Sau ngày 2/2, do ảnh hưởng của không khí lạnh, các tỉnh miền Bắc sẽ chìm trong rét đậm, rét hại. Sau ngày 2/2, do ảnh hưởng của không khí lạnh, các tỉ…
Loading...