Lịch cúp điện Đà Nẵng 2 ngày cuối tuần (7-8/01/2017)

Để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp lưới điện, công ty điện lực Đà Nẵng thông báo lịch cúp điện Đà Nẵng ngày 31/12/2016 một số khu vực dưới đây:

Ngày Điện lực Mã trạm BA Tên trạm BA Giờ BĐ Giờ KT
07/01/2017 ĐL Hải Châu AC53AAAC NGUYỄN DU 07:30
12:30
AC53AAAI NGÃ NĂM 07:30
15:00
08:00
16:00
AC53AAAL TRƯNG VƯƠNG 07:30
15:00
08:00
16:00
AC53AAAO LÊ DUẪN 3 05:00
15:00
08:00
16:00
AC53AAAP ÔNG ÍCH KHIÊM 4 05:00
15:00
08:00
16:00
AC53AAAQ THỌ NHƠN 07:30
15:00
08:00
16:00
AC53AAAS LÊ LỢI 2 07:30
15:00
08:00
16:00
AC53AAAU LÊ LỢI 1 07:30
15:00
08:00
16:00
AC53AABA TP 07:30
15:00
08:00
16:00
AC53AABE PHAN CHÂU TRINH 07:30
15:00
08:00
16:00
AC53AABF HOÀNG VĂN THỤ 1 07:30
15:00
08:00
16:00
AC53AABO QUANG TRUNG 2 05:00
16:00
AC53AABP QUANG TRUNG 1 05:00
16:00
AC53AABQ TRẦN CAO VÂN 1 05:00
16:00
AC53AABR TRẦN CAO VÂN 5 05:00
16:00
AC53AABS TAM TOÀ 05:00
16:00
AC53AABT PHAN ĐÌNH PHÙNG 1 07:30
15:00
08:00
16:00
AC53AABX HẢI PHÒNG 4 05:00
15:00
08:00
16:00
AC53AABY HẢI PHÒNG 1 05:00
15:00
08:00
16:00
AC53AABZ PASTEUR 05:00
15:00
08:00
16:00
AC53AAC5 TT Y HỌC DỰ PHÒNG 07:30
15:00
08:00
16:00
AC53AAC6 HÒA THUẬN ĐÔNG 07:30
15:00
08:00
16:00
AC53AACA LÊ ĐẠI HÀNH 1 07:30
15:00
08:00
16:00
AC53AACC THANH HẢI 07:30
12:30
AC53AACJ THANH SƠN 07:30
12:30
AC53AACK TRẦN QUÝ CÁP 1 07:30
12:30
AC53AACL KIỐT CỔ VIỆN CHÀM 2 07:30
15:00
08:00
16:00
AC53AACQ THUẬN PHƯỚC 1 07:30
12:30
AC53AACR THIỆU BÌNH 1 07:30
15:00
08:00
16:00
AC53AACS HOÀNG DIỆU 07:30
15:00
08:00
16:00
AC53AACU THANH THUỶ 07:30
12:30
AC53AACV KIỐT NGÔ GIA TỰ 05:00
15:00
08:00
16:00
AC53AAD4 ĐỐNG ĐA 4 (NK NGÂN HÀNG) 07:30
16:00
AC53AAD6 ĐIỆN LỰC HẢI CHÂU 07:30
15:00
08:00
16:00
AC53AAD8 NGÔ GIA TỰ 2 05:00
15:00
08:00
16:00
AC53AADQ THANH LONG 2 07:30
12:30
AC53AADR TRIỆU NỮ VƯƠNG NỐI DÀI 05:00
15:00
08:00
16:00
AC53AAE2 LÊ HỒNG PHONG 3 07:30
15:00
08:00
16:00
AC53AAE8 NGÔ GIA TỰ 3 05:00
15:00
08:00
16:00
AC53AAEG LÊ ĐÌNH DƯƠNG 07:30
15:00
08:00
16:00
AC53AAEL HẢI HỒ 07:30
12:30
AC53AAEO LIÊN TRÌ 2 07:30
15:00
08:00
16:00
AC53AAEP TAM THUẬN 2 05:00
16:00
AC53AAEQ HOÀNG VĂN THỤ 2 07:30
15:00
08:00
16:00
AC53AAEZ TAM THUẬN 1 05:00
16:00
AC53AAF2 HOÀNG DIỆU 2 07:30
15:00
08:00
16:00
AC53AAF4 PHAN CHÂU TRINH 2 07:30
15:00
08:00
16:00
AC53AAF7 LÝ TỰ TRỌNG 2 (KS S HÀN) 07:30
12:30
AC53AAF8 NGÔ GIA TỰ 4 (KS ĐIỆN LỰC) 05:00
15:00
08:00
16:00
AC53AAFC ĐINH TIÊN HOÀNG 2 05:00
16:00
AC53AAFG KÉO CƯỚC 07:30
15:00
08:00
16:00
AC53AAFK TRẦN CAO VÂN 2 05:00
16:00
AC53AAFS NGUYỄN THỊ MINH KHAI 1 05:00
15:00
08:00
16:00
AC53AAFU THANH LONG 1 07:30
12:30
AC53AAFX UBNDP THUẬN PHƯỚC 07:30
15:00
08:00
16:00
AC53AAFY LÝ THƯỜNG KIỆT 07:30
15:00
08:00
16:00
AC53AAG2 LÊ LỢI 3 07:30
15:00
08:00
16:00
AC53AAG4 NGUYỄN THỊ MINH KHAI 4 05:00
08:00
AC53AAG5 NGUYỄN DU 2 07:30
15:00
08:00
16:00
AC53AAG6 NGÔ CHI LAN 07:30
12:30
AC53AAGA THUẬN PHƯỚC 2 07:30
12:30
AC53AAGD NGUYỄN THỊ MINH KHAI 3 05:00
15:00
08:00
16:00
AC53AAGE ĐỐNG ĐA 3 05:00
16:00
AC53AAGM NGUYỄN THỊ MINH KHAI 2 05:00
16:00
AC53AAGP ĐA PHƯỚC 07:30
12:30
AC53AAGX THIỆU BÌNH 2 07:30
15:00
08:00
16:00
AC53AAI7 NGUYỄN TẤT THÀNH 3 07:30
12:30
AC53AAI8 TĐC THUẬN PHƯỚC T4 07:30
12:30
AC53AAIC LÊ LAI 07:30
15:00
08:00
16:00
AC53AAIH THÁI PHIÊN 07:30
15:00
08:00
16:00
AC53AAIM LÊ ĐÌNH DƯƠNG 2 (NĐ BTUYET) 07:30
15:00
08:00
16:00
AC53AAIN LIÊN TRÌ 3 07:30
15:00
08:00
16:00
AC53AAIO TĐC THUẬN PHƯỚC T1 07:30
12:30
AC53AAIP TĐC THUẬN PHƯỚC T2 07:30
12:30
AC53AAIQ TĐC THUẬN PHƯỚC T3 07:30
12:30
AC53AAIU TAM TÒA 2 05:00
16:00
AC53AAJ1 ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ 07:30
15:00
08:00
16:00
AC53AAJ2 DD TRG TRẦN PHÚ 05:00
16:00
AC53AAJ4 THÔNG TIN TÍN HIỆU (Ốc lộ) 05:00
15:00
08:00
16:00
AC53AAJ8 DD XL NƯỚC THẢI THUẬN PHƯỚC 07:30
12:30
AC53AAJC ÔNG ÍCH KHIÊM 3 05:00
15:00
08:00
16:00
AC53AAJD HẢI SƠN 07:30
12:30
AC53AAMK KGĐ F372 06:00
13:00
AC53AAOV KDC C17 06:00
13:00
AC53AAQH Thiên Cửu Rồng 06:00
13:00
AC53AAQW Nguyễn Tri Phương 06:00
13:00
AC53AAYY C17-4 06:00
13:00
AC53AI36 Nguyễn Phi Khanh 06:00
13:00
AC53AI48 C17-1 06:00
13:00
AD53A2AU Công ty TNHH MTV Phát triển nhà Đa Phước (644067) 07:30
12:30
AD53A3AZ Công ty TNHH Hữu Thanh (646315) 07:30
15:00
08:00
16:00
AD53A3BB Trường Đại học Duy Tân (646377) 07:30
15:00
08:00
16:00
AD53A6CA Công ty trách nhiệm hữu hạn I.V.C (646180) 07:30
12:30
AD53ABAA Chi nhánh Công ty cổ phần FAFIM Việt Nam tại Thành phố Đà Nẵng (107165) 05:00
15:00
08:00
16:00
AD53ABAD Công ty cổ phần Du Lịch Phương Đông Việt (116121) 07:30
15:00
08:00
16:00
AD53ABAD Công ty TNHH Một thành viên Hoàng Kim Dao (116122) 07:30
15:00
08:00
16:00
AD53ABAV Trung tâm Thể dục Thể thao Thành phố Đà Nẵng (116217) 05:00
15:00
08:00
16:00
AD53ABAX Công ty TNHH MTV Tư vấn Điện Miền Trung (116224) 05:00
16:00
AD53ABBE Công ty TNHH MTV Đầu tư ROUTE INN Việt Nam (116238) 07:30
15:00
12:30
16:00
AD53ABBH Cục Thuế TP Đà Nẵng (116254) 07:30
12:30
AD53ABBI Tổng Lãnh Sự Quán Nga tại Đà Nẵng (116258) 07:30
12:30
AD53ABBJ Công Ty QLVH Điện CSCC Đà Nẵng (116263) 07:30
15:00
08:00
16:00
AD53ABBK Trung tâm Viễn thông 1 – Viễn thông Đà Nẵng – Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (116264) 07:30
15:00
08:00
16:00
AD53ABBL Trung tâm hạ tầng mạng miền Trung – Chi nhánh Tổng Công ty hạ tầng mạng (116266) 07:30
15:00
08:00
16:00
AD53ABBM Trung tâm hạ tầng mạng miền Trung – Chi nhánh Tổng Công ty hạ tầng mạng (116267) 07:30
15:00
