dài 1.200m2, rộng 4m; huy động m…
Loading...