Lịch cúp điện Đà Nẵng 2 ngày cuối tuần (7-8/01/2017)

Để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp lưới điện, công ty điện lực Đà Nẵng thông báo lịch cúp điện Đà Nẵng ngày 31/12/2016 một số khu vực dưới đây:

Ngày Điện lực Mã trạm BA Tên trạm BA Giờ BĐ Giờ KT
07/01/2017 ĐL Hải Châu AC53AAAC NGUYỄN DU 07:30
12:30
AC53AAAI NGÃ NĂM 07:30
15:00
08:00
16:00
AC53AAAL TRƯNG VƯƠNG 07:30
15:00
08:00
16:00
AC53AAAO LÊ DUẪN 3 05:00
15:00
08:00
16:00
AC53AAAP ÔNG ÍCH KHIÊM 4 05:00
15:00
08:00
16:00
AC53AAAQ THỌ NHƠN 07:30
15:00
08:00
16:00
AC53AAAS LÊ LỢI 2 07:30
15:00
08:00
16:00
AC53AAAU LÊ LỢI 1 07:30
15:00
08:00
16:00
AC53AABA TP 07:30
15:00
08:00
16:00
AC53AABE PHAN CHÂU TRINH 07:30
15:00
08:00
16:00
AC53AABF HOÀNG VĂN THỤ 1 07:30
15:00
08:00
16:00
AC53AABO QUANG TRUNG 2 05:00
16:00
AC53AABP QUANG TRUNG 1 05:00
16:00
AC53AABQ TRẦN CAO VÂN 1 05:00
16:00
AC53AABR TRẦN CAO VÂN 5 05:00
16:00
AC53AABS TAM TOÀ 05:00
16:00
AC53AABT PHAN ĐÌNH PHÙNG 1 07:30
15:00
08:00
16:00
AC53AABX HẢI PHÒNG 4 05:00
15:00
08:00
16:00
AC53AABY HẢI PHÒNG 1 05:00
15:00
08:00
16:00
AC53AABZ PASTEUR 05:00
15:00
08:00
16:00
AC53AAC5 TT Y HỌC DỰ PHÒNG 07:30
15:00
08:00
16:00
AC53AAC6 HÒA THUẬN ĐÔNG 07:30
15:00
08:00
16:00
AC53AACA LÊ ĐẠI HÀNH 1 07:30
15:00
08:00
16:00
AC53AACC THANH HẢI 07:30
12:30
AC53AACJ THANH SƠN 07:30
12:30
AC53AACK TRẦN QUÝ CÁP 1 07:30
12:30
AC53AACL KIỐT CỔ VIỆN CHÀM 2 07:30
15:00
08:00
16:00
AC53AACQ THUẬN PHƯỚC 1 07:30
12:30
AC53AACR THIỆU BÌNH 1 07:30
15:00
08:00
16:00
AC53AACS HOÀNG DIỆU 07:30
15:00
08:00
16:00
AC53AACU THANH THUỶ 07:30
12:30
AC53AACV KIỐT NGÔ GIA TỰ 05:00
15:00
08:00
16:00
AC53AAD4 ĐỐNG ĐA 4 (NK NGÂN HÀNG) 07:30
16:00
AC53AAD6 ĐIỆN LỰC HẢI CHÂU 07:30
15:00
08:00
16:00
AC53AAD8 NGÔ GIA TỰ 2 05:00
15:00
08:00
16:00
AC53AADQ THANH LONG 2 07:30
12:30
AC53AADR TRIỆU NỮ VƯƠNG NỐI DÀI 05:00
15:00
08:00
16:00
AC53AAE2 LÊ HỒNG PHONG 3 07:30
15:00
08:00
16:00
AC53AAE8 NGÔ GIA TỰ 3 05:00
15:00
08:00
16:00
AC53AAEG LÊ ĐÌNH DƯƠNG 07:30
15:00
08:00
16:00
AC53AAEL HẢI HỒ 07:30
12:30
AC53AAEO LIÊN TRÌ 2 07:30
15:00
08:00
16:00
AC53AAEP TAM THUẬN 2 05:00
16:00
AC53AAEQ HOÀNG VĂN THỤ 2 07:30
15:00
08:00
16:00
AC53AAEZ TAM THUẬN 1 05:00
16:00
AC53AAF2 HOÀNG DIỆU 2 07:30
15:00
08:00
16:00
AC53AAF4 PHAN CHÂU TRINH 2 07:30
15:00
08:00
16:00
AC53AAF7 LÝ TỰ TRỌNG 2 (KS S HÀN) 07:30
12:30
AC53AAF8 NGÔ GIA TỰ 4 (KS ĐIỆN LỰC) 05:00
15:00
08:00
16:00
AC53AAFC ĐINH TIÊN HOÀNG 2 05:00
16:00
AC53AAFG KÉO CƯỚC 07:30
15:00
08:00
16:00
AC53AAFK TRẦN CAO VÂN 2 05:00
16:00
AC53AAFS NGUYỄN THỊ MINH KHAI 1 05:00
15:00
08:00
16:00
AC53AAFU THANH LONG 1 07:30
12:30
AC53AAFX UBNDP THUẬN PHƯỚC 07:30
15:00
08:00
16:00
AC53AAFY LÝ THƯỜNG KIỆT 07:30
15:00
08:00
16:00
AC53AAG2 LÊ LỢI 3 07:30
15:00
08:00
16:00
AC53AAG4 NGUYỄN THỊ MINH KHAI 4 05:00
08:00
AC53AAG5 NGUYỄN DU 2 07:30
15:00
08:00
16:00
AC53AAG6 NGÔ CHI LAN 07:30
12:30
AC53AAGA THUẬN PHƯỚC 2 07:30
12:30
AC53AAGD NGUYỄN THỊ MINH KHAI 3 05:00
15:00
08:00
16:00
AC53AAGE ĐỐNG ĐA 3 05:00
16:00
AC53AAGM NGUYỄN THỊ MINH KHAI 2 05:00
16:00
AC53AAGP ĐA PHƯỚC 07:30
12:30
AC53AAGX THIỆU BÌNH 2 07:30
15:00
08:00
16:00
AC53AAI7 NGUYỄN TẤT THÀNH 3 07:30
12:30
AC53AAI8 TĐC THUẬN PHƯỚC T4 07:30
12:30
AC53AAIC LÊ LAI 07:30
15:00
08:00
16:00
AC53AAIH THÁI PHIÊN 07:30
15:00
08:00
16:00
AC53AAIM LÊ ĐÌNH DƯƠNG 2 (NĐ BTUYET) 07:30
15:00
08:00
16:00
AC53AAIN LIÊN TRÌ 3 07:30
15:00
08:00
16:00
AC53AAIO TĐC THUẬN PHƯỚC T1 07:30
12:30
AC53AAIP TĐC THUẬN PHƯỚC T2 07:30
12:30
AC53AAIQ TĐC THUẬN PHƯỚC T3 07:30
12:30
AC53AAIU TAM TÒA 2 05:00
16:00
AC53AAJ1 ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ 07:30
15:00
08:00
16:00
AC53AAJ2 DD TRG TRẦN PHÚ 05:00
16:00
AC53AAJ4 THÔNG TIN TÍN HIỆU (Ốc lộ) 05:00
15:00
08:00
16:00
AC53AAJ8 DD XL NƯỚC THẢI THUẬN PHƯỚC 07:30
12:30
AC53AAJC ÔNG ÍCH KHIÊM 3 05:00
15:00
08:00
16:00
AC53AAJD HẢI SƠN 07:30
12:30
AC53AAMK KGĐ F372 06:00
13:00
AC53AAOV KDC C17 06:00
13:00
AC53AAQH Thiên Cửu Rồng 06:00
13:00
AC53AAQW Nguyễn Tri Phương 06:00
13:00
AC53AAYY C17-4 06:00
13:00
AC53AI36 Nguyễn Phi Khanh 06:00
13:00
AC53AI48 C17-1 06:00
13:00
AD53A2AU Công ty TNHH MTV Phát triển nhà Đa Phước (644067) 07:30
12:30
AD53A3AZ Công ty TNHH Hữu Thanh (646315) 07:30
15:00
08:00
16:00
AD53A3BB Trường Đại học Duy Tân (646377) 07:30
15:00
08:00
16:00
AD53A6CA Công ty trách nhiệm hữu hạn I.V.C (646180) 07:30
12:30
AD53ABAA Chi nhánh Công ty cổ phần FAFIM Việt Nam tại Thành phố Đà Nẵng (107165) 05:00
15:00
08:00
16:00
AD53ABAD Công ty cổ phần Du Lịch Phương Đông Việt (116121) 07:30
15:00
08:00
16:00
AD53ABAD Công ty TNHH Một thành viên Hoàng Kim Dao (116122) 07:30
15:00
08:00
16:00
AD53ABAV Trung tâm Thể dục Thể thao Thành phố Đà Nẵng (116217) 05:00
15:00
08:00
16:00
AD53ABAX Công ty TNHH MTV Tư vấn Điện Miền Trung (116224) 05:00
16:00
AD53ABBE Công ty TNHH MTV Đầu tư ROUTE INN Việt Nam (116238) 07:30
15:00
12:30
16:00
AD53ABBH Cục Thuế TP Đà Nẵng (116254) 07:30
12:30
AD53ABBI Tổng Lãnh Sự Quán Nga tại Đà Nẵng (116258) 07:30
12:30
AD53ABBJ Công Ty QLVH Điện CSCC Đà Nẵng (116263) 07:30
15:00
08:00
16:00
AD53ABBK Trung tâm Viễn thông 1 – Viễn thông Đà Nẵng – Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (116264) 07:30
15:00
08:00
16:00