08:00
16:00
AD53ABBN Công Ty TNHH Du Lịch-Thương Mại Hoàng Trà (116268) 07:30
15:00
08:00
16:00
AD53ABBS (116278) 05:00
16:00
AD53ABBS VPĐD Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam tại Đà Nẵng (116280) 05:00
16:00
AD53ABBS Chi nhánh Tổng công ty đường sắt Việt Nam – Khai thác đường sắt Nghĩa Bình (116279) 05:00
16:00
AD53ABBS Chi nhánh vận tải đường sắt Đà Nẵng – Công ty Cổ phần vận tải đường sắt Sài Gòn (144503) 05:00
16:00
AD53ABBS Chi nhánh Công ty Cổ phần đầu tư thương mại đường sắt Đông Dương tại Đà Nẵng (130311) 05:00
16:00
AD53ABBT Chi nhánh Công ty Cổ phần đầu tư thương mại đường sắt Đông Dương tại Đà Nẵng (116285) 05:00
15:00
08:00
16:00
AD53ABBU Công ty TNHH Triệu Hưng Huy (124499) 07:30
12:30
AD53ABCB Chi nhánh Công ty Cổ phần VINAFOR Đà Nẵng – Khách sạn Sơn Trà (125840) 05:00
15:00
08:00
16:00
AD53ABCD Công Ty TNHH Một thành viên In Báo Nhân Dân Đà Nẵng (126422) 07:30
12:30
AD53ABCE Khách Sạn Tre Xanh Trung Tâm – Công ty Cổ phần Du lịch Việt Nam Vitours (127364) 07:30
15:00
08:00
16:00
AD53ABCG Công ty Cổ phần Đường sắt Quảng Nam – Đà Nẵng (127586) 05:00
15:00
08:00
16:00
AD53ABCH Viện Kiểm Sát Nhân Dân TP Đà Nẵng (127620) 07:30
12:30
AD53ABCN Bệnh Viện C Đà Nẵng (131248) 05:00
15:00
08:00
16:00
AD53ABCO Chi nhánh Tổng công ty đường sắt Việt Nam – Xí nghiệp đầu máy Đà Nẵng (131531) 05:00
16:00
AD53ABCP Đại học Đà Nẵng (132394) 07:30
15:00
08:00
16:00
AD53ABCV Công ty CP Hải Vân Long (144647) 07:30
15:00
08:00
16:00
AD53ABCW Tổng Công ty Điện Lực Miền Trung (138009) 07:30
08:00
AD53ABDF Chi nhánh Công ty TNHH Một thành viên xổ số kiến thiết và dịch vụ in Đà Nẵng – Xí nghiệp in tổng hợp (144641) 07:30
12:30
AD53ABDH Công ty TNHH MTV Đầu tư ROUTE INN Việt Nam (147857) 07:30
15:00
12:30
16:00
AD53ABDI Trường THPT Phan Châu Trinh (147858) 07:30
15:00
08:00
16:00
AD53ABDI Nguyễn Thị Thanh Bình (646241) 07:30
15:00
08:00
16:00
AD53ABDM Doanh nghiệp Tư nhân Xuân Hưng (149425) 07:30
15:00
08:00
16:00
AD53ABEF Quỹ đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng (151546) 07:30
12:30
AD53ABEG Công ty cổ phần Thương mại đầu tư Đất Việt (151785) 07:30
12:30
AD53ABEI Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Nam Mỹ (618005) 07:30
15:00
08:00
16:00
AD53ABEJ Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng (619351) 07:30
12:30
AD53ABEK Cơ quan Thông tấn xã Việt Nam khu vực Miền Trung – Tây Nguyên (620028) 05:00
16:00
AD53ABEQ Đại học Đà Nẵng (623006) 07:30
15:00
08:00
16:00
AD53ABET Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng – CN Đà Nẵng (623371) 07:30
15:00
08:00
16:00
AD53ABEU Chi nhánh 2 – Công ty cổ phần Quê Việt (630620) 07:30
15:00
08:00
16:00
AD53ABEU Nhà hát Trưng Vương Đà Nẵng (623372) 07:30
15:00
08:00
16:00
AD53ABFA Trung tâm điều hành Du lịch Miền Trung -Tổng Công ty Du lịch Hà Nội – Công ty TNHH (625334) 07:30
15:00
08:00
16:00
AD53ABFO Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi Chức năng Đà Nẵng (628600) 05:00
16:00
AD53ABFP Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Hàn Quốc (628602) 07:30
12:30
AD53ABFS Công Ty QLVH Điện CSCC Đà Nẵng (630170) 07:30
12:30
AD53ABFS Công Ty QLVH Điện CSCC Đà Nẵng (633486) 07:30
12:30
AD53ABFS Công ty cổ phần công nghiệp Quảng An I (641898) 07:30
12:30
AD53ABFS (646511) 07:30
12:30
AD53ABFX Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Hải Châu (630350) 07:30
15:00
08:00
16:00
AD53ABGB VIETCOMBANK ĐÀ NẴNG (Trạm 142 Lê Lợi) (636170) 07:30
15:00
08:00
16:00
AD53ABGD Công Ty TNHH Một thành viên In Báo Nhân Dân Đà Nẵng (636870) 07:30
12:30
AD53ABGI Công ty TNHH Mặt Trời Sông Hàn (637345) 07:30
12:30
AD53ABGK Công ty TNHH MTV Mode Hotel & Realty (638612) 07:30
12:30
AD53ABGM Bệnh viện C Đà Nẵng (638862) 05:00
15:00
08:00
16:00
AD53ABGP Công ty TNHH Một thành viên Thương mại và Dịch vụ Thuận Anh (639007) 07:30
15:00
08:00
16:00
AD53ABGU Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi Chức năng Đà Nẵng (639619) 05:00
15:00
08:00
16:00
AD53ABGZ Công ty cổ phần đầu tư Nam Trí (640150) 07:30
15:00
08:00
16:00
AD53ABHE Văn phòng Uỷ ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng (640349) 07:30
12:30
AD53ABHN Công ty CP Kim khí Miền Trung (641888) 05:00
15:00
08:00
16:00
AD53ABHQ Công Ty TNHH MTV Phát triển nhà Đa Phước (642249) 07:30
12:30
AD53ABHV Cục Quản Trị T26 (626213) 07:30
12:30
AD53ABIC Công ty TNHH Hữu Thanh (633583) 07:30
12:30
AD53ABIN Công ty Thoát nước và xử lý nước thải Đà Nẵng (636609) 07:30
12:30
AD53ABIO Bệnh Viện C Đà Nẵng (116213) 05:00
15:00
08:00
16:00
AD53ABIP Bệnh Viện Đa Khoa (116214) 05:00
08:00
AD53ABIS Công ty Cổ phần VINATEX Đà Nẵng (128258) 07:30
12:30
AD53ABIU Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn Tourane (131012) 07:30
15:00
08:00
16:00
AD53ABJF Tổng Công ty Mạng lưới Viettel – Chi nhánh Tập đoàn Viễn thông Quân Đội (629690) 06:00
13:00
AD53ABJG Bệnh Viện Đà Nẵng (T1) (630414) 05:00
15:00
08:00
16:00
AD53ABJH Bệnh Viện Đà Nẵng (T2) (630413) 05:00
15:00
08:00
16:00
ĐL Liên Chiểu HC53HHM7 KDC Hòa Phát 2- T1 06:00
11:30
07:00
12:00
HC53HHM8 KDC Hòa Phát 2-T3 06:00
11:30
07:00
12:00
HC53HHM9 KDC Hòa Phát 2- T2 06:00
11:30
07:00
12:00
HC53HHMI KDC Hòa Minh 2T4 06:00
07:00
HC53HHMJ Hòa An 2 06:00
11:30
07:00
12:00
HC53HHMO Ngã Ba Huế 5 06:00
11:30
07:00
12:00
HC53HHMR Nguyễn Trãi 06:00
07:00
HC53HHMT KDC Hòa Minh 2- T7 06:00
07:00
HC53HHMU Phố Chợ HK T1 06:00
07:00
HC53HHN1 KDC Hòa Phát 2 -T4 06:00
11:30
07:00
12:00
