Lịch cắt điện Đà Nẵng từ 6/9 đến 7/9

Lịch cắt điện (lịch cúp điện Đà Nẵng) của các quận, huyện tại Đà Nẵng từ ngày 6/9 đến ngày 7/9.

Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện (lịch cúp điện Đà Nẵng) từ ngày 6/9 đến ngày 7/9 như sau:

Lịch cắt điện Đà Nẵng từ 6/9 đến 7/9

Ngày Điện lực Mã trạm BA Tên trạm BA Giờ BĐ Giờ KT
06/09/2017 ĐL Hải Châu AC53AAC7 KHU ĐÔ THI TRƯỜNG SA T2 07:30
14:30
ĐL Liên Chiểu HC53HHMP XN Vật Tư Vận Tải 05:30
11:30
HC53HHN4 Khu GĐ Tiểu Đoàn 2 05:30
11:30
HC53HHN7 KDC Hoà Minh 5T1 05:30
11:30
HC53HHN8 KDC Hoà Minh 5T2 05:30
11:30
HC53HHO1 Đà Sơn 4 05:30
11:30
HC53HHO2 Đà Sơn 3 05:30
11:30
HC53HHQL Đà Sơn 1 05:30
11:30
HC53HHRK KDC Đại La 05:30
11:30
HC53HHRR Đà Sơn 2 05:30
11:30
HC53HN15 Hoàng Minh Thảo 05:30
11:30
HC53HN19 KĐT Phước Lý T2 05:30
11:30
HC53HO18 Đà Sơn 5 05:30
11:30
HC53HO19 Khu phức hợp DVTM 05:30
11:30
HC53HO26 Đà Sơn 6 05:30
11:30
HC53HO28 TĐC Thể dục TT 05:30
11:30
HC53HO31 Đà Sơn 4T2 05:30
11:30
HC53HO38 TBA HOÀNG VĂN THÁI 05:30
11:30
HC53HY30 TĐC Hoàng Văn Thái 05:30
11:30
HD53HAAG Khách sạn Xanh Đà Nẵng – Chi nhánh Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng điện Việt Nam (800010) 05:30
11:30
HD53HAAG Khách sạn Xanh Đà Nẵng – Chi nhánh Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng điện Việt Nam (800009) 05:30
11:30
HD53HAAI (800016) 05:30
11:30
HD53HAAI Chi Nhánh Công Ty TNHH Một Thành Viên Đầu Tư Xây Dựng Vạn Tường – Xí Nghiệp 309 (932403) 05:30
11:30
HD53HABO Đài Thông tin Duyên Hải Đà Nẵng – Chi nhánh Công ty TNHH MTV Thông tin Điện tử Hàng Hải Việt Nam (806822) 05:30
11:30
HD53HABR Công Ty Cổ Phần Môi Trường Đô Thị Đà Nẵng (807315) 05:30
11:30
HD53HABY Kho K83 Bộ Tư Lệnh Công Binh (808144) 05:30
11:30
HD53HACA Công ty TNHH TM & DV Cẩm Phát (808847) 05:30
11:30
HD53HACI Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Đà Nẵng (809423) 05:30
11:30
HD53HACW Chi Nhánh Công Ty TNHH Một Thành Viên Xây Dựng Vận Tải Hùng Vương – Xí Nghiệp 128 (810666) 05:30
11:30
HD53HADC Công Ty TNHH MTV Cơ Khí – Mạ Đà nẵng (811131) 05:30
11:30
HD53HADI Công Ty Cổ Phần Vật Tư Vận Tải Xây Lắp Điện Lực Miền Trung (916724) 05:30
11:30
HD53HADI Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Huy Nhật Phát (936377) 05:30
11:30
HD53HADI Công ty Cổ phần Điện Lực Sông Hàn (811813) 05:30
11:30
HD53HADI Công Ty TNHH Xây Dựng Và Thương Mại Thành Tiến Nguyên (931116) 05:30
11:30
HD53HADY Công ty TNHH Phú Mỹ Hòa (814193) 05:30
11:30
HD53HADZ Chi Nhánh Công Ty TNHH Một Thành Viên Đầu Tư Xây Dựng Vạn Tường – Xí Nghiệp 309 (814194) 05:30
11:30
HD53HAEF Công ty Cổ phần Bình Vinh (815292) 05:30
11:30
HD53HAEK Trung Tâm Bảo Trợ Xã Hội Đà Nẵng (815779) 05:30
11:30
HD53HAGI Bệnh Viện Giao thông Vận Tải Đà Nẵng (839359) 05:30
11:30
HD53HAHG Công ty TNHH Hiệp Mỹ Hưng (840706) 05:30
11:30
HD53HAHI Trung tâm chế biến gia súc gia cầm Đà Nẵng – Công ty Cổ phần Procimex Việt Nam (840816) 05:30
11:30
HD53HAID Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Nông Nghiệp Sài Gòn Thành Đạt (881371) 05:30