AD53ABBL Trung tâm hạ tầng mạng miền Trung – Chi nhánh Tổng Công ty hạ tầng mạng (116266) 07:30
15:00
08:00
16:00
AD53ABBM Trung tâm hạ tầng mạng miền Trung – Chi nhánh Tổng Công ty hạ tầng mạng (116267) 07:30
15:00
08:00
16:00
AD53ABBN Công Ty TNHH Du Lịch-Thương Mại Hoàng Trà (116268) 07:30
15:00
08:00
16:00
AD53ABBS (116278) 05:00
16:00
AD53ABBS VPĐD Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam tại Đà Nẵng (116280) 05:00
16:00
AD53ABBS Chi nhánh Tổng công ty đường sắt Việt Nam – Khai thác đường sắt Nghĩa Bình (116279) 05:00
16:00
AD53ABBS Chi nhánh vận tải đường sắt Đà Nẵng – Công ty Cổ phần vận tải đường sắt Sài Gòn (144503) 05:00
16:00
AD53ABBS Chi nhánh Công ty Cổ phần đầu tư thương mại đường sắt Đông Dương tại Đà Nẵng (130311) 05:00
16:00
AD53ABBT Chi nhánh Công ty Cổ phần đầu tư thương mại đường sắt Đông Dương tại Đà Nẵng (116285) 05:00
15:00
08:00
16:00
AD53ABBU Công ty TNHH Triệu Hưng Huy (124499) 07:30
12:30
AD53ABCB Chi nhánh Công ty Cổ phần VINAFOR Đà Nẵng – Khách sạn Sơn Trà (125840) 05:00
15:00
08:00
16:00
AD53ABCD Công Ty TNHH Một thành viên In Báo Nhân Dân Đà Nẵng (126422) 07:30
12:30
AD53ABCE Khách Sạn Tre Xanh Trung Tâm – Công ty Cổ phần Du lịch Việt Nam Vitours (127364) 07:30
15:00
08:00
16:00
AD53ABCG Công ty Cổ phần Đường sắt Quảng Nam – Đà Nẵng (127586) 05:00
15:00
08:00
16:00
AD53ABCH Viện Kiểm Sát Nhân Dân TP Đà Nẵng (127620) 07:30
12:30
AD53ABCN Bệnh Viện C Đà Nẵng (131248) 05:00
15:00
08:00
16:00
AD53ABCO Chi nhánh Tổng công ty đường sắt Việt Nam – Xí nghiệp đầu máy Đà Nẵng (131531) 05:00
16:00
AD53ABCP Đại học Đà Nẵng (132394) 07:30
15:00
08:00
16:00
AD53ABCV Công ty CP Hải Vân Long (144647) 07:30
15:00
08:00
16:00
AD53ABCW Tổng Công ty Điện Lực Miền Trung (138009) 07:30
08:00
AD53ABDF Chi nhánh Công ty TNHH Một thành viên xổ số kiến thiết và dịch vụ in Đà Nẵng – Xí nghiệp in tổng hợp (144641) 07:30
12:30
AD53ABDH Công ty TNHH MTV Đầu tư ROUTE INN Việt Nam (147857) 07:30
15:00
12:30
16:00
AD53ABDI Trường THPT Phan Châu Trinh (147858) 07:30
15:00
08:00
16:00
AD53ABDI Nguyễn Thị Thanh Bình (646241) 07:30
15:00
08:00
16:00
AD53ABDM Doanh nghiệp Tư nhân Xuân Hưng (149425) 07:30
15:00
08:00
16:00
AD53ABEF Quỹ đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng (151546) 07:30
12:30
AD53ABEG Công ty cổ phần Thương mại đầu tư Đất Việt (151785) 07:30
12:30
AD53ABEI Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Nam Mỹ (618005) 07:30
15:00
08:00
16:00
AD53ABEJ Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng (619351) 07:30
12:30
AD53ABEK Cơ quan Thông tấn xã Việt Nam khu vực Miền Trung – Tây Nguyên (620028) 05:00
16:00
AD53ABEQ Đại học Đà Nẵng (623006) 07:30
15:00
08:00
16:00
AD53ABET Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng – CN Đà Nẵng (623371) 07:30
15:00
08:00
16:00
AD53ABEU Chi nhánh 2 – Công ty cổ phần Quê Việt (630620) 07:30
15:00
08:00
16:00
AD53ABEU Nhà hát Trưng Vương Đà Nẵng (623372) 07:30
15:00
08:00
16:00
AD53ABFA Trung tâm điều hành Du lịch Miền Trung -Tổng Công ty Du lịch Hà Nội – Công ty TNHH (625334) 07:30
15:00
08:00
16:00
AD53ABFO Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi Chức năng Đà Nẵng (628600) 05:00
16:00
AD53ABFP Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Hàn Quốc (628602) 07:30
12:30
AD53ABFS Công Ty QLVH Điện CSCC Đà Nẵng (630170) 07:30
12:30
AD53ABFS Công Ty QLVH Điện CSCC Đà Nẵng (633486) 07:30
12:30
AD53ABFS Công ty cổ phần công nghiệp Quảng An I (641898) 07:30
12:30
AD53ABFS (646511) 07:30
12:30
AD53ABFX Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Hải Châu (630350) 07:30
15:00
08:00
16:00
AD53ABGB VIETCOMBANK ĐÀ NẴNG (Trạm 142 Lê Lợi) (636170) 07:30
15:00
08:00
16:00
AD53ABGD Công Ty TNHH Một thành viên In Báo Nhân Dân Đà Nẵng (636870) 07:30
12:30
AD53ABGI Công ty TNHH Mặt Trời Sông Hàn (637345) 07:30
12:30
AD53ABGK Công ty TNHH MTV Mode Hotel & Realty (638612) 07:30
12:30
AD53ABGM Bệnh viện C Đà Nẵng (638862) 05:00
15:00
08:00
16:00
AD53ABGP Công ty TNHH Một thành viên Thương mại và Dịch vụ Thuận Anh (639007) 07:30
15:00
08:00
16:00
AD53ABGU Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi Chức năng Đà Nẵng (639619) 05:00
15:00
08:00
16:00
AD53ABGZ Công ty cổ phần đầu tư Nam Trí (640150) 07:30
15:00
08:00
16:00
AD53ABHE Văn phòng Uỷ ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng (640349) 07:30
12:30
AD53ABHN Công ty CP Kim khí Miền Trung (641888) 05:00
15:00
08:00
16:00
AD53ABHQ Công Ty TNHH MTV Phát triển nhà Đa Phước (642249) 07:30
12:30
AD53ABHV Cục Quản Trị T26 (626213) 07:30
12:30
AD53ABIC Công ty TNHH Hữu Thanh (633583) 07:30
12:30
AD53ABIN Công ty Thoát nước và xử lý nước thải Đà Nẵng (636609) 07:30
12:30
AD53ABIO Bệnh Viện C Đà Nẵng (116213) 05:00
15:00
08:00
16:00
AD53ABIP Bệnh Viện Đa Khoa (116214) 05:00
08:00
AD53ABIS Công ty Cổ phần VINATEX Đà Nẵng (128258) 07:30
12:30
AD53ABIU Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn Tourane (131012) 07:30
15:00
08:00
16:00
AD53ABJF Tổng Công ty Mạng lưới Viettel – Chi nhánh Tập đoàn Viễn thông Quân Đội (629690) 06:00
13:00
AD53ABJG Bệnh Viện Đà Nẵng (T1) (630414) 05:00
15:00
08:00
16:00
AD53ABJH Bệnh Viện Đà Nẵng (T2) (630413) 05:00
15:00
08:00
16:00