HC53HHN2 KDC Hòa Phát 3 – T1 06:00
11:30
07:00
12:00
HC53HHN3 KDC Hòa Phát 3 – T2 06:00
11:30
07:00
12:00
HC53HHN9 KDC Hoà Phát 4 T1 06:00
11:30
07:00
12:00
HC53HHNW Bách Khoa 2 06:00
07:00
HC53HHNZ Hoà An 3 06:00
11:30
07:00
12:00
HC53HHO6 Hòa Minh 6 06:00
07:00
HC53HHO8 Nguyễn Chánh 06:00
07:00
HC53HHO9 KDC Trung Nghĩa T1 06:00
11:30
07:00
12:00
HC53HHOA Hòa Khánh 1 06:00
07:00
HC53HHOD Ngã Ba Huế 2 06:00
11:30
07:00
12:00
HC53HHOK Hoà Khánh 3 06:00
07:00
HC53HHOL ÔTô Hoà Tân 06:00
11:30
07:00
12:00
HC53HHOQ Hoà Khánh 4 06:00
07:00
HC53HHOS Khu TT Thành Đội 06:00
07:00
HC53HHQI KDC Hoà Hiệp T2 06:00
07:00
HC53HHQK Khu Phố Chợ Hoà Khánh T2 06:00
07:00
HC53HHQO J258-T2 06:00
07:00
HC53HHQQ HTX Hòa Minh 3 06:00
07:00
HC53HHR3 KDC Trung Nghĩa T4 06:00
11:30
07:00
12:00
HC53HHR4 KDC Số 2 Nguyễn Huy Tưởng 06:00
11:30
07:00
12:00
HC53HHR5 KDC Bến Xe 06:00
11:30
07:00
12:00
HC53HHR6 Bến Xe TT 06:00
11:30
07:00
12:00
HC53HHR7 KDC Hoà phát 4-T2 06:00
11:30
07:00
12:00
HC53HHR9 DL Xuân Thiều 06:00
07:00
HC53HHRA Hoà Mỹ 06:00
11:30
07:00
12:00
HC53HHRB UB Hoà Minh 06:00
11:30
07:00
12:00
HC53HHRF Tịnh Quang 06:00
11:30
07:00
12:00
HC53HHRN HTX Hòa Minh 1 06:00
11:30
07:00
12:00
HC53HHRV Bách Khoa 3 06:00
07:00
HC53HHRY HTX Hoà Minh 2 06:00
07:00
HC53HHY5 Đại La 23:00
23:59
HC53HHY6 Xuân Phú 23:00
23:59
HC53HHY7 Phú Thượng 23:00
23:59
HC53HHY8 Phú Hạ 23:00
23:59
HC53HHY9 Hòa Khê 23:00
23:59
HC53HHYC Hoà Minh 5 06:00
11:30
07:00
12:00
HC53HHYF KDC Hoà Minh 2T2 06:00
07:00
HC53HHYO KDC Hoà Minh T8 06:00
07:00
HC53HHYQ KDC Hoà Minh T9 06:00
07:00
HC53HHYW KDC Nguyễn Huy Tưởng 06:00
11:30
07:00
12:00
HC53HN10 Hòa An 4 23:00
23:59
HC53HN11 Ngã Ba Huế 6 06:00
11:30
07:00
12:00
HC53HN14 Tú Mỡ 06:00
11:30
07:00
12:00
HC53HN16 Hòa An 5 06:00
11:30
07:00
12:00
HC53HN20 Bắc Sơn 1 06:00
11:30
07:00
12:00
HC53HN21 KDC Phước Lý T3 06:00
11:30
07:00
12:00
HC53HN23 TBA NGUYỄN ĐÌNH TỨ 06:00
11:30
07:00
12:00
HC53HO10 Hòa Khánh 9 06:00
07:00
HC53HO11 Nguyễn Huy Tưởng 06:00
11:30
07:00
12:00
HC53HO15 Nguyễn Trãi 2 06:00
07:00
HC53HO20 Bách Khoa 5 06:00
07:00
HC53HO23 Đặng Dung 06:00
07:00
HC53HO24 Khu Phố Chợ Hòa Khánh 4 06:00
07:00
HC53HO25 Nguyễn Trãi 3 06:00
07:00
HC53HO27 Bách Khoa 7 06:00
07:00
HC53HO29 Nguyễn Chánh 2 06:00
07:00
HC53HO36 TBA Nguyễn Chánh 3 06:00
07:00
HC53HO37 TBA Tôn Đức Thắng 06:00
07:00
HC53HQ11 Trường Bản 23:00
23:59
HC53HQ18 Phú Thạnh 4 06:00
07:00
HC53HQ19 Mai Văn Ngọc 06:00
07:00
HC53HR10 Hòa Minh 4 06:00
11:30
07:00
12:00
HC53HR11 Hòa Minh 7 06:00
11:30
07:00
12:00
HC53HR13 KDC Trung Nghĩa T3 06:00
11:30
07:00
12:00
HC53HR18 Hòa Phát 5 06:00
11:30
07:00
12:00
HC53HR19 KDC Trung Nghĩa T5 06:00
11:30
07:00
12:00
HC53HR22 KDC Phước Lý T1 06:00
11:30
07:00
12:00
HC53HR26 KDC Trung Nghĩa T2 06:00
11:30
07:00
12:00
HC53HR29 Đồng Kè 06:00
07:00
HC53HR31 Khu số 7 KĐT Tây Bắc T2 06:00
11:30
07:00
12:00
HC53HY10 KDC Hoà Minh 2 T3 06:00
07:00
HC53HY14 Bách Khoa 4 06:00
07:00
HC53HY15 Phước Lý 2 06:00
11:30
07:00
12:00
HC53HY16 Ngô Thì Nhậm 06:00
07:00
HC53HY19 KDC Hòa Minh 2 T1 06:00
07:00
HC53HY20 KĐT Nam LC 06:00
07:00
HC53HY21 Phú Thượng 2 23:00
23:59
HC53HY22 Phú Hạ 2 23:00
23:59
HC53HY24 TCN Nhơn Sơn 23:00
23:59
HC53HY26 Xuân Phú 2 23:00
23:59
HC53HY29 Đại La 2 23:00
23:59
HC53HY31 Đại La 3 23:00
23:59
HC53HY32 Đo Đếm Dân Dụng TBA Ký Túc Xá Phía Tây 06:00
07:00
HC53HY34 TBA Trương Văn Đa 06:00
07:00
HD53HAAF Công ty Cổ phần In Sách Giáo Khoa Hòa Phát (800003) 06:00
11:30
07:00
12:00
HD53HAAH (800015) 06:00
07:00
HD53HAAH (800014) 06:00
07:00
HD53HAAK Trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng (800027) 06:00
07:00
HD53HAAL Trường Cao đẳng Kinh tế Kế hoạch Đà Nẵng (800030) 06:00
07:00
HD53HAAM Bưu Điện Đà Nẵng 2 – Bưu Điện Thành Phố Đà Nẵng (921689) 06:00
07:00
HD53HAAM Trung Tâm Viễn Thông 5 – Viễn Thông Đà Nẵng – Tập Đoàn Bưu Chính Viễn Thông Việt Nam (800051) 06:00
07:00
HD53HAAN Lữ đoàn 683 (800057) 06:00
07:00
HD53HAAO Công ty Cổ phần Khí Công nghiệp và Hóa chất Đà Nẵng (800067) 06:00
07:00
HD53HAAT N/hàng TMCP C/thương VN- CN Bắc ĐN (800086) 06:00
07:00
HD53HAAX Kho xăng dầu 182 – Cục Xăng Dầu (800099) 06:00
07:00
HD53HABP (807061) 06:00
07:00
HD53HABS Trường Quân Sự Địa Phương (807352) 06:00
07:00
HD53HABZ UBND Quận Liên Chiểu (808734) 06:00
07:00
HD53HABZ Quận Ủy Liên Chiểu (926074) 06:00
07:00
HD53HABZ UBMT Tổ Quốc Quận Liên Chiểu (925905) 06:00
07:00
HD53HACD Cục Quản Lý Xe Máy Đơn Vị J258 (809022) 06:00
07:00
HD53HACG Công ty TNHH Sản xuất – Thương mại Vạn Thành (809314) 06:00
07:00
HD53HACH Kho bạc Nhà nước Liên Chiểu (809418) 06:00
07:00
HD53HACM Chi nhánh Công ty Cổ phần Vinafor Đà Nẵng- XN chế biến gỗ Vinafor Đà Nẵng (809628) 06:00
07:00
HD53HACO Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Điện VNECO 11 (809690) 06:00
07:00
HD53HACO Công ty TNHH Les Gants Việt Nam (895425) 06:00
07:00
HD53HACU Kho Xăng Dầu 182 – Cục Xăng Dầu (810211) 06:00
07:00
HD53HACU Xí Nghiệp Xây Lắp 54 – Công Ty Cổ Phần Xây Lắp Thành An 96 (934661) 06:00
07:00
HD53HADH BCH Quân Sự Q.Liên Chiểu (811677) 06:00
07:00
HD53HADK C.ty QLVH điện CS công cộng ĐN (811870) 06:00
07:00
HD53HADL C.ty QLVH điện CS công cộng ĐN (811871) 06:00
07:00
HD53HADM C.ty QLVH điện CS công cộng ĐN (812404) 06:00
07:00
HD53HADV Cục Hải Quan TP Đà Nẵng (813928) 06:00
07:00
HD53HAEI Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Quận Liên Chiểu Đà Nẵng (815729) 06:00
07:00
