Do ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc kết hợp với nhiễu gió đông trên cao, từ ngày 14 đến 16/12, tại thành phố Đà Nẵng có mưa lớn trên diện rộng, nhiều đị…
Loading...