ĐL Liên Chiểu HC53HHM7 KDC Hòa Phát 2- T1 06:00
11:30
07:00
12:00
HC53HHM8 KDC Hòa Phát 2-T3 06:00
11:30
07:00
12:00
HC53HHM9 KDC Hòa Phát 2- T2 06:00
11:30
07:00
12:00
HC53HHMI KDC Hòa Minh 2T4 06:00
07:00
HC53HHMJ Hòa An 2 06:00
11:30
07:00
12:00
HC53HHMO Ngã Ba Huế 5 06:00
11:30
07:00
12:00
HC53HHMR Nguyễn Trãi 06:00
07:00
HC53HHMT KDC Hòa Minh 2- T7 06:00
07:00
HC53HHMU Phố Chợ HK T1 06:00
07:00
HC53HHN1 KDC Hòa Phát 2 -T4 06:00
11:30
07:00
12:00
HC53HHN2 KDC Hòa Phát 3 – T1 06:00
11:30
07:00
12:00
HC53HHN3 KDC Hòa Phát 3 – T2 06:00
11:30
07:00
12:00
HC53HHN9 KDC Hoà Phát 4 T1 06:00
11:30
07:00
12:00
HC53HHNW Bách Khoa 2 06:00
07:00
HC53HHNZ Hoà An 3 06:00
11:30
07:00
12:00
HC53HHO6 Hòa Minh 6 06:00
07:00
HC53HHO8 Nguyễn Chánh 06:00
07:00
HC53HHO9 KDC Trung Nghĩa T1 06:00
11:30
07:00
12:00
HC53HHOA Hòa Khánh 1 06:00
07:00
HC53HHOD Ngã Ba Huế 2 06:00
11:30
07:00
12:00
HC53HHOK Hoà Khánh 3 06:00
07:00
HC53HHOL ÔTô Hoà Tân 06:00
11:30
07:00
12:00
HC53HHOQ Hoà Khánh 4 06:00
07:00
HC53HHOS Khu TT Thành Đội 06:00
07:00
HC53HHQI KDC Hoà Hiệp T2 06:00
07:00
HC53HHQK Khu Phố Chợ Hoà Khánh T2 06:00
07:00
HC53HHQO J258-T2 06:00
07:00
HC53HHQQ HTX Hòa Minh 3 06:00
07:00
HC53HHR3 KDC Trung Nghĩa T4 06:00
11:30
07:00
12:00
HC53HHR4 KDC Số 2 Nguyễn Huy Tưởng 06:00
11:30
07:00
12:00
HC53HHR5 KDC Bến Xe 06:00
11:30
07:00
12:00
HC53HHR6 Bến Xe TT 06:00
11:30
07:00
12:00
HC53HHR7 KDC Hoà phát 4-T2 06:00
11:30
07:00
12:00
HC53HHR9 DL Xuân Thiều 06:00
07:00
HC53HHRA Hoà Mỹ 06:00
11:30
07:00
12:00
HC53HHRB UB Hoà Minh 06:00
11:30
07:00
12:00
HC53HHRF Tịnh Quang 06:00
11:30
07:00
12:00
HC53HHRN HTX Hòa Minh 1 06:00
11:30
07:00
12:00
HC53HHRV Bách Khoa 3 06:00
07:00
HC53HHRY HTX Hoà Minh 2 06:00
07:00
HC53HHY5 Đại La 23:00
23:59
HC53HHY6 Xuân Phú 23:00
23:59
HC53HHY7 Phú Thượng 23:00
23:59
HC53HHY8 Phú Hạ 23:00
23:59
HC53HHY9 Hòa Khê 23:00
23:59
HC53HHYC Hoà Minh 5 06:00
11:30
07:00
12:00
HC53HHYF KDC Hoà Minh 2T2 06:00
07:00
HC53HHYO KDC Hoà Minh T8 06:00
07:00
HC53HHYQ KDC Hoà Minh T9 06:00
07:00
HC53HHYW KDC Nguyễn Huy Tưởng 06:00
11:30
07:00
12:00
HC53HN10 Hòa An 4 23:00
23:59
HC53HN11 Ngã Ba Huế 6 06:00
11:30
07:00
12:00
HC53HN14 Tú Mỡ 06:00
11:30
07:00
12:00
HC53HN16 Hòa An 5 06:00
11:30
07:00
12:00
HC53HN20 Bắc Sơn 1 06:00
11:30
07:00
12:00
HC53HN21 KDC Phước Lý T3 06:00
11:30
07:00
12:00
HC53HN23 TBA NGUYỄN ĐÌNH TỨ 06:00
11:30
07:00
12:00
HC53HO10 Hòa Khánh 9 06:00
07:00
HC53HO11 Nguyễn Huy Tưởng 06:00
11:30
07:00
12:00
HC53HO15 Nguyễn Trãi 2 06:00
07:00
HC53HO20 Bách Khoa 5 06:00
07:00
HC53HO23 Đặng Dung 06:00
07:00
HC53HO24 Khu Phố Chợ Hòa Khánh 4 06:00
07:00
HC53HO25 Nguyễn Trãi 3 06:00
07:00
HC53HO27 Bách Khoa 7 06:00
07:00
HC53HO29 Nguyễn Chánh 2 06:00
07:00
HC53HO36 TBA Nguyễn Chánh 3 06:00
07:00
HC53HO37 TBA Tôn Đức Thắng 06:00
07:00
HC53HQ11 Trường Bản 23:00
23:59
HC53HQ18 Phú Thạnh 4 06:00
07:00
HC53HQ19 Mai Văn Ngọc 06:00
07:00
HC53HR10 Hòa Minh 4 06:00
11:30
07:00
12:00
HC53HR11 Hòa Minh 7 06:00
11:30
07:00
12:00
HC53HR13 KDC Trung Nghĩa T3 06:00
11:30
07:00
12:00
HC53HR18 Hòa Phát 5 06:00
11:30
07:00
12:00
HC53HR19 KDC Trung Nghĩa T5 06:00
11:30
07:00
12:00
HC53HR22 KDC Phước Lý T1 06:00
11:30
07:00
12:00
HC53HR26 KDC Trung Nghĩa T2 06:00
11:30
07:00
12:00
HC53HR29 Đồng Kè 06:00
07:00
HC53HR31 Khu số 7 KĐT Tây Bắc T2 06:00
11:30
07:00
12:00
HC53HY10 KDC Hoà Minh 2 T3 06:00
07:00
HC53HY14 Bách Khoa 4 06:00
07:00
HC53HY15 Phước Lý 2 06:00
11:30
07:00
12:00
HC53HY16 Ngô Thì Nhậm 06:00
07:00
HC53HY19 KDC Hòa Minh 2 T1 06:00
07:00
HC53HY20 KĐT Nam LC 06:00
07:00
HC53HY21 Phú Thượng 2 23:00
23:59
HC53HY22 Phú Hạ 2 23:00
23:59
HC53HY24 TCN Nhơn Sơn 23:00
23:59
HC53HY26 Xuân Phú 2 23:00
23:59
HC53HY29 Đại La 2 23:00
23:59
HC53HY31 Đại La 3 23:00
23:59
HC53HY32 Đo Đếm Dân Dụng TBA Ký Túc Xá Phía Tây 06:00
07:00
HC53HY34 TBA Trương Văn Đa 06:00
07:00
HD53HAAF Công ty Cổ phần In Sách Giáo Khoa Hòa Phát (800003) 06:00
11:30
07:00
12:00
HD53HAAH (800015) 06:00
07:00
HD53HAAH (800014) 06:00
07:00
HD53HAAK Trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng (800027) 06:00
07:00
HD53HAAL Trường Cao đẳng Kinh tế Kế hoạch Đà Nẵng (800030) 06:00
07:00
HD53HAAM Bưu Điện Đà Nẵng 2 – Bưu Điện Thành Phố Đà Nẵng (921689) 06:00
07:00
HD53HAAM Trung Tâm Viễn Thông 5 – Viễn Thông Đà Nẵng – Tập Đoàn Bưu Chính Viễn Thông Việt Nam (800051) 06:00
07:00
HD53HAAN Lữ đoàn 683 (800057) 06:00
07:00
HD53HAAO Công ty Cổ phần Khí Công nghiệp và Hóa chất Đà Nẵng (800067) 06:00
07:00
HD53HAAT N/hàng TMCP C/thương VN- CN Bắc ĐN (800086) 06:00
07:00
HD53HAAX Kho xăng dầu 182 – Cục Xăng Dầu (800099) 06:00
07:00
HD53HABP (807061) 06:00
07:00
HD53HABS Trường Quân Sự Địa Phương (807352) 06:00
07:00
HD53HABZ UBND Quận Liên Chiểu (808734) 06:00
07:00
HD53HABZ Quận Ủy Liên Chiểu (926074) 06:00
07:00
HD53HABZ UBMT Tổ Quốc Quận Liên Chiểu (925905) 06:00
07:00
HD53HACD Cục Quản Lý Xe Máy Đơn Vị J258 (809022) 06:00
07:00
HD53HACG Công ty TNHH Sản xuất – Thương mại Vạn Thành (809314) 06:00
07:00
HD53HACH Kho bạc Nhà nước Liên Chiểu (809418) 06:00
07:00
HD53HACM Chi nhánh Công ty Cổ phần Vinafor Đà Nẵng- XN chế biến gỗ Vinafor Đà Nẵng (809628) 06:00
07:00
HD53HACO Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Điện VNECO 11 (809690) 06:00