HD53HAEN Trường Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng (816948) 06:00
07:00
HD53HAEP Chi nhánh Công ty Cổ phần Khai thác khoáng sản và Xây dựng Miền Nam tại Đà Nẵng (817085) 23:00
23:59
HD53HAFF C.ty QLVH điện CS công cộng ĐN (819660) 06:00
07:00
HD53HAFX Trung Tâm Thể Thao Đại Học Đà Nẵng (836366) 06:00
07:00
HD53HAFX TT QLý K.T.Xá Đại Học ĐN (836888) 06:00
07:00
HD53HAHC Trường Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng (891447) 06:00
07:00
HD53HAHC Trung Tâm Học Liệu Đại Học Đà Nẵng (840563) 06:00
07:00
HD53HAHK Trường Cao Đẳng Kinh tế Kế hoạch Đà Nẵng (840955) 06:00
07:00
HD53HAIM Lữ Đoàn 74 – Tổng Cục II (884647) 06:00
07:00
HD53HAIT Bệnh viện Lao & bệnh Phổi Đà Nẵng (886313) 06:00
11:30
07:00
12:00
HD53HAIT (923683) 06:00
11:30
07:00
12:00
HD53HAJF Lữ Đoàn 683 (889243) 06:00
07:00
HD53HAJF Công Ty Cổ Phần Cửa Sổ UK (918294) 06:00
07:00
HD53HAJF Công Ty TNHH Một Thành Viên Đại Thiện Mỹ (926139) 06:00
07:00
HD53HAKF Cty TNHH INSULPACK Đà Nẵng (895395) 23:00
23:59
HD53HALE Trường Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng (905371) 06:00
07:00
HD53HALV Công ty TNHH MTV Võ Gia (908953) 06:00
07:00
HD53HAMQ Công ty TNHH Xây Dựng Trường Bản (917550) 23:00
23:59
HD53HAMS TT QL KTX Sinh viên DMC-579 ĐN – CN Cty CP 579-STT (917894) 06:00
07:00
HD53HANP Cty TNHH DV VT & TM Tuấn Nhàn (922629) 06:00
11:30
07:00
12:00
HD53HANW Công ty Cổ Phần Vận Tải & Quản Lý Bến Xe Đà Nẵng (923425) 06:00
11:30
07:00
12:00
HD53HAOA (924529) 23:00
23:59
HD53HAOM Lữ Đoàn 74/Tổng Cục II (928165) 23:00
23:59
HD53HAOU Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Ngoại Thương Việt Nam (PGD Hòa Khánh) (928018) 06:00
07:00
HD53HAPA Trường Cao Đẳng Kinh Tế Kế Hoạch Đà Nẵng (929049) 06:00
07:00
HD53HAPV Công Ty Quản Lý Vận hành Điện Chiếu Sáng Công Cộng Đà Nẵng (930269) 23:00
23:59
HD53HAPW Công Ty Quản Lý Vận Hành Điện Chiếu Sáng Công Cộng Đà Nẵng (930270) 23:00
23:59
HD53HARL Công Ty TNHH Quang Hưng (914159) 23:00
23:59
HD53HASG Công Ty TNHH OLYMPIA (924670) 23:00
23:59
HD53HATF Ngân Hàng Thương Mại cổ phần Công Thương Việt Nam Chi nhánh Bắc Đà Nẵng. (936508) 06:00
07:00
ĐL Sơn Trà EC53EEL7 Bình Kỳ 1 07:30
11:30
ĐL Cẩm Lệ VC53VS14 Thôn Phước Thái 23:00
00:00
VC53VS15 Hòa Nhơn 2-T1 23:00
00:00
VC53VS16 Hòa Nhơn 2-T2 23:00
00:00
VC53VS19 Thôn Trước Đông 23:00
00:00
VC53VS20 Phước Hưng 23:00
00:00
VC53VS21 Ninh An 23:00
00:00
VC53VS22 Ninh An 2 23:00
00:00
VC53VS23 Diêu Phong 23:00
00:00
VC53VS24 Diêu Phong 2 23:00
00:00
VC53VS33 Hòa Nhơn 2-T3 23:00
00:00
VC53VT22 Thạch Nham Tây 23:00
00:00
VC53VU11 Thái Lai 23:00
00:00
VC53VU14 Nhơn Sơn 23:00
00:00
VC53VU17 Phước Hưng 2 23:00
00:00
VC53VU38 Ngầm Đôi 23:00
00:00
VC53VVSA Bơm Ninh An 23:00
00:00
VC53VVU1 Hoà Phú 1 23:00
00:00
VC53VVU2 Hoà Phú 2 23:00
00:00
VC53VVU3 Hoà Phú 3 23:00
00:00
VC53VVU4 Khu Đcanh ĐCư Phú Túc 23:00
00:00
VC53VVU5 Thôn Phú Túc 23:00
00:00
VC53VVW1 Thôn Hòa Phước 23:00
00:00
VC53VVW2 An Châu 23:00
00:00
VC53VVW3 Thôn Hoà Thọ 23:00
00:00
VC53VVW4 Hoà Phước 1 23:00
00:00
VC53VVW5 Đông Lâm 23:00
00:00
VC53VVW6 Thôn Đồng Lăng 23:00
00:00
VC53VVW8 Khu TNXP xã Hòa Phú 23:00
00:00
VC53VVW9 Thôn Hòa Hải 23:00
00:00
VC53VW22 Trại chăn nuôi Diêu Phong 23:00
00:00
VD53VAAJ Công ty cổ phần DHC Suối Đôi (708694) 23:00
00:00
VD53VAAN Công ty TNHH TM-DV & xây dựng Thạch Toàn (689415) 23:00
00:00
VD53VAAT Viettel Đà Nẵng – Chi nhánh Tập đoàn Viễn thông Quân Đội (695407) 23:00
00:00
VD53VACN Trường Giáo Dưỡng Số 3 (600421) 23:00
00:00
VD53VADE (605111) 23:00
00:00
VD53VAFD Trần Đình Chiến (672751) 23:00
00:00
VD53VAHG Cty CP khai thác & phát triển du lịch Hòa Phú Thành (695951) 23:00
00:00
ĐL Thanh Khê FC53FFCW TAM THUẬN 3 05:00
16:00
FC53FFI1 KDC Thanh Lộc Đán – T5 06:00
13:00
FC53FFI2 KDC Số 1 Phần Lăng 06:00
13:00
FC53FFI3 TĐC Thanh Lộc Đán T2 06:00
13:00
FC53FFI4 Hà Huy Tập 06:00
13:00
FC53FFI5 TĐC Thanh Lộc Đán T4 06:00
13:00
FC53FFI6 KDC Thanh Lộc Đán T7 06:00
13:00
FC53FFI7 TĐC Thanh Lộc Đán T3 06:00
13:00
FC53FFI8 Tôn Đản 06:00
13:00
FC53FFMA Chính Gián 3 06:00
13:00
FC53FFMB KDC Thanh Lộc Đán 1 06:00
13:00
FC53FFMC KDC Thanh Lộc Đán 2 06:00
13:00
FC53FFMD KDC Thanh Lộc Đán 3 06:00
13:00
FC53FFME KDC Lương Thực 06:00
13:00
FC53FFMF KDC Mỹ Cảnh 06:00
13:00
FC53FFMG KDC T.L.Đán 4 tạm 06:00
13:00
FC53FFMH Nguyễn Đức Trung 06:00
13:00
FC53FFML KDC Xuân Hòa A 06:00
13:00
FC53FFMM Thái Thị Bôi 2 06:00
13:00
FC53FFMN KDC Chính Gián 06:00
13:00
FC53FFMO Kinh Dương Vương 2 06:00
13:00
FC53FFMQ TĐC Thanh Lộc Đán – T8 06:00
13:00
FC53FFMS TĐC Thanh Lộc Đán – T9 06:00
13:00
FC53FFMT Kỳ Đồng 06:00
13:00
FC53FFMW KDC Thanh Lộc Đán T1 06:00
13:00
FC53FFMZ L.Chiểu – T.Phước T3 05:00
16:00
FC53FFNA Hà Huy Tập 2 05:00
16:00
FC53FFNB Kios Ngã Ba Huế 1 06:00
13:00
FC53FFND Lê Độ 2 06:00
13:00
FC53FFNE Thái Thị Bôi 1 06:00
13:00
FC53FFNF Hòa Phát 6 06:00
13:00
FC53FFNG Trần Cao Vân 3 06:00
13:00
FC53FFNH Trần Cao Vân 4 06:00
13:00
FC53FFNI Bạch Hạc 1 05:00
16:00
FC53FFNJ Bạch Hạc 2 05:00
16:00
FC53FFNK Trần Cao Vân 6 06:00
13:00
FC53FFNL Thanh Khê 3 06:00
13:00
FC53FFNM Xuân Hòa 3 06:00
13:00
FC53FFNN Xuân Hòa 4 05:00
16:00
FC53FFNO Thanh Khê 1 06:00
13:00
FC53FFNP Lê Độ 3 06:00
13:00
FC53FFNR Hòa Phát 3 06:00
13:00
FC53FFNS Hòa Phát 4 06:00
13:00
FC53FFNU Hòa Phát 2 06:00
13:00
FC53FFNV Hòa Phát 1 06:00
13:00
FC53FFNW Liên Chiểu – Thuận Phước T6 05:00
16:00
FC53FFNX Phú Lộc 2 06:00
13:00
FC53FFNY Phú Lộc 3 06:00
13:00
FC53FFNZ Tôn Đản 5 06:00
