Còi xe đủ chủng loại, âm lượng, có thể được phát ra ở bất kỳ đâu, bất kể thời gian nào, phớt lờ quy định, từ lâu đã là nỗi bức bối của người dân phố t…
Loading...