07:00
HD53HACO Công ty TNHH Les Gants Việt Nam (895425) 06:00
07:00
HD53HACU Kho Xăng Dầu 182 – Cục Xăng Dầu (810211) 06:00
07:00
HD53HACU Xí Nghiệp Xây Lắp 54 – Công Ty Cổ Phần Xây Lắp Thành An 96 (934661) 06:00
07:00
HD53HADH BCH Quân Sự Q.Liên Chiểu (811677) 06:00
07:00
HD53HADK C.ty QLVH điện CS công cộng ĐN (811870) 06:00
07:00
HD53HADL C.ty QLVH điện CS công cộng ĐN (811871) 06:00
07:00
HD53HADM C.ty QLVH điện CS công cộng ĐN (812404) 06:00
07:00
HD53HADV Cục Hải Quan TP Đà Nẵng (813928) 06:00
07:00
HD53HAEI Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Quận Liên Chiểu Đà Nẵng (815729) 06:00
07:00
HD53HAEN Trường Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng (816948) 06:00
07:00
HD53HAEP Chi nhánh Công ty Cổ phần Khai thác khoáng sản và Xây dựng Miền Nam tại Đà Nẵng (817085) 23:00
23:59
HD53HAFF C.ty QLVH điện CS công cộng ĐN (819660) 06:00
07:00
HD53HAFX Trung Tâm Thể Thao Đại Học Đà Nẵng (836366) 06:00
07:00
HD53HAFX TT QLý K.T.Xá Đại Học ĐN (836888) 06:00
07:00
HD53HAHC Trường Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng (891447) 06:00
07:00
HD53HAHC Trung Tâm Học Liệu Đại Học Đà Nẵng (840563) 06:00
07:00
HD53HAHK Trường Cao Đẳng Kinh tế Kế hoạch Đà Nẵng (840955) 06:00
07:00
HD53HAIM Lữ Đoàn 74 – Tổng Cục II (884647) 06:00
07:00
HD53HAIT Bệnh viện Lao & bệnh Phổi Đà Nẵng (886313) 06:00
11:30
07:00
12:00
HD53HAIT (923683) 06:00
11:30
07:00
12:00
HD53HAJF Lữ Đoàn 683 (889243) 06:00
07:00
HD53HAJF Công Ty Cổ Phần Cửa Sổ UK (918294) 06:00
07:00
HD53HAJF Công Ty TNHH Một Thành Viên Đại Thiện Mỹ (926139) 06:00
07:00
HD53HAKF Cty TNHH INSULPACK Đà Nẵng (895395) 23:00
23:59
HD53HALE Trường Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng (905371) 06:00
07:00
HD53HALV Công ty TNHH MTV Võ Gia (908953) 06:00
07:00
HD53HAMQ Công ty TNHH Xây Dựng Trường Bản (917550) 23:00
23:59
HD53HAMS TT QL KTX Sinh viên DMC-579 ĐN – CN Cty CP 579-STT (917894) 06:00
07:00
HD53HANP Cty TNHH DV VT & TM Tuấn Nhàn (922629) 06:00
11:30
07:00
12:00
HD53HANW Công ty Cổ Phần Vận Tải & Quản Lý Bến Xe Đà Nẵng (923425) 06:00
11:30
07:00
12:00
HD53HAOA (924529) 23:00
23:59
HD53HAOM Lữ Đoàn 74/Tổng Cục II (928165) 23:00
23:59
HD53HAOU Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Ngoại Thương Việt Nam (PGD Hòa Khánh) (928018) 06:00
07:00
HD53HAPA Trường Cao Đẳng Kinh Tế Kế Hoạch Đà Nẵng (929049) 06:00
07:00
HD53HAPV Công Ty Quản Lý Vận hành Điện Chiếu Sáng Công Cộng Đà Nẵng (930269) 23:00
23:59
HD53HAPW Công Ty Quản Lý Vận Hành Điện Chiếu Sáng Công Cộng Đà Nẵng (930270) 23:00
23:59
HD53HARL Công Ty TNHH Quang Hưng (914159) 23:00
23:59
HD53HASG Công Ty TNHH OLYMPIA (924670) 23:00
23:59
HD53HATF Ngân Hàng Thương Mại cổ phần Công Thương Việt Nam Chi nhánh Bắc Đà Nẵng. (936508) 06:00
07:00
ĐL Sơn Trà EC53EEL7 Bình Kỳ 1 07:30
11:30
ĐL Cẩm Lệ VC53VS14 Thôn Phước Thái 23:00
00:00
VC53VS15 Hòa Nhơn 2-T1 23:00
00:00
VC53VS16 Hòa Nhơn 2-T2 23:00
00:00
VC53VS19 Thôn Trước Đông 23:00
00:00
VC53VS20 Phước Hưng 23:00
00:00
VC53VS21 Ninh An 23:00
00:00
VC53VS22 Ninh An 2 23:00
00:00
VC53VS23 Diêu Phong 23:00
00:00
VC53VS24 Diêu Phong 2 23:00
00:00
VC53VS33 Hòa Nhơn 2-T3 23:00
00:00
VC53VT22 Thạch Nham Tây 23:00
00:00
VC53VU11 Thái Lai 23:00
00:00
VC53VU14 Nhơn Sơn 23:00
00:00
VC53VU17 Phước Hưng 2 23:00
00:00
VC53VU38 Ngầm Đôi 23:00
00:00
VC53VVSA Bơm Ninh An 23:00
00:00
VC53VVU1 Hoà Phú 1 23:00
00:00
VC53VVU2 Hoà Phú 2 23:00
00:00
VC53VVU3 Hoà Phú 3 23:00
00:00
VC53VVU4 Khu Đcanh ĐCư Phú Túc 23:00
00:00
VC53VVU5 Thôn Phú Túc 23:00
00:00
VC53VVW1 Thôn Hòa Phước 23:00
00:00
VC53VVW2 An Châu 23:00
00:00
VC53VVW3 Thôn Hoà Thọ 23:00
00:00
VC53VVW4 Hoà Phước 1 23:00
00:00
VC53VVW5 Đông Lâm 23:00
00:00
VC53VVW6 Thôn Đồng Lăng 23:00
00:00
VC53VVW8 Khu TNXP xã Hòa Phú 23:00
00:00
VC53VVW9 Thôn Hòa Hải 23:00
00:00
VC53VW22 Trại chăn nuôi Diêu Phong 23:00
00:00
VD53VAAJ Công ty cổ phần DHC Suối Đôi (708694) 23:00
00:00
VD53VAAN Công ty TNHH TM-DV & xây dựng Thạch Toàn (689415) 23:00
00:00
VD53VAAT Viettel Đà Nẵng – Chi nhánh Tập đoàn Viễn thông Quân Đội (695407) 23:00
00:00
VD53VACN Trường Giáo Dưỡng Số 3 (600421) 23:00
00:00
VD53VADE (605111) 23:00
00:00
VD53VAFD Trần Đình Chiến (672751) 23:00
00:00
VD53VAHG Cty CP khai thác & phát triển du lịch Hòa Phú Thành (695951) 23:00
00:00
ĐL Thanh Khê FC53FFCW TAM THUẬN 3 05:00
16:00
FC53FFI1 KDC Thanh Lộc Đán – T5 06:00
13:00
FC53FFI2 KDC Số 1 Phần Lăng 06:00
13:00
FC53FFI3 TĐC Thanh Lộc Đán T2 06:00
13:00
FC53FFI4 Hà Huy Tập 06:00
13:00
FC53FFI5 TĐC Thanh Lộc Đán T4 06:00
13:00
FC53FFI6 KDC Thanh Lộc Đán T7 06:00
13:00
FC53FFI7 TĐC Thanh Lộc Đán T3 06:00
13:00
FC53FFI8 Tôn Đản 06:00
13:00
FC53FFMA Chính Gián 3 06:00
13:00
FC53FFMB KDC Thanh Lộc Đán 1 06:00
13:00
FC53FFMC KDC Thanh Lộc Đán 2 06:00
13:00
FC53FFMD KDC Thanh Lộc Đán 3 06:00
13:00
FC53FFME KDC Lương Thực 06:00
13:00
FC53FFMF KDC Mỹ Cảnh 06:00
13:00
FC53FFMG KDC T.L.Đán 4 tạm 06:00
13:00
FC53FFMH Nguyễn Đức Trung 06:00
13:00
FC53FFML KDC Xuân Hòa A 06:00
13:00
FC53FFMM Thái Thị Bôi 2 06:00
13:00
FC53FFMN KDC Chính Gián 06:00
13:00
FC53FFMO Kinh Dương Vương 2 06:00
13:00
FC53FFMQ TĐC Thanh Lộc Đán – T8 06:00
13:00
FC53FFMS TĐC Thanh Lộc Đán – T9 06:00
13:00
FC53FFMT Kỳ Đồng 06:00
