Do có mâu thuẫn từ trước, 2 giờ ngày 21-11-2016, sau khi nhậu xong, Nguyễn Thành (1995, trú xã Bình Quý, H. Thăng Bình, Quảng Nam) cùn…
Loading...