13:00
FC53FFO1 Thanh Lộc Đán 3 06:00
13:00
FC53FFO2 Khu số 2 – T2 06:00
13:00
FC53FFO4 KDC số 1 Đ.B.Phủ T3 06:00
13:00
FC53FFO5 KDC số 1 Đ.B.Phủ T4 06:00
13:00
FC53FFO6 H.Minh – T.L.Đán MR T3 06:00
13:00
FC53FFO7 H.Minh – T.L.Đán MR T1 06:00
13:00
FC53FFO8 Khu nhà ở CB CNV BV Ung Thư 06:00
13:00
FC53FFO9 KDC Bệnh viện Ung thư 06:00
13:00
FC53FFOA Mẹ Nhu 06:00
13:00
FC53FFOC Thanh Khê 2 06:00
13:00
FC53FFOE Thanh Khê 4 06:00
13:00
FC53FFOF Điện Biên Phủ 1 06:00
13:00
FC53FFOG Xuân Hòa 2 06:00
13:00
FC53FFOH Xuân Hòa 1 06:00
13:00
FC53FFOI Trần Cao Vân 7 06:00
13:00
FC53FFOJ Phú Lộc 1 06:00
13:00
FC53FFOM Thanh Lộc Đán 2 06:00
13:00
FC53FFON Trần Cao Vân 8 05:00
16:00
FC53FFOP Điện Biên Phủ 2 06:00
13:00
FC53FFOR Xuân Hòa 5 06:00
13:00
FC53FFOT Bạch Hạc 3 05:00
16:00
FC53FFOU KDC 118 An Khê 06:00
13:00
FC53FFOW Thanh Khê 5 06:00
13:00
FC53FFOX Hòa Phát 7 06:00
13:00
FC53FFOY KDC Xe Khách 06:00
13:00
FC53FFOZ KDC Điện Biên Phủ T2 06:00
13:00
FC53FFQA Cấp điện CS KGĐ QN F375 Trường Chinh 06:00
13:00
FC53FFQB KDC Cục dự trữ Quốc gia 05:00
16:00
FC53FFQC KDC Danatol 06:00
13:00
FC53FFQD Xuân Hòa A 06:00
13:00
FC53FFQE Hòa Minh 3 T8 06:00
13:00
FC53FFQF Hòa Minh 3 T5 06:00
13:00
FC53FFQG Hòa Minh 3 T9 06:00
13:00
FC53FFQI Hòa Phát 9 06:00
13:00
FC53FFQT KDC Huỳnh Ngọc Huệ T1 06:00
13:00
FC53FFQU KDC Huỳnh Ngọc Huệ T2 06:00
13:00
FC53FFQV Bạch Hạc 4 05:00
16:00
FC53FFQX L.Chiểu – T.Phước T5 06:00
13:00
FC53FFQY Hòa Phát 8 06:00
13:00
FC53FFQZ KDC Đ.B.Phủ T1 06:00
13:00
FC53FFRA Phần Lăng 4 06:00
13:00
FC53FFRB SPS20 06:00
13:00
FC53FFRC Thanh Lộc Đán 06:00
13:00
FC53FFRD Đông Xuân – An Khê 06:00
13:00
FC53FFRE Thuận An 06:00
13:00
FC53FFRF Hà Huy Tập 3 06:00
13:00
FC53FFRU Phần Lăng 06:00
13:00
FC53FFRW KDC T.L.Đán Mới 06:00
13:00
FC53FFRZ L.Chiểu – T.Phước T4 06:00
13:00
FC53FFYA Chung cư 301 T.C.Vân 05:00
16:00
FC53FFYB KDC Siêu thị Bài Thơ 3 06:00
13:00
FC53FFYC Hà Hồi 06:00
13:00
FC53FFYG Hòa Minh 3 T2 06:00
13:00
FC53FFYH Hòa Minh 3 T1 06:00
13:00
FC53FFYI H.Minh – T.L.Đán MR T2 06:00
13:00
FC53FFYK KDC Phần Lăng 2T3 06:00
13:00
FC53FFYS L.Chiểu – T.Phước T7 06:00
13:00
FC53FFYU KDC Siêu Thị 06:00
13:00
FC53FFYV Điện Biên Phủ 3 06:00
13:00
FC53FI10 Trường Chinh 06:00
13:00
FC53FI11 Thái Thị Bôi 3 06:00
13:00
FC53FI12 Nguyễn Phước Nguyên 06:00
13:00
FC53FI13 Thuận An 2 06:00
13:00
FC53FI14 Điện Biên Phủ 4 06:00
13:00
FC53FI15 Tôn Đản 2 06:00
13:00
FC53FI16 TĐC T.L.Đán H.Minh MR T4 06:00
13:00
FC53FI17 TĐC T.L.Đán H.Minh MR T7 06:00
13:00
FC53FI18 TTHC Quận Thanh Khê 05:00
16:00
FC53FI19 Huỳnh Ngọc Huệ 06:00
13:00
FC53FI20 KDC Phần Lăng 06:00
13:00
FC53FI21 Thanh Khê Tây 06:00
13:00
FC53FI23 Đầm Sen 06:00
13:00
FC53FI24 Trường Chinh 3 06:00
13:00
FC53FI25 Trường Chinh 2 06:00
13:00
FC53FI26 Thanh Khê 6 06:00
13:00
FC53FI28 Khu gia đình quân nhân sư đoàn 372 06:00
13:00
FC53FI29 Tôn Đản 3 06:00
13:00
FC53FI30 Phần Lăng 3 06:00
13:00
FC53FI32 KDC Hòa Minh MR 06:00
13:00
FC53FI33 Tôn Thất Đạm 05:00
16:00
FC53FI34 KDC Điện Biên Phủ T5 06:00
13:00
FC53FI37 Phú Lộc 4 06:00
13:00
FC53FI38 Thái Thị Bôi 4 06:00
13:00
FC53FI39 Nguyễn Đình Tựu 06:00
13:00
FC53FI41 Bế Văn Đàn 06:00
13:00
FC53FI42 Tôn Đản 4 06:00
13:00
FC53FI43 Huỳnh Ngọc Huệ 2 06:00
13:00
FC53FI44 Thuận An 3 06:00
13:00
FC53FI45 Khu C Thanh Lộc Đán 06:00
13:00
FC53FI49 Trung tâm thể thao Quận Thanh Khê 06:00
13:00
FC53FI50 KDC Huỳnh Ngọc Huệ T3 06:00
13:00
FC53FI51 Trung đoàn 575 06:00
13:00
FC53FI52 Nguyễn Văn Huề 06:00
13:00
FC53FI54 Tôn Thất Đạm 2 05:00
16:00
FC53FI55 KGĐ sư đoàn quân nhân 372 T3 06:00
13:00
FC53FY13 Nguyễn Như Hạnh 06:00
13:00
FC53FY17 Hòa Minh 1T6 06:00
13:00
FD53FAAF Công ty TNHH Một thành viên Chợ siêu thị Đà Nẵng (904830) 06:00
13:00
FD53FAAH Công ty Quản Lý Vận Hành Điện Chiếu Sáng Công Cộng Đà Nẵng (905002) 06:00
13:00
FD53FAAI Chi nhánh tại Đà Nẵng-Công ty Cổ Phần Nhiên Liệu Bay Petrolimex (905594) 06:00
13:00
FD53FAAJ Cục Dự Trữ Nhà Nước Khu vực Đà Nẵng (900250) 05:00
16:00
FD53FAAM (896410) 06:00
13:00
FD53FAAV Bộ Chỉ Huy Quân Sự Tỉnh (800210) 06:00
13:00
FD53FAAX Sư Đoàn Bộ – Sư 372 (800227) 06:00
13:00
FD53FAAY Bộ Chỉ Huy Sư Đoàn 372 (800228) 06:00
13:00
FD53FAAZ Tiểu đoàn 2-L.đoàn132-B.chủng T.tin (800229) 06:00
13:00
FD53FABA Trường Cao Đẳng Thương Mại (905008) 06:00
13:00
FD53FABB CTCP Túi Xách Đà Nẵng (800248) 05:00
16:00
FD53FABE Công ty Công viên – Cây xanh Đà Nẵng (800268) 06:00
13:00
FD53FABF Công ty Công viên – Cây xanh Đà Nẵng (800270) 06:00
13:00
13:00
15:30
FD53FABG Trung tâm Viễn thông 2-Viễn thông Đà Nẵng-Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (800286) 06:00
13:00
FD53FABH Trung tâm Y tế Quận Thanh Khê (806660) 06:00
13:00
FD53FABJ Trường Đại Học Thể Dục Thể Thao Đà Nẵng (807261) 06:00
13:00
FD53FABK Chi nhánh Công ty TNHH Một thành viên Nhiên liệu Hàng không Việt Nam khu vực Miền Trung (807345) 06:00
13:00
FD53FABM (808368) 06:00
13:00
FD53FABP Công ty TNHH Một thành viên Xây lắp và Công nghiệp Tàu Thủy Miền Trung (809322) 06:00
13:00
FD53FABV Bệnh Viện Da Liễu (813481) 06:00
13:00
FD53FABW CT CP DV H/Không Sân Bay ĐN (814729) 06:00
13:00
FD53FABY Công ty Quản Lý Vận Hành Điện Chiếu Sáng Công Cộng Đà Nẵng (816038) 06:00
13:00
FD53FABZ CT CP Tư Vấn XDCT G.Thông 5 (817531) 06:00
13:00
FD53FACA Công ty cổ phần du lịch Đà Nẵng (817669) 06:00
13:00
FD53FACB Công ty Quản Lý Vận Hành Điện Chiếu Sáng Công Cộng Đà Nẵng (819658) 06:00
13:00
FD53FACD Công Ty TNHH Phan Ngọc Vân (835730) 06:00
