Lịch cắt điện Đà Nẵng từ 6/9 đến 7/9

Lịch cắt điện (lịch cúp điện Đà Nẵng) của các quận, huyện tại Đà Nẵng từ ngày 6/9 đến ngày 7/9.

Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện (lịch cúp điện Đà Nẵng) từ ngày 6/9 đến ngày 7/9 như sau:

Lịch cắt điện Đà Nẵng từ 6/9 đến 7/9

Ngày Điện lực Mã trạm BA Tên trạm BA Giờ BĐ Giờ KT
06/09/2017 ĐL Hải Châu AC53AAC7 KHU ĐÔ THI TRƯỜNG SA T2 07:30
14:30
ĐL Liên Chiểu HC53HHMP XN Vật Tư Vận Tải 05:30
11:30
HC53HHN4 Khu GĐ Tiểu Đoàn 2 05:30
11:30
HC53HHN7 KDC Hoà Minh 5T1 05:30
11:30
HC53HHN8 KDC Hoà Minh 5T2 05:30
11:30
HC53HHO1 Đà Sơn 4 05:30
11:30
HC53HHO2 Đà Sơn 3 05:30
11:30
HC53HHQL Đà Sơn 1 05:30
11:30
HC53HHRK KDC Đại La 05:30
11:30
HC53HHRR Đà Sơn 2 05:30
11:30
HC53HN15 Hoàng Minh Thảo 05:30
11:30
HC53HN19 KĐT Phước Lý T2 05:30
11:30
HC53HO18 Đà Sơn 5 05:30
11:30
HC53HO19 Khu phức hợp DVTM 05:30
11:30
HC53HO26 Đà Sơn 6 05:30
11:30
HC53HO28 TĐC Thể dục TT 05:30
11:30
HC53HO31 Đà Sơn 4T2 05:30
11:30
HC53HO38 TBA HOÀNG VĂN THÁI 05:30
11:30
HC53HY30 TĐC Hoàng Văn Thái 05:30
11:30
HD53HAAG Khách sạn Xanh Đà Nẵng – Chi nhánh Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng điện Việt Nam (800010) 05:30
11:30
HD53HAAG Khách sạn Xanh Đà Nẵng – Chi nhánh Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng điện Việt Nam (800009) 05:30
11:30
HD53HAAI (800016) 05:30
11:30
HD53HAAI Chi Nhánh Công Ty TNHH Một Thành Viên Đầu Tư Xây Dựng Vạn Tường – Xí Nghiệp 309 (932403) 05:30
11:30
HD53HABO Đài Thông tin Duyên Hải Đà Nẵng – Chi nhánh Công ty TNHH MTV Thông tin Điện tử Hàng Hải Việt Nam (806822) 05:30
11:30
HD53HABR Công Ty Cổ Phần Môi Trường Đô Thị Đà Nẵng (807315) 05:30
11:30
HD53HABY Kho K83 Bộ Tư Lệnh Công Binh (808144) 05:30
11:30
HD53HACA Công ty TNHH TM & DV Cẩm Phát (808847) 05:30
11:30
HD53HACI Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Đà Nẵng (809423) 05:30
11:30
HD53HACW Chi Nhánh Công Ty TNHH Một Thành Viên Xây Dựng Vận Tải Hùng Vương – Xí Nghiệp 128 (810666) 05:30
11:30
HD53HADC Công Ty TNHH MTV Cơ Khí – Mạ Đà nẵng (811131) 05:30
11:30
HD53HADI Công Ty Cổ Phần Vật Tư Vận Tải Xây Lắp Điện Lực Miền Trung (916724) 05:30
11:30
HD53HADI Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Huy Nhật Phát (936377) 05:30
11:30
HD53HADI Công ty Cổ phần Điện Lực Sông Hàn (811813) 05:30
11:30