11:30
HD53HAID CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI KMT (930939) 05:30
11:30
HD53HAIF Trung tâm Điều dưỡng người tâm thần (882567) 05:30
11:30
HD53HAIY Công Ty TNHH MTV Phú Gia (888165) 05:30
11:30
HD53HAJD Công ty TNHH Phú Mỹ Hòa (907172) 05:30
11:30
HD53HAJN Công ty TNHH Một thành viên ICOVINA Ðà Nẵng (891270) 05:30
11:30
HD53HAJT Chi Nhánh Công Ty TNHH Một Thành Viên Đầu Tư Xây Dựng Vạn Tường – Xí Nghiệp 309 (912234) 05:30
11:30
HD53HAJU Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Dây Cáp Điện Tân Cường Thành (894868) 05:30
11:30
HD53HAJV (927404) 05:30
11:30
HD53HAJV Công ty TNHH Sản Xuất và Thương Mại Giang Long (922573) 05:30
11:30
HD53HAJV Công Ty TNHH Lê Mai Anh (926541) 05:30
11:30
HD53HAJV Công Ty TNHH Một Thành Viên Bồn Bình Minh (893402) 05:30
11:30
HD53HAJV Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Phúc Ngọc Hà (938829) 05:30
11:30
HD53HAKB (894670) 05:30
11:30
HD53HAKI (895396) 05:30
11:30
HD53HALC Công ty TNHH Phú Mỹ Hòa (893154) 05:30
11:30
HD53HALD Công ty TNHH Xây dựng & Dịch vụ Kỹ thuật Thảo Tân (905030) 05:30
11:30
HD53HALD Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Đoàn Kết Tiến (937283) 05:30
11:30
HD53HALD Công ty TNHH Phúc Kiến (937932) 05:30
11:30
HD53HALK Công ty TNHH Phú Mỹ Hòa (889241) 05:30
11:30
HD53HALW Công ty TNHH TM & DV Cẩm Phát (909077) 05:30
11:30
HD53HALY Công ty TNHH Phú Mỹ Hòa (909354) 05:30
11:30
HD53HALZ (923251) 05:30
11:30
HD53HALZ Công ty TNHH Kỹ thuật Cơ điện Thành Tân (909736) 05:30
11:30
HD53HAMU Công Ty TNHH Phú Mỹ Hòa (919435) 05:30
11:30
HD53HAMU Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Phú Mỹ Hòa (935921) 05:30
11:30
HD53HAMY Công Ty Quản Lý Vận Hành Điện Chiếu Sáng Công Cộng Đà Nẵng (918903) 05:30
11:30
HD53HANJ Trường Đại Học TDTT Đà Nẵng (921833) 05:30
11:30
HD53HANM Trường Đại Học Duy Tân (922147) 05:30
11:30
HD53HANU Công Ty Cổ Phần Môi Trường Việt Nam (923424) 05:30
11:30
HD53HAPC Công Ty TNHH Thương Mại & Dịch Vụ Cẩm Phát (928546) 05:30
11:30
HD53HAPU Công Ty Quản Lý Vận Hành Điện Chiếu Sáng Công Cộng (930273) 05:30
11:30
HD53HAQA Công Ty TNHH Phú Mỹ Hoà (930675) 05:30
11:30
HD53HAQC Công Ty Cổ Phần Thể Thao SHB Đà Nẵng (931450) 05:30
11:30
HD53HASX CÔNG TY TNHH PHÚ MỸ HÒA (934254) 05:30
11:30
HD53HATI TIỂU ĐOÀN CẢNH SÁT CƠ ĐỘNG SỐ 1 (937018) 05:30
11:30
HD53HATZ XÍ NGHIỆP KHAI THÁC VÀ CHẾ BIẾN VẬT LIỆU XÂY DỰNG DMT – CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐÀ NẴNG – MIỀN TRUNG (939411) 05:30
11:30
ĐL Sơn Trà EC53EEPY An Cư 3 14:00
17:00
EC53EK23 Khách sạn Hoàng Lan 14:00
17:00
ED53EANW XƯỞNG 387 – CỤC KỸ THUẬT QUÂN KHU 5 (987767) 14:00
17:00
ĐL Cẩm Lệ VC53VS21 Ninh An 07:30
09:30
VC53VT34 Thôn 5 Hòa Khương T3 13:00
15:00
VC53VVS5 La Bông 07:00
13:00
VC53VVSH Phước Vinh 15:00
17:00
VC53VVWO Phú Sơn 2 09:30
11:30
ĐL Thanh Khê FC53FFMJ KGĐ cụm kho CK55 06:30
16:00
FC53FFMV Nghi An 2 06:30
16:00
FD53FAAO Bộ tham mưu – Đại đội TCĐT (800187) 06:30
16:00
FD53FAAP Kho Kỹ thuật Tổng hợp (800188) 06:30