13:00
FD53FACE Nhà Nghỉ Công ty Truyền tải Điện 2 (Công ty Truyền Tải Điện 2) (836967) 05:00
16:00
FD53FACG (837564) 06:00
13:00
FD53FACI (842651) 06:00
13:00
FD53FACO Công ty TNHH Bệnh Viện Đa Khoa Bình Dân (882933) 05:00
16:00
FD53FACR Công Ty Điện Thoại II- CN Viễn Thông Đà Nẵng (890142) 06:00
13:00
FD53FACS Công ty TNHH Tiến Thu (891744) 06:00
13:00
FD53FACT Công ty Cổ phần Savico Đà Nẵng (891745) 06:00
13:00
FD53FACU CT CP Tư Vấn XDCT G.Thông 5 (891922) 06:00
13:00
FD53FACV Công ty Quản Lý Vận Hành Điện Chiếu Sáng Công Cộng Đà Nẵng (891923) 06:00
13:00
FD53FACW Công ty thoát nước và xử lý nước thải Đà Nẵng (892420) 06:00
13:00
FD53FACX Công ty Công viên – Cây xanh Đà Nẵng (893714) 06:00
13:00
FD53FACZ CNCTCPT.đoàn TT T.Niên tại M.Trung (895941) 06:00
13:00
FD53FADA CN Công ty TNHH Khu mua sắm Đệ nhất Phan Khang tại Đà Nẵng (897024) 06:00
13:00
FD53FADD T.tâm H.luyện Thể thao Quốc gia ĐN (898249) 06:00
13:00
FD53FADE Công Ty TNHH Một Thành Viên TMDV Siêu thị CO.OPMART Đà Nẵng (899708) 06:00
13:00
FD53FADG Chi nhánh Thanh Khê-Công ty cổ phần ôtô Trường Hải (904342) 06:00
13:00
FD53FADH Công ty Lưới điện Cao Thế Miền Trung-Tổng công ty Điện lực Miền Trung (910940) 06:00
13:00
FD53FADI Công ty thoát nước và Xử lý nước thải Đà Nẵng (910951) 06:00
13:00
FD53FADJ Công ty thoát nước và Xử lý nước thải Đà Nẵng (910952) 06:00
13:00
FD53FADL Cn Công ty TNHH Bảo Nhi tại Đà Nẵng (904827) 06:00
13:00
FD53FADM Công ty Cổ phần Dệt may 29/3 (809681) 06:00
13:00
FD53FADN Công ty Cổ phần Dệt may 29/3 (813998) 06:00
13:00
FD53FADO Công ty Cổ phần dược DANAPHA (816035) 06:00
13:00
FD53FADP Công ty Cổ phần dược DANAPHA (816036) 06:00
13:00
FD53FADV Trung tâm Văn hoá – Thể Thao Quận Thanh Khê (903513) 06:00
13:00
FD53FADW (913095) 06:00
13:00
FD53FADZ Trung tâm dịch vụ thể dục thể thao-Công ty Cổ phần tư vấn-Xây dựng và đầu tư Quang Nguyễn (914236) 06:00
13:00
FD53FAEA Công ty TNHH Quản lý nợ và khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quân Đội-Chi nhánh Đà Nẵng (914262) 06:00
15:00
13:00
17:30
FD53FAEB Công ty TNHH Sản xuất Và Thương mại Tín Vũ (909955) 06:00
13:00
FD53FAEG Công ty TNHH MTV Phát triển nhà Đa Phước (915221) 05:00
16:00
FD53FAEH Công ty cổ phần kỹ thuật SEEN (915426) 06:00
13:00
FD53FAEI Công ty cổ phần nhựa Đà Nẵng (800245) 05:00
16:00
FD53FAEJ Công ty cổ phần nhựa Đà Nẵng (800246) 05:00
16:00
FD53FAEK Công ty Cổ phần Dệt may 29/3 (806393) 06:00
13:00
FD53FAEL Cảng Hàng Không Quốc Tế Đà Nẵng-Chi Nhánh Tổng Công ty Cảng Hàng Không Việt Nam-CTCP (840669) 06:00
13:00
FD53FAEP Cảng Hàng Không Quốc Tế Đà Nẵng-Chi Nhánh Tổng Công ty Cảng Hàng Không Việt Nam-CTCP (895171) 06:00
13:00
FD53FAEQ Cảng Hàng Không Quốc Tế Đà Nẵng-Chi Nhánh Tổng Công ty Cảng Hàng Không Việt Nam-CTCP (903881) 06:00
13:00
FD53FAEU Công ty Cổ phần Y khoa Bác Sỹ Gia Đình (911101) 06:00
13:00
FD53FAFA (904836) 06:00
13:00
FD53FAFB Công ty thoát nước và xử lý nước thải Đà Nẵng (905003) 06:00
13:00
FD53FAFC Bệnh Viện Ung Bướu Đà Nẵng (906527) 06:00
13:00
FD53FAFD Công ty Quản Lý Vận Hành Điện Chiếu Sáng Công Cộng Đà Nẵng (906903) 06:00
13:00
FD53FAFE Công ty Cổ phần ACC-243 (912401) 06:00
13:00
FD53FAFX Công ty TNHH Một thành viên TMDV Siêu thị Co.opMart Đà Nẵng (916596) 06:00
13:00
FD53FAFY Công ty cổ phần Dệt may 29/3 (916626) 06:00
13:00
08/01/2017 ĐL Hải Châu AD53ABCQ Trung Tâm phát triển hạ tầng Công nghệ thông tin Đà Nẵng (133789) 09:30
11:00
AD53ABFL Trung Tâm phát triển hạ tầng Công nghệ thông tin Đà Nẵng (627459) 08:00
09:30
AD53ABFU Công ty Cổ phần Viễn thông Di động Toàn Cầu (629689) 13:30
15:00
AD53ABIQ Công ty Cổ phần VINATEX Đà Nẵng (116247) 13:00
17:30
ĐL Liên Chiểu HC53HHY5 Đại La 17:00
18:00
HC53HHY6 Xuân Phú 17:00
18:00
HC53HHY7 Phú Thượng 17:00
18:00
HC53HHY8 Phú Hạ 17:00
18:00
HC53HHY9 Hòa Khê 17:00
18:00
HC53HN10 Hòa An 4 17:00
18:00
HC53HO34 TBA Khu Đường 6 06:00
08:00
HC53HQ11 Trường Bản 17:00
18:00
HC53HY21 Phú Thượng 2 17:00
18:00
HC53HY22 Phú Hạ 2 17:00
18:00
HC53HY24 TCN Nhơn Sơn 17:00
18:00
HC53HY26 Xuân Phú 2 17:00
18:00
HC53HY29 Đại La 2 17:00
18:00
HC53HY31 Đại La 3 17:00
18:00
HD53HAEP Chi nhánh Công ty Cổ phần Khai thác khoáng sản và Xây dựng Miền Nam tại Đà Nẵng (817085) 17:00
18:00
HD53HAGA Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Trường Hải (838151) 07:30
09:30
HD53HAGG Công ty TNHH Nam Dương (839356) 09:00
11:00
HD53HAGK Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Acecook Vệt Nam tại Đà Nẵng (839545) 07:30
09:30
HD53HAGL Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Châu Thạnh (840132) 06:00
08:00
HD53HAGQ (840137) 06:00
08:00
HD53HAGQ (907927) 06:00
08:00
HD53HAGS Xí nghiệp Sản xuất Kinh doanh sắt thép Hòa Hiệp (HTX) (840139) 07:30
09:30
HD53HAGW (840447) 10:30
12:30
HD53HAGZ Công ty Cổ phần Cơ khí Đường sắt Ðà Nẵng (840451) 09:00
11:00
HD53HAGZ Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một thành viên Điện lực Đà Nẵng (935924) 09:00
11:00
HD53HAHA Công ty Cổ phần Sản xuất Bao Bì Thành Vinh (840452) 10:30
12:30
HD53HAHE Công Ty TNHH PI VINA DANANG (925129) 10:30
12:30
HD53HAHE Công ty Cổ phần Foodinco Miền Trung (840678) 10:30
12:30
HD53HAHQ Công ty Cổ phần Xây dựng (Cotec) (841826) 09:00
11:00
HD53HAHQ Công ty TNHH MTV NgọcTranh (929814) 09:00
11:00
HD53HAHQ Chi nhánh Công ty Cổ phần Xây dựng Đầu tư Công nghiệp Đông Dương (841824) 09:00
11:00
HD53HAHQ Công ty TNHH Lâm nghiệp Hải Vân (841827) 09:00
11:00
