Thời gian gần đây, ở một số tuyến đường chính trên địa bàn TP Đà Nẵng vẫn tồn tại một số hình ảnh rất khó chấp nhận, tiềm ẩn…
Loading...