Lịch cúp điện Đà Nẵng ngày 24/09/2017

Để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp lưới điện, công ty điện lực Đà Nẵng thông báo lịch cắt điện Đà Nẵng ngày 21/09/2017 một số khu vực dưới đây:

Ngày Điện lực Mã trạm BA Tên trạm BA Giờ BĐ Giờ KT
24/09/2017 ĐL Liên Chiểu HC53HHN8 KDC Hoà Minh 5T2 07:30
11:30
HC53HHYB Đa Phước 3 07:30
11:30
HC53HHYZ KDC Việt Xuân 07:30
11:30
HC53HO21 Đa Phước 5 07:30
11:30
HC53HO35 TBA Khu Đường 2 07:30
11:30
HC53HY11 KDC Quảng Thắng 07:30
10:30
HD53HADD Công ty Cổ phần Keyhinge Toys Việt Nam (806621) 13:00
17:00
HD53HADN Chi nhánh Công ty Cổ phần Vinafor Đà Nẵng -XN chế biến gỗ Vinafor Ðà Nẵng (812411) 07:30
11:30
HD53HADX Xí nghiệp Chế biến Lâm sản Xuất khẩu Thanh Lộc (814154) 07:30
11:30
HD53HAHH Công ty TNHH Ðiện Tử Việt Hoa (840743) 07:30
11:30
HD53HAIJ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam-Chi nhánh Khu Công Nghiệp Hòa Khánh Đà Nẵng (883547) 07:30
11:30
HD53HAJG Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hải Vân (889302) 07:30
11:30
HD53HAJH Công Ty TNHH Mabuchi Motor Đà Nẵng (889540) 07:30
11:30
HD53HAJI Công ty Phát Triển và Khai Thác Hạ tầng KCN Ðà Nẵng (889749) 07:30
11:30
HD53HAJO Chi nhánh Công tyTNHH Hanoi Steel Center tại thành phố Đà Nẵng (891266) 07:30
11:30
HD53HAJY Chi Nhánh Thành Phố Đà Nẵng – Công ty Cổ Phần Vinatex Quốc Tế (894397) 07:30
11:30
HD53HAMI Công ty TNHH Điện tử Việt Hoa (912126) 07:30
11:30
HD53HAMM Công Ty TNHH MTV The Blues (914162) 07:30
11:30
HD53HANH Công Ty TNHH Nhà Máy Bia Heineken Việt Nam – Đà Nẵng (921189) 07:30
11:30
HD53HANV Chi Nhánh Công Ty TNHH Thương Mại Tổng Hợp Tuấn Việt Tại Tp Đà Nẵng (923426) 07:30
11:30
HD53HAOH Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Sản Xuất Năng Lượng Xanh (926814) 07:30
11:30
HD53HAOJ Liên Đoàn Lao Động Thành Phố Đà Nẵng (928017) 07:30
11:30
HD53HAPI Công Ty Cổ Phần Giao Nhận Vận Tải Kim Thành Lợi (929190) 07:30
11:30
HD53HAQB Công Ty TNHH MTV The Blues (930826) 07:30
11:30
HD53HASD Trung Tâm Giới Thiệu Việc Làm TP,Đà Nẵng (921396) 07:30
11:30
ĐL Cẩm Lệ VC53VS28 KĐT ST Hòa Xuân T1 06:00
09:00
VC53VS29 KĐT ST Hòa Xuân T2 06:00
09:00
VC53VS45 TBA Liêm Lạc 3 06:00
09:00
VC53VT31 Khu E MR T2 Nam cầu Cẩm Lệ 06:00
09:00
VC53VT32 Khu E1 PK 2,3 Nam cầu Cẩm Lệ T2 06:00
09:00
VC53VT39 KDC F1 Nam cầu Cẩm Lệ 06:00
09:00
VC53VU16 Khu B Nam cầu Cẩm Lệ 06:00
09:00
VC53VU22 Khu E1 PK 2,3 Nam cầu Cẩm Lệ 06:00
09:00
VC53VU32 T2 bên trái đường VCC 06:00
09:00
VC53VU40 T12 KDC Nam cầu Cẩm Lệ 06:00
09:00
VC53VU41 T3 Bên trái đường Võ Chí Công 06:00
09:00
VC53VU42 T4 Bên trái đường Võ Chí Công 06:00