HD53HAHT Nhà máy Sản xuất Thép Tấn Quốc, Công ty TNHH Tấn Quốc (841836) 07:30
09:30
HD53HAIA Công ty TNHH Phú Thanh Vinh (843389) 07:30
09:30
HD53HAIO Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Lafien Vi Na (885437) 06:00
08:00
HD53HAJQ Công ty Cổ phần Điện Trường Giang (891667) 10:30
12:30
HD53HAJQ Tổng Công Ty Cổ Phần Bưu Chính Viettel (841327) 10:30
12:30
HD53HAJZ Công Ty TNHH MTV Kad Industrial S.A Việt Nam (894396) 10:30
12:30
HD53HAKC Công Ty TNHH SETO Việt Nam (895126) 09:00
11:00
HD53HAKF Cty TNHH INSULPACK Đà Nẵng (895395) 17:00
18:00
HD53HAKP Xí nghiệp Miền Trung – Chi nhánh Công ty TNHH MTV 19-5, Bộ Công an (895788) 07:30
09:30
HD53HAKW Công Ty Cổ Phần Giấy Vàng (903998) 09:00
11:00
HD53HAMQ Công ty TNHH Xây Dựng Trường Bản (917550) 17:00
18:00
HD53HANO Xí nghiệp Bao Bì Thanh Phát (HTX) (884235) 09:00
11:00
HD53HANZ Công ty TNHH SHINIH (Việt Nam) – Chi Nhánh Đà Nẵng (926368) 06:00
08:00
HD53HAOA (924529) 17:00
18:00
HD53HAOM Lữ Đoàn 74/Tổng Cục II (928165) 17:00
18:00
HD53HAPV Công Ty Quản Lý Vận hành Điện Chiếu Sáng Công Cộng Đà Nẵng (930269) 17:00
18:00
HD53HAPW Công Ty Quản Lý Vận Hành Điện Chiếu Sáng Công Cộng Đà Nẵng (930270) 17:00
18:00
HD53HARE Công ty Cổ phần Ecico (907648) 10:30
12:30
HD53HARE Xí Nghiệp Cơ khí Sông Đà 10 (916505) 10:30
12:30
HD53HARE Công ty Cổ phần Nông Lâm Sản Trường Khoa (918008) 10:30
12:30
HD53HARL Công Ty TNHH Quang Hưng (914159) 17:00
18:00
HD53HARS Công ty TNHH HOSO Việt Nam (918346) 06:00
08:00
HD53HASG Công Ty TNHH OLYMPIA (924670) 17:00
18:00
ĐL Sơn Trà EC53EEHU Mỹ Khê 2 07:30
12:30
EC53EK22 Khách sạn Mỹ Khê 07:30
12:30
ĐL Cẩm Lệ VC53VS14 Thôn Phước Thái 17:00
18:00
VC53VS15 Hòa Nhơn 2-T1 17:00
18:00
VC53VS16 Hòa Nhơn 2-T2 17:00
18:00
VC53VS19 Thôn Trước Đông 17:00
18:00
VC53VS20 Phước Hưng 17:00
18:00
VC53VS21 Ninh An 17:00
18:00
VC53VS22 Ninh An 2 17:00
18:00
VC53VS23 Diêu Phong 17:00
18:00
VC53VS24 Diêu Phong 2 17:00
18:00
VC53VS27 Gỗ Thủy Sản 06:00
18:00
VC53VS32 Vùng rau sạch Cẩm Nê Hòa Tiến 06:00
18:00
VC53VS33 Hòa Nhơn 2-T3 17:00
18:00
VC53VS35 T3 Đảo A-B Hòa Xuân 06:00
18:00
VC53VS36 T4 Đảo A-B Hòa Xuân 06:00
18:00
VC53VS39 Hòa Xuân 1A-T1 06:00
18:00
VC53VS40 Hòa Xuân 1A-T2 06:00
18:00
VC53VS41 T7 Đảo A-B Hòa Xuân 06:00
18:00
VC53VT22 Thạch Nham Tây 17:00
18:00
VC53VT24 Yến Nê 2 06:00
18:00
VC53VT25 Khu Đảo Nổi 06:00
17:30
06:30
18:00
VC53VU11 Thái Lai 17:00
18:00
VC53VU12 Cẩm Nê 2 06:00
18:00
VC53VU14 Nhơn Sơn 17:00
18:00
VC53VU15 Bắc An 06:00
18:00
VC53VU17 Phước Hưng 2 17:00
18:00
VC53VU19 Lệ Trạch 3 06:00
18:00
VC53VU25 Tam Xê 06:00
18:00
VC53VU26 Đại Hãn 06:00
18:00
VC53VU27 Đội xe công ty XL Điện 3 06:00
18:00
VC53VU28 Tự dùng Cầu Đỏ 06:00
18:00
VC53VU29 Giấy sinh Hòa Phát 06:00
18:00
VC53VU36 Tủ điện dân dụng TTHC Triển lãm Đà Nẵng T3 06:00
18:00
VC53VU38 Ngầm Đôi 17:00
18:00
VC53VU45 TBA Nhà Văn Hóa Lao Động 06:00
18:00
VC53VVDL Cẩm Lệ 1 06:00
17:30
06:30
18:00
VC53VVFN Cẩm Lệ 3 06:00
17:30
06:30
18:00
VC53VVFO Cẩm Lệ 2 06:00
17:30
06:30
18:00
VC53VVS1 Cẩm Nê 06:00
18:00
VC53VVS2 Thạch bồ 06:00
18:00
VC53VVS3 La Châu Bắc 06:00
18:00
VC53VVS4 Yến Nê 06:00
18:00
VC53VVS5 La Bông 06:00
18:00
VC53VVS6 KDC Hoà Tiến 06:00
18:00
VC53VVS7 Dương Sơn 2 06:00
18:00
VC53VVS8 Lệ Trạch 1 06:00
18:00
VC53VVS9 Lệ Trạch 2 06:00
18:00
VC53VVSA Bơm Ninh An 17:00
18:00
VC53VVSZ KDC An Hòa T3 06:00
17:30
06:30
18:00
VC53VVT1 Lệ Sơn 06:00
18:00
VC53VVT2 An Trạch 06:00
18:00
VC53VVT3 Thôn Nam Sơn 06:00
18:00
VC53VVT4 Nam Sơn 2 06:00
18:00
VC53VVTA Bình Hoà 1 06:00
18:00
VC53VVTE KDC An Hòa T2 06:00
17:30
06:30
18:00
VC53VVTN Khu tập thể dệt Hòa Thọ 06:00
17:30
06:30
18:00
VC53VVTO Khuê Trung T2 06:00
17:30
06:30
18:00
VC53VVTS Bình Hoà 5 06:00
18:00
VC53VVTT KDC Khuê Trung T1 06:00
18:00
VC53VVTU KDC Khuê Trung T2 06:00
18:00
VC53VVU1 Hoà Phú 1 17:00
18:00
VC53VVU2 Hoà Phú 2 17:00
18:00
VC53VVU3 Hoà Phú 3 17:00
18:00
VC53VVU4 Khu Đcanh ĐCư Phú Túc 17:00
18:00
VC53VVU5 Thôn Phú Túc 17:00
18:00
VC53VVU7 Tây An 06:00
18:00
VC53VVUJ Khu phố chợ Cẩm Lệ 06:00
17:30
06:30
18:00
VC53VVUK Cẩm Lệ 4 06:00
17:30
06:30
18:00
VC53VVUZ KDC An Hòa T1 06:00
17:30
06:30
18:00
VC53VVW1 Thôn Hòa Phước 17:00
18:00
VC53VVW2 An Châu 17:00
18:00
VC53VVW3 Thôn Hoà Thọ 17:00
18:00
VC53VVW4 Hoà Phước 1 17:00
18:00
VC53VVW5 Đông Lâm 17:00
18:00
VC53VVW6 Thôn Đồng Lăng 17:00
18:00
VC53VVW8 Khu TNXP xã Hòa Phú 17:00
18:00
VC53VVW9 Thôn Hòa Hải 17:00
18:00
VC53VW11 Lệ Trạch 4 06:00
18:00
VC53VW14 Yến Nê 3 06:00
18:00
VC53VW15 KDC An Hòa T4 06:00
17:30
06:30
18:00
VC53VW16 Bình Thái 4 06:00
17:30
06:30
18:00
VC53VW17 KDC Khuê Trung T14 06:00
18:00
VC53VW22 Trại chăn nuôi Diêu Phong 17:00
18:00
VD53VAAI CN Công ty Cổ phần Khí công nghiệp Việt Nam tại Đà Nẵng (709334) 06:00
18:00
VD53VAAJ Công ty cổ phần DHC Suối Đôi (708694) 17:00
18:00
VD53VAAK Công ty cổ phần Dệt May Quảng Phú (600378) 06:00
17:30
06:30
18:00
VD53VAAN Công ty TNHH TM-DV & xây dựng Thạch Toàn (689415) 17:00
18:00
VD53VAAP Công ty TNHH Khánh Phong (691142) 06:00
18:00
VD53VAAQ Công ty TNHH điện tử Foster(Đà Nẵng) (693674) 06:00
18:00
VD53VAAT Viettel Đà Nẵng – Chi nhánh Tập đoàn Viễn thông Quân Đội (695407) 17:00
18:00
VD53VAAU Văn phòng Bộ Công Thương (710858) 06:00
18:00
VD53VAAY Tổng công ty xây dựng công trình Giao thông 5 – CTCP (709849) 06:00
18:00
VD53VABB Công ty cổ phần Hassyu Việt Nam (710523) 06:00
18:00
VD53VABC Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Nam (710726) 06:00