HD53HADI Công Ty TNHH Xây Dựng Và Thương Mại Thành Tiến Nguyên (931116) 05:30
11:30
HD53HADY Công ty TNHH Phú Mỹ Hòa (814193) 05:30
11:30
HD53HADZ Chi Nhánh Công Ty TNHH Một Thành Viên Đầu Tư Xây Dựng Vạn Tường – Xí Nghiệp 309 (814194) 05:30
11:30
HD53HAEF Công ty Cổ phần Bình Vinh (815292) 05:30
11:30
HD53HAEK Trung Tâm Bảo Trợ Xã Hội Đà Nẵng (815779) 05:30
11:30
HD53HAGI Bệnh Viện Giao thông Vận Tải Đà Nẵng (839359) 05:30
11:30
HD53HAHG Công ty TNHH Hiệp Mỹ Hưng (840706) 05:30
11:30
HD53HAHI Trung tâm chế biến gia súc gia cầm Đà Nẵng – Công ty Cổ phần Procimex Việt Nam (840816) 05:30
11:30
HD53HAID Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Nông Nghiệp Sài Gòn Thành Đạt (881371) 05:30
11:30
HD53HAID CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI KMT (930939) 05:30
11:30
HD53HAIF Trung tâm Điều dưỡng người tâm thần (882567) 05:30
11:30
HD53HAIY Công Ty TNHH MTV Phú Gia (888165) 05:30
11:30
HD53HAJD Công ty TNHH Phú Mỹ Hòa (907172) 05:30
11:30
HD53HAJN Công ty TNHH Một thành viên ICOVINA Ðà Nẵng (891270) 05:30
11:30
HD53HAJT Chi Nhánh Công Ty TNHH Một Thành Viên Đầu Tư Xây Dựng Vạn Tường – Xí Nghiệp 309 (912234) 05:30
11:30
HD53HAJU Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Dây Cáp Điện Tân Cường Thành (894868) 05:30
11:30
HD53HAJV (927404) 05:30
11:30
HD53HAJV Công ty TNHH Sản Xuất và Thương Mại Giang Long (922573) 05:30
11:30
HD53HAJV Công Ty TNHH Lê Mai Anh (926541) 05:30
11:30
HD53HAJV Công Ty TNHH Một Thành Viên Bồn Bình Minh (893402) 05:30
11:30
HD53HAJV Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Phúc Ngọc Hà (938829) 05:30
11:30
HD53HAKB (894670) 05:30
11:30
HD53HAKI (895396) 05:30
11:30
HD53HALC Công ty TNHH Phú Mỹ Hòa (893154) 05:30
11:30
HD53HALD Công ty TNHH Xây dựng & Dịch vụ Kỹ thuật Thảo Tân (905030) 05:30
11:30
HD53HALD Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Đoàn Kết Tiến (937283) 05:30
11:30
HD53HALD Công ty TNHH Phúc Kiến (937932) 05:30
11:30
HD53HALK Công ty TNHH Phú Mỹ Hòa (889241) 05:30
11:30
HD53HALW Công ty TNHH TM & DV Cẩm Phát (909077) 05:30
11:30
HD53HALY Công ty TNHH Phú Mỹ Hòa (909354) 05:30
11:30
HD53HALZ (923251) 05:30
11:30
HD53HALZ Công ty TNHH Kỹ thuật Cơ điện Thành Tân (909736) 05:30
11:30
HD53HAMU Công Ty TNHH Phú Mỹ Hòa (919435) 05:30
11:30