09:00
VC53VU43 T5 Bên trái đường Võ Chí Công 06:00
09:00
VC53VU44 TBA Cục Quản Trị T26 06:00
09:00
VC53VVTJ KDC Nam cầu Cẩm Lệ T5 06:00
09:00
VC53VVTW KDC Nam cầu Cẩm Lệ T2 06:00
09:00
VC53VVUO Thôn Nhơn Hòa 06:00
09:00
VC53VVWA Liêm lạc 06:00
09:00
VC53VVWB Hoà xuân 1 06:00
09:00
VC53VVWE Cồn Dầu 06:00
09:00
VC53VVWF Tùng Lâm 06:00
09:00
VC53VVWG Hoà Xuân 2 06:00
09:00
VC53VVWH Hoà Xuân 4 06:00
09:00
VC53VVWV KDC Nam cầu Cẩm Lệ T1 06:00
09:00
VC53VVWW KDC Nam cầu Cẩm Lệ T3 06:00
09:00
VC53VVWX KDC Nam cầu Cẩm Lệ T4 06:00
09:00
VC53VVWY KDC Nam cầu Cẩm Lệ T6 06:00
09:00
VC53VVWZ KDC Nam cầu Cẩm Lệ T7 06:00
09:00
VC53VW10 Khu E MR Nam cầu Cẩm Lệ 06:00
09:00
VC53VW23 T8 KDC E2 BS Nam cầu Cẩm Lệ 06:00
09:00
VC53VW25 T9 KCC E2 KDC Nam cầu Cẩm Lệ 06:00
09:00
VC53VW26 T10 Khu E1 KDC Nam cầu Cẩm Lệ 06:00
09:00
VC53VW27 T11 Khu E MR KDC Nam cầu Cẩm Lệ 06:00
09:00
VC53VW36 T6 Bên Trái đường VCC 06:00
09:00
VC53VW37 T7 Bên Trái đường VCC 06:00
09:00
VC53VW38 T8 Bên Trái đường VCC 06:00
09:00
VC53VW39 T8 Bên Trái đường VCC 06:00
09:00
VC53VW40 TBA Cồn Dầu T4 06:00
09:00
VD53VABP Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy Thành phố Đà Nẵng (713456) 06:00
09:00
VD53VAHC Phân viện khoa học hình sự (694299) 06:00
09:00
VD53VAHP Cục Môi trường miền Trung và Tây Nguyên (702446) 06:00
09:00
VD53VAHS Cty QLVH điện chiếu sáng công cộng ĐN (704152) 06:00
09:00
VD53VAHT Công ty SFC UMWELTTECHNIK Gmbh-văn phòng điều hành SFC Hòa Xuân tại Tp Đà Nẵng (704220) 06:00
09:00
VD53VAIB Cục 682 – Tổng cục An Ninh (705475) 06:00
09:00
VD53VAJH Trung tâm thể dục thể thao TP Đà Nẵng (715867) 06:00
09:00
VD53VAJH Trung tâm thể dục thể thao TP.Đà Nẵng (716233) 06:00
09:00
VD53VAJK Công ty CP tư vấn và đào tạo Bầu Trời Cao (717311) 06:00
09:00
ĐL Thanh Khê FC53FFI4 Hà Huy Tập 05:30
17:00
06:00
17:30
FC53FFI8 Tôn Đản 05:30
06:00
06:00
17:00
FC53FFMA Chính Gián 3 05:30
17:00
06:00
17:30
FC53FFMB KDC Thanh Lộc Đán 1 06:30
12:30
FC53FFME KDC Lương Thực 05:30
17:00
06:00
17:30
FC53FFML KDC Xuân Hòa A 05:30
17:00
06:00
17:30
FC53FFMM Thái Thị Bôi 2 05:30
17:00
06:00
17:30
FC53FFMN KDC Chính Gián 05:30
17:00
06:00
17:30
FC53FFMR Phần Lăng 5 05:30
17:00
06:00
17:30
FC53FFND Lê Độ 2 05:30
17:00
06:00
17:30
FC53FFNE Thái Thị Bôi 1 05:30
17:00
06:00
17:30
FC53FFNF Hòa Phát 6 05:30
06:00
06:00
17:00
FC53FFNG Trần Cao Vân 3 06:30
12:30
FC53FFNR Hòa Phát 3 05:30
06:00
06:00
17:00
FC53FFNS Hòa Phát 4 05:30
17:00
06:00
17:30
FC53FFNU Hòa Phát 2 05:30
06:00
06:00
17:00
FC53FFNV Hòa Phát 1 05:30
06:00
06:00
17:00
FC53FFNZ Tôn Đản 5 05:30
06:00
06:00
17:00
FC53FFOG Xuân Hòa 2 05:30