13:00
FC53FFMW KDC Thanh Lộc Đán T1 06:00
13:00
FC53FFMZ L.Chiểu – T.Phước T3 05:00
16:00
FC53FFNA Hà Huy Tập 2 05:00
16:00
FC53FFNB Kios Ngã Ba Huế 1 06:00
13:00
FC53FFND Lê Độ 2 06:00
13:00
FC53FFNE Thái Thị Bôi 1 06:00
13:00
FC53FFNF Hòa Phát 6 06:00
13:00
FC53FFNG Trần Cao Vân 3 06:00
13:00
FC53FFNH Trần Cao Vân 4 06:00
13:00
FC53FFNI Bạch Hạc 1 05:00
16:00
FC53FFNJ Bạch Hạc 2 05:00
16:00
FC53FFNK Trần Cao Vân 6 06:00
13:00
FC53FFNL Thanh Khê 3 06:00
13:00
FC53FFNM Xuân Hòa 3 06:00
13:00
FC53FFNN Xuân Hòa 4 05:00
16:00
FC53FFNO Thanh Khê 1 06:00
13:00
FC53FFNP Lê Độ 3 06:00
13:00
FC53FFNR Hòa Phát 3 06:00
13:00
FC53FFNS Hòa Phát 4 06:00
13:00
FC53FFNU Hòa Phát 2 06:00
13:00
FC53FFNV Hòa Phát 1 06:00
13:00
FC53FFNW Liên Chiểu – Thuận Phước T6 05:00
16:00
FC53FFNX Phú Lộc 2 06:00
13:00
FC53FFNY Phú Lộc 3 06:00
13:00
FC53FFNZ Tôn Đản 5 06:00
13:00
FC53FFO1 Thanh Lộc Đán 3 06:00
13:00
FC53FFO2 Khu số 2 – T2 06:00
13:00
FC53FFO4 KDC số 1 Đ.B.Phủ T3 06:00
13:00
FC53FFO5 KDC số 1 Đ.B.Phủ T4 06:00
13:00
FC53FFO6 H.Minh – T.L.Đán MR T3 06:00
13:00
FC53FFO7 H.Minh – T.L.Đán MR T1 06:00
13:00
FC53FFO8 Khu nhà ở CB CNV BV Ung Thư 06:00
13:00
FC53FFO9 KDC Bệnh viện Ung thư 06:00
13:00
FC53FFOA Mẹ Nhu 06:00
13:00
FC53FFOC Thanh Khê 2 06:00
13:00
FC53FFOE Thanh Khê 4 06:00
13:00
FC53FFOF Điện Biên Phủ 1 06:00
13:00
FC53FFOG Xuân Hòa 2 06:00
13:00
FC53FFOH Xuân Hòa 1 06:00
13:00
FC53FFOI Trần Cao Vân 7 06:00
13:00
FC53FFOJ Phú Lộc 1 06:00
13:00
FC53FFOM Thanh Lộc Đán 2 06:00
13:00
FC53FFON Trần Cao Vân 8 05:00
16:00
FC53FFOP Điện Biên Phủ 2 06:00
13:00
FC53FFOR Xuân Hòa 5 06:00
13:00
FC53FFOT Bạch Hạc 3 05:00
16:00
FC53FFOU KDC 118 An Khê 06:00
13:00
FC53FFOW Thanh Khê 5 06:00
13:00
FC53FFOX Hòa Phát 7 06:00
13:00
FC53FFOY KDC Xe Khách 06:00
13:00
FC53FFOZ KDC Điện Biên Phủ T2 06:00
13:00
FC53FFQA Cấp điện CS KGĐ QN F375 Trường Chinh 06:00
13:00
FC53FFQB KDC Cục dự trữ Quốc gia 05:00
16:00
FC53FFQC KDC Danatol 06:00
13:00
FC53FFQD Xuân Hòa A 06:00
13:00
FC53FFQE Hòa Minh 3 T8 06:00
13:00
FC53FFQF Hòa Minh 3 T5 06:00
13:00
FC53FFQG Hòa Minh 3 T9 06:00
13:00
FC53FFQI Hòa Phát 9 06:00
13:00
FC53FFQT KDC Huỳnh Ngọc Huệ T1 06:00
13:00
FC53FFQU KDC Huỳnh Ngọc Huệ T2 06:00
13:00
FC53FFQV Bạch Hạc 4 05:00
16:00
FC53FFQX L.Chiểu – T.Phước T5 06:00
13:00
FC53FFQY Hòa Phát 8 06:00
13:00
FC53FFQZ KDC Đ.B.Phủ T1 06:00
13:00
FC53FFRA Phần Lăng 4 06:00
13:00
FC53FFRB SPS20 06:00
13:00
FC53FFRC Thanh Lộc Đán 06:00
13:00
FC53FFRD Đông Xuân – An Khê 06:00
13:00
FC53FFRE Thuận An 06:00
13:00
FC53FFRF Hà Huy Tập 3 06:00
13:00
FC53FFRU Phần Lăng 06:00
13:00
FC53FFRW KDC T.L.Đán Mới 06:00
13:00
FC53FFRZ L.Chiểu – T.Phước T4 06:00
13:00
FC53FFYA Chung cư 301 T.C.Vân 05:00
16:00
FC53FFYB KDC Siêu thị Bài Thơ 3 06:00
13:00
FC53FFYC Hà Hồi 06:00
13:00
FC53FFYG Hòa Minh 3 T2 06:00
13:00
FC53FFYH Hòa Minh 3 T1 06:00
13:00
FC53FFYI H.Minh – T.L.Đán MR T2 06:00
13:00
FC53FFYK KDC Phần Lăng 2T3 06:00
13:00
FC53FFYS L.Chiểu – T.Phước T7 06:00
13:00
FC53FFYU KDC Siêu Thị 06:00
13:00
FC53FFYV Điện Biên Phủ 3 06:00
13:00
FC53FI10 Trường Chinh 06:00
13:00
FC53FI11 Thái Thị Bôi 3 06:00
13:00
FC53FI12 Nguyễn Phước Nguyên 06:00
13:00
FC53FI13 Thuận An 2 06:00
13:00
FC53FI14 Điện Biên Phủ 4 06:00
13:00
FC53FI15 Tôn Đản 2 06:00
13:00
FC53FI16 TĐC T.L.Đán H.Minh MR T4 06:00
13:00
FC53FI17 TĐC T.L.Đán H.Minh MR T7 06:00
13:00
FC53FI18 TTHC Quận Thanh Khê 05:00
16:00
FC53FI19 Huỳnh Ngọc Huệ 06:00
13:00
FC53FI20 KDC Phần Lăng 06:00
13:00
FC53FI21 Thanh Khê Tây 06:00
13:00
FC53FI23 Đầm Sen 06:00
13:00
FC53FI24 Trường Chinh 3 06:00
13:00
FC53FI25 Trường Chinh 2 06:00
13:00
FC53FI26 Thanh Khê 6 06:00
13:00
FC53FI28 Khu gia đình quân nhân sư đoàn 372 06:00
13:00
FC53FI29 Tôn Đản 3 06:00
13:00
FC53FI30 Phần Lăng 3 06:00
13:00
FC53FI32 KDC Hòa Minh MR 06:00
13:00
FC53FI33 Tôn Thất Đạm 05:00
16:00
FC53FI34 KDC Điện Biên Phủ T5 06:00
13:00
FC53FI37 Phú Lộc 4 06:00
13:00
FC53FI38 Thái Thị Bôi 4 06:00
13:00
FC53FI39 Nguyễn Đình Tựu 06:00
13:00
FC53FI41 Bế Văn Đàn 06:00
13:00
FC53FI42 Tôn Đản 4 06:00
13:00
FC53FI43 Huỳnh Ngọc Huệ 2 06:00
13:00
FC53FI44 Thuận An 3 06:00
13:00
FC53FI45 Khu C Thanh Lộc Đán 06:00
13:00
FC53FI49 Trung tâm thể thao Quận Thanh Khê 06:00
13:00
FC53FI50 KDC Huỳnh Ngọc Huệ T3 06:00
13:00
FC53FI51 Trung đoàn 575 06:00
13:00
FC53FI52 Nguyễn Văn Huề 06:00
13:00
FC53FI54 Tôn Thất Đạm 2 05:00
16:00
FC53FI55 KGĐ sư đoàn quân nhân 372 T3 06:00
13:00
FC53FY13 Nguyễn Như Hạnh 06:00
13:00
FC53FY17 Hòa Minh 1T6 06:00
13:00
FD53FAAF Công ty TNHH Một thành viên Chợ siêu thị Đà Nẵng (904830) 06:00
13:00
FD53FAAH Công ty Quản Lý Vận Hành Điện Chiếu Sáng Công Cộng Đà Nẵng (905002) 06:00
13:00
FD53FAAI Chi nhánh tại Đà Nẵng-Công ty Cổ Phần Nhiên Liệu Bay Petrolimex (905594) 06:00
13:00
FD53FAAJ Cục Dự Trữ Nhà Nước Khu vực Đà Nẵng (900250) 05:00
16:00
FD53FAAM (896410) 06:00
13:00
FD53FAAV Bộ Chỉ Huy Quân Sự Tỉnh (800210) 06:00
13:00
FD53FAAX Sư Đoàn Bộ – Sư 372 (800227) 06:00
13:00
FD53FAAY Bộ Chỉ Huy Sư Đoàn 372 (800228) 06:00
13:00
FD53FAAZ Tiểu đoàn 2-L.đoàn132-B.chủng T.tin (800229) 06:00
13:00
FD53FABA Trường Cao Đẳng Thương Mại (905008) 06:00
13:00
FD53FABB CTCP Túi Xách Đà Nẵng (800248) 05:00
16:00