16:00
FD53FADX Bộ Tham Mưu-Xưởng thông tin K55 (917332) 06:30
16:00
FD53FADX Tiểu đoàn 6 – Cục hậu cần QK5 (912029) 06:30
16:00
FD53FAEY Công Ty TNHH Tường Minh (903465) 06:30
16:00
FD53FAFQ Xưởng S/c Vũ khí – Cục Kỹ thuật QK5 (894968) 06:30
16:00
FD53FAFQ Công ty cổ phần xây dựng Lighthouse (917403) 06:30
16:00
07/09/2017 ĐL Hải Châu AC53AAAX TRƯNG NỮ VƯƠNG 1 13:00
17:30
AC53AACI ÔNG ÍCH KHIÊM 1 07:30
12:30
ĐL Liên Chiểu HC53HHRP Đa Phước 2 07:00
09:00
ĐL Sơn Trà EC53EEKF Mỹ Đa Tây 2 08:00
11:00
EC53EEP6 Trần Hưng Đạo T3 14:00
16:00
EC53EEVB Phan Tứ T4 14:00
17:00
ĐL Cẩm Lệ VC53VS28 KĐT ST Hòa Xuân T1 06:00
12:00
VC53VS29 KĐT ST Hòa Xuân T2 06:00
12:00
VC53VS45 TBA Liêm Lạc 3 06:00
12:00
VC53VT31 Khu E MR T2 Nam cầu Cẩm Lệ 06:00
12:00
VC53VT32 Khu E1 PK 2,3 Nam cầu Cẩm Lệ T2 06:00
12:00
VC53VT39 KDC F1 Nam cầu Cẩm Lệ 06:00
12:00
VC53VU16 Khu B Nam cầu Cẩm Lệ 06:00
12:00
VC53VU22 Khu E1 PK 2,3 Nam cầu Cẩm Lệ 06:00
12:00
VC53VU32 T2 bên trái đường VCC 06:00
12:00
VC53VU40 T12 KDC Nam cầu Cẩm Lệ 06:00
12:00
VC53VU41 T3 Bên trái đường Võ Chí Công 06:00
12:00
VC53VU42 T4 Bên trái đường Võ Chí Công 06:00
12:00
VC53VU43 T5 Bên trái đường Võ Chí Công 06:00
12:00
VC53VU44 TBA Cục Quản Trị T26 06:00
12:00
VC53VVTJ KDC Nam cầu Cẩm Lệ T5 06:00
12:00
VC53VVTW KDC Nam cầu Cẩm Lệ T2 06:00
12:00
VC53VVUO Thôn Nhơn Hòa 06:00
12:00
VC53VVWA Liêm lạc 06:00
12:00
VC53VVWB Hoà xuân 1 06:00
12:00
VC53VVWE Cồn Dầu 06:00
12:00
VC53VVWF Tùng Lâm 06:00
12:00
VC53VVWG Hoà Xuân 2 06:00
12:00
VC53VVWH Hoà Xuân 4 06:00
12:00
VC53VVWV KDC Nam cầu Cẩm Lệ T1 06:00
12:00
VC53VVWW KDC Nam cầu Cẩm Lệ T3 06:00
12:00
VC53VVWX KDC Nam cầu Cẩm Lệ T4 06:00
12:00
VC53VVWY KDC Nam cầu Cẩm Lệ T6 06:00
12:00
VC53VVWZ KDC Nam cầu Cẩm Lệ T7 06:00
12:00
VC53VW10 Khu E MR Nam cầu Cẩm Lệ 06:00
12:00
VC53VW23 T8 KDC E2 BS Nam cầu Cẩm Lệ 06:00
12:00
VC53VW25 T9 KCC E2 KDC Nam cầu Cẩm Lệ 06:00
12:00
VC53VW26 T10 Khu E1 KDC Nam cầu Cẩm Lệ 06:00
12:00
VC53VW27 T11 Khu E MR KDC Nam cầu Cẩm Lệ 06:00
12:00
VC53VW36 T6 Bên Trái đường VCC 06:00
12:00
VC53VW37 T7 Bên Trái đường VCC 06:00
12:00
VC53VW38 T8 Bên Trái đường VCC 06:00
12:00
VC53VW39 T8 Bên Trái đường VCC 06:00
12:00
VC53VW40 TBA Cồn Dầu T4 06:00
12:00
VD53VABP Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy Thành phố Đà Nẵng (713456) 06:00
12:00
VD53VAHC Phân viện khoa học hình sự (694299) 06:00
12:00
VD53VAHP Cục Môi trường miền Trung và Tây Nguyên (702446) 06:00
12:00
VD53VAHS Cty QLVH điện chiếu sáng công cộng ĐN (704152) 06:00
12:00
VD53VAHT Công ty SFC UMWELTTECHNIK Gmbh-văn phòng điều hành SFC Hòa Xuân tại Tp Đà Nẵng (704220) 06:00
12:00
VD53VAIB Cục 682 – Tổng cục An Ninh (705475) 06:00
12:00
VD53VAJH Trung tâm thể dục thể thao TP Đà Nẵng (715867) 06:00
12:00
VD53VAJH Trung tâm thể dục thể thao TP.Đà Nẵng (716233) 06:00
12:00
VD53VAJK Công ty CP tư vấn và đào tạo Bầu Trời Cao (717311) 06:00
12:00
ĐL Thanh Khê FC53FFQE Hòa Minh 3 T8 07:30
16:30
FC53FI16 TĐC T.L.Đán H.Minh MR T4 07:30
16:30

