Lịch cúp điện Đà Nẵng ngày 24/09/2017

Để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp lưới điện, công ty điện lực Đà Nẵng thông báo lịch cắt điện Đà Nẵng ngày 21/09/2017 một số khu vực dưới đây:

Ngày Điện lực Mã trạm BA Tên trạm BA Giờ BĐ Giờ KT
24/09/2017 ĐL Liên Chiểu HC53HHN8 KDC Hoà Minh 5T2 07:30
11:30
HC53HHYB Đa Phước 3 07:30
11:30
HC53HHYZ KDC Việt Xuân 07:30
11:30
HC53HO21 Đa Phước 5 07:30
11:30
HC53HO35 TBA Khu Đường 2 07:30
11:30
HC53HY11 KDC Quảng Thắng 07:30
10:30
HD53HADD Công ty Cổ phần Keyhinge Toys Việt Nam (806621) 13:00
17:00
HD53HADN Chi nhánh Công ty Cổ phần Vinafor Đà Nẵng -XN chế biến gỗ Vinafor Ðà Nẵng (812411) 07:30
11:30
HD53HADX Xí nghiệp Chế biến Lâm sản Xuất khẩu Thanh Lộc (814154) 07:30
11:30
HD53HAHH Công ty TNHH Ðiện Tử Việt Hoa (840743) 07:30
11:30
HD53HAIJ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam-Chi nhánh Khu Công Nghiệp Hòa Khánh Đà Nẵng (883547) 07:30
11:30
HD53HAJG Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hải Vân (889302) 07:30
11:30
HD53HAJH Công Ty TNHH Mabuchi Motor Đà Nẵng (889540) 07:30
11:30
HD53HAJI Công ty Phát Triển và Khai Thác Hạ tầng KCN Ðà Nẵng (889749) 07:30
11:30
HD53HAJO Chi nhánh Công tyTNHH Hanoi Steel Center tại thành phố Đà Nẵng (891266) 07:30
11:30
HD53HAJY Chi Nhánh Thành Phố Đà Nẵng – Công ty Cổ Phần Vinatex Quốc Tế (894397) 07:30
11:30
HD53HAMI Công ty TNHH Điện tử Việt Hoa (912126) 07:30
11:30
HD53HAMM Công Ty TNHH MTV The Blues (914162) 07:30
11:30
HD53HANH Công Ty TNHH Nhà Máy Bia Heineken Việt Nam – Đà Nẵng (921189) 07:30
11:30
HD53HANV Chi Nhánh Công Ty TNHH Thương Mại Tổng Hợp Tuấn Việt Tại Tp Đà Nẵng (923426) 07:30
11:30
HD53HAOH Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Sản Xuất Năng Lượng Xanh (926814) 07:30
11:30
HD53HAOJ Liên Đoàn Lao Động Thành Phố Đà Nẵng (928017) 07:30
11:30
HD53HAPI Công Ty Cổ Phần Giao Nhận Vận Tải Kim Thành Lợi (929190) 07:30
11:30
HD53HAQB Công Ty TNHH MTV The Blues (930826) 07:30
11:30
HD53HASD Trung Tâm Giới Thiệu Việc Làm TP,Đà Nẵng (921396) 07:30
11:30
ĐL Cẩm Lệ VC53VS28 KĐT ST Hòa Xuân T1 06:00
09:00
VC53VS29 KĐT ST Hòa Xuân T2 06:00
09:00
VC53VS45 TBA Liêm Lạc 3 06:00
09:00
VC53VT31 Khu E MR T2 Nam cầu Cẩm Lệ 06:00
09:00
VC53VT32 Khu E1 PK 2,3 Nam cầu Cẩm Lệ T2 06:00
09:00
VC53VT39 KDC F1 Nam cầu Cẩm Lệ 06:00
09:00
VC53VU16 Khu B Nam cầu Cẩm Lệ 06:00
09:00
VC53VU22 Khu E1 PK 2,3 Nam cầu Cẩm Lệ 06:00
09:00
VC53VU32 T2 bên trái đường VCC 06:00
09:00
VC53VU40 T12 KDC Nam cầu Cẩm Lệ 06:00
09:00
VC53VU41 T3 Bên trái đường Võ Chí Công 06:00
09:00
VC53VU42 T4 Bên trái đường Võ Chí Công 06:00
09:00
VC53VU43 T5 Bên trái đường Võ Chí Công 06:00
09:00