FD53FABE Công ty Công viên – Cây xanh Đà Nẵng (800268) 06:00
13:00
FD53FABF Công ty Công viên – Cây xanh Đà Nẵng (800270) 06:00
13:00
13:00
15:30
FD53FABG Trung tâm Viễn thông 2-Viễn thông Đà Nẵng-Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (800286) 06:00
13:00
FD53FABH Trung tâm Y tế Quận Thanh Khê (806660) 06:00
13:00
FD53FABJ Trường Đại Học Thể Dục Thể Thao Đà Nẵng (807261) 06:00
13:00
FD53FABK Chi nhánh Công ty TNHH Một thành viên Nhiên liệu Hàng không Việt Nam khu vực Miền Trung (807345) 06:00
13:00
FD53FABM (808368) 06:00
13:00
FD53FABP Công ty TNHH Một thành viên Xây lắp và Công nghiệp Tàu Thủy Miền Trung (809322) 06:00
13:00
FD53FABV Bệnh Viện Da Liễu (813481) 06:00
13:00
FD53FABW CT CP DV H/Không Sân Bay ĐN (814729) 06:00
13:00
FD53FABY Công ty Quản Lý Vận Hành Điện Chiếu Sáng Công Cộng Đà Nẵng (816038) 06:00
13:00
FD53FABZ CT CP Tư Vấn XDCT G.Thông 5 (817531) 06:00
13:00
FD53FACA Công ty cổ phần du lịch Đà Nẵng (817669) 06:00
13:00
FD53FACB Công ty Quản Lý Vận Hành Điện Chiếu Sáng Công Cộng Đà Nẵng (819658) 06:00
13:00
FD53FACD Công Ty TNHH Phan Ngọc Vân (835730) 06:00
13:00
FD53FACE Nhà Nghỉ Công ty Truyền tải Điện 2 (Công ty Truyền Tải Điện 2) (836967) 05:00
16:00
FD53FACG (837564) 06:00
13:00
FD53FACI (842651) 06:00
13:00
FD53FACO Công ty TNHH Bệnh Viện Đa Khoa Bình Dân (882933) 05:00
16:00
FD53FACR Công Ty Điện Thoại II- CN Viễn Thông Đà Nẵng (890142) 06:00
13:00
FD53FACS Công ty TNHH Tiến Thu (891744) 06:00
13:00
FD53FACT Công ty Cổ phần Savico Đà Nẵng (891745) 06:00
13:00
FD53FACU CT CP Tư Vấn XDCT G.Thông 5 (891922) 06:00
13:00
FD53FACV Công ty Quản Lý Vận Hành Điện Chiếu Sáng Công Cộng Đà Nẵng (891923) 06:00
13:00
FD53FACW Công ty thoát nước và xử lý nước thải Đà Nẵng (892420) 06:00
13:00
FD53FACX Công ty Công viên – Cây xanh Đà Nẵng (893714) 06:00
13:00
FD53FACZ CNCTCPT.đoàn TT T.Niên tại M.Trung (895941) 06:00
13:00
FD53FADA CN Công ty TNHH Khu mua sắm Đệ nhất Phan Khang tại Đà Nẵng (897024) 06:00
13:00
FD53FADD T.tâm H.luyện Thể thao Quốc gia ĐN (898249) 06:00
13:00
FD53FADE Công Ty TNHH Một Thành Viên TMDV Siêu thị CO.OPMART Đà Nẵng (899708) 06:00
13:00
FD53FADG Chi nhánh Thanh Khê-Công ty cổ phần ôtô Trường Hải (904342) 06:00
13:00
FD53FADH Công ty Lưới điện Cao Thế Miền Trung-Tổng công ty Điện lực Miền Trung (910940) 06:00
13:00
FD53FADI Công ty thoát nước và Xử lý nước thải Đà Nẵng (910951) 06:00
13:00
FD53FADJ Công ty thoát nước và Xử lý nước thải Đà Nẵng (910952) 06:00
13:00
FD53FADL Cn Công ty TNHH Bảo Nhi tại Đà Nẵng (904827) 06:00
13:00
FD53FADM Công ty Cổ phần Dệt may 29/3 (809681) 06:00
13:00
FD53FADN Công ty Cổ phần Dệt may 29/3 (813998) 06:00
13:00
FD53FADO Công ty Cổ phần dược DANAPHA (816035) 06:00
13:00
FD53FADP Công ty Cổ phần dược DANAPHA (816036) 06:00
13:00
FD53FADV Trung tâm Văn hoá – Thể Thao Quận Thanh Khê (903513) 06:00
13:00
FD53FADW (913095) 06:00
13:00
FD53FADZ Trung tâm dịch vụ thể dục thể thao-Công ty Cổ phần tư vấn-Xây dựng và đầu tư Quang Nguyễn (914236) 06:00
13:00
FD53FAEA Công ty TNHH Quản lý nợ và khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quân Đội-Chi nhánh Đà Nẵng (914262) 06:00
15:00
13:00
17:30
FD53FAEB Công ty TNHH Sản xuất Và Thương mại Tín Vũ (909955) 06:00
13:00
FD53FAEG Công ty TNHH MTV Phát triển nhà Đa Phước (915221) 05:00
16:00
FD53FAEH Công ty cổ phần kỹ thuật SEEN (915426) 06:00
13:00
FD53FAEI Công ty cổ phần nhựa Đà Nẵng (800245) 05:00
16:00
FD53FAEJ Công ty cổ phần nhựa Đà Nẵng (800246) 05:00
16:00
FD53FAEK Công ty Cổ phần Dệt may 29/3 (806393) 06:00
13:00
FD53FAEL Cảng Hàng Không Quốc Tế Đà Nẵng-Chi Nhánh Tổng Công ty Cảng Hàng Không Việt Nam-CTCP (840669) 06:00
13:00
FD53FAEP Cảng Hàng Không Quốc Tế Đà Nẵng-Chi Nhánh Tổng Công ty Cảng Hàng Không Việt Nam-CTCP (895171) 06:00
13:00
FD53FAEQ Cảng Hàng Không Quốc Tế Đà Nẵng-Chi Nhánh Tổng Công ty Cảng Hàng Không Việt Nam-CTCP (903881) 06:00
13:00
FD53FAEU Công ty Cổ phần Y khoa Bác Sỹ Gia Đình (911101) 06:00
13:00
FD53FAFA (904836) 06:00
13:00
FD53FAFB Công ty thoát nước và xử lý nước thải Đà Nẵng (905003) 06:00
13:00
FD53FAFC Bệnh Viện Ung Bướu Đà Nẵng (906527) 06:00
13:00
FD53FAFD Công ty Quản Lý Vận Hành Điện Chiếu Sáng Công Cộng Đà Nẵng (906903) 06:00
13:00
FD53FAFE Công ty Cổ phần ACC-243 (912401) 06:00
13:00
FD53FAFX Công ty TNHH Một thành viên TMDV Siêu thị Co.opMart Đà Nẵng (916596) 06:00
13:00
FD53FAFY Công ty cổ phần Dệt may 29/3 (916626) 06:00
13:00
08/01/2017 ĐL Hải Châu AD53ABCQ Trung Tâm phát triển hạ tầng Công nghệ thông tin Đà Nẵng (133789) 09:30
11:00
AD53ABFL Trung Tâm phát triển hạ tầng Công nghệ thông tin Đà Nẵng (627459) 08:00
09:30
AD53ABFU Công ty Cổ phần Viễn thông Di động Toàn Cầu (629689) 13:30
15:00
AD53ABIQ Công ty Cổ phần VINATEX Đà Nẵng (116247) 13:00
17:30
ĐL Liên Chiểu HC53HHY5 Đại La 17:00
18:00
HC53HHY6 Xuân Phú 17:00
18:00
HC53HHY7 Phú Thượng 17:00
18:00
HC53HHY8 Phú Hạ 17:00
18:00
HC53HHY9 Hòa Khê 17:00
18:00
HC53HN10 Hòa An 4 17:00
18:00
HC53HO34 TBA Khu Đường 6 06:00
08:00
HC53HQ11 Trường Bản 17:00
18:00
HC53HY21 Phú Thượng 2 17:00
18:00
HC53HY22 Phú Hạ 2 17:00
18:00
HC53HY24 TCN Nhơn Sơn 17:00
18:00
HC53HY26 Xuân Phú 2 17:00
18:00
HC53HY29 Đại La 2 17:00
18:00
HC53HY31 Đại La 3 17:00
18:00