BNEWS/TTXVN

Lịch cúp điện Đà Nẵng hằng ngày được cập nhật từ Điện lực Đà Nẵng.

Lịch cúp điện có thể thay đổi, mong các bạn thông cảm !

Tin cùng chuyên mục
Loading...
Tin khác
Đà Nẵng: Cho học sinh nghỉ học phòng tránh cơn bão số 10
Chiều 14/9, ông Nguyễn Đình Vĩnh – Giám đốc Sở GD&ĐT thành phố Đà Nẵng cho biết, Sở GD&ĐT Đà Nẵng vừa có công…
Kíp trực đêm “bật nhạc to ăn uống đùa giỡn”, để thai phụ chờ đợi rút bình truyền
Người nhà bức xúc vì thai phụ Oanh phải chờ đợi hơn 1 tiếng đồng hồ mới được rút bình truyền trong khi các điề…
Một người đi câu mất tích trên sông Hàn
Sau nhiều giờ tìm kiếm, đến 13 giờ ngày 17-9, thi thể ông Võ Thiên (62 tuổi, trú tại k354/45 Trưng Nữ Vương, Đ…
Error Image
Đà Nẵng: Truy nóng phương tiện gây tai nạn bỏ trốn, khiến một phụ nữ cấp cứu khẩn
15 giờ ngày 11-9, chị Trần Thị Tuyết (1971, trú xã Hòa Tiến, H. Hòa Vang, TP Đà Nẵng) điều khiể…
Tội lắm Nguyên ơi!
Đêm 13-9, đường dây nóng Báo Công an TP Đà Nẵng tiếp nhận thông tin về trường hợp một gia đình nông dân ở xã B…
Bão sắp tan, các tỉnh miền Trung đối mặt với mưa lớn
Chiều tối nay (15/9), bão số 10 sau khi suy yếu thành áp thấp nhiệt đới sẽ di chuyển sang khu vực Trung Lào. T…
Lịch cúp điện Đà Nẵng ngày 17/09/2017
Để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp lưới điện, công ty điện lực Đà Nẵng thông báo lịch cắt điện Đà Nẵng ngà…
Đà Nẵng: Trốn trát theo… trai nghiện
Phạm Thị Hằng (1987, trú xã Hòa Phước, H. Hòa Vang, Đà Nẵng) bị Cơ quan CSĐT CATP Đà Nẵng truy na…
Đà Nẵng: Mẹ của người hùng Trần Văn Truyền cần giúp đỡ
Đó là hoàn cảnh của bà Nguyễn Thị Lùm (53 tuổi, trú H30/15 - K177 đường Nguyễn Văn Cừ, tổ 29 Kim Liên, phường…
Cơn bão số 10 giật cấp 14 đang hướng vào nước ta
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, cơn bão số 10 ngày càng mạnh lên, từ gió giật cấp 11 lên…
Háo hức ngày hội Liên hoan LÂN SƯ RỒNG Đà Nẵng hoành tráng, quy tụ các ‘cao thủ nhà lân’
Mùa Trung Thu 2017 này, Helio Center trân trọng tổ chức Liên hoan Lân Sư Rồng lần thứ I quy mô Đà Nẵng mở rộng…