HD53HAMU Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Phú Mỹ Hòa (935921) 05:30
11:30
HD53HAMY Công Ty Quản Lý Vận Hành Điện Chiếu Sáng Công Cộng Đà Nẵng (918903) 05:30
11:30
HD53HANJ Trường Đại Học TDTT Đà Nẵng (921833) 05:30
11:30
HD53HANM Trường Đại Học Duy Tân (922147) 05:30
11:30
HD53HANU Công Ty Cổ Phần Môi Trường Việt Nam (923424) 05:30
11:30
HD53HAPC Công Ty TNHH Thương Mại & Dịch Vụ Cẩm Phát (928546) 05:30
11:30
HD53HAPU Công Ty Quản Lý Vận Hành Điện Chiếu Sáng Công Cộng (930273) 05:30
11:30
HD53HAQA Công Ty TNHH Phú Mỹ Hoà (930675) 05:30
11:30
HD53HAQC Công Ty Cổ Phần Thể Thao SHB Đà Nẵng (931450) 05:30
11:30
HD53HASX CÔNG TY TNHH PHÚ MỸ HÒA (934254) 05:30
11:30
HD53HATI TIỂU ĐOÀN CẢNH SÁT CƠ ĐỘNG SỐ 1 (937018) 05:30
11:30
HD53HATZ XÍ NGHIỆP KHAI THÁC VÀ CHẾ BIẾN VẬT LIỆU XÂY DỰNG DMT – CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐÀ NẴNG – MIỀN TRUNG (939411) 05:30
11:30
ĐL Sơn Trà EC53EEPY An Cư 3 14:00
17:00
EC53EK23 Khách sạn Hoàng Lan 14:00
17:00
ED53EANW XƯỞNG 387 – CỤC KỸ THUẬT QUÂN KHU 5 (987767) 14:00
17:00
ĐL Cẩm Lệ VC53VS21 Ninh An 07:30
09:30
VC53VT34 Thôn 5 Hòa Khương T3 13:00
15:00
VC53VVS5 La Bông 07:00
13:00
VC53VVSH Phước Vinh 15:00
17:00
VC53VVWO Phú Sơn 2 09:30
11:30
ĐL Thanh Khê FC53FFMJ KGĐ cụm kho CK55 06:30
16:00
FC53FFMV Nghi An 2 06:30
16:00
FD53FAAO Bộ tham mưu – Đại đội TCĐT (800187) 06:30
16:00
FD53FAAP Kho Kỹ thuật Tổng hợp (800188) 06:30
16:00
FD53FADX Bộ Tham Mưu-Xưởng thông tin K55 (917332) 06:30
16:00
FD53FADX Tiểu đoàn 6 – Cục hậu cần QK5 (912029) 06:30
16:00
FD53FAEY Công Ty TNHH Tường Minh (903465) 06:30
16:00
FD53FAFQ Xưởng S/c Vũ khí – Cục Kỹ thuật QK5 (894968) 06:30
16:00
FD53FAFQ Công ty cổ phần xây dựng Lighthouse (917403) 06:30
16:00
07/09/2017 ĐL Hải Châu AC53AAAX TRƯNG NỮ VƯƠNG 1 13:00
17:30
AC53AACI ÔNG ÍCH KHIÊM 1 07:30
12:30
ĐL Liên Chiểu HC53HHRP Đa Phước 2 07:00
09:00
ĐL Sơn Trà EC53EEKF Mỹ Đa Tây 2 08:00
11:00
EC53EEP6 Trần Hưng Đạo T3 14:00
16:00
EC53EEVB Phan Tứ T4 14:00
17:00
ĐL Cẩm Lệ VC53VS28 KĐT ST Hòa Xuân T1 06:00
12:00
VC53VS29 KĐT ST Hòa Xuân T2 06:00
12:00
VC53VS45 TBA Liêm Lạc 3 06:00
12:00
VC53VT31 Khu E MR T2 Nam cầu Cẩm Lệ 06:00
12:00
VC53VT32 Khu E1 PK 2,3 Nam cầu Cẩm Lệ T2 06:00
12:00
VC53VT39 KDC F1 Nam cầu Cẩm Lệ 06:00
12:00
VC53VU16 Khu B Nam cầu Cẩm Lệ 06:00
12:00
VC53VU22 Khu E1 PK 2,3 Nam cầu Cẩm Lệ 06:00