17:00
06:00
17:30
FC53FFOI Trần Cao Vân 7 06:30
12:30
FC53FFOX Hòa Phát 7 05:30
06:00
06:00
17:00
FC53FFQA Cấp điện CS KGĐ QN F375 Trường Chinh 05:30
17:00
06:00
17:30
FC53FFQD Xuân Hòa A 05:30
17:00
06:00
17:30
FC53FFQI Hòa Phát 9 05:30
17:00
06:00
17:30
FC53FFQT KDC Huỳnh Ngọc Huệ T1 05:30
17:00
06:00
17:30
FC53FFQU KDC Huỳnh Ngọc Huệ T2 05:30
17:00
06:00
17:30
FC53FFQX L.Chiểu – T.Phước T5 06:30
12:30
FC53FFQY Hòa Phát 8 05:30
17:00
06:00
17:30
FC53FFRB SPS20 06:30
12:30
FC53FFRD Đông Xuân – An Khê 05:30
17:00
06:00
17:30
FC53FFRE Thuận An 05:30
17:00
06:00
17:30
FC53FFRF Hà Huy Tập 3 05:30
17:00
06:00
17:30
FC53FFRG Hòa Phát 10 05:30
17:00
06:00
17:30
FC53FFRU Phần Lăng 05:30
17:00
06:00
17:30
FC53FFRZ L.Chiểu – T.Phước T4 06:30
12:30
FC53FFYB KDC Siêu thị Bài Thơ 3 05:30
17:00
06:00
17:30
FC53FFYU KDC Siêu Thị 05:30
17:00
06:00
17:30
FC53FI10 Trường Chinh 05:30
17:00
06:00
17:30
FC53FI11 Thái Thị Bôi 3 05:30
17:00
06:00
17:30
FC53FI12 Nguyễn Phước Nguyên 05:30
17:00
06:00
17:30
FC53FI13 Thuận An 2 05:30
17:00
06:00
17:30
FC53FI15 Tôn Đản 2 05:30
06:00
06:00
17:00
FC53FI20 KDC Phần Lăng 05:30
17:00
06:00
17:30
FC53FI23 Đầm Sen 05:30
17:00
06:00
17:30
FC53FI24 Trường Chinh 3 05:30
17:00
06:00
17:30
FC53FI25 Trường Chinh 2 05:30
17:00
06:00
17:30
FC53FI29 Tôn Đản 3 05:30
06:00
06:00
17:00
FC53FI38 Thái Thị Bôi 4 05:30
17:00
06:00
17:30
FC53FI42 Tôn Đản 4 05:30
06:00
06:00
17:00
FC53FI44 Thuận An 3 05:30
17:00
06:00
17:30
FC53FI45 Khu C Thanh Lộc Đán 05:30
17:00
06:00
17:30
FC53FI51 Trung đoàn 575 05:30
17:00
06:00
17:30
FD53FAAF Công ty TNHH Một thành viên Chợ siêu thị Đà Nẵng (904830) 05:30
17:00
06:00
17:30
FD53FAAV Bộ Chỉ Huy Quân Sự Tỉnh (800210) 05:30
17:00
06:00
17:30
FD53FABZ CT CP Tư Vấn XDCT G.Thông 5 (817531) 05:30
17:00
06:00
17:30
FD53FACB Công ty quản lý vận hành điện chiếu sáng công cộng Đà Nẵng (819658) 05:30
17:00
06:00
17:30
FD53FACD Công Ty TNHH Phan Ngọc Vân (835730) 05:30
17:00
06:00
17:30
FD53FACT Công ty Cổ phần Savico Đà Nẵng (891745) 05:30
17:00
06:00
17:30
FD53FACU CT CP Tư Vấn XDCT G.Thông 5 (891922) 05:30
17:00
06:00
17:30
FD53FACV Công ty quản lý vận hành điện chiếu sáng công cộng Đà Nẵng (891923) 05:30
17:00
06:00
17:30
FD53FADG Chi nhánh Đà Nẵng-Công ty cổ phần ôtô Trường Hải (904342) 05:30
17:00
06:00
17:30
FD53FAEA Công ty TNHH Quản lý nợ và khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quân Đội-Chi nhánh Đà Nẵng (914262) 05:30
17:00
06:00
17:30
FD53FAGP Đoàn Văn Công/Cục chính trị/BTL-QK5 (917595) 05:30
17:00
06:00
17:30

Lịch cúp điện Đà Nẵng hằng ngày được cập nhật từ Điện lực Đà Nẵng.

