Là thành phố du lịch, nên rất nhiều nhà đầu tư trong lĩnh vực nghỉ dưỡng và lưu trú đã chọn Đà Nẵng để xây dựng lên những chuỗi khách sạn mới sang trọ…
Loading...