12:00
VC53VU32 T2 bên trái đường VCC 06:00
12:00
VC53VU40 T12 KDC Nam cầu Cẩm Lệ 06:00
12:00
VC53VU41 T3 Bên trái đường Võ Chí Công 06:00
12:00
VC53VU42 T4 Bên trái đường Võ Chí Công 06:00
12:00
VC53VU43 T5 Bên trái đường Võ Chí Công 06:00
12:00
VC53VU44 TBA Cục Quản Trị T26 06:00
12:00
VC53VVTJ KDC Nam cầu Cẩm Lệ T5 06:00
12:00
VC53VVTW KDC Nam cầu Cẩm Lệ T2 06:00
12:00
VC53VVUO Thôn Nhơn Hòa 06:00
12:00
VC53VVWA Liêm lạc 06:00
12:00
VC53VVWB Hoà xuân 1 06:00
12:00
VC53VVWE Cồn Dầu 06:00
12:00
VC53VVWF Tùng Lâm 06:00
12:00
VC53VVWG Hoà Xuân 2 06:00
12:00
VC53VVWH Hoà Xuân 4 06:00
12:00
VC53VVWV KDC Nam cầu Cẩm Lệ T1 06:00
12:00
VC53VVWW KDC Nam cầu Cẩm Lệ T3 06:00
12:00
VC53VVWX KDC Nam cầu Cẩm Lệ T4 06:00
12:00
VC53VVWY KDC Nam cầu Cẩm Lệ T6 06:00
12:00
VC53VVWZ KDC Nam cầu Cẩm Lệ T7 06:00
12:00
VC53VW10 Khu E MR Nam cầu Cẩm Lệ 06:00
12:00
VC53VW23 T8 KDC E2 BS Nam cầu Cẩm Lệ 06:00
12:00
VC53VW25 T9 KCC E2 KDC Nam cầu Cẩm Lệ 06:00
12:00
VC53VW26 T10 Khu E1 KDC Nam cầu Cẩm Lệ 06:00
12:00
VC53VW27 T11 Khu E MR KDC Nam cầu Cẩm Lệ 06:00
12:00
VC53VW36 T6 Bên Trái đường VCC 06:00
12:00
VC53VW37 T7 Bên Trái đường VCC 06:00
12:00
VC53VW38 T8 Bên Trái đường VCC 06:00
12:00
VC53VW39 T8 Bên Trái đường VCC 06:00
12:00
VC53VW40 TBA Cồn Dầu T4 06:00
12:00
VD53VABP Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy Thành phố Đà Nẵng (713456) 06:00
12:00
VD53VAHC Phân viện khoa học hình sự (694299) 06:00
12:00
VD53VAHP Cục Môi trường miền Trung và Tây Nguyên (702446) 06:00
12:00
VD53VAHS Cty QLVH điện chiếu sáng công cộng ĐN (704152) 06:00
12:00
VD53VAHT Công ty SFC UMWELTTECHNIK Gmbh-văn phòng điều hành SFC Hòa Xuân tại Tp Đà Nẵng (704220) 06:00
12:00
VD53VAIB Cục 682 – Tổng cục An Ninh (705475) 06:00
12:00
VD53VAJH Trung tâm thể dục thể thao TP Đà Nẵng (715867) 06:00
12:00
VD53VAJH Trung tâm thể dục thể thao TP.Đà Nẵng (716233) 06:00
12:00
VD53VAJK Công ty CP tư vấn và đào tạo Bầu Trời Cao (717311) 06:00
12:00
ĐL Thanh Khê FC53FFQE Hòa Minh 3 T8 07:30
16:30
FC53FI16 TĐC T.L.Đán H.Minh MR T4 07:30
16:30

BNEWS/TTXVN

Lịch cúp điện Đà Nẵng hằng ngày được cập nhật từ Điện lực Đà Nẵng.

Lịch cúp điện có thể thay đổi, mong các bạn thông cảm !

Tin cùng chuyên mục
Tin khác

Sorry, no posts matched your criteria.

Sorry, no posts matched your criteria.