VC53VU44 TBA Cục Quản Trị T26 06:00
09:00
VC53VVTJ KDC Nam cầu Cẩm Lệ T5 06:00
09:00
VC53VVTW KDC Nam cầu Cẩm Lệ T2 06:00
09:00
VC53VVUO Thôn Nhơn Hòa 06:00
09:00
VC53VVWA Liêm lạc 06:00
09:00
VC53VVWB Hoà xuân 1 06:00
09:00
VC53VVWE Cồn Dầu 06:00
09:00
VC53VVWF Tùng Lâm 06:00
09:00
VC53VVWG Hoà Xuân 2 06:00
09:00
VC53VVWH Hoà Xuân 4 06:00
09:00
VC53VVWV KDC Nam cầu Cẩm Lệ T1 06:00
09:00
VC53VVWW KDC Nam cầu Cẩm Lệ T3 06:00
09:00
VC53VVWX KDC Nam cầu Cẩm Lệ T4 06:00
09:00
VC53VVWY KDC Nam cầu Cẩm Lệ T6 06:00
09:00
VC53VVWZ KDC Nam cầu Cẩm Lệ T7 06:00
09:00
VC53VW10 Khu E MR Nam cầu Cẩm Lệ 06:00
09:00
VC53VW23 T8 KDC E2 BS Nam cầu Cẩm Lệ 06:00
09:00
VC53VW25 T9 KCC E2 KDC Nam cầu Cẩm Lệ 06:00
09:00
VC53VW26 T10 Khu E1 KDC Nam cầu Cẩm Lệ 06:00
09:00
VC53VW27 T11 Khu E MR KDC Nam cầu Cẩm Lệ 06:00
09:00
VC53VW36 T6 Bên Trái đường VCC 06:00
09:00
VC53VW37 T7 Bên Trái đường VCC 06:00
09:00
VC53VW38 T8 Bên Trái đường VCC 06:00
09:00
VC53VW39 T8 Bên Trái đường VCC 06:00
09:00
VC53VW40 TBA Cồn Dầu T4 06:00
09:00
VD53VABP Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy Thành phố Đà Nẵng (713456) 06:00
09:00
VD53VAHC Phân viện khoa học hình sự (694299) 06:00
09:00
VD53VAHP Cục Môi trường miền Trung và Tây Nguyên (702446) 06:00
09:00
VD53VAHS Cty QLVH điện chiếu sáng công cộng ĐN (704152) 06:00
09:00
VD53VAHT Công ty SFC UMWELTTECHNIK Gmbh-văn phòng điều hành SFC Hòa Xuân tại Tp Đà Nẵng (704220) 06:00
09:00
VD53VAIB Cục 682 – Tổng cục An Ninh (705475) 06:00
09:00
VD53VAJH Trung tâm thể dục thể thao TP Đà Nẵng (715867) 06:00
09:00
VD53VAJH Trung tâm thể dục thể thao TP.Đà Nẵng (716233) 06:00
09:00
VD53VAJK Công ty CP tư vấn và đào tạo Bầu Trời Cao (717311) 06:00
09:00
ĐL Thanh Khê FC53FFI4 Hà Huy Tập 05:30
17:00
06:00
17:30
FC53FFI8 Tôn Đản 05:30
06:00
06:00
17:00
FC53FFMA Chính Gián 3 05:30
17:00
06:00
17:30
FC53FFMB KDC Thanh Lộc Đán 1 06:30
12:30
FC53FFME KDC Lương Thực 05:30
17:00
06:00
17:30
FC53FFML KDC Xuân Hòa A 05:30
17:00
06:00
17:30
FC53FFMM Thái Thị Bôi 2 05:30
17:00
06:00
17:30
FC53FFMN KDC Chính Gián 05:30
17:00
06:00
17:30
FC53FFMR Phần Lăng 5 05:30
17:00
06:00
17:30
FC53FFND Lê Độ 2 05:30
17:00
06:00
17:30
FC53FFNE Thái Thị Bôi 1 05:30
17:00
06:00
17:30
FC53FFNF Hòa Phát 6 05:30
06:00
06:00
17:00
FC53FFNG Trần Cao Vân 3 06:30
12:30
FC53FFNR Hòa Phát 3 05:30
06:00
06:00
17:00
FC53FFNS Hòa Phát 4 05:30
17:00
06:00
17:30
FC53FFNU Hòa Phát 2 05:30
06:00
06:00
17:00
FC53FFNV Hòa Phát 1 05:30
06:00
06:00
17:00
FC53FFNZ Tôn Đản 5 05:30
06:00
06:00
17:00
FC53FFOG Xuân Hòa 2 05:30
17:00
06:00
17:30
FC53FFOI Trần Cao Vân 7 06:30
12:30
FC53FFOX Hòa Phát 7 05:30
06:00
06:00
17:00