18:00
VD53VABF Công ty TNHH Thương mại và du lịch Tuệ Dân (712335) 06:00
18:00
VD53VABG Chi nhánh công ty TNHH DKSH Việt Nam tại Thành phố Đà Nẵng (712367) 06:00
18:00
VD53VABH Đài phát sóng phát thanh An Hải (712556) 06:00
18:00
VD53VABK Ủy Ban Nhân Dân Quận Cẩm Lệ (712736) 06:00
17:30
06:30
18:00
VD53VABN Công ty cổ phần xây dựng và lắp máy Trung Nam (713025) 06:00
18:00
VD53VABN Cục Hải Quan Thành Phố Đà Nẵng (713238) 06:00
18:00
VD53VABT Công ty cổ phần Việt – Séc (694674) 06:00
18:00
VD53VABX Công ty cổ phần Bình Vinh (708318) 06:00
18:00
VD53VACB Công ty CP cơ khí Sông Thu (698737) 06:00
18:00
VD53VACH Tổng công ty cổ phần Dệt May Hòa Thọ (600379) 06:00
17:30
06:30
18:00
VD53VACI Trung tâm Viễn thông 4 – Viễn Thông Đà Nẵng – Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (600380) 06:00
17:30
06:30
18:00
VD53VACN Trường Giáo Dưỡng Số 3 (600421) 17:00
18:00
VD53VACW Công ty cổ phần Cơ Điện Miền Trung (600456) 06:00
18:00
VD53VACX Công ty TNHH Sản xuất lưới xuất khẩu Đà Nẵng (600463) 06:00
18:00
VD53VADE (605111) 17:00
18:00
VD53VADN Công ty TNHH Sản xuất lưới xuất khẩu Đà Nẵng (608103) 06:00
18:00
VD53VADR Công ty cổ phần Lilama 7 (609003) 06:00
18:00
VD53VADW (610296) 06:00
18:00
VD53VADW (695970) 06:00
18:00
VD53VAED Công ty cổ phần Cơ Điện Miền Trung (612172) 06:00
18:00
VD53VAEF Công ty TNHH sản xuất bao bì Carton Hoà Bình (612372) 06:00
18:00
VD53VAEO Bệnh viện y học cổ truyền TP Đà Nẵng (664309) 06:00
18:00
VD53VAEP Chi nhánh Công ty TNHH MM Mega Market (Việt Nam) tại Thành phố Đà Nẵng (661830) 06:00
18:00
VD53VAEQ Công ty TNHH Tiến Thắng (664308) 06:00
18:00
VD53VAET Công ty TNHH Một Thành Viên Bệnh viện đa khoa Tâm Trí Đà Nẵng (666387) 06:00
18:00
VD53VAFA XN sửa chữa thí nghiệm-Công ty lưới điện cao thế Miền Trung (689412) 06:00
18:00
VD53VAFB Công ty cổ phần Cơ Điện Miền Trung (669800) 06:00
18:00
VD53VAFC Công ty quản lý hội chợ triển lãm và các chợ Đà Nẵng (672370) 06:00
18:00
VD53VAFD Trần Đình Chiến (672751) 17:00
18:00
VD53VAFK Công ty TNHH Sản xuất lưới xuất khẩu Đà Nẵng (673740) 06:00
18:00
VD53VAFN Công ty TNHH ASSOCIATED Việt Nam (675411) 06:00
18:00
VD53VAFZ Công ty TNHH Fujikura Automotive Việt Nam (685231) 06:00
18:00
VD53VAGA Tổng công ty cổ phần Dệt May Hòa Thọ (685586) 06:00
17:30
06:30
18:00
VD53VAGC Chi nhánh Công ty TNHH Một thành viên xổ số kiến thiết và dịch vụ in Đà Nẵng – Xí nghiệp in Tổng Hợp (685528) 06:00
18:00
VD53VAGF Công ty TNHH điện tử Foster (Đà Nẵng) (686270) 06:00
18:00
VD53VAGH Công ty cổ phần đầu tư khu công nghiệp Hòa Cầm (686425) 06:00
18:00
VD53VAGJ Công ty TNHH Túy Hằng (687584) 06:00
18:00
VD53VAHG Cty CP khai thác & phát triển du lịch Hòa Phú Thành (695951) 17:00
18:00
VD53VAHI Chi nhánh Công ty Cổ phần Thương mại Cơ khí Tân Thanh tại Thành phố Đà Nẵng (697111) 06:00
18:00
VD53VAHK Công ty CP cơ khí Sông Thu (698981) 06:00
18:00
VD53VAHN Cty TNHH xây lắp SX & TMDV Trường Long (698184) 06:00
18:00
VD53VAHQ Công ty TNHH Việt Nam Tokai (702430) 06:00
18:00
VD53VAHR Công ty TNHH Nam Vạn Lý (703663) 06:00
18:00
VD53VAHU Công ty cổ phần cơ khí Hà Giang Phước Tường (704187) 06:00
18:00
VD53VAHX Công ty Thoát nước và Xử lý nước thải Đà Nẵng (704575) 06:00
18:00
VD53VAIF Công cổ phần xây dựng công trình 525 (707697) 06:00
18:00
VD53VAIH Công ty cổ phần 519 (708031) 06:00
18:00
VD53VAIO Công ty cổ phần SMART (713794) 06:00
18:00
VD53VAJF Công ty cổ phần NISHU Nam Hà – Chi nhánh Đà Nẵng (716456) 06:00
18:00

Lịch cúp điện Đà Nẵng hằng ngày được cập nhật từ Điện lực Đà Nẵng.

Lịch cúp điện có thể thay đổi, mong các bạn thông cảm !

Tin cùng chuyên mục
Loading...
Tin khác
Đứng xem tìm kiếm thi thể, một thanh niên rơi xuống sông đuối nước
Đang đứng xem lực lượng chức năng tìm kiếm thi thể một nữ y tá nhảy cầu Vĩnh Điện trong tối 18/10, một thanh n…
Phân luồng giao thông phục vụ Tuần lễ Cấp cao APEC 2017
Để bảo đảm an ninh, an toàn phục vụ Tuần lễ Cấp cao APEC 2017, Sở Giao thông vận tải phối hợp Công an thành ph…
Đà Nẵng: Một người đàn ông mở cửa ô tô bất ngờ nhảy cầu Thuận Phước tự vẫn
Một người đàn ông đi ô tô lên cầu Thuận Phước (TP. Đà Nẵng) bất ngờ dừng xe, mở cửa và nhảy xuống sông Hàn tự…
Tân Bí thư Đà Nẵng hối thúc khởi công 2 dự án lớn
Ngày 17-10, tân Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa đã có những phát biểu chỉ đạo đầu tiên tại Hội nghị…
Thủ phạm trộm hàng trăm triệu trong heo đất sa lưới
Chiều 13-10, Cơ quan CSĐT CAQ Sơn Trà, TP Đà Nẵng cho biết, đã tạm giam đối tượng Phạm Ngọc Lai (19…
Đà Nẵng xây dựng đường Nguyễn Đức Thuận nối dài đến Trần Hưng Đạo
UBND thành phố Đà Nẵng đã ký quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án tuyến đường nối dài đường Nguyễn Đức…
Hình ảnh xe tải đi trên dây điện một cách không tưởng khiến mạng xã hội xôn xao
Chiếc xe tải nhẹ mắc trên dây điện khiến nhiều người bán tín bán nghi cho rằng không thể có chuyện "vi diệu" n…
Giang hồ Hải Phòng vào Đà Nẵng ủ mưu làm “trùm”
Một chi tiết đáng ngờ hơn là Thắng thường xuyên di chuyển từ Đà Nẵng ra Hải Phòng và ngược lại
Tin ATGT
Lúc 6 giờ 30 ngày 18-10, bà Nguyễn Thị Gái (1939, trú P. Tam Thuận, Q. Thanh Khê) đi bộ qua đường trước nhà số…
“Tàu nhanh” không đến bến!
Để có thể đổi đời như bạn bè cùng trang lứa và tránh cảnh chân lấm tay bùn, N.T.H.E (1985, quê L…
Va chạm xe tải, nữ sinh lớp 9 ở Đà Nẵng chết tại chỗ
Trong lúc đang trên đường đi học thêm về bằng xe đạp điện, nữ sinh lớp 9 ở Đà Nẵng đã bị xe tải cán qua người…