HD53HAEP Chi nhánh Công ty Cổ phần Khai thác khoáng sản và Xây dựng Miền Nam tại Đà Nẵng (817085) 17:00
18:00
HD53HAGA Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Trường Hải (838151) 07:30
09:30
HD53HAGG Công ty TNHH Nam Dương (839356) 09:00
11:00
HD53HAGK Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Acecook Vệt Nam tại Đà Nẵng (839545) 07:30
09:30
HD53HAGL Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Châu Thạnh (840132) 06:00
08:00
HD53HAGQ (840137) 06:00
08:00
HD53HAGQ (907927) 06:00
08:00
HD53HAGS Xí nghiệp Sản xuất Kinh doanh sắt thép Hòa Hiệp (HTX) (840139) 07:30
09:30
HD53HAGW (840447) 10:30
12:30
HD53HAGZ Công ty Cổ phần Cơ khí Đường sắt Ðà Nẵng (840451) 09:00
11:00
HD53HAGZ Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một thành viên Điện lực Đà Nẵng (935924) 09:00
11:00
HD53HAHA Công ty Cổ phần Sản xuất Bao Bì Thành Vinh (840452) 10:30
12:30
HD53HAHE Công Ty TNHH PI VINA DANANG (925129) 10:30
12:30
HD53HAHE Công ty Cổ phần Foodinco Miền Trung (840678) 10:30
12:30
HD53HAHQ Công ty Cổ phần Xây dựng (Cotec) (841826) 09:00
11:00
HD53HAHQ Công ty TNHH MTV NgọcTranh (929814) 09:00
11:00
HD53HAHQ Chi nhánh Công ty Cổ phần Xây dựng Đầu tư Công nghiệp Đông Dương (841824) 09:00
11:00
HD53HAHQ Công ty TNHH Lâm nghiệp Hải Vân (841827) 09:00
11:00
HD53HAHT Nhà máy Sản xuất Thép Tấn Quốc, Công ty TNHH Tấn Quốc (841836) 07:30
09:30
HD53HAIA Công ty TNHH Phú Thanh Vinh (843389) 07:30
09:30
HD53HAIO Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Lafien Vi Na (885437) 06:00
08:00
HD53HAJQ Công ty Cổ phần Điện Trường Giang (891667) 10:30
12:30
HD53HAJQ Tổng Công Ty Cổ Phần Bưu Chính Viettel (841327) 10:30
12:30
HD53HAJZ Công Ty TNHH MTV Kad Industrial S.A Việt Nam (894396) 10:30
12:30
HD53HAKC Công Ty TNHH SETO Việt Nam (895126) 09:00
11:00
HD53HAKF Cty TNHH INSULPACK Đà Nẵng (895395) 17:00
18:00
HD53HAKP Xí nghiệp Miền Trung – Chi nhánh Công ty TNHH MTV 19-5, Bộ Công an (895788) 07:30
09:30
HD53HAKW Công Ty Cổ Phần Giấy Vàng (903998) 09:00
11:00
HD53HAMQ Công ty TNHH Xây Dựng Trường Bản (917550) 17:00
18:00
HD53HANO Xí nghiệp Bao Bì Thanh Phát (HTX) (884235) 09:00
11:00
HD53HANZ Công ty TNHH SHINIH (Việt Nam) – Chi Nhánh Đà Nẵng (926368) 06:00
08:00
HD53HAOA (924529) 17:00
18:00
HD53HAOM Lữ Đoàn 74/Tổng Cục II (928165) 17:00
18:00
HD53HAPV Công Ty Quản Lý Vận hành Điện Chiếu Sáng Công Cộng Đà Nẵng (930269) 17:00
18:00
HD53HAPW Công Ty Quản Lý Vận Hành Điện Chiếu Sáng Công Cộng Đà Nẵng (930270) 17:00
18:00
HD53HARE Công ty Cổ phần Ecico (907648) 10:30
12:30
HD53HARE Xí Nghiệp Cơ khí Sông Đà 10 (916505) 10:30
12:30
HD53HARE Công ty Cổ phần Nông Lâm Sản Trường Khoa (918008) 10:30
12:30
HD53HARL Công Ty TNHH Quang Hưng (914159) 17:00
18:00
HD53HARS Công ty TNHH HOSO Việt Nam (918346) 06:00
08:00
HD53HASG Công Ty TNHH OLYMPIA (924670) 17:00
18:00
ĐL Sơn Trà EC53EEHU Mỹ Khê 2 07:30
12:30
EC53EK22 Khách sạn Mỹ Khê 07:30
12:30
ĐL Cẩm Lệ VC53VS14 Thôn Phước Thái 17:00
18:00
VC53VS15 Hòa Nhơn 2-T1 17:00
18:00
VC53VS16 Hòa Nhơn 2-T2 17:00
18:00
VC53VS19 Thôn Trước Đông 17:00
18:00
VC53VS20 Phước Hưng 17:00
18:00
VC53VS21 Ninh An 17:00
18:00
VC53VS22 Ninh An 2 17:00
18:00
VC53VS23 Diêu Phong 17:00
18:00
VC53VS24 Diêu Phong 2 17:00
18:00
VC53VS27 Gỗ Thủy Sản 06:00
18:00
VC53VS32 Vùng rau sạch Cẩm Nê Hòa Tiến 06:00
18:00
VC53VS33 Hòa Nhơn 2-T3 17:00
18:00
VC53VS35 T3 Đảo A-B Hòa Xuân 06:00
18:00
VC53VS36 T4 Đảo A-B Hòa Xuân 06:00
18:00
VC53VS39 Hòa Xuân 1A-T1 06:00
18:00
VC53VS40 Hòa Xuân 1A-T2 06:00
18:00
VC53VS41 T7 Đảo A-B Hòa Xuân 06:00
18:00
VC53VT22 Thạch Nham Tây 17:00
18:00
VC53VT24 Yến Nê 2 06:00
18:00
VC53VT25 Khu Đảo Nổi 06:00
17:30
06:30
18:00
VC53VU11 Thái Lai 17:00
18:00
VC53VU12 Cẩm Nê 2 06:00
18:00
VC53VU14 Nhơn Sơn 17:00
18:00
VC53VU15 Bắc An 06:00
18:00
VC53VU17 Phước Hưng 2 17:00
18:00
VC53VU19 Lệ Trạch 3 06:00
18:00
VC53VU25 Tam Xê 06:00
18:00
VC53VU26 Đại Hãn 06:00
18:00
VC53VU27 Đội xe công ty XL Điện 3 06:00
18:00
VC53VU28 Tự dùng Cầu Đỏ 06:00
18:00
VC53VU29 Giấy sinh Hòa Phát 06:00
18:00
VC53VU36 Tủ điện dân dụng TTHC Triển lãm Đà Nẵng T3 06:00
18:00
VC53VU38 Ngầm Đôi 17:00
18:00
VC53VU45 TBA Nhà Văn Hóa Lao Động 06:00
18:00
VC53VVDL Cẩm Lệ 1 06:00
17:30
06:30
18:00
VC53VVFN Cẩm Lệ 3 06:00
17:30
06:30
18:00
VC53VVFO Cẩm Lệ 2 06:00
17:30
06:30
18:00
VC53VVS1 Cẩm Nê 06:00
18:00
VC53VVS2 Thạch bồ 06:00
18:00
VC53VVS3 La Châu Bắc 06:00
18:00
VC53VVS4 Yến Nê 06:00
18:00
VC53VVS5 La Bông 06:00
18:00
VC53VVS6 KDC Hoà Tiến 06:00
18:00
VC53VVS7 Dương Sơn 2 06:00
18:00
VC53VVS8 Lệ Trạch 1 06:00
18:00
VC53VVS9 Lệ Trạch 2 06:00
18:00
VC53VVSA Bơm Ninh An 17:00
18:00
VC53VVSZ KDC An Hòa T3 06:00
17:30
06:30
18:00
VC53VVT1 Lệ Sơn 06:00
18:00
VC53VVT2 An Trạch 06:00
18:00
VC53VVT3 Thôn Nam Sơn 06:00
18:00
VC53VVT4 Nam Sơn 2 06:00
18:00
VC53VVTA Bình Hoà 1 06:00
18:00
VC53VVTE KDC An Hòa T2 06:00
17:30
06:30
18:00
VC53VVTN Khu tập thể dệt Hòa Thọ 06:00
17:30
06:30
18:00
VC53VVTO Khuê Trung T2 06:00
17:30
06:30
18:00
VC53VVTS Bình Hoà 5 06:00
18:00
VC53VVTT KDC Khuê Trung T1 06:00
18:00
VC53VVTU KDC Khuê Trung T2 06:00
18:00
VC53VVU1 Hoà Phú 1 17:00
18:00
VC53VVU2 Hoà Phú 2 17:00
18:00
VC53VVU3 Hoà Phú 3 17:00
18:00
VC53VVU4 Khu Đcanh ĐCư Phú Túc 17:00