FC53FFQA Cấp điện CS KGĐ QN F375 Trường Chinh 05:30
17:00
06:00
17:30
FC53FFQD Xuân Hòa A 05:30
17:00
06:00
17:30
FC53FFQI Hòa Phát 9 05:30
17:00
06:00
17:30
FC53FFQT KDC Huỳnh Ngọc Huệ T1 05:30
17:00
06:00
17:30
FC53FFQU KDC Huỳnh Ngọc Huệ T2 05:30
17:00
06:00
17:30
FC53FFQX L.Chiểu – T.Phước T5 06:30
12:30
FC53FFQY Hòa Phát 8 05:30
17:00
06:00
17:30
FC53FFRB SPS20 06:30
12:30
FC53FFRD Đông Xuân – An Khê 05:30
17:00
06:00
17:30
FC53FFRE Thuận An 05:30
17:00
06:00
17:30
FC53FFRF Hà Huy Tập 3 05:30
17:00
06:00
17:30
FC53FFRG Hòa Phát 10 05:30
17:00
06:00
17:30
FC53FFRU Phần Lăng 05:30
17:00
06:00
17:30
FC53FFRZ L.Chiểu – T.Phước T4 06:30
12:30
FC53FFYB KDC Siêu thị Bài Thơ 3 05:30
17:00
06:00
17:30
FC53FFYU KDC Siêu Thị 05:30
17:00
06:00
17:30
FC53FI10 Trường Chinh 05:30
17:00
06:00
17:30
FC53FI11 Thái Thị Bôi 3 05:30
17:00
06:00
17:30
FC53FI12 Nguyễn Phước Nguyên 05:30
17:00
06:00
17:30
FC53FI13 Thuận An 2 05:30
17:00
06:00
17:30
FC53FI15 Tôn Đản 2 05:30
06:00
06:00
17:00
FC53FI20 KDC Phần Lăng 05:30
17:00
06:00
17:30
FC53FI23 Đầm Sen 05:30
17:00
06:00
17:30
FC53FI24 Trường Chinh 3 05:30
17:00
06:00
17:30
FC53FI25 Trường Chinh 2 05:30
17:00
06:00
17:30
FC53FI29 Tôn Đản 3 05:30
06:00
06:00
17:00
FC53FI38 Thái Thị Bôi 4 05:30
17:00
06:00
17:30
FC53FI42 Tôn Đản 4 05:30
06:00
06:00
17:00
FC53FI44 Thuận An 3 05:30
17:00
06:00
17:30
FC53FI45 Khu C Thanh Lộc Đán 05:30
17:00
06:00
17:30
FC53FI51 Trung đoàn 575 05:30
17:00
06:00
17:30
FD53FAAF Công ty TNHH Một thành viên Chợ siêu thị Đà Nẵng (904830) 05:30
17:00
06:00
17:30
FD53FAAV Bộ Chỉ Huy Quân Sự Tỉnh (800210) 05:30
17:00
06:00
17:30
FD53FABZ CT CP Tư Vấn XDCT G.Thông 5 (817531) 05:30
17:00
06:00
17:30
FD53FACB Công ty quản lý vận hành điện chiếu sáng công cộng Đà Nẵng (819658) 05:30
17:00
06:00
17:30
FD53FACD Công Ty TNHH Phan Ngọc Vân (835730) 05:30
17:00
06:00
17:30
FD53FACT Công ty Cổ phần Savico Đà Nẵng (891745) 05:30
17:00
06:00
17:30
FD53FACU CT CP Tư Vấn XDCT G.Thông 5 (891922) 05:30
17:00
06:00
17:30
FD53FACV Công ty quản lý vận hành điện chiếu sáng công cộng Đà Nẵng (891923) 05:30
17:00
06:00
17:30
FD53FADG Chi nhánh Đà Nẵng-Công ty cổ phần ôtô Trường Hải (904342) 05:30
17:00
06:00
17:30
FD53FAEA Công ty TNHH Quản lý nợ và khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quân Đội-Chi nhánh Đà Nẵng (914262) 05:30
17:00
06:00
17:30
FD53FAGP Đoàn Văn Công/Cục chính trị/BTL-QK5 (917595) 05:30
17:00
06:00
17:30

Lịch cúp điện Đà Nẵng hằng ngày được cập nhật từ Điện lực Đà Nẵng.

Lịch cúp điện có thể thay đổi, mong các bạn thông cảm !

Tin cùng chuyên mục
Tin khác

Sorry, no posts matched your criteria.

Sorry, no posts matched your criteria.