Lịch cúp điện có thể thay đổi, mong các bạn thông cảm !

Tin cùng chuyên mục
Loading...
Tin khác
Đứng xem tìm kiếm thi thể, một thanh niên rơi xuống sông đuối nước
Đang đứng xem lực lượng chức năng tìm kiếm thi thể một nữ y tá nhảy cầu Vĩnh Điện trong tối 18/10, một thanh n…
Đà Nẵng: Một người đàn ông mở cửa ô tô bất ngờ nhảy cầu Thuận Phước tự vẫn
Một người đàn ông đi ô tô lên cầu Thuận Phước (TP. Đà Nẵng) bất ngờ dừng xe, mở cửa và nhảy xuống sông Hàn tự…
Phân luồng giao thông phục vụ Tuần lễ Cấp cao APEC 2017
Để bảo đảm an ninh, an toàn phục vụ Tuần lễ Cấp cao APEC 2017, Sở Giao thông vận tải phối hợp Công an thành ph…
Đà Nẵng: Những tuyến đường nào cấm lưu thông dịp APEC?
Từ ngày 3-12/11, sẽ có 30 tuyến đường trên địa bàn TP Đà Nẵng bị cấm lưu thông, gần chục tuyến cấm đỗ xe, bán…
Tân Bí thư Đà Nẵng hối thúc khởi công 2 dự án lớn
Ngày 17-10, tân Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa đã có những phát biểu chỉ đạo đầu tiên tại Hội nghị…
Đà Nẵng xây dựng đường Nguyễn Đức Thuận nối dài đến Trần Hưng Đạo
UBND thành phố Đà Nẵng đã ký quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án tuyến đường nối dài đường Nguyễn Đức…
Hình ảnh xe tải đi trên dây điện một cách không tưởng khiến mạng xã hội xôn xao
Chiếc xe tải nhẹ mắc trên dây điện khiến nhiều người bán tín bán nghi cho rằng không thể có chuyện "vi diệu" n…
Tin ATGT
Lúc 6 giờ 30 ngày 18-10, bà Nguyễn Thị Gái (1939, trú P. Tam Thuận, Q. Thanh Khê) đi bộ qua đường trước nhà số…
“Tàu nhanh” không đến bến!
Để có thể đổi đời như bạn bè cùng trang lứa và tránh cảnh chân lấm tay bùn, N.T.H.E (1985, quê L…
Đà Nẵng: 9X bẻ khóa trộm cắp hàng chục triệu để ăn chơi khi hàng xóm vắng nhà
Lợi dụng việc hiểu rõ nhà cửa của hàng xóm, một đối tượng đã đột nhập và lấy đi nhiều tài sản có giá trị. Công…
Nữ Ninja Lead lần nữa tái xuất…Tạt ngang đầu dàn Audi của hội nghị APEC
Hôm nay 22-10-2017 đoàn xe Audi và đội Moto của CSGT Đà Nẵng đã bắt đầu diễn tập để chuẩn bị cháo đón hội nghị…