18:00
VC53VVU5 Thôn Phú Túc 17:00
18:00
VC53VVU7 Tây An 06:00
18:00
VC53VVUJ Khu phố chợ Cẩm Lệ 06:00
17:30
06:30
18:00
VC53VVUK Cẩm Lệ 4 06:00
17:30
06:30
18:00
VC53VVUZ KDC An Hòa T1 06:00
17:30
06:30
18:00
VC53VVW1 Thôn Hòa Phước 17:00
18:00
VC53VVW2 An Châu 17:00
18:00
VC53VVW3 Thôn Hoà Thọ 17:00
18:00
VC53VVW4 Hoà Phước 1 17:00
18:00
VC53VVW5 Đông Lâm 17:00
18:00
VC53VVW6 Thôn Đồng Lăng 17:00
18:00
VC53VVW8 Khu TNXP xã Hòa Phú 17:00
18:00
VC53VVW9 Thôn Hòa Hải 17:00
18:00
VC53VW11 Lệ Trạch 4 06:00
18:00
VC53VW14 Yến Nê 3 06:00
18:00
VC53VW15 KDC An Hòa T4 06:00
17:30
06:30
18:00
VC53VW16 Bình Thái 4 06:00
17:30
06:30
18:00
VC53VW17 KDC Khuê Trung T14 06:00
18:00
VC53VW22 Trại chăn nuôi Diêu Phong 17:00
18:00
VD53VAAI CN Công ty Cổ phần Khí công nghiệp Việt Nam tại Đà Nẵng (709334) 06:00
18:00
VD53VAAJ Công ty cổ phần DHC Suối Đôi (708694) 17:00
18:00
VD53VAAK Công ty cổ phần Dệt May Quảng Phú (600378) 06:00
17:30
06:30
18:00
VD53VAAN Công ty TNHH TM-DV & xây dựng Thạch Toàn (689415) 17:00
18:00
VD53VAAP Công ty TNHH Khánh Phong (691142) 06:00
18:00
VD53VAAQ Công ty TNHH điện tử Foster(Đà Nẵng) (693674) 06:00
18:00
VD53VAAT Viettel Đà Nẵng – Chi nhánh Tập đoàn Viễn thông Quân Đội (695407) 17:00
18:00
VD53VAAU Văn phòng Bộ Công Thương (710858) 06:00
18:00
VD53VAAY Tổng công ty xây dựng công trình Giao thông 5 – CTCP (709849) 06:00
18:00
VD53VABB Công ty cổ phần Hassyu Việt Nam (710523) 06:00
18:00
VD53VABC Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Nam (710726) 06:00
18:00
VD53VABF Công ty TNHH Thương mại và du lịch Tuệ Dân (712335) 06:00
18:00
VD53VABG Chi nhánh công ty TNHH DKSH Việt Nam tại Thành phố Đà Nẵng (712367) 06:00
18:00
VD53VABH Đài phát sóng phát thanh An Hải (712556) 06:00
18:00
VD53VABK Ủy Ban Nhân Dân Quận Cẩm Lệ (712736) 06:00
17:30
06:30
18:00
VD53VABN Công ty cổ phần xây dựng và lắp máy Trung Nam (713025) 06:00
18:00
VD53VABN Cục Hải Quan Thành Phố Đà Nẵng (713238) 06:00
18:00
VD53VABT Công ty cổ phần Việt – Séc (694674) 06:00
18:00
VD53VABX Công ty cổ phần Bình Vinh (708318) 06:00
18:00
VD53VACB Công ty CP cơ khí Sông Thu (698737) 06:00
18:00
VD53VACH Tổng công ty cổ phần Dệt May Hòa Thọ (600379) 06:00
17:30
06:30
18:00
VD53VACI Trung tâm Viễn thông 4 – Viễn Thông Đà Nẵng – Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (600380) 06:00
17:30
06:30
18:00
VD53VACN Trường Giáo Dưỡng Số 3 (600421) 17:00
18:00
VD53VACW Công ty cổ phần Cơ Điện Miền Trung (600456) 06:00
18:00
VD53VACX Công ty TNHH Sản xuất lưới xuất khẩu Đà Nẵng (600463) 06:00
18:00
VD53VADE (605111) 17:00
18:00
VD53VADN Công ty TNHH Sản xuất lưới xuất khẩu Đà Nẵng (608103) 06:00
18:00
VD53VADR Công ty cổ phần Lilama 7 (609003) 06:00
18:00
VD53VADW (610296) 06:00
18:00
VD53VADW (695970) 06:00
18:00
VD53VAED Công ty cổ phần Cơ Điện Miền Trung (612172) 06:00
18:00
VD53VAEF Công ty TNHH sản xuất bao bì Carton Hoà Bình (612372) 06:00
18:00
VD53VAEO Bệnh viện y học cổ truyền TP Đà Nẵng (664309) 06:00
18:00
VD53VAEP Chi nhánh Công ty TNHH MM Mega Market (Việt Nam) tại Thành phố Đà Nẵng (661830) 06:00
18:00
VD53VAEQ Công ty TNHH Tiến Thắng (664308) 06:00
18:00
VD53VAET Công ty TNHH Một Thành Viên Bệnh viện đa khoa Tâm Trí Đà Nẵng (666387) 06:00
18:00
VD53VAFA XN sửa chữa thí nghiệm-Công ty lưới điện cao thế Miền Trung (689412) 06:00
18:00
VD53VAFB Công ty cổ phần Cơ Điện Miền Trung (669800) 06:00
18:00
VD53VAFC Công ty quản lý hội chợ triển lãm và các chợ Đà Nẵng (672370) 06:00
18:00
VD53VAFD Trần Đình Chiến (672751) 17:00
18:00
VD53VAFK Công ty TNHH Sản xuất lưới xuất khẩu Đà Nẵng (673740) 06:00
18:00
VD53VAFN Công ty TNHH ASSOCIATED Việt Nam (675411) 06:00
18:00
VD53VAFZ Công ty TNHH Fujikura Automotive Việt Nam (685231) 06:00
18:00
VD53VAGA Tổng công ty cổ phần Dệt May Hòa Thọ (685586) 06:00
17:30
06:30
18:00
VD53VAGC Chi nhánh Công ty TNHH Một thành viên xổ số kiến thiết và dịch vụ in Đà Nẵng – Xí nghiệp in Tổng Hợp (685528) 06:00
18:00
VD53VAGF Công ty TNHH điện tử Foster (Đà Nẵng) (686270) 06:00
18:00
VD53VAGH Công ty cổ phần đầu tư khu công nghiệp Hòa Cầm (686425) 06:00
18:00
VD53VAGJ Công ty TNHH Túy Hằng (687584) 06:00
18:00
VD53VAHG Cty CP khai thác & phát triển du lịch Hòa Phú Thành (695951) 17:00
18:00
VD53VAHI Chi nhánh Công ty Cổ phần Thương mại Cơ khí Tân Thanh tại Thành phố Đà Nẵng (697111) 06:00
18:00
VD53VAHK Công ty CP cơ khí Sông Thu (698981) 06:00
18:00
VD53VAHN Cty TNHH xây lắp SX & TMDV Trường Long (698184) 06:00
18:00
VD53VAHQ Công ty TNHH Việt Nam Tokai (702430) 06:00
18:00
VD53VAHR Công ty TNHH Nam Vạn Lý (703663) 06:00
18:00
VD53VAHU Công ty cổ phần cơ khí Hà Giang Phước Tường (704187) 06:00
18:00
VD53VAHX Công ty Thoát nước và Xử lý nước thải Đà Nẵng (704575) 06:00
18:00
VD53VAIF Công cổ phần xây dựng công trình 525 (707697) 06:00
18:00
VD53VAIH Công ty cổ phần 519 (708031) 06:00
18:00
VD53VAIO Công ty cổ phần SMART (713794) 06:00
18:00
VD53VAJF Công ty cổ phần NISHU Nam Hà – Chi nhánh Đà Nẵng (716456) 06:00
18:00

Lịch cúp điện Đà Nẵng hằng ngày được cập nhật từ Điện lực Đà Nẵng.

Lịch cúp điện có thể thay đổi, mong các bạn thông cảm !

Tin cùng chuyên mục
Tin khác

Sorry, no posts matched your criteria.

Sorry, no